Obsługa klienta i wsparcie techniczne: +48 22 3075362

Pon. - Pt.: 8:00 - 14:00

  1. Kontakt
  2. Przegląd
  3. Przedsiębiorstwo
  4. Stopka redakcyjna
  5. Obowiązki informacyjne

Obowiązki informacyjne

Obowiązki informacyjne zgodnie z art. 13, 14 RODO wobec osób, których dane dotyczą

Przejrzystość w przetwarzaniu danych osobowych jest podstawą ochrony praw osób, których dane dotyczą. Niniejszym pragniemy spełnić nasz obowiązek prawny i poinformować Ciebie, osobę, której dane dotyczą, w sposób przejrzysty o naszych procedurach przetwarzania Twoich danych osobowych. Na tej stronie naszego intranetu zamieszczamy najważniejsze informacje.

Przysługuje Ci prawo do informacji, jak również do sprostowania lub usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, jak również prawo do przenoszenia danych.

Masz również prawo do odwołania. Dane kontaktowe właściwego organu nadzorczego:

Biuro skarg dotyczących ochrony danych i wolności informacji w Polsce

GIODO – Biuro Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych
ul. Stawki 2
00-193 Warszawa
Polska
Tel.: +48 22 53 10 440
Faks: +48 22 53 10 441
E-mail: kancelaria@giodo.gov.pl

Nazwa i dane kontaktowe

Administratora

Inspektor ochrony danych

Trotec GmbH
Grebbener Straße 7
52525 Heinsberg
reprezentowana przez: Joachim Ludwig
Tel.: +49 2452 962 0
E-mail: info@trotec.de
exkulpa gmbh
Waldfeuchter Straße 266
52525 Heinsberg
Tel.: +49 2452 993311
E-mail: dsm@trotec.com

O prawach (prawach osób zainteresowanych) wynikających z RODO można przeczytać na naszej stronie głównej w naszej Polityce prywatności

Podstawowe informacje

Przetwarzanie

Dane klientów

Dane dostawców

Dane kandydatów do pracy

Cele, dla których dane osobowe mają być przetwarzane

Komunikacja, informacja, dane ofertowe i księgowe

Komunikacja, informacja, dane ofertowe i księgowe

Komunikacja, wdrażanie procedur rekrutacyjnych

Podstawy prawne

RODO art. 6 ust. 1

RODO art. 6 ust. 1

RODO art. 88

Uzasadnione interesy realizowane przez Administratora lub stronę trzecią

 

 

 

Kategorie danych

Dane kontaktowe

Dane kontaktowe

Dane rekrutacyjne

Kategorie
odbiorców

wewnętrzne, europejskie spółki zależne

wewnętrzne, europejskie spółki zależne

 

Zamiar
Administratora
przekazania danych osobowych
do państwa trzeciego
lub
organizacji
międzynarodowej.

Osoba przetwarzająca zlecenie

Dystrybutorzy, osoba przetwarzająca zlecenie

Osoba przetwarzająca zlecenie

Okres przechowywania

6 lat, 10 lat

6–10 lat

6 miesięcy

Obowiązek podania danych osobowych i ewentualne konsekwencje ich niepodania

regulowane umową

regulowane umową

regulowane umową

Ostatnia aktualizacja: 20.04.2022