Numer telefonu serwisowego:

Firmy: +48 22 3075360
Poniedziałek - Czwartek: 8:00 - 17:30
Piątek: 8:00 - 17:00
Serwis kalibracji Trotec

Czy mają Państwo pytania?

Jesteśmy do Państwa dyspozycji z dodatkowymi informacjami.

Klienci prywatni: +48 800 8090 8090
Firmy: +48 22 3075360
  1. Produkty i usługi
  2. Aktualności
  3. Informacje ogólne
  4. Certyfikat bezpieczeństwa dla urządzeń pomiarowych

Serwis kalibracji firmy Trotec zgodnie ze standardem ISO

Certyfikat bezpieczeństwa dla urządzeń pomiarowych

Firma Trotec jest czołowym producentem wyposażenia pomiarowego stosowanego w diagnostyce budowlanej oraz w metrologii środowiska naturalnego. Oferujemy możliwość kompleksowej kalibracji, konserwacji i napraw wszystkich urządzeń pomiarowych. Laboratorium kalibracyjne firmy Trotec jest kompetentnym partnerem w dziedzinie profesjonalnej kalibracji takich urządzeń jak kamery termowizyjne, termometry na podczerwień lub urządzenia do pomiarów parametrów klimatycznych.

Tylko właściwie skalibrowane urządzenia pomiarowe są podstawą uzyskania dokładnych wyników pomiarów. Zalety widoczne są jak na dłoni: maksymalna pewność i dokładność wyników pomiarów. Kalibracja pozwala także uniknąć niedokładności pomiarowych oraz konieczności pomiarów dodatkowych. Zabezpiecza też przed możliwymi roszczeniami.

Nasze wewnętrzne laboratorium kalibracyjne stosuje standard ISO do określonych zakresów i punktów pomiarowych. Opcjonalnie umożliwiamy także definicję własnych punktów kalibracji wewnątrz podanego zakresu kalibracji. We współpracy z firmą G. Lufft Mess- und Regeltechnik GmbH oferujemy obok kalibracji ISO także kalibrację innych wielkości pomiarowych oraz kalibrację DAkkS.

Na czym polega różnica pomiędzy kalibracją ISO a DAkkS?

Zarówno procedura kalibracji ISO, jak i procedura kalibracji DAkkS nie mają wpływu na spójność pomiarową wyników. Zarówno w przypadku tańszej kalibracji ISO, jak i kalibracji DAkkS, wartości pomiarowe mogą zostać przedstawione w podobny sposób, procedury te nie różnią się w odniesieniu do swojego przebiegu.

System jakości DIN EN ISO 9000 wymaga spójnej kalibracji środków pomiarowych. Wymaganie to spełnianej jest także przez certyfikat kalibracyjny DAkkS, jest przy tym uznawany na całym świecie bez konieczności przedstawiania świadectw spójności. Kalibracja DAkkS jest zazwyczaj konieczna tylko na specjalne żądanie klienta.

Chcesz zlecić kalibrację urządzenia pomiarowego Trotec?

Prześlij urządzenie z notatką „Usługa kalibracji” podając wybrany standard (ISO lub DAkkS) na poniższy adres:
Trotec Gmbh, Serwis kalibracji Trotec, Grebbener Straße 7, 52525 Heinsberg, Niemcy.

W przypadku dalszych pytań dotyczących serwisu kalibracyjnego prosimy o przesłanie zapytania na adres: E-Mail lub o zapytanie telefoniczne Firma Trotec z przyjemnością udzieli wszystkich, koniecznych informacji.

Zalety wykonania kalibracji typu ISO dla urządzeń pomiarowych w firmie Trotec:

  • Niezawodny serwis fabrycznego laboratorium kalibracyjnego z wykorzystaniem wiedzy producenta urządzenia
  • Maksymalna pewność wyników pomiarów
  • Wyeliminowanie niedokładności wyników oraz ryzyka wykonywania czynności dodatkowych
  • Wyeliminowanie ryzyka związanego z odpowiedzialnością za pomiary
Kalibracja ISO mierników parametrów klimatycznych
Promiennik kalibracyjny termometrów na podczerwień oraz kamer termowizyjnych
Szafa kalibracji temperaturowej do kalibracji ISO temperatury i wilgotności powietrza
Kalibracja ISO mierników parametrów klimatycznych

Możliwość wykonania kalibracji fabrycznej

Wykonanie kalibracji fabrycznej pozwala na natychmiastowe skorzystanie z zalet naszego serwisu kalibracji. Wiele z naszych urządzeń pomiarowych jest dostępnych zarówno w wersjach standardowych, jak i w wersjach z certyfikatem kalibracji ISO. Na życzenie możliwe jest także wykonanie kalibracji posiadanych już urządzeń pomiarowych.

Przejdź do zestawienia dostępnych w sklepie Trotec urządzeń pomiarowych z certyfikatem

Zestawienie urządzeń pomiarowych firmy Trotec z możliwością kalibracji:

 Wyposażenie seryjne

 Wyposażenie dodatkowe

 brak