Obsługa klienta i wsparcie techniczne: +48 22 3075362

Pon. - Pt.: 8:00 - 14:00

Wentylacja czy oczyszczanie powietrza?
  1. Produkty i usługi
  2. Produkty ‑ HighPerformance
  3. Oczyszczanie powietrza
  4. Oczyszczacz powietrza o wysokiej wydajności TAC V+

Wentylacja czy oczyszczanie powietrza? Wyniki badań i głos nauki potwierdzają:

Oczyszczacze powietrza chronią przed koronawirusem skuteczniej niż otwarte okna

Uwzględniwszy mroźne zimy i ujemne temperatury zewnętrzne trzeba zadać sobie pytanie, na ile praktyczne i skuteczne jest wietrzenie okien zalecane przez Federalną Agencję Środowiska (UBA) i Konferencję Ministrów Edukacji jako środek kontroli zakażeń. Wbrew reprezentowanej przez UBA i ministrów edukacji opinii o skuteczności regularnego wietrzenia udarowego i braku innych środków technicznych umożliwiających usuwanie patogennych aerozoli np. z klas szkolnych, wielu uznanych na całym świecie naukowców i ekspertów w dziedzinie aerozoli zaleca stosowanie wysokoskutecznych oczyszczaczy powietrza z technologią filtra HEPA zgodnych z normą EN 1822. To skuteczna alternatywa do mało skutecznego wietrzenia poprzez otwarcie okien.

Wietrzenie jest problematyczne i skuteczne tylko w optymalnych warunkach

Badania i wyniki cytowane przez Federalną Agencję Środowiska odnoszą się przede wszystkim pomieszczeń umożliwiających zastosowanie wietrzenia przeciągowego z wykorzystaniem okien leżących naprzeciwko siebie. Skuteczna wymiana powietrza jest możliwa tylko w przypadku wentylacji przeciągowej. Jednak bardzo niewiele budynków i konfiguracji architektonicznych oferuje takie warunki.

Wentylacja czy oczyszczanie powietrza?

Często zastosowanie wietrzenie udarowego jest jedyną dostępną możliwością. Wietrzenie przeciągowe nie jest możliwe.

W przypadku większości pomieszczeń, zwłaszcza klasowych, okna umieszczone są tylko po jednej stronie pomieszczenia. W takim przypadku, możliwe jest zastosowanie tylko wentylacji udarowej. W przypadku wietrzenia udarowego, wymiana powietrza na powietrze zewnętrzne odbywa się znacznie wolniej niż w przypadku wentylacji przeciągowej. Skuteczność wentylacji udarowej jest dodatkowo uwarunkowana konieczną, dużą różnicą temperatur pomiędzy powietrzem wewnętrznym a zewnętrznym

Przy prawie identycznych temperaturach i bez wiatru, wymiana powietrza praktycznie nie zachodzi. Latem i stosunkowo łagodną jesienią, uzyskanie jakiegokolwiek efektu ochronnego wymaga więc ciągłego wietrzenia! Zimą, przy odpowiedniej różnicy temperatur, początkowo następuje intensywna wymiana powietrza. Zjawisko zachodzi jednak tylko przez krótki czas a jego skuteczność gwałtownie maleje. Zimne powietrze dostarczane z zewnątrz powoduje stopniowe wychładzanie wnętrza, co z kolei skutkuje obniżaniem się różnicy temperatur pomiędzy powietrzem wypełniającym pomieszczenie a powietrzem zewnętrznym.

Wynik: Wymiana powietrza podczas wietrzenia praktycznie zatrzymuje się.

Pan Schulte-Mattler, nauczyciel w Gimnazjum św. Apostoła w Kolonii: "Aktualnie okna są już otwarte od 10 minut, stężenie Co2 nie obniża się."
Fragment programu audycji WDR Markt z 18.11.2020 r

W większości przypadków, szczególnie w zimie, wietrzenie jest zazwyczaj zbyt krótkie, ponieważ jego wydłużenie spowoduje nadmierne wychłodzenie pomieszczenia. Wymiana powietrza uzyskiwana w wyniku wietrzenia jest więc daleka od wystarczającej. Eberhard Bodenschatz, dyrektor Instytutu Dynamiki i Samoorganizacji Maxa Plancka w Getyndze, skomentował to w następujący sposób w gazecie Spiegel na temat wentylacji: "Wystarczy ustalenie różnicy temperatur pomiędzy wnętrzem i na zewnątrz. Jeśli temperatura na zewnątrz wynosi 10 °C, a w środku 20 °C, wymiana 50 % powietrza nastąpi, gdy temperatura wewnątrz obniży się do 15 °C. Lepie unikać obszarów, w których ... temperatura nie zmienia się podczas wietrzenia".

Wentylacja udarowa a wentylacja przeciągowa

Czy wietrzenie jest naprawdę wystarczające?

Przy temperaturze zewnętrznej 0 °C zimą, usunięcie 50 % aerozoli nastąpi dopiero wtedy, gdy temperatura w pomieszczeniu spadnie do 10 °C! Zalecenie Federalnej Agencji Ochrony Środowiska zamieszczone w publikacji zachęcającej do stosowania wietrzenia w szkołach jasno wskazuje, że temperatura w pomieszczeniu spada tylko o kilka stopni, zarówno w przypadku wietrzenia przeciągowego, jak i udarowego. Stawia to skuteczność wietrzenia pod wielkim znakiem zapytania. W celu osiągnięcia zalecanej przez UBA 3-krotnej wymiany powietrza wyłącznie poprzez wietrzenie, pomieszczenie musiałoby być schładzane do temperatury 10 °C poprzez zastosowanie 6-krotnego wietrzenia w ciągu każdej godziny.

Zalecenie Federalnej Agencji Ochrony Środowiska, określające, że wietrzenie przez 3-5 minut co 20 minut powoduje „trzykrotną w ciągu każdej godziny, całkowitą wymianę powietrza wewnętrznego na świeże powietrze zewnętrzne" jest co najmniej mylące. Zwłaszcza w przypadku wietrzenia udarowego, całkowita, bezpośrednia wymiana powietrza nie wstępuje. Ma raczej miejsce mieszanie zużytego, zanieczyszczonego wirusami powietrza z relatywnie czystym, świeżym powietrzem zewnętrznym. W ramach tego zabiegu, zanieczyszczone wirusem cząsteczki aerozolu nie są całkowicie usuwane poza pomieszczenie, jak sugeruje referat UBA. Dochodzi jedynie do obniżenia ich stężenia, podobnie jak w przypadku zastosowania oczyszczaczy powietrza. Pamiętać należ, że wydajność oczyszczacza powietrza jest znana, stabilna i regulowana, natomiast skuteczność wentylacji poprzez otwarcie okien jest bardzo zróżnicowana w zależności od sytuacji pogodowej.

Regularne wietrzenie zwiększa zużycie energii

Niezależnie od skuteczności tej czynności, otwarte okna powodują znaczne straty energii szczególnie wtedy, gdy na zewnątrz panują niskie temperatury. Przeprowadzanie wietrzenia kilka razy na godzinę powoduje wychłodzenie wnętrza i wydostawanie się energii cieplnej na zewnątrz. Osoby znajdujące się wewnątrz pomieszczenia marzną. Ponadto, dostarczone powietrze zewnętrzne wymaga ciągłego podgrzewania, aż do momentu, gdy w następnej operacji wietrzenia, zostanie ono ponownie zastąpione zimnym powietrzem zewnętrznym. Jest to sprzeczne nie tylko z wysiłkami podejmowanymi w ramach krajowej polityki klimatycznej. Nieuchronnie powoduje także ogromne, dodatkowe koszty.

Wietrzenie powoduje obniżenie się temperatury w pomieszczeniach poniżej od prawnie określonych wartości minimalnych

Obowiązkiem zarówno pracodawców, jak i szkół jest dbanie o swoich pracowników lub uczniów. Zbyt wysokie lub zbyt niskie temperatury mogą być bardzo niekorzystne. Przepisy dotyczące miejsca pracy określają następujące, określane jako zdrowe, temperatury w pomieszczeniach:

Minimalna temperatura pomieszczenia w miejscu pracy zgodnie z ASR A3.5

Dominująca pozycja ciała Wysiłek fizyczny przy pracy
niski średni wysoki
Miejsce siedzące +20 °C +19 °C -
Pozycja stojąca / chodzenie +19 °C +17 °C +12 °C

Minimalna temperatura pomieszczenia w miejscu pracy zgodnie z ASR A3.5

Dominująca pozycja ciała Wysiłek fizyczny przy pracy
niski średni wysoki
Miejsce siedzące +20 °C +19 °C -
Pozycja stojąca / chodzenie +19 °C +17 °C +12 °C

Jednak wietrzenie udarowe w zimie nie tylko obniża temperaturę wewnątrz pomieszczeń o kilka stopni, jak podaje UBA w swoim infograficznym materiale "Prawidłowe, codzienne wietrzenie”. Temperatura wewnętrzna spada w bardzo krótkim czasie do wartości około 15°C, co oznacza niezgodność z wymogami prawnymi dotyczącymi miejsca pracy.

Wietrzenie jest "głośne" i zakłóca przebieg lekcji

Według Federalnej Agencji Ochrony Środowiska, ruch drogowy od dawna jest dominującym źródłem hałasu w Niemczech. Zgodnie z podawanymi informacjami, 2,3 mln osób mieszkających na terenie Niemiec jest narażonych na poziom hałasu przekraczający 65 dB(A) w ciągu dnia. "Hałas ruchu drogowego zakłóca lub jest powodem zdenerwowania ponad połowę niemieckiej populacji" mówi strona UBA. Ten hałas może także przedostawać się do klas przez otwarte okna. Powoduje to pogorszenie jakości nauczania w wyniku większej ilości czynników stresujących i rozpraszających, co skutkuje trudnościami w koncentracji i zwiększa poziom trudności prowadzenia zajęć.

Wentylacja czy oczyszczanie powietrza?
Wentylacja czy oczyszczanie powietrza?

CO2 nie jest wskaźnikiem ilości wirusa w powietrzu wypełniającym pomieszczenie

Ilość CO2 wydalanego przez człowieka jest mniej więcej taka sama w trakcie odpoczynku, mówienia lub śpiewu/krzyku. Ilość emitowanych aerozoli zależy jednak od liczby zakażonych osób przebywających w pomieszczeniu oraz ich aktywności. Mówienie lub śpiewanie powoduje wydychanie znacznie większej ilości cząstek aerozolu niż podczas swobodnego, spokojnego oddychania w fazie odpoczynku. W konsekwencji stężenie wirusów w pomieszczeniu może wzrastać znacznie szybciej niż stężenie CO2. Przykłady te dowodzą, że zmierzone stężenie CO2 nie pozwala na wyciągnięcie żadnych wiarygodnych wniosków dotyczących stężenia aerozoli.

Federalna Agencja Środowiska zamieszcza w swoim "Zaleceniu dotyczącym wentylacji dla szkół” następujące stwierdzenie: Zwiększone stężenie CO2 nie pozwala na ocenę ilości zakażonych wirusem aerozoli, ale wskazuje na braki w wentylacji i wietrzeniu, mogące powodować zwiększenie zagrożeniem infekcją.

Wniosek ten jest prosty i logiczny. 30 zdrowych uczniów w klasie, stężenie CO2 - wzrasta w określonym tempie w zależności od charakterystyki wentylacji. Jeśli żaden ze studentów nie jest zakażony, stężenie przenoszących wirusy cząstek aerozoli jest niskie lub zerowe. Jeśli jednak kilku z tych 30 uczniów jest zarażonych wirusem SARS-CoV-2, wówczas nawet niewielkie stężenie CO2 w pomieszczeniu może oznaczać również obecność takich ilości wirusów, które mogą spowodować infekcję nawet po krótkim czasie ekspozycji.

Wzrost stężenia CO2 obserwuje się także w wraz ze wzrostem liczby obecnych osób. Jeśli, przykładowo, osiągnięcie stężenia 1000 ppm w fikcyjnej klasie, w której przebywa 20 osób zajęłoby 30 minut, to w przypadku 10 osób, uzyskanie takiego stężenia zajęłoby około 60 minut. Należy uwzględnić, że jedna z tych 10 osób może być zakażona. Dlatego nawet przy niskim stężeniu CO2, warunki takie stwarzają wysokie ryzyko zakażenia.

Eksperci ostrzegają: Wentylacja daje ułudne poczucie bezpieczeństwa kosztem zdrowia

Pomimo ogromnej krytyki ze strony renomowanych naukowców, wielu decydentów opiera się na zaleceniach Federalnej Agencji Ochrony Środowiska. Nie są one jednak z naukowego punktu widzenia prawdziwe, i tym samym zagrażają zdrowiu osób, codziennie pracujących lub uczących się przy otwartych oknach. Liczne badania dowodzą wątpliwej skuteczności wietrzenia w walce z rozprzestrzenianiem się koronawirusa.


Wyniki badań i głos nauki potwierdzają: Oczyszczacze powietrza chronią przed koronawirusem skuteczniej niż otwarte okna

Prawidłowe zachowania i rozwiązania techniczne są obecnie jedynymi skutecznymi narzędziami ograniczającymi rozprzestrzenianie się infekcji, powodujących wysokie koszty dla państwa, gospodarki i społeczeństwa. 

Imponujące wyniki bardzo zaawansowanych badań przeprowadzonych przez TU Delft

W badaniu porównawczym, naukowcy z holenderskiej Politechniki w Delft zbadali szybkość redukcji stężenie aerozoli w pomieszczeniu w wyniku zastosowania wietrzenia udarowego i przeciągowego, oraz poprzez zastosowanie systemu wentylacyjnego i oczyszczacza powietrza.

Wynik: Najlepsze wyniki w prawie wszystkich konfiguracjach testowych osiągnięto po zastosowaniu oczyszczacza powietrza o wysokiej wydajności TAC V+. Wyniki pomiarów pokazują również, że wentylacja udarowa zapewnia jedynie stosunkowo niewielką wymianę powietrza.

Tutaj możesz pobrać pełen tekst opracowania programu badawczego w formacie PDF

Tutaj możesz pobrać pełen tekst opracowania programu badawczego w formacie PDF

Uniwersytet Techniczny w Delft, Holandia: Oczyszczanie powietrza jest skuteczniejsze niż wentylacja udarowa realizowana przez otwarcie okien lub drzwi.

Porównanie objęło dwie różne pozycje ustawienia oczyszczacza powietrza TAC V+ w pomieszczeniu. W każdej z pozycji, urządzenie pracowało z wykorzystaniem trzech poziomach wydajności (600/800/1200m³/godz.). Porównanie objęło także efekt wietrzenia udarowego oraz przeciągowego po otwarciu okien i drzwi. Dodatnie wartości liczbowe w linii oznaczonej kolorem żółtym świadczą o wyższej liczbie cząstek unoszących się w powietrzu podczas wietrzenia udarowego po otwarciu dwóch okien po jednej stronie pomieszczenia. Wartość ta była wyższa niż we wszystkich konfiguracjach zastosowania oczyszczacza powietrza TAC V+.

Wentylacja udarowa po otwarciu okien lub drzwi zawsze powodowała najgorsze wyniki we wszystkich testach!

Czas Brak wentylacji HEPA 600m³/godz.
2. Pozycja
HEPA 800m³/godz.
2. Pozycja
HEPA 1200m³/godz.
2. Pozycja
HEPA 600m³/godz.
1. Pozycja
HEPA 800³/godz.
1. Pozycja/godz.
HEPA 1200³/godz.
1. Pozycja
Wentylacja mieszana 1200m³/godz. Wentylacja mieszana 600m³/godz. Wentylacja udarowa, otwarte okna Wentylacja udarowa, otwarte drzwi
HEPA 600m³/godz.
2. Pozycja
11,8*
HEPA 800m³/godz.
2. Pozycja
-299,5* -261,9*
HEPA 1200m³/godz.
2. Pozycja
-287,3* -253,5* 17,8*
HEPA 600m³/godz.
1. Pozycja
-234,0* -211,6* 114,0* 90,1*
HEPA 800m³/godz.
1. Pozycja
-248,4* -224,0* 70,9* 53,0* -29,0*
HEPA 1200m³/godz.
1. Pozycja
-313,2* -273,0* -98,3* -67,0* -146,9* -101,6*
Wentylacja mieszana 1200m³/godz. -184,8* -171,8* 165,8 144,8 62,8* 86,6* 191,1*
Wentylacja mieszana 600m³/godz. -147,7* -140,0* 252,3* 223,4* 130,0* 152,3* 279,6* 57,8*
Wentylacja udarowa, otwarte okna 105,3* 98,6* 192,8* 191,0* 178,3* 182,9* 196,3* 165,7* 153,9*
Wentylacja udarowa, otwarte drzwi 194,7* 177,0* 378,5* 373,2* 345,6* 353,8* 385,5* 318,3* 297,0* 5,8*
Wentylacja przeciągowa, otwarte drzwi i okna -269,5* -238,6* 91,3* 55,0* -51,0* -14,5* 147,1* -113,7* -192,2* -185,7* -363,5*
Wykres "Stężenie wirusów w pomieszczeniu jako funkcja czasu"

Niemieckie Centrum Badań Lotniczych i Kosmicznych: Wietrzenie nie przynosi pożądanych sukcesów w walce z koronawirusem

Niedawno przeprowadzone badanie przez Niemieckie Centrum Badań Lotniczych i kosmicznych poświęcone było również kwestii skuteczności wietrzenia, zalecanego przez Federalną Agencję Środowiska.

Według prof. dr inż. Markusa Raffla, problem z wietrzeniem polega na tym, że "wymiana powietrza następująca nawet po szerokim otwarciu wszystkich okien nie jest wystarczająca do niezawodnego usunięcia z pomieszczenia aerozoli, potencjalnie skażonych wirusami".

Wentylacja co 20 minut przez 5 minut oznacza: Brak wentylacji 90 % czasu

Zastosowanie idealnej wentylacji wymuszonej, obciążenie wirusem mogło zostać zmniejszone średnio tylko o nieco ponad połowę (55%). W praktyce (wentylacja mieszana) osiągane wartości będą znacznie niższe!

Zapoznaj się z materiałem filmowym!

Profesor dr Christian Kähler: Komentarz do "Koncepcji wentylacji w szkołach" stworzonej przez Federalną Agencję Środowiska

"Aby zmniejszyć ryzyko infekcji w klasach, urząd UBA i doradcy zalecają stosowanie swobodnego wietrzenia. Zaleca się, aby wszystkie okna były całkowicie otwarte przez 3 - 5 minut co 20 minut i "po każdej lekcji przez cały czas trwania przerwy", "nawet w okresie zimnych pór roku". Według oficjalnych komunikatów, proces ten powoduje obniżenie temperatury w pomieszczeniu jedynie o "kilka stopni" i że po zamknięciu okien temperatura ponownie szybko wzrasta do poprzedniego poziomu. Ostatecznym celem tego zabiegu jest osiągnięcie "potrójnej wymiany powietrza" w ciągu godziny.

Nie wyjaśniono, dlaczego trzykrotna wymiana powietrza powinna być wystarczająca dla wyeliminowania zagrożenia stwarzanego przez potencjalnie śmiertelnego wirusa. [...] Nie można pozbyć się wrażenia, że UBA i doradcy próbują rozpowszechniać swoje technicznie nieuzasadnione opinie, aby dać innym instytucjom powód do konkretnego działania. To fatalne, ponieważ cierpią na tym dzieci, młodzież, nauczyciele i rodzice! Niezliczona liczba dobrze poinformowanych rodziców, nauczycieli i stowarzyszeń nauczycieli publicznie zbuntowała się przeciwko zaleceniom UBA. To, że UBA i jej doradcy całkowicie ignorują inteligencję społeczeństwa, jest niezrozumiałe"

Bezpośredni odnośnik do raportu badawczego
Oczyszczacz powietrza, cytat za prof. dr Kählerem