خدمات مشتریان

نیاز به پشتیبانی دارید؟ما اینجا هستیم تا باکمال میل از شما پشتیبانی کنیم.

امور تجاری:: ۰۰۴۹۲۴۵۲۹۶۲۴۰۰
کارخانه :: ۰۰۴۹۲۴۵۲۹۶۲۷۷۷
مصرف‌کنندگان:: ۰۰۴۹۲۴۵۲۹۶۲۴۵۰
E-Mail: info@trotec.com

امنیت سرمایه گذاری برای کلیه دستگاه های رطوبت زدا

از بین بردن و رطوبت زدایی خسارات نشتی آب در دمای بالاتر از 35 درجه سانتی گراد عمر رطوبت زدا را تا 35% کم میکند

Social