Obsługa klienta i wsparcie techniczne: 00800 80 90 80 90 

Pon. - Pt.: 8:00 - 14:00

Jako pierwszy na świecie mobilny oczyszczacz powietrza, TAC V+ został opracowany specjalnie do filtrowania wirusów, a jego skuteczność została przetestowana w ramach wielu badań naukowych.
  1. Produkty i usługi
  2. Produkty ‑ HighPerformance
  3. Oczyszczanie powietrza
  4. Oczyszczacz powietrza o wysokiej wydajności TAC V+
  5. Skuteczność udowodniona wynikami badań naukowych

Wysokiej wydajności oczyszczacze powietrza TAC przekonują swoimi parametrami również w naukowym laboratorium badawczym

Wyniki aktualnych badać potwierdzają, że wysokoskuteczny oczyszczacz powietrza TAC znacznie zmniejsza ryzyko zakażenia SARS-CoV-2 drogą powietrzną wewnątrz pomieszczeń.

Panoramiczny widok pomieszczenia doświadczalnego z komponentami systemu do pomiaru stężenia
Filtr antywirusowy HEPA H14 firmy Trotec w Instytucie Mechaniki Płynów i Aerodynamiki
Laserowy pomiar stężenia cząsteczek aerozolu w powietrzu wypełniającym pomieszczenia
Porównanie stężenia cząstek przed i po fazie testowej
Prof. dr Kähler prezentuje konfigurację testową z oczyszczaczem powietrza TAC V+
Analiza wyników pomiaru oczyszczenia powietrza z zastosowaniem urządzenia TAC V+
Zastosowanie TAC V+ powoduje wyraźne i udokumentowane zmniejszenie stężenia aerozoli w pomieszczeniu

Przykład 1: „Czy mobilne oczyszczacze powietrza mogą zmniejszyć ryzyko aerozolowej infekcji pośredniej wirusem SARS-CoV-2”?

Jako pierwszy na świecie mobilny oczyszczacz powietrza, TAC V+ został opracowany specjalnie do filtrowania wirusów, a jego skuteczność została przetestowana w ramach wielu badań naukowych. Badania przeprowadzone na Uniwersytecie Bundeswery w Monachium pod kierownictwem Prof. Dr Christiana Kählera potwierdziły wysoką skuteczność redukcji ilości wirusów po zastosowaniu oczyszczacza powietrza TAC V+. Oznacza to także zmniejszenie ryzyka infekcji także przy zamkniętych oknach i bez wykorzystania systemu wentylacji.

Fragmenty i wnioski z badania:

„Ilościowe wyniki pomiarów ilościowych pokazują, że poddane badaniu urządzenie TROTEC TAC V+ przeznaczone do oczyszczania powietrza w pomieszczeniach umożliwia zmniejszenie stężenia aerozoli o połowę w ciągu 6 - 15 minut w zależności od przepływu objętościowego. Jest to możliwe dzięki zastosowaniu zespołu filtrów klasy F7 + H14. Urządzenie zapewnia powyższą skuteczność nawet w pomieszczeniach o powierzchni 80 m². W pomieszczeniu o powierzchni 20 m², w zależności od zastosowanego strumienia przepływu, połowiczna redukcja stężenia obserwowana jest już po 3 - 5 minutach.

Oznacza to, że zastosowanie oczyszczacza powietrza typu TAC V+ zapewnia utrzymanie niskiego stężenie aerozoli w małych i średnich pomieszczeniach. ... Oczyszczacze powietrza serii TAC V+ są zatem idealnie przystosowane do zapewnienia niskiego stężenia wirusów na przykład w klasach, sklepach, poczekalniach lub pomieszczeniach zabiegowych, bez konieczności otwierania okien i pogarszania poczucia komfortu w pomieszczeniu. Ponadto, w przeciwieństwie do niewymuszonej wentylacji okiennej, urządzenia te zapewniają rzeczywiste zmniejszenie ilości wirusów.

Oczyszczacze powietrza mają także wyższą skuteczność niż systemy HVAC, które działają przy niewielkiej ilości świeżego powietrza lub nawet całkowicie bez niego. W przypadku oczyszczacza, że wirusy są skutecznie wychwytywane i nie są rozprowadzane innymi kanałami po całym budynku. ... "Aby zapobiec przekształceniu się zastosowanego w pomieszczeniu oczyszczacza powietrza w źródło wirusa, filtr H14 powinien być codziennie podgrzewany do temperatury około 100 °C przez czas około 30 minut. Zapewnia to zniszczenie wirusów znajdujących się w filtrze i przeciwdziała powstawaniu biofilmów, bakterii i grzybów. Efekt uzyskiwany jest bez stosowania szkodliwych dodatków chemicznych lub promieniowania UV-C"

W magazynie informacyjnym Spiegel, Prof. Dr Kähler podsumował wyniki swoich badań nad TAC V+ w następujący sposób: Ciągła praca urządzenia w pomieszczeniu oznacza, żaden człowiek nie będzie w stanie wytworzyć w tym pomieszczeniu stężenia aerozolu o poziomie powodującym ryzyko zarażenia!”

Bezpośredni odnośnik do raportu badawczego

Model TAC V+ firmy Trotec to jedyny, mobilny oczyszczacz powietrza, wyposażony w specjalny, wysokotemperaturowy, lamelowy filtr przeciwpyłkowy klasy H14 z funkcją odkażania termicznego. W regularnych odstępach czasu powoduje ona ogrzanie filtra H14 z certyfikatem EN1822 do temperatury ok. 100 °C, co oznacza unieszkodliwienie praktycznie wszystkich wychwyconych wirusów. W opinii ekspertów jest to nieodzownym warunkiem skutecznego oczyszczania powietrza z wirusów! Tylko kombinacja skutecznego systemu filtrów F7-H14, optymalnie dostosowanego przepływu powietrza i unikalnej technologii termicznego odkażania filtra gwarantuje skuteczną ochronę przed infekcjami!


W ramach eksperymentu przeprowadzono także symulację klasy z zainstalowanymi akrylowymi panelami
Przejdź do międzynarodowej wersji raportu badawczego zamieszczonego w specjalistycznym portalu medRxiv

Specjalistyczny portal medRxiv zawiera naukowe publikacje z zakresu medycyny i zawiera także międzynarodową wersję raportu z tego programu badawczego.

Przykład 2: "Zajęcia szkolne w czasie pandemii SARS-CoV-2 - Bezpieczna, realna i przyjazna dla środowiska koncepcja ochrony"?

W ramach tego drugiego, badania zespół kierowany przez prof. dr Kählera zajmował się określeniem skutecznych i realnych środków ochronnych, zapewniających bezpieczne funkcjonowanie szkoły w czasie pandemii. Zgodnie z celem badania, testom poddano kilka możliwych koncepcji ochrony, począwszy od swobodnego wietrzenia, poprzez sygnalizatory świetlne stężenia CO2 i maski ochronne, aż po zastosowanie w pomieszczeniach oczyszczaczy powietrza.

Wnioski sformułowane na podstawie przeprowadzonego badania: Zaleta koncepcji ochrony poprzez redukcję ryzyka pośredniej infekcji w wyniku zastosowania oczyszczacza powietrza polega na szybkim i skutecznym unieszkodliwianie wirusów pod warunkiem zapewnienia sześciokrotnej wymiany powietrza w pomieszczeniu w przeciągu godziny. Skuteczność wychwytywania wirusów musi wynosić 99,995 % przy jednorazowym przejściu przez urządzenie. Oznacza to konieczność zastosowania certyfikowanego filtra klasy H14. Hałas wytwarzany przez stosowane urządzenie musi umożliwiać jego ciągłą eksploatację i nie może powodować wyłączania przez użytkowników ze względu na zbytnią głośność”. Oczyszczacz powietrza TAC V+ spełnia wszystkie te wymagania i zapewnia niezawodną ochronę przed infekcjami w salach lekcyjnych i podobnie użytkowanych pomieszczeniach.

Bezpośredni odnośnik do raportu badawczego

Imponujące wyniki bardzo zaawansowanych badań przeprowadzonych przez TU Delft

Uniwersytet Techniczny w Delft, Holandia: Oczyszczanie powietrza jest skuteczniejsze niż wentylacja udarowa realizowana przez otwarcie okien lub drzwi.

W badaniu porównawczym, naukowcy z holenderskiej Politechniki w Delft zbadali szybkość redukcji stężenie aerozoli w pomieszczeniu w wyniku zastosowania wietrzenia udarowego i przeciągowego, oraz poprzez zastosowanie systemu wentylacyjnego i oczyszczacza powietrza.

Wynik: W niemalże wszystkich konfiguracjach testowych najlepsze wyniki osiągnięto po zastosowaniu oczyszczacza powietrza o wysokiej wydajności serii TAC V+. Wyniki pomiarów pokazują również, że wentylacja udarowa zapewnia jedynie stosunkowo niewielką wymianę powietrza.

Tutaj możesz pobrać pełen tekst opracowania programu badawczego w formacie PDF

Tutaj możesz pobrać pełen tekst opracowania programu badawczego w formacie PDF

Dalsze publikacje do pobrania:

„Badanie wentylacji w sali wykładowej w budynku 033 na Uniwersytecie Sił Zbrojnych Federalnych w Monachium”

Christian J. Kähler, Thomas Fuchs, Rainer Hain

Instytut Mechaniki Płynów i Aerodynamiki
Uniwersytet Bundeswery w Monachium

Bezpośredni odnośnik do raportu z badania ...

"Badania wydajności oczyszczaczy powietrza zastosowanych w restauracji"

Christian J. Kähler, Thomas Fuchs, Rainer Hain

Instytut Mechaniki Płynów i Aerodynamiki
Uniwersytet Bundeswery w Monachium

Bezpośredni odnośnik do raportu z badania ...

"Badania wydajności oczyszczaczy powietrza zastosowanych w restauracji"

Przykład 3: "Badania wydajności oczyszczaczy powietrza zastosowanych w restauracji"

Kolejny lockdown w Niemczech i w innych krajach spowodował niemalże całkowite unieruchomienie branży restauracyjnej. Ta sytuacja stawia wielu właścicieli i pracowników przed częściowo egzystencjalnymi problemami. Świadomość tak trudnej sytuacji w całej branży spowodowała podjęcie badań przez zespół kierowany przez prof. dr Christiana Kählera. Celem prac było ustalenie sposobu połączenia istniejących mechanizmów ochronnych, dostępnych w branży gastronomicznej, w celu umożliwienia bezpiecznego funkcjonowania w trakcie pandemii. W celu udzielenia odpowiedzi na to pytanie, na terenie realnej restauracji zorganizowane zostały eksperymenty naukowe, których celem było potwierdzenie skuteczności obniżenia ryzyka infekcji pośredniej dzięki zastosowaniu oczyszczaczy powietrza także w bardzo skomplikowanej sytuacji przestrzennej. fileadmin/downloads/Studien/Bericht_Salon_Rouge_06_12_2020.pdf

Wnioski sformułowane na podstawie przeprowadzonego badania: "Na podstawie tych i wcześniejszych badań przeprowadzonych przez autorów można założyć, że zagrożenie infekcją w zakładach gastronomicznych może zostać zredukowane poprzez połączone zastosowanie masek oddechowych, paneli ochronnych oraz kontrolowanego oczyszczania powietrza realizowanego za pośrednictwem mobilnych oczyszczaczy powietrza lub systemów wentylacyjnych. Oznacza to, że po wprowadzeniu powyższej koncepcji higieny, zakłady gastronomiczne mogą pozostać otwarte.

Sala testowa w lokalu gastronomicznym
Badanie skuteczności wentylacji w sali wykładowej

Przykład 4: "Badanie wentylacji w sali wykładowej na Uniwersytecie Sił Zbrojnych Federalnych w Monachium”

Obecnie dyskutowane są różne możliwości skutecznego zmniejszenia ryzyka pośredniej infekcji za pośrednictwem cząstek aerozoli przenoszących wirusy w pomieszczeniach zamkniętych. Jednym ze sposobów jest przeprowadzenia wietrzenia poprzez otwarcie okien, zastosowanie systemu wentylacyjnego (wentylacja, klimatyzacja) lub użycie odpowiedniego oczyszczacza powietrza. Zasadnicze pytanie dotyczy skuteczności tych rozwiązań w redukcji zagrożenia infekcją. W ramach przedstawionych prac, prof. dr Kähler i jego zespół przeprowadzili badanie skuteczności nowoczesnego systemu wentylacyjnego, zastosowanego w głównej sali wykładowej Uniwersytetu Sił Zbrojnych RFN w Monachium. Testy polegały na porównaniu skuteczności wietrzenia udarowego i przeciągowego oraz zastosowania mobilnego oczyszczacza powietrza TAC V+ w badanym pomieszczeniu. Oczyszczacz powietrza o wysokiej wydajności TAC V+

Wnioski sformułowane na podstawie przeprowadzonego badania: Zastosowanie bardzo nowoczesnego systemu wentylacji pozwala na skuteczną, niemalże 6-krotną wymianę powietrza. Wietrzenie przeciągowe po otwarciu obu okien spowodowało osiągnięcie nieco wyższego współczynnika wymiany powietrza w porównaniu z wynikiem uzyskanym przez system wentylacji. Osiągnięcie wydajności podobnej do systemu klimatyzacji uzyskać można przez otwarcie okien na 10 minut z każdych 15 minut. Przez 5 minut okna mogą pozostać zamknięte. Mobilne oczyszczacze powietrza takie jak TAC V+ mogą osiągnąć podobną wydajność czyszczenia, jak system wentylacyjny. Oczyszczacz powietrza o wysokiej wydajności TAC V+ Poddany badaniom oczyszczacz powietrza TAC V+ okazał się być szybkim i ekonomicznym rozwiązaniem. W odróżnieniu od zabiegu wietrzenia, zastosowanie urządzenie zapewnia stały, niezmiennie wysoki poziom filtracji powietrza wypełniającego pomieszczenie. Skuteczność jest niezależna od wielkości okien, siły wiatru i temperatury zewnętrznej, nie wymusza przerywania pracy powodowanego przez regularne otwieranie i zamykanie okien. Pozwala na uniknięcie wietrzenia, które jest szczególnie uciążliwe w okresach występowania niskich temperatur zewnętrznych.

Bezpośredni odnośnik do raportu badawczego

Na życzenie chętnie udzielimy szczegółowych informacji dotyczących innych programów badawczych, poświęconych skuteczności wysokoskutecznego oczyszczacza powietrza TAC V+.


FAQ dotyczące zastosowania oczyszczaczy powietrza do filtrowania wirusów

Uzyskaj dalsze informacje dotyczące technicznych cech użytkowych funkcji filtrowania wirusów

Poszukujesz informacji dotyczących skutecznych, pomocniczych środków technicznych, przeznaczonych do ochrony pomieszczeń przed wirusem unoszącym się w powietrzu? Poszukujesz informacji dotyczących różnych procesów oczyszczania wykorzystywanych przez różne, dostępne na rynku urządzenia, ich zasady działania i przydatności tych technologii do filtrowania wirusów? Zapoznaj się z działem FAQ dotyczącym filtrowania wirusów za pomocą oczyszczaczy powietrza – Tutaj znajdziesz odpowiedzi na wszystkie pytania dotyczące oczyszczania powietrza, filtrowania wirusów, norm i klas filtrów oraz oczywiście wysokiej wydajności oczyszczacza powietrza serii TAC V+ ...

Zakup

Oczyszczacz powietrza w pomieszczeniu TAC ECO II Pokaż w sklepie internetowym Trotec

Oczyszczacz powietrza w pomieszczeniu TAC ECO II

Oszczędzacie Państwo : 1.800,00 zł

6.499,95 zł 4.699,95 zł Cena brutto z podatkiem VAT Cena netto bez podatku VAT  pokaż

Zakup

Oczyszczacz powietrza w pomieszczeniu TAC ECO TOWER Pokaż w sklepie internetowym Trotec

Oczyszczacz powietrza w pomieszczeniu TAC ECO TOWER

Oszczędzacie Państwo : 9.300,00 zł

13.999,95 zł 4.699,95 zł Cena brutto z podatkiem VAT Cena netto bez podatku VAT  pokaż

Zakup

Oczyszczacz powietrza TAC M II kolor bazaltowoszary/czarny Pokaż w sklepie internetowym Trotec

Oczyszczacz powietrza TAC M II kolor bazaltowoszary/czarny

Oszczędzacie Państwo : 1.700,00 zł

8.599,95 zł 6.899,95 zł Cena brutto z podatkiem VAT Cena netto bez podatku VAT  pokaż

Zakup

Oczyszczacz powietrza w pomieszczeniu TAC M TOWER kolor bazaltowoszary/czarny Pokaż w sklepie internetowym Trotec

Oczyszczacz powietrza w pomieszczeniu TAC M TOWER kolor bazaltowoszary/czarny

Oszczędzacie Państwo : 10.100,00 zł

16.999,95 zł 6.899,95 zł Cena brutto z podatkiem VAT Cena netto bez podatku VAT  pokaż

Zakup

Oczyszczacz powietrza w pomieszczeniu TAC V+ II kolor bazaltowoszary/czarny Pokaż w sklepie internetowym Trotec

Oczyszczacz powietrza w pomieszczeniu TAC V+ II kolor bazaltowoszary/czarny

Oszczędzacie Państwo : 3.400,00 zł

11.999,95 zł 8.599,95 zł Cena brutto z podatkiem VAT Cena netto bez podatku VAT  pokaż

Zakup

Oczyszczacz powietrza w pomieszczeniu TAC V+ TOWER kolor bazaltowoszary/czarny Pokaż w sklepie internetowym Trotec

Oczyszczacz powietrza w pomieszczeniu TAC V+ TOWER kolor bazaltowoszary/czarny

Oszczędzacie Państwo : 10.900,00 zł

19.499,95 zł 8.599,95 zł Cena brutto z podatkiem VAT Cena netto bez podatku VAT  pokaż

Zakup

Dane techniczne TAC V+

Wersja mobilna

Dane techniczne
Informacje ogólne
  Numer części 1.580.001.152
Klasa przeciwpyłowa
  zgodnie z DIN EN 60335-2-69 H
  Klasa filtracji zgodnie z DIN EN 1.822 (filtr ISO 45H ISO 29463) H14
  zgodnie z DIN EN 779:2002 F7
Ilość powietrza
  Maks. strumień powietrza [m³/h] 2 100
  Przeznaczony do pomieszczeń o powierzchni do [m²/m³] i klasy filtracji H14 80 m² /200 m³
  Zalecany strumień przepływu powietrza, filtr HighFlow dla klasy filtracji H14 ≤ [m³/h] 1 200
  Zalecana ilość powietrza, filtr HighFlow dla klasy filtracji H13 ≤ [m³/h]] 2 100
Parametry elektryczne
  Przyłącze sieciowe 220 - 240 V, 50/60 Hz
  Pobór mocy bez odkażania termicznego w kubaturze powietrza 900 m³/h [kW] 0,16
  Pobór mocy z odkażaniem termicznym (60 min) [kW] 1,25
  Nominalny pobór prądu [A] 5,5
  Zalecane zabezpieczenie [A] 10
Zasilanie elektryczne
  Wtyczka przyłączeniowa CEE 7/7, H07RN-F
  Długość przewodu [m] 4
Wartości hałasu
  Poziomy hałasu w zależności od konfiguracji (nakładki dźwiękochłonne, FlowExtender) 29 - 50 dB(A)
Wentylator
  promieniowy
  osiowy
  Stopnie dmuchawy 7
Cecha bezpieczeństwa
  Klasa ochronności IP20
Wymiary zewnętrzne
  Długość (bez opakowania) [mm] 690
  Szerokość (bez opakowania) [mm] 610
  Wysokość (bez opakowania) [mm] 1 300
Masa
  (bez opakowania) [kg] 89
Wyposażenie, zalety, funkcje
Wyposażenie
  Dekontaminacja filtra termicznego
  Termiczna regeneracja filtra
  Ekran dotykowy
  Uwzględniający intensywność eksploatacji, sterowany czujnikiem wskaźnik wymiany filtra wstępnego F7
  Uwzględniający intensywność eksploatacji, sterowany czujnikiem wskaźnik wymiany filtra głównego H14
  Sterowanie FlowMatic
  Dowolnie regulowany timer urządzenia
  Dowolnie regulowany timer do odkażania termicznego
  Licznik roboczogodzin
  Aktualizacja oprogramowania sterującego za pośrednictwem napędu USB
  Wybór wersji językowej
  Blokada przycisków
  Tryb cichej pracy
Wskaźnik wymiana filtra
  Filtr wstępny
  Filtr główny
Filtr
  Kombinacja filtrów Zakres higieniczny (>= 15 LW/h) F7 + H14
  Przystosowany do pomieszczeń o wielkości do Zakres higieniczny (>= 15 LW/h) [m³] 107
Mobilność
  Uchwyty transportowe / do przenoszenia
  Rolki wspornikowe
  Niebarwiące koła/rolki gumowe
  Podpora
  Pałąk ochronny na panelu sterowania
  Koła prowadzące z pełnej gumy
  Koła prowadzące wypełnione powietrzem
  Pałąk składowania piętrowego
  Prowadnice wideł wózka widłowego
  Pałąk ochrony przed uderzeniami

 Wyposażenie seryjne

 Wyposażenie dodatkowe

 brak

Wersja Tower

Dane techniczne
Informacje ogólne
  Numer części 1.580.010.152
Klasa przeciwpyłowa
  zgodnie z DIN EN 60335-2-69 H
  Klasa filtracji zgodnie z DIN EN 1.822 (filtr ISO 45H ISO 29463) H14
  zgodnie z DIN EN 779:2002 F7
Ilość powietrza
  Maks. strumień powietrza [m³/h] 2 100
  Przeznaczony do pomieszczeń o powierzchni do [m²/m³] i klasy filtracji H14 80 m² /200 m³
  Zalecany strumień przepływu powietrza, filtr HighFlow dla klasy filtracji H14 ≤ [m³/h] 1 200
  Zalecana ilość powietrza, filtr HighFlow dla klasy filtracji H13 ≤ [m³/h] 1 800
Parametry elektryczne
  Przyłącze sieciowe 220 - 240 V, 50/60 Hz
  Pobór mocy bez odkażania termicznego w kubaturze powietrza 900 m³/h [kW] 0,16
  Pobór mocy z odkażaniem termicznym (60 min) [kW] 1,25
  Nominalny pobór prądu [A] 5,5
  Zalecane zabezpieczenie [A] 10
Zasilanie elektryczne
  Wtyczka przyłączeniowa CEE 7/7, H07RN-F
  Długość przewodu [m] 4
Wartości hałasu
  Poziomy hałasu w zależności od konfiguracji (nakładki dźwiękochłonne, FlowExtender) 29 - 50 dB(A)
Wentylator
  promieniowy
  osiowy
  Stopnie dmuchawy 7
Cecha bezpieczeństwa
  Klasa ochronności IP20
Wymiary zewnętrzne
  Długość (bez opakowania) [mm] 506
  Szerokość (bez opakowania) [mm] 523
  Wysokość (bez opakowania) [mm] 1 270
Masa
  (bez opakowania) [kg] 89
Wyposażenie, zalety, funkcje
Wyposażenie
  Dekontaminacja filtra termicznego
  Termiczna regeneracja filtra
  Ekran dotykowy
  Uwzględniający intensywność eksploatacji, sterowany czujnikiem wskaźnik wymiany filtra wstępnego F7
  Uwzględniający intensywność eksploatacji, sterowany czujnikiem wskaźnik wymiany filtra głównego H14
  Sterowanie FlowMatic
  Dowolnie regulowany timer urządzenia
  Dowolnie regulowany timer do odkażania termicznego
  Licznik roboczogodzin
  Aktualizacja oprogramowania sterującego za pośrednictwem napędu USB
  Wybór wersji językowej
  Blokada przycisków
  Tryb cichej pracy
Wskaźnik wymiana filtra
  Filtr wstępny
  Filtr główny
Filtr
  Kombinacja filtrów Zakres higieniczny (>= 15 LW/h) F7 + H14
  Przystosowany do pomieszczeń o wielkości do Zakres higieniczny (>= 15 LW/h) [m³] 107
Mobilność
  Uchwyty transportowe / do przenoszenia
  Rolki wspornikowe
  Niebarwiące koła/rolki gumowe
  Podpora
  Pałąk ochronny na panelu sterowania
  Koła prowadzące z pełnej gumy
  Koła prowadzące wypełnione powietrzem
  Pałąk składowania piętrowego
  Prowadnice wideł wózka widłowego
  Pałąk ochrony przed uderzeniami

 Wyposażenie seryjne

 Wyposażenie dodatkowe

 brak

Dane techniczne TAC M

Wersja mobilna

Dane techniczne
Informacje ogólne
  Numer części 1.580.001.145
Klasa przeciwpyłowa
  Klasa filtracji zgodnie z DIN EN 1.822 (filtr ISO 45H ISO 29463) H14
  zgodnie z DIN EN 779:2002 F7
Ilość powietrza
  Maks. strumień powietrza [m³/h] 2 100
  Przeznaczony do pomieszczeń o powierzchni do [m²/m³] i klasy filtracji H14 80 m² /200 m³
  Zalecany strumień przepływu powietrza, filtr HighFlow dla klasy filtracji H14 ≤ [m³/h] 1 200
  Zalecana ilość powietrza, filtr HighFlow dla klasy filtracji H13 ≤ [m³/h]] 2 100
Parametry elektryczne
  Przyłącze sieciowe 220 - 240 V, 50/60 Hz
  Pobór mocy bez odkażania termicznego w kubaturze powietrza 900 m³/h [kW] 0,16
  Nominalny pobór prądu [A] 3,5
  Zalecane zabezpieczenie [A] 6
Zasilanie elektryczne
  Wtyczka przyłączeniowa CEE 7/7, H07RN-F
  Długość przewodu [m] 4
Wartości hałasu
  Poziomy hałasu w zależności od konfiguracji (nakładki dźwiękochłonne, FlowExtender) 29 - 50 dB(A)
Wentylator
  promieniowy
  osiowy
  Stopnie dmuchawy 7
Cecha bezpieczeństwa
  Klasa ochronności IP20
Wymiary zewnętrzne
  Długość (bez opakowania) [mm] 690
  Szerokość (bez opakowania) [mm] 610
  Wysokość (bez opakowania) [mm] 1 300
Masa
  (bez opakowania) [kg] 84
Wyposażenie, zalety, funkcje
Wyposażenie
  Ekran dotykowy
  Uwzględniający intensywność eksploatacji, sterowany czujnikiem wskaźnik wymiany filtra wstępnego F7
  Uwzględniający intensywność eksploatacji, sterowany czujnikiem wskaźnik wymiany filtra głównego H14
  Sterowanie FlowMatic
  Dowolnie regulowany timer urządzenia
  Blokada przycisków
  Aktualizacja oprogramowania sterującego za pośrednictwem napędu USB
  Licznik roboczogodzin
  Wybór wersji językowej
  Tryb cichej pracy
Wskaźnik wymiana filtra
  Filtr wstępny
  Filtr główny
Filtr
  Kombinacja filtrów Zakres higieniczny (>= 15 LW/h) F7 + H14
  Przystosowany do pomieszczeń o wielkości do Zakres higieniczny (>= 15 LW/h) [m³] 107
Mobilność
  Uchwyty transportowe / do przenoszenia
  Rolki wspornikowe
  Niebarwiące koła/rolki gumowe
  Podpora
  Pałąk ochronny na panelu sterowania
  Koła prowadzące z pełnej gumy
  Koła prowadzące wypełnione powietrzem
  Pałąk składowania piętrowego
  Prowadnice wideł wózka widłowego
  Pałąk ochrony przed uderzeniami

 Wyposażenie seryjne

 Wyposażenie dodatkowe

 brak

Wersja Tower

Dane techniczne
Informacje ogólne
  Numer części 1.580.010.145
Klasa przeciwpyłowa
  Klasa filtracji zgodnie z DIN EN 1.822 (filtr ISO 45H ISO 29463) H14
  zgodnie z DIN EN 779:2002 F7
Ilość powietrza
  Maks. strumień powietrza [m³/h] 2 100
  Przeznaczony do pomieszczeń o powierzchni do [m²/m³] i klasy filtracji H14 80 m² /200 m³
  Zalecany strumień przepływu powietrza, filtr HighFlow dla klasy filtracji H14 ≤ [m³/h] 1 200
  Zalecana ilość powietrza, filtr HighFlow dla klasy filtracji H13 ≤ [m³/h]] 1 800
Parametry elektryczne
  Przyłącze sieciowe 220 - 240 V, 50/60 Hz
  Pobór mocy bez odkażania termicznego w kubaturze powietrza 900 m³/h [kW] 0,16
  Nominalny pobór prądu [A] 3,5
  Zalecane zabezpieczenie [A] 6
Zasilanie elektryczne
  Wtyczka przyłączeniowa CEE 7/7, H07RN-F
  Długość przewodu [m] 4
Wartości hałasu
  Poziomy hałasu w zależności od konfiguracji (nakładki dźwiękochłonne, FlowExtender) 29 - 50 dB(A)
Wentylator
  promieniowy
  osiowy
  Stopnie dmuchawy 7
Cecha bezpieczeństwa
  Klasa ochronności IP20
Wymiary zewnętrzne
  Długość (bez opakowania) [mm] 506
  Szerokość (bez opakowania) [mm] 523
  Wysokość (bez opakowania) [mm] 1 100
Masa
  (bez opakowania) [kg] 84
Wyposażenie, zalety, funkcje
Wyposażenie
  Ekran dotykowy
  Uwzględniający intensywność eksploatacji, sterowany czujnikiem wskaźnik wymiany filtra wstępnego F7
  Uwzględniający intensywność eksploatacji, sterowany czujnikiem wskaźnik wymiany filtra głównego H14
  Sterowanie FlowMatic
  Dowolnie regulowany timer urządzenia
  Blokada przycisków
  Aktualizacja oprogramowania sterującego za pośrednictwem napędu USB
  Licznik roboczogodzin
  Wybór wersji językowej
  Tryb cichej pracy
  Kaptur chroniący przed hałasem
  Kryzy przepływu
  Adapter węża
  Zabezpieczenie przed manipulacją
Wskaźnik wymiana filtra
  Filtr wstępny
  Filtr główny
Filtr
  Kombinacja filtrów Zakres higieniczny (>= 15 LW/h) F7 + H14
  Przystosowany do pomieszczeń o wielkości do Zakres higieniczny (>= 15 LW/h) [m³] 107
Mobilność
  Uchwyty transportowe / do przenoszenia
  Rolki wspornikowe
  Niebarwiące koła/rolki gumowe
  Podpora
  Pałąk ochronny na panelu sterowania
  Koła prowadzące z pełnej gumy
  Koła prowadzące wypełnione powietrzem
  Pałąk składowania piętrowego
  Prowadnice wideł wózka widłowego
  Pałąk ochrony przed uderzeniami

 Wyposażenie seryjne

 Wyposażenie dodatkowe

 brak

Dane techniczne TAC ECO

Wersja mobilna

Dane techniczne
Informacje ogólne
  Numer części 1.580.001.140
Klasa przeciwpyłowa
  Klasa filtracji zgodnie z DIN EN 1.822 (filtr ISO 45H ISO 29463) H14
  zgodnie z DIN EN 779:2002 Wersja G4 Z
Ilość powietrza
  Przystosowany do pomieszczeń o wielkości do [m²/m³] 80 m² /200 m³
  Maks. strumień powietrza [m³/h] 1 600
  Zalecany strumień przepływu powietrza, standardowy filtr dla klasy filtracji H14 ≤ [m³/h] 1 000
  Zalecana ilość powietrza, filtr standardowy dla klasy filtracji H13 ≤ ] [m³/h] 1 600
Parametry elektryczne
  Przyłącze sieciowe 220 - 240 V, 50/60 Hz
  Pobór mocy bez odkażania termicznego w kubaturze powietrza 900 m³/h [kW] 0,16
  Nominalny pobór prądu [A] 3,5
  Zalecane zabezpieczenie [A] 6
Zasilanie elektryczne
  Wtyczka przyłączeniowa CEE 7/7, H07RN-F
  Długość przewodu [m] 4
Wartości hałasu
  Poziomy hałasu w zależności od konfiguracji (nakładki dźwiękochłonne, FlowExtender) 29 - 50 dB(A)
Wentylator
  promieniowy
  osiowy
  Stopnie dmuchawy 6
Cecha bezpieczeństwa
  Klasa ochronności IP20
Wymiary zewnętrzne
  Długość (bez opakowania) [mm] 690
  Szerokość (bez opakowania) [mm] 610
  Wysokość (bez opakowania) [mm] 1 130
Masa
  (bez opakowania) [kg] 84
Wyposażenie, zalety, funkcje
Wyposażenie
  Panel sterowania ręcznego
  Uwzględniający intensywność eksploatacji, sterowany czujnikiem wskaźnik wymiany wstępnego G4
  Uwzględniający intensywność eksploatacji, sterowany czujnikiem wskaźnik wymiany filtra głównego H14
  Tryb cichej pracy
Wskaźnik wymiana filtra
  Filtr wstępny
  Filtr główny
Filtr
  Kombinacja filtrów Zakres higieniczny (>= 15 LW/h) G4 + H14
  Przystosowany do pomieszczeń o wielkości do Zakres higieniczny (>= 15 LW/h) [m³] 107
Mobilność
  Uchwyty transportowe / do przenoszenia
  Rolki wspornikowe
  Niebarwiące koła/rolki gumowe
  Podpora
  Koła prowadzące z pełnej gumy
  Koła prowadzące wypełnione powietrzem
  Pałąk składowania piętrowego
  Prowadnice wideł wózka widłowego
  Pałąk ochrony przed uderzeniami

 Wyposażenie seryjne

 Wyposażenie dodatkowe

 brak

Wersja Tower

Dane techniczne
Informacje ogólne
  Numer części 1.580.010.140
Klasa przeciwpyłowa
  Klasa filtracji zgodnie z DIN EN 1.822 (filtr ISO 45H ISO 29463) H14
  zgodnie z DIN EN 779:2002 Wersja G4 Z
Ilość powietrza
  Przystosowany do pomieszczeń o wielkości do [m²/m³] 80 m² /200 m³
  Maks. strumień powietrza [m³/h] 1 600
  Zalecany strumień przepływu powietrza, standardowy filtr dla klasy filtracji H14 ≤ [m³/h] 1 000
  Zalecana ilość powietrza, filtr standardowy dla klasy filtracji H13 ≤ ] [m³/h] 1 600
Parametry elektryczne
  Przyłącze sieciowe 220 - 240 V, 50/60 Hz
  Pobór mocy bez odkażania termicznego w kubaturze powietrza 900 m³/h [kW] 0,16
  Nominalny pobór prądu [A] 3,5
  Zalecane zabezpieczenie [A] 6
Zasilanie elektryczne
  Wtyczka przyłączeniowa CEE 7/7, H07RN-F
  Długość przewodu [m] 4
Wartości hałasu
  Poziomy hałasu w zależności od konfiguracji (nakładki dźwiękochłonne, FlowExtender) 29 - 50 dB(A)
Wentylator
  promieniowy
  osiowy
  Stopnie dmuchawy 6
Cecha bezpieczeństwa
  Klasa ochronności IP20
Wymiary zewnętrzne
  Długość (bez opakowania) [mm] 506
  Szerokość (bez opakowania) [mm] 523
  Wysokość (bez opakowania) [mm] 1 100
Masa
  (bez opakowania) [kg] 84
Wyposażenie, zalety, funkcje
Wyposażenie
  Panel sterowania ręcznego
  Uwzględniający intensywność eksploatacji, sterowany czujnikiem wskaźnik wymiany wstępnego G4
  Uwzględniający intensywność eksploatacji, sterowany czujnikiem wskaźnik wymiany filtra głównego H14
  Tryb cichej pracy
Wskaźnik wymiana filtra
  Filtr wstępny
  Filtr główny
Filtr
  Kombinacja filtrów Zakres higieniczny (>= 15 LW/h) G4 + H14
  Przystosowany do pomieszczeń o wielkości do Zakres higieniczny (>= 15 LW/h) [m³] 107
Mobilność
  Uchwyty transportowe / do przenoszenia
  Rolki wspornikowe
  Niebarwiące koła/rolki gumowe
  Podpora
  Koła prowadzące z pełnej gumy
  Koła prowadzące wypełnione powietrzem
  Pałąk składowania piętrowego
  Prowadnice wideł wózka widłowego
  Pałąk ochrony przed uderzeniami

 Wyposażenie seryjne

 Wyposażenie dodatkowe

 brak

Dane techniczne TAC BASIC

Dane techniczne
Informacje ogólne
  Numer części 1.580.001.139
Klasa przeciwpyłowa
  Klasa filtracji zgodnie z DIN EN 1.822 (filtr ISO 45H ISO 29463) H14
  zgodnie z DIN EN 779:2002 G4 Z-Line
Ilość powietrza
  Przystosowany do pomieszczeń o wielkości do [m²/m³] 80 m² /200 m³
  Maks. strumień powietrza [m³/h] 1 600
  Zalecany strumień przepływu powietrza, standardowy filtr dla klasy filtracji H14 ≤ [m³/h] 1 000
  Zalecana ilość powietrza, filtr standardowy dla klasy filtracji H13 ≤ ] [m³/h] 1 600
Parametry elektryczne
  Przyłącze sieciowe 220 - 240 V, 50/60 Hz
  Pobór mocy [kW] 0,75
  Pobór mocy bez odkażania termicznego w kubaturze powietrza 900 m³/h [kW] 0,16
  Zalecane zabezpieczenie [A] 6
Zasilanie elektryczne
  Wtyczka przyłączeniowa CEE 7/7, H07RN-F
  Długość przewodu [m] 4
Wartości hałasu
  Poziomy hałasu w zależności od konfiguracji (nakładki dźwiękochłonne, FlowExtender) 31 - 50 dB(A)
Wentylator
  promieniowy
  osiowy
  Stopnie dmuchawy 6
Cecha bezpieczeństwa
  Klasa ochronności IP20
Wymiary zewnętrzne
  Długość (bez opakowania) [mm] 506
  Szerokość (bez opakowania) [mm] 523
  Wysokość (bez opakowania) [mm] 1 100
Masa
  (bez opakowania) [kg] 85
Wyposażenie, zalety, funkcje
Wyposażenie
  Panel sterowania ręcznego
  Tryb cichej pracy
Filtr
  Kombinacja filtrów Zakres higieniczny (>= 15 LW/h) G4 + H14
  Przystosowany do pomieszczeń o wielkości do Zakres higieniczny (>= 15 LW/h) [m³] 107
Mobilność
  Koła kierujące z hamulcem
  Podpory ze stopami

 Wyposażenie seryjne

 Wyposażenie dodatkowe

 brak

Wyposażenie dodatkowe

Ładowanie...

Produkty alternatywne

Ładowanie...

Seminaria

Pobieranie

Ładowanie...

Broszury

Ładowanie...

Ausschreibungstexte

Ładowanie...

Filmy