Wysokiej jakości technologia „made in Germany” o skuteczności dowiedzionej przez badania naukowe: Oczyszczacz powietrza TAC V+
 1. Produkty i usługi
 2. Produkty ‑ HighPerformance
 3. Odświeżanie powietrza
 4. Wysokowydajny oczyszczacz powietrza TAC V+

Wysokowydajny oczyszczacz powietrza TAC V+

Wysokiej wydajności, strefowy oczyszczacz powietrza do skutecznego wychwytywania zawieszonych cząstek stałych i chmur aerozoli w bezpośrednim otoczeniu miejsca ustawienia urządzenia

Strefowy oczyszczacz powietrza TAC V+ to technologia oczyszczania powietrza „made in Germany”
Model TAC V+ jest uniwersalnym urządzeniem przeznaczonym do filtrowania wirusów i oczyszczania powietrza
Model TAC V+ jest uniwersalnym urządzeniem przeznaczonym do filtrowania wirusów i oczyszczania powietrza
Model TAC V+ jest uniwersalnym urządzeniem przeznaczonym do filtrowania wirusów i oczyszczania powietrza
Model TAC V+ jest uniwersalnym urządzeniem przeznaczonym do filtrowania wirusów i oczyszczania powietrza
Model TAC V+ jest uniwersalnym urządzeniem przeznaczonym do filtrowania wirusów i oczyszczania powietrza
Duży przekrój wlotu powietrza i zintegrowany system filtra wstępnego

Skuteczność udowodniona naukowo:

Strefowy oczyszczacz powietrza TAC V+ redukuje czas utrzymywania się i natężenie chmur aerozolowych oraz zawiesin bezpośrednio w miejscu pracy urządzenia, neutralizując tym samym aerogeniczne ryzyko infekcji koronawirusem.

Wyniki kilku badań naukowych dowodzą, że oczyszczacz powietrza o wysokiej krotności TAC V+ wyróżnia się wysoką skutecznością neutralizowania wirusów unoszących się w powietrzu w zamkniętych pomieszczeniach!

Innowacyjny, strefowy oczyszczacz powietrza TAC V+ umożliwia utworzenie strefy czystego, wolnego od wirusów i zanieczyszczeń powietrza – wystarczy podłączenie zasilania. Wokół tego mobilnego oczyszczacza powietrza powstaje wypełniony czystym, przefiltrowanym powietrzem obszar typu „Clean-Zone-Area” o objętości do 320 metrów sześciennych.

W tej strefie powietrze jest zasadniczo wolne od zarazków, drobnego kurzu lub innych, unoszących się w powietrzu mikrocząsteczek. Model TAC V+ umożliwia zasysanie dużej ilości zanieczyszczonego powietrza z pomieszczenia i jego oczyszczanie filtrem H14-HEPA. Ilość wolnego od cząstek areozoli powietrza tłoczonego w danej strefie może być bezstopniowo regulowana.

W połączeniu ze zintegrowanym systemem filtra wstępnego klasy F7, oferowany przez firmę Trotec filtr H14-HEPA gwarantuje niezawodne wychwytywanie znajdujących się w powietrzu zarazków, wirusów oraz kurzu, bakterii, zarodników i włókien papieru oraz materiałów tekstylnych.

Innowacyjne połączenie technologii filtrowania i odkażania jest unikalne na skalę światową i oferowane tylko przez firmę Trotec:

Model TAC V+ jest wyposażony w funkcję samoczynnej termicznej regeneracji specjalnego filtra HEPA, która automatycznie, w regularnych odstępach czasu dezaktywuje wszystkie wirusy, w 100 % „odkażając” filtr.

W ten sposób model TAC V+ gwarantuje znaczne i skuteczne zmniejszenie ryzyka zakażeń patogenami przenoszonymi drogą powietrzną w miejscach publicznych o dużym natężeniu ruchu. Urządzenie jest także przystosowane do usuwania pyłów w zapylonych strefach pracy:


 • Chroni klientów, pacjentów, gości i pracowników poprzez znaczne zmniejszenie ryzyka infekcji

Model TAC V+ do oczyszczania powietrza w pomieszczeniach w gęsto zaludnionych strefach publicznych


 • Ochrona pracowników, gości, nauczycieli, uczniów, wychowawców i dzieci poprzez neutralizowanie infekcyjnych chmur aerozoli

Model TAC V+ do oczyszczania powietrza w pomieszczeniach o dużej liczbie osób


 • Ochrona pracowników przed zanieczyszczeniem drobnym kurzem w miejscu pracy
 • Chroni materiały, elektronikę i maszyny przed zanieczyszczeniami i usterkami wynikającymi z zapylenia

Model TAC V+ do czyszczenia powietrza w pomieszczeniach w strefach roboczych obciążonych wysokim zapyleniem

Komponenty systemowe TAC V+

Precyzyjnie dobrany zestaw różnych opcji wyposażenia zapewnia elastyczne możliwości zastosowania

Wysokiej wydajności, mobilny oczyszczacz powietrza TAC V+ (1) jest wyposażony w wysokiej wydajności wentylator i łańcuch filtracyjny z filtrem głównym H14 i filtrem wstępnym F7 oraz zapewnia wysoką czystość powietrza wolnego od wirusów w strefach transferowych i strefach wypoczynku (Clean Zone) klientów, gości i pracowników.

Pionowy wylot powietrza DualDecon

Pionowy wylot powietrza DualDecon

Specjalna konstrukcja i rozmieszczenie ożebrowania wylotu powietrza gwarantuje rozprowadzanie przefiltrowanego powietrza w strefie 360° wokół wylotu DualDecon (2) i umożliwia zastosowanie w urządzeniu filtra H14-HEPA.

Podwójny proces odkażania obejmuje wychwytywanie z otaczającego powietrza zawiesin, wirusów, pyłów i cząstek zapachowych oraz sekwencyjną obróbkę termiczną filtra H14 HEPA, zapewniającą dezaktywowanie wirusów wychwyconych z powietrza. Ta technologia termicznej neutralizacji wirusów w filtrze H14 jest unikalna w skali światowej i jest oferowana wyłącznie przez firmę Trotec!

króciec przyłącza kanału powietrznego

Króciec przyłącza kanału powietrznego

Zamiast z pionowym wylotem DualDecon można ją umieścić na TAC V+. Posiada przyłącze przewodu o ø 300 mm, dlatego TAC V+ może zostać przyłączony do istniejących systemów wentylacyjnych do doprowadzania czystego powietrza.

Za pomocą nakładki przyłącza (3) tym sposobem z TAC V+ możliwe jest również oczyszczanie decentralistyczne.


Opcjonalne przesłony wylotu

Przesłony wylotu Flowstop to wyposażenie opcjonalne pionowego wylotu powietrza DualDecon. W razie potrzeby, elementy te mogą zostać przymocowane po wewnętrznej stronie jednego z czterech wylotów, blokując wydostające się powietrze, skierowane np. w kierunku znajdującej się w pobliżu ściany.

Opcjonalne przesłony wylotu
Filtr zawiesin H14

Filtr HEPA H14

Zaprojektowany przez firmę Trotec i odporny na wysoką temperaturę wysokowydajnościowy specjalny filtr (4) cechuje się 99,995% stopniem separacji cząstek o wielkości od 0,1 do 0,2 µm i odpowiada klasie H14 zgodnie z EN 1822. Taka wydajność filtracji zapewnia skuteczne wychwytywanie do 99 995 ze 100 000 mikroskopijnych cząstek, zawieszonych w powietrzu!

Szczepy wirusów takich jak SARS-CoV, MERS-CoV lub SARS-CoV-2 mają podobne rozmiary. Zgodnie z wynikami najnowszych badań, wielkość cząsteczek wirusa koronowego określa się na 120 do 160 nanometrów, tj. 0,12-0,16 µm. Zastosowanie wysokiej wydajność filtra H14 zapewnia ich skuteczne wychwytywanie. Skuteczność tego procesu jest tym wyższa, że wirusy osiadają zazwyczaj na kroplach wody lub śliny i występują w formie większych konglomeratów aerozoli.

W połączeniu ze zintegrowanym systemem filtra wstępnego klasy F7, oferowany przez firmę Trotec filtr H14-HEPA gwarantuje niezawodne wychwytywanie znajdujących się w powietrzu zarazków, wirusów oraz kurzu, bakterii, zarodników, włókien papieru i materiałów tekstylnych.

TAC V+ z dostępnymi komponentami systemowymi

Opcjonalna osłona dźwiękochłonna dostępna jako wyposażenie dodatkowe
Opcjonalna osłona dźwiękochłonna dostępna jako wyposażenie dodatkowe

Osłona dźwiękochłonna

Ponieważ poziom ciśnienia akustycznego nie jest podawany w skali liniowej, lecz w logarytmicznej, zmiana poziomu o 10 dB odpowiada podwojeniu lub zmniejszeniu o połowę subiektywnie postrzeganej głośności.

Przeznaczona do modeli TAC V+ oraz TES 200 osłona dźwiękoszczelna należy do wyposażenia dodatkowego i umożliwia zmniejszenie emisji hałasu o 8 dB, co odpowiada subiektywnej redukcji głośności o niemalże 50 %. Osłona dźwiękoszczelna jest dostarczana wraz z zestawem montażowym i w kilku prostych krokach może zostać przymocowana do wlotu powietrza urządzenia.

Widok z przodu i z tyłu opcjonalnej osłony dźwiękochłonnej

W zakres standardowej dostawy wchodzą: TAC V+ z pionowym wylotem DualDecon oraz filtrem HEPA H14. Kolejne komponenty systemowe dostępne są opcjonalnie.

Dlaczego typowe, dostępne w handlu oczyszczacze powietrza klasy HEPA nie są zazwyczaj przydatne do filtrowania wirusów

Wysoka wydajność oczyszczania powietrza – filtrowanie wysokiej wydajności – odkażanie filtra – regeneracja filtra – poziom hałasu przy dużej ilości powietrza – uniwersalność zastosowania

Przemyślane detale, niespotykana wydajność: Zgodnie z wynikami wielu naukowych badań, te 6 zalet czynią model TAC V+ skutecznym i atrakcyjnym ekonomicznie rozwiązaniem, umożliwiającym redukcję ryzyka infekcji przez aerozole występujące w zamkniętych pomieszczeniach.


Wysoka wydajność tłoczenia czystego powietrza dzięki zastosowaniu wysokiego ciśnienia i optymalnej geometrii przepływu

Tylko model TAC V+ ma wystarczającą moc do „rozproszenia”

Najważniejszym czynnikiem umożliwiającym redukcję ryzyka infekcji jest szybkie i skuteczne rozpraszanie zakaźnych chmur aerozoli, bezpośrednio po ich powstaniu, na przykład w obecności chorego typu „Superspreader”. Proces ten musi następować bardzo cicho aby nie zakłócić normalnego trybu pracy! Wymaga to tłoczenia dużych ilości czystego powietrza pod zwiększonym ciśnieniem oraz optymalnej geometrii przepływu.

Wszystkie te zalety posiada model TAC V+: Urządzenie to jest w stanie tłoczyć do 1 600 m³/h czystego powietrza, a optymalna geometria przepływu oraz więcej niż wystarczające ciśnienie tłoczenia wytwarza w danym pomieszczeniu cyrkulację zapewniającą skuteczne przefiltrowanie całego, zanieczyszczonego powietrza w przeciągu kilku minut.

Jak dowodzą badania naukowe, tylko wystarczająco wysoki współczynnik wymiany powietrza redukuje ryzyko infekcji. Skuteczne zwalczanie ryzyka infekcji powodowanych przez aerozole wymaga stosowania wysokiej krotności wymiany powietrza (powyżej 6) i tłoczenia dużych ilości czystego powietrza. Fakt ten nie zawsze znajduje odzwierciedlenie w deklaracjach innych producentów, umożliwiających osiąganie jedynie dwu- lub trzykrotnej wymiany powietrza w przeciągu godziny.

Wyniki badań naukowych dowodzą, że skuteczne filtrowanie wirusów wymaga odpowiednio dużego strumienia powietrza filtrowanego przez stosowany oczyszczacz powietrza. Jest to gwarantowane w przypadku urządzenia TAC V+. Współczynnik wymiany powietrza nie odnosi się do całkowitej wymiany powietrza, ale do proporcji dostarczanej w ciągu godziny objętości czystego, wolnego od wirusów powietrza w odniesieniu do całej objętości pomieszczenia.

Wysoka wydajność filtrowania i wysoka skuteczność filtrowania

Tylko model TAC V+ umożliwia „skuteczne usuwanie”

Odporny na działanie wysokich temperatur, wysokowydajny filtr HEPA H14

Tylko wysokiej wydajności filtry H14-HEPA, zastosowane w modelu TAC V+ umożliwiają wychwytywanie małych cząstek aerozoli (0,1 - 0,2 µm) z powietrza wypełniającego pomieszczenie ze skutecznością 99,995 %. Dzięki temu, filtry HEPA H14 osiągają 10 krotnie wyższą skuteczność filtrowania w porównaniu z filtrami HEPA H13 o skuteczności 99,95%, i stosowanymi w większości oczyszczaczy powietrza!

99,995 % czy 99,95 %? Różnica nie wydaje się być istotna, lecz dwa ostatnie miejsca po przecinku oznaczają dużą różnicę pomiędzy filtrami klasy H13 i H14-HEPA! Aerozole przenoszące wirusy są bardzo małe. Zastosowanie nieprawidłowego filtra wyklucza skuteczne usuwanie wirusów. Z tego powodu, model TAC V+ filtruje z powietrza wypełniającego pomieszczenie nie tylko duże, lecz także małe, wysoce zakaźne aerozole, przechodzące zarówno przez maski FFP2, jak i FFP3. Tylko zastosowanie filtrów HEPA zapewnia pełne bezpieczeństwo!

Badania te objęte są jednakże jednym zastrzeżeniem. Określa ono, że wydajność filtrowania konieczna do uzyskania określonego spadku liczby aktywnych wirusów może być osiągnięta tylko wtedy, gdy strumień powietrza wytwarzany przez oczyszczacz powietrza i prędkość przepływu przez filtr zawiesin są do siebie odpowiednio dostosowane poprzez zastosowanie filtra o odpowiedniej powierzchni. Żaden inny oczyszczacz powietrza nie spełnia tego warunku tak dobrze, jak urządzenie TAC V+!

Mimo to, nawet filtrowanie klasy H14-HEPA nie zapewnia jednakże pełnej i całkowitej ochrony higienicznej! Urządzenia takie nie powodują zniszczenia wirusów lecz jedynie ich nagromadzenie w filtrze, co oznacza utrzymanie ich patogennego potencjału przez dłuższy okres czasu. Konieczność wymiany filtra w trakcie eksploatacji stanowi poważne zagrożenie zdrowotne dla personelu, klientów, gości, pracowników itp. Oznacza to konieczność realizacji dodatkowej funkcji: Termiczne odkażanie filtra …

Termiczne odkażanie filtra – 100 °C dla 100 % bezpieczeństwa

Unikatowe rozwiązanie – wyłącznie w ofercie firmy Trotec

Hermetyczny, wysokotemperaturowy filtr zawiesin H14 jest wyposażony we wplecione, metalowe ożebrowanie

Tylko w przypadku urządzenia TAC V+ oraz TES 200 stosowany jest specjalny, hermetyczny, wysokotemperaturowy filtr zawiesinowy H14, poddawany regularnej obróbce cieplnej i podgrzewaniu do temperatury 100 °C. Filtr ten został specjalnie stworzony i wyposażony w przewodzące ciepło, specjalne ożebrowanie metalowe, umożliwiające wykonanie tej operacji.

Ta termiczna technologia odkażania filtra jest oferowana wyłącznie przez firmę Trotec i niesie ze sobą wiele specjalnych korzyści! Ogrzewanie filtra powoduje denaturyzację istotnych dla potencjału infekcyjnego białek i praktyczne zniszczenie wirusów i znajdujących się w filtrze. Dzięki temu, zakaźne wirusy nie powrócą do powietrza wypełniającego pomieszczenie, na przykład w wyniku nieprawidłowej obsługi. Dodatkowym efektem jest niszczenie bakterii, zarazek i innych mikroorganizmów.

Oznacza to 100 % bezpieczeństwo pracowników w trakcie pracy i w trakcie wymiany filtra! To tak zwana „poduszka antywirusowa”, zapewniająca dodatkowe bezpieczeństwo eksploatacji. Funkcja ta jest uruchamiana zawsze wtedy, gdy jest to konieczne. Bez wystąpienia specjalnych okoliczności, użytkownik nie zauważa jej działania.

Bez termicznego odkażania filtrów, oczyszczacz powietrza szybko staje się źródłem wirusa. To także fakt potwierdzony przez wyniki badań naukowych.

Jednoznacznie potwierdzają one, że skuteczne filtrowanie wirusów wymaga termicznego odkażania filtrów. Na przykład Prof. Dr. Christian Kähler w swoich badaniach wyraźnie wymienia ten warunek: „Aby zapobiec przekształceniu się zastosowanego w pomieszczeniu oczyszczacza powietrza w źródło wirusa, filtr H14 powinien być codziennie podgrzewany do temperatury około 100 °C przez czas około 30 minut. Zapewnia to zniszczenie wirusów znajdujących się w filtrze i przeciwdziała powstawaniu biofilmów, bakterii i grzybów. Efekt uzyskiwany jest bez stosowania szkodliwych dodatków chemicznych lub promieniowania UV-C”.

Termiczna regeneracja filtrów – ochrona higieniczna także od wewnątrz

Wyeliminowanie problemów związanych z wilgocią filtra i jego pleśnieniem przy jednoczesnym, znacznym wydłużeniu jego żywotności

Termiczne odkażanie filtrów i termiczna regeneracja filtrów

Urządzenia wychwytujące aerozole lub antywirusowe oczyszczacze powietrza stosowane są w obszarach przebywania większych grup ludzi na małej przestrzeni przez dłuższy okres czasu i w sytuacji, gdy duże grupy ludzi wydychają duże ilości aerozoli. Aerozole, niezależnie od zanieczyszczenia wirusami, składają się w dużej części z mikroskopijnych kropli, są więc czystą wodą. Typowe, dostępne w handlu filtry H14 są w stanie wychwycić takie aerozole, pochłaniając także przy tym substancje powodujące dodatkowe problemy. Wzrost wilgotności w filtrze powoduje jego szybkie zanieczyszczenie i niedrożność. Skutkuje to zwiększeniem oporu przepływu przez filtr, zmniejszeniem ilości tłoczonego czystego powietrza oraz znaczne skrócenie żywotności filtra. Częsta wymiana filtrów w przypadku silnego obciążenia aerozolami została naukowo potwierdzona na drodze praktycznych eksperymentów.

Długotrwałe zawilgocenie grozi także powstaniem pleśni i tzw. bioflimu na filtrze. Zamiast eliminować zagrożenie, nieprawidłowe zastosowanie filtra oznacza w praktyce zwiększenie niebezpieczeństwa. Objawami są w szczególności zmniejszenie wydajności tłoczenia powietrza, skrócenie żywotności filtra oraz pleśń widoczna na filtrze.

Regularne podgrzewanie filtra do temperatury przekraczającej 100 °C powoduje usuwanie wilgoci i pleśni z filtra zastosowanego w urządzeniach typu TAC V+. W tym przypadku wilgoć jest eliminowana w cyklu odkażania termicznego, co powoduje nie tylko jego regularne osuszanie, lecz także oczyszczenie w wyniku działania funkcji samoczynnego oczyszczania.

Ta nowatorska technologia zapewnia utrzymanie niskiego oporu przepływu przez filtr i utrzymanie stałego i wysokiego wydatku czystego powietrza przez znacznie dłuższy okres czasu. Skutkiem jest znacznie dłuższa żywotność filtra w porównaniu z innymi systemami filtrowania, działającymi bez termicznej regeneracji i dekontaminacji. Wynika to także z aktualnych badań przeprowadzonych na urządzeniu TAC V+ z filtrem H14-HEPA i funkcją samoczynnego odkażania: „Należy zatem oczekiwać, że, w zależności od stopnia obciążenia, ten filtr może osiągać żywotność kilku lat”.

Niesamowicie bezgłośna praca

Model TAC V+ to rewolucja w technologii redukcji hałasu w trakcie oczyszczania powietrza

Ochrona dźwiękoszczelna zapewniająca cichą pracę

Atestowane oczyszczacze powietrza o wysokiej wydajności to urządzenia przywracające możliwość korzystania z pomieszczeń i nie powinny one być uciążliwe dla osób! Mimo to, zmniejszenie ryzyka infekcji bez tłoczenia dużych ilości czystego powietrza nie jest możliwe!

Usuwanie aerozoli lub filtrowanie wirusów wymaga osiągnięcia 6 do 12 krotnej wymiany powietrza, w obszarach medycznych nawet 20-krotności. Tak wysokie współczynniki wymiany powietrza warunkują skuteczne usuwanie lub rozpraszanie nieoczekiwanie powstających chmur aerozoli. Z tego powodu, nawet w małych pomieszczeniach o powierzchni 45 m², w zależności od wymagań dotyczących bezpieczeństwa, konieczne jest zapewnianie czystego powietrza w ilości 700 m³ do 1 500 m³, co narzuca stosowanie dmuchawy o odpowiednio wysokim ciśnieniu. Oprócz koniecznej wydajności filtrowania i długiej żywotności filtrów, ważnym czynnikiem jest także niski poziom hałasu także przy dużych ilościach tłoczonego powietrza.

Model TAC V+ to pierwszy i dotychczas jedyny na rynku w skali światowej oczyszczacz powietrza, stworzony specjalnie do filtrowania aerozoli we wnętrzach pomieszczeń! Z tego względu, w trakcie prac badawczych i rozwojowych, szczególnie duży nacisk położono nie tylko na długość żywotność filtra, lecz także na niski poziom hałasu w trakcie pracy. Eksploatacja w obszarach wymagających bardzo niskiego hałasu możliwa jest dzięki wyposażeniu modelu TAC V+ w opcjonalną osłonę dźwiękoszczelną, umożliwiającą obniżenie poziomu hałasu o ponad 50 %!

Ochrona przed wirusami tu i teraz

Model TAC V+ to uniwersalne, mobilne i gotowe do natychmiastowej pracy urządzenie

Dzięki unikatowej konstrukcji, model TAC V+ może być stosowany wszędzie tam, gdzie jest on potrzebny bez konieczności wykonywania czynności instalacyjnych. Dzięki swojej uniwersalności, mobilności i modułowej konstrukcji, użytkownik ma możliwość zastosowania urządzeń typu TAC V+ zgodnie z założoną koncepcją ochrony higienicznej. Możliwość dowolnego dostosowania do gęstości ustawienia, stopnia bezpieczeństwa, typu eksploatacji i wielkości pomieszczenia. Dzięki możliwości opcjonalnego adaptera kanału powietrznego, model TAC V+ może zostać łatwo podłączony do istniejącego systemu wentylacji.

Zalecenia naukowe: Tylko wystarczająco intensywna wymiana powietrza zapewnia wystarczającą ochronę przed ryzykiem infekcji

Skuteczne zwalczanie ryzyka infekcji powodowanych przez aerozole wymaga stosowania wysokiej krotności wymiany powietrza (powyżej 6) i dużych ilości czystego powietrza. Fakt ten nie zawsze znajduje odzwierciedlenie w deklaracjach innych producentów, umożliwiających osiąganie jedynie dwu- lub trzykrotnej wymiany powietrza w przeciągu godziny. Spełnienie tego wymagania oznacza, że antywirusowy oczyszczacz powietrza musi być w stanie nie tylko tłoczyć odpowiednio duże ilości powietrza, lecz musi być także przystosowany do ustawienia w potencjalnym miejscu zagrożenia.


Przemyślany w każdym szczególe, niezwyciężony w zastosowaniu – zestawienie sześciu specjalnych zalet eksploatacyjnych modelu TAC V+:

 1. Wysoka wydajność tłoczenia świeżego powietrza: do 1 600 m³/h wolnego od wirusów powietrza, wysokie ciśnienie tłoczonego powietrza zapewniające optymalną cyrkulację i wysoką krotność wymiany powietrza
 2. Filtrowanie o wysokiej wydajności: całkowicie hermetyczny, lamelowy filtr wysokotemperaturowy H14 o jakości „made in Germany” o powierzchni filtracyjnej dostosowanej do przepływu, zapewniający filtrowanie wirusów z powietrza wypełniającego pomieszczenie
 3. Termiczne odkażanie filtrów: 100 °C zapewnia 100 % skuteczność neutralizacji wirusów, bakterii i innych mikroorganizmów i zapobiega przekształceniu oczyszczacza powietrza w „źródło wirusów”!
 1. Termiczne odkażanie filtra: 100 °C zapewniające 100 % parowanie aerozoli, samoczynne oczyszczanie filtra, niski opór przepływu przez filtr, stała, wysoka ilość czystego powietrza, bardzo wysoka żywotność filtra, brak wzrostu pleśni na powierzchni filtra
 2. Niski poziom hałasu: najniższy poziom hałasu dla oczyszczacz powietrza o wysokiej wydajności w odniesieniu do przepływu powietrza
 3. Uniwersalność zastosowania: Możliwość zastosowania mobilnego i stacjonarnego, technologia „Plug & Play“ umożliwiająca podłączenie do istniejącego systemu wentylacji, możliwość modułowego poszerzenia konfiguracji

Model TAC V+ jest jedynym oczyszczaczem powietrza na rynku, którego skuteczność w usuwaniu wirusów została potwierdzona na drodze badań naukowych!

Aktualne wyniki tych badań dowodzą, że wysokiej krotności oczyszczacz powietrza TAC V+ skutecznie zmniejsza ryzyko zakażeń aerogennych

Model TAC V+ został stworzony specjalnie w celu wychwytywania wirusów. Skuteczność urządzenia została potwierdzona przez wyniki wielu badań naukowych. Badania opisane w raporcie i prowadzone pod kierunkiem Prof. Dr. Christiana Kählera w Instytucie Mechaniki Płynów i Aerodynamiki Uniwersytetu Bundeswery w Monachium potwierdziły, że TAC V+ umożliwia znaczne zmniejszenie ilości przenoszących wirusy aerozoli oraz znaczne zmniejszenie ryzyka infekcji powietrznej wewnątrz pomieszczeń także przy zamkniętych oknach i bez odpowiedniego systemu wentylacji.

Wyniki badań dowodzą: Zastosowanie modelu TAC V+ może skutecznie zmniejszyć pośrednie ryzyko zakażenia SARS-CoV-2 przenoszonym przez aerozole!

„Wyniki pomiarów ilościowych pokazują, że poddane badaniu urządzenie TROTEC TAC V+ przeznaczone do oczyszczania powietrza w pomieszczeniach umożliwia zmniejszenie stężenia aerozoli o połowę w ciągu 6 - 15 minut w zależności od przepływu objętościowego. Jest to możliwe dzięki zastosowaniu zespołu filtrów klasy F7 + H14. Urządzenie zapewnia powyższą skuteczność nawet w pomieszczeniach o powierzchni 80 m². W pomieszczeniu o powierzchni 20 m², w zależności od zastosowanego strumienia przepływu, połowiczna redukcja stężenia obserwowana jest już po 3 - 5 minutach.

Oznacza to, że zastosowanie oczyszczacza powietrza typu TAC V+ zapewnia utrzymanie niskiego stężenie aerozoli w małych i średnich pomieszczeniach. ... Oczyszczacze powietrza serii TAC V+ są zatem idealnie przystosowane do zapewnienia niskiego stężenia wirusów na przykład w klasach, sklepach, poczekalniach lub pomieszczeniach zabiegowych, bez konieczności otwierania okien i pogarszania poczucia komfortu w pomieszczeniu. Ponadto, w przeciwieństwie do niewymuszonej wentylacji okiennej, urządzenia te zapewniają rzeczywiste zmniejszenie ilości wirusów.

Oczyszczacze powietrza mają także wyższą skuteczność niż systemy HVAC, które działają przy niewielkiej ilości świeżego powietrza lub nawet całkowicie bez niego. W przypadku oczyszczacza, że wirusy są skutecznie wychwytywane i nie są rozprowadzane innymi kanałami po całym budynku. ... Aby zapobiec przekształceniu się oczyszczacza powietrza w źródło wirusa, filtr H14 powinien być codziennie podgrzewany do około 100 °C na czas około 30 minut. Zapewnia to neutralizację wirusów wychwyconych w filtrze i przeciwdziała powstawaniu biofilmów, bakterii i grzybów bez konieczności stosowania szkodliwych dodatków chemicznych lub promieniowania UV-C”.

W magazynie informacyjnym Spiegel Prof. Dr. Kähler podsumował wyniki swoich badań nad TAC V+ w następujący sposób: „Ciągła praca urządzenia w pomieszczeniu oznacza, żaden człowiek nie będzie w stanie wytworzyć w tym pomieszczeniu stężenia aerozolu o poziomie powodującym ryzyko zarażenia!”

TAC V+ firmy Trotec to jedyny, mobilny oczyszczacz powietrza, wyposażony w specjalny, wysokotemperaturowy, żebrowy filtr zawiesin klasy H14 z funkcją odkażania termicznego. W regularnych odstępach czasu powoduje ona ogrzanie firma H14-HEPA do temperatury powyżej 100 °C, co oznacza unieszkodliwienie praktycznie wszystkich wychwyconych wirusów. W opinii ekspertów jest to nieodzownym warunkiem skutecznego oczyszczania powietrza z wirusów! Tylko kombinacja skutecznego systemu filtrów F7-H14, optymalnie dostosowanego przepływu powietrza i unikalnej technologii termicznego odkażania filtra gwarantuje skuteczną ochronę przed infekcjami!

Oczyszczanie powietrza o udowodnionym naukowo działaniu

Rozwój i produkcja rozwiązań technicznych do filtracji i oczyszczania powietrza to jedna z naszych podstawowych kompetencji. Wysokowydajny oczyszczacz powietrza TAC V+ firmy Trotec to pierwszy na świecie mobilny oczyszczacz powietrza, za pomocą którego niebezpieczne stężenia aerozoli w powietrzu w pomieszczeniu można zredukować do nieszkodliwego poziomu w ciągu kilku minut. Potwierdzone przez dwa badania przeprowadzone przez Uniwersytet Bundeswehr w Monachium, kierowane przez prof. Christian Kähler.

Badanie: Czy przenośne oczyszczacze powietrza w pomieszczeniach mogą skutecznie zmniejszyć pośrednie ryzyko zakażenia SARS-CoV-2 przez aerozole?

Badanie: Lekcje szkolne podczas pandemii SARS-CoV-2 - która koncepcja jest bezpieczna, wykonalna i uzasadniona ekologicznie?

Z przyjemnością wesprzemy Cię naszym wieloletnim doświadczeniem w opracowywaniu skutecznej strategii zapobiegania koronie.

Wysokowydajny oczyszczacz powietrza TAC V+. Ochrona przed aerozolami i wirusami w pomieszczeniu.

W tym filmie produktowym przedstawimy wszystkie informacje na temat ochrony przed wirusami, działania oraz zalet wysoce wydajnego oczyszczacza powietrza TAC V+ firmy Trotec. Zgodnie z aktualnym stanem wiedzy naukowej koronawirus jest w 80% przypadków przenoszony przez aerozole w powietrzu pomieszczeń. Zawierające wirusy aerozole powstają podczas mówienia, kaszlu, kichania i często na dłuższy czas pozostają w powietrzu pomieszczeń. Wskutek wdychania zakaźnych aerozoli znajdujące się w pomieszczeniu osoby mogą zakazić się drobnoustrojami chorobotwórczymi. Firma Trotec ma na to rozwiązanie: wysoce skuteczny oczyszczacz powietrza TAC V+ filtruje powietrze za sprawą stopnia skuteczności 99,995%, dzięki czemu jakość powietrza jest taka, jak na salach operacyjnych. Zanieczyszczone aerozolami powietrze w pomieszczeniach jest rozcieńczane, przesuwane w stronę podłoża, zasysane i odfiltrowywane. W otoczeniu oczyszczacza powietrza powstają wolne od aerozoli i wirusów strefy czystego powietrza. Znajdujące się w filtrze wirusy są automatycznie unicestwiane wskutek działania wysokiej temperatury, dzięki czemu filtr przez dłuższy czas pozostaje higienicznie czysty. Dzięki zastosowaniu oczyszczacza powietrza TAC V+ firmy Trotec możesz ochronić pracowników, klientów i gości. Ten produkt doskonale sprawdzi się w restauracjach, studiach fitness, hotelach, dużych biurach, gabinetach lekarskich, sklepach, supermarketach... Dzięki temu w zamkniętych pomieszczeniach znów będzie mogło przebywać więcej osób – bez niebezpieczeństwa zakażenia.

Skuteczna technologia oczyszczania powietrza wdychanego przez ludzi

Niewidoczne dla ludzkiego oka, skażone wirusem chmury aerozolu rozprzestrzeniają się w pomieszczeniu na odległość kilku metrów i przemieszczają się przez jego wnętrze w taki sam sposób, jak kłęby mgły. Zjawisko to zostało zilustrowane w materiale filmowym zrealizowanym w czasie rzeczywistym: TAC V+ zasysa duże ilości potencjalnie zanieczyszczonego powietrza tuż nad podłogą, następnie w przeciągu kilku minut filtruje w zasadzie wszystkie wirusy i zawiesiny i ponownie wtłacza do wnętrza czyste i wolne od wirusów powietrze. Powoduje to natychmiastowe rozrzedzenie nagle powstających na wysokości oddychania chmur aerozoli i, poprzez ich zmieszanie z bardzo dużymi ilościami czystego powietrza, znacznie obniża ryzyko infekcji! Przedstawione w materiale filmowym pomieszczenie jest niemalże całkowicie wypełnione mgłą, niemalże całkowicie usuwaną przez TAC V+. W ten sam sposób odbywa się usuwanie z powietrza przenoszących wirusy chmur aerozoli, cząstek zawiesin lub drobnoziarnistego pyłu.

Wyłącznie w ofercie firmy Trotec: Termiczne odkażanie i regeneracja filtrów

Co czyni model TAC V+ tak wyjątkowym urządzeniem i odróżnia go od konwencjonalnych oczyszczaczy powietrza?

Model TAC V+ został opracowany specjalnie do filtrowania wirusów, szczególnie z myślą o dużych pomieszczeniach, takich jak klasy szkolne, otwarte biura czy restauracje. Dlatego też, konstrukcja urządzenia zapewnia nie tylko wystarczająco wysoki współczynnik wymiany powietrza, ale także optymalnie dobrany stosunek powierzchni filtra do wydajności filtra i wydajności oczyszczania powietrza.

Specjalnie opracowany, hermetyczny, wysokotemperaturowy filtr żebrowy HEPA H14 to odporna na wysoką temperaturę specjalna konstrukcja o wyjątkowo wysokiej wydajności filtra klasy H14. Filtr ten niezawodnie odfiltrowuje aerozole wirusowe i jest regularnie podgrzewany do temperatury 100 °C, co nieodwracalnie niszczy białka wirusów wychwyconych w filtrze. Ma to decydujące znaczenie dla wyeliminowania zakaźności, tzn. praktycznie niszczy wirusy. Dzięki temu, zakaźne wirusy nie będą tłoczone wraz z powietrzem do pomieszczenia. Będzie ono wypełniane wyłącznie wolnym od wirusów powietrzem.

Badania naukowe potwierdzają wirusobójczą skuteczność jedynego w swoim rodzaju sposobu odkażania filtra. Wyniki tych badań jednoznacznie wskazują, że tego rodzaju filtrowanie zapewnia skuteczne wychwytywanie wirusów: „Aby zapobiec przekształceniu się oczyszczacza powietrza w źródło wirusa, filtr H14 powinien być czyszczony codziennie przez ok. 30 minut do temperatury około 100 °C w celu zniszczenia znajdujących się w nim wirusów i uniknięciu tworzenia się biofilmów, bakterii i grzybów bez szkodliwych dodatków chemicznych lub promieniowania UV-C”.

Zalety wyjątkowej technologii odkażania i regeneracji firmy Trotec:

 • Wychwycone wirusy i bakterie są termicznie unieszkodliwiane w filtrze. Procedura ta eliminuje zagrożenie, że sam oczyszczacz powietrza z czasem stanie się ogniskiem wirusów.
 • Odkażanie filtra termicznego jest w pełni zautomatyzowane i kontrolowane przez oprogramowanie.
 • Regeneracja filtra jest specyficzną funkcją samoczynnego oczyszczania i gwarantuje stabilną, wysoką skuteczność tego specjalnego filtra antywirusowego.
 • Cykl regeneracji termicznej powoduje odparowanie wilgoci aerozoli i aktywnie przeciwdziała powstawaniu biofilmów, bakterii i grzybów w filtrze.
 • Funkcja regeneracji przedłuża żywotność filtra, co skutkuje znacznie krótszymi interwałami konserwacyjnymi i niższymi kosztami eksploatacji.

Czyszczenie powietrza w pomieszczeniach publicznych o dużym natężeniu ruchu

Wysokiej wydajności oczyszczacz powietrza TAC V+ zapewnia skuteczne wychwytywanie zawieszonych w powietrzu cząstek stałych i chmur aerozolowych w strefach o dużym natężeniu ruchu publicznego

Model TAC V+ zapewnia skuteczną ochronę przed niewidzialnymi, lecz unoszącymi się w powietrzu wirusami

Model TAC V+ redukuje ryzyko infekcji za pośrednictwem powietrza w miejscach publicznych o dużym zaludnieniu dzięki zastosowaiu skutecznej technologii filtrowania HEPA

Wszędzie tam, gdzie na ograniczonej przestrzeni gromadzi się wiele osób, zwiększa się stężenie zarazków w otaczającym powietrzu. Dotyczy to zarówno sklepów detalicznych, obiektów rekreacyjnych czy instytucji publicznych.

Aktualne badania naukowe wskazują, że "niezabezpieczone patogeny są rozprzestrzeniane w wyniku kaszlenia na odległość sięgającą kilku metrów i w czasie kilku sekund, gdzie w stanie aktywności pozostają zawieszone w powietrzu na okres do 5 minut". Z tego powodu, ustanowienie stref transferu wypełnionych pozbawionym wirusów powietrzem, tzw. obszarów "Clean-Zone” w obszarach silnego zaludnienia, jest zadaniem o najwyższym priorytecie. Zapewniają one bowiem znaczne zmniejszenie zapadalności na choroby spowodowane przez koronowirusa lub wirus grypy.

W ramach wspólnego fińskiego projektu badawczego prowadzonego przez Uniwersytet w Aalto badaniu poddano transport i rozprzestrzenianie się koronawirusa w powietrzu. Badacze stworzyli model przedstawiający rozprzestrzenianie się wirusa uwolnionego w wyniku kaszlu klienta znajdującego się pomiędzy typowymi regałami stosowanymi w hipermarketach spożywczych. Modelowanie uwzględniało także działanie klimatyzacji. Wstępne wyniki modelowania wskazują, że cząsteczki aerozolu przenoszące wirusa mogą pozostać w powietrzu dłużej niż pierwotnie sądzono. Stworzony model 3D uwzględnia kaszel osoby znajdującej się w korytarzu pomiędzy regałami oraz realistyczne warunki przepływu powietrza. Kaszel powoduje rozprzestrzenianie się chmury aerozolowej aż do korytarza. Rozprzestrzenianie się i rozpraszanie chmury trwa do kilku minut.
Uwolnione w wyniku kaszlu wirusy pozostają w powietrzu w postaci chmury aerozolowej wypełniającej pomieszczenie przez okres do 5 minut
Wypełniona oczyszczonym powietrzem strefa transferowa w obszarze kasy supermarketu z zastosowaniem urządzenia TAC V+

Unikalna na skalę światową synergia technologii filtrowania i odkażania zastosowana w modelu TAC V+ bezpiecznie zmniejsza ryzyko infekcji powietrznej we wszystkich obszarach o dużym natężeniu ruchu publicznego, takich jak supermarkety, drogerie i supermarkety budowlane lub też studia fitness.

Przykład supermarketu: Rzędowe ustawienie urządzeń typu TAC V+ w strefach kas umożliwia stworzenie wypełnionych czystym powietrzem stref transferu dla klientów i personelu kas. Ciągły przedmuch filtrowanym powietrzem znacznie zmniejsza ryzyko infekcji w tych strefach.
Przykład zastosowania modelu TAC V+ w supermarkecie

Skuteczny strefowy oczyszczacz powietrza do nadmuchu czystego, pozbawionego wirusów powietrza

Mobilny, wysokiej wydajności oczyszczacz powietrza serii TAC V+ został specjalnie zaprojektowany do takiego środowiska pracy i umożliwia tworzenie wypełnionych wolnym od wirusów powietrzem stref transferu oraz pobytu dla klientów i pracowników Wybrane obszary są objęte ciągłym nadmuchem przefiltrowanego powietrza, co znacznie zmniejsza ryzyko zakażenia w porównaniu z obszarami, w których urządzenie nie jest stosowane.

Zastosowanie kilku urządzeń typu TAC V+ umożliwia stworzenie czystych stref śluzowych, transferowych i poczekalni pozbawionych aerozoli.

Klienci, pracownicy kas i inni pracownicy przebywający w strefach kasy lub w strefach komunikacyjnych, sprzedawcy na stanowiskach ze świeżą żywnością lub w strefach promocyjnych są w ten sposób znacznie lepiej chronieni przed nieoczekiwanie pojawiającymi się kropelkami i chmurami aerozolowymi, spowodowanymi kaszlem, kichaniem itp. Zawiesiny takie są bowiem szybciej odfiltrowywane dzięki wysokiej skuteczności wentylacji i ciągłego przepłukiwania strefy wolnym od wirusów powietrzem. Znacznie zmniejsza to ryzyko infekcji w strefie transferowej.

Wysokowydajny oczyszczacz powietrza TAC V+ w stali nierdzewne

Wersja ze stali szlachetnej do obszarów wrażliwych higienicznie

Wysokowydajny oczyszczacz powietrza TAC V+ dostępny jest opcjonalnie w wersji ze stali szlachetnej, która przystosowana jest idealnie do użycia w obszarach o specyficznych wymogach higienicznych lub z szczególnie reaktywnym powietrzem otoczenia.

Obudowa ze stali szlachetnej jest łatwa w czyszczeniu i wykonana z tworzywa 1.4301 cechującego się dużym stopniem antykorozyjności i szczególną odpornością na działanie różnych substancji chemicznych.

Model TAC V+ Dual do filtrowania wirusów z powietrza w dużych halach

Do bezwirusowego oczyszczania powietrza także w halach o dużych powierzchniach zalecamy zastosowanie modelu TAC V+ Dual. Ta specjalna wersja wydmuchuje czyste powietrze z obu stron i posiada wszystkie zalety podstawowego modelu TAC V+, w tym unikalną funkcję odkażania i termicznej regeneracji filtrów.

Konstrukcja typu Dual jest wyposażona w dmuchawę wysokociśnieniową i wyróżnia się zasysaniem powietrza z poziomu podłoża oraz dwukierunkowym wydmuchem. Specjalne filtry o przetestowanej skuteczności zapewniają filtrowanie bardzo dużych objętości powietrza i usuwanie wirusów nawet w wielkich halach.

Zintegrowane profile ceowe po obu stronach umożliwiają elastyczny montaż modelu TAC V+ Dual na suficie lub ścianie. W przypadku takiego montażu, konsola sterowania TAC V+ może być również zdjęta z urządzenia i zainstalowana w pobliżu podłoża. Pozwala to na łatwe sterowanie tym wysokowydajnym oczyszczaczem powietrza z dużej odległości, nawet jeśli TAC V+ Dual jest zamontowany na dużej wysokości.

Dzięki konstrukcji ze stali nierdzewnej, model TAC V+ Dual może być również używany bez ograniczeń w obszarach o szczególnych wymaganiach higienicznych. Na żądanie jest dostępny w wersjach o różnej wydajnościami czystego powietrza. Prosimy o kontakt z naszymi ekspertami, chętnie udzielimy odpowiedzi na wszelkie pytania.

Oczyszczacz powietrza o wysokiej krotności TAC V+ Dual jest przystosowany do montażu sufitowego.
Jednostka sterująca może zostać zdjęta w celu realizacji zdalnego sterowania z poziomu podłogi.
Oczyszczacz powietrza o wysokiej krotności TAC V+ Dual jest przystosowany do montażu sufitowego.
 

Oczyszczanie powietrza w pomieszczeniach o dużej gęstości zaludnienia

Oczyszczacz powietrza TAC V+ wysokiej krotności neutralizuje toksyczne chmury aerozoli w strefach o gęstym zaludnieniu

W gęsto zaludnionych pomieszczeniach, przenoszące wirusy chmury aerozoli mogą się bez przeszkód rozprzestrzeniać
Przykład zastosowania TAC V+ w biurze call center: Przestrzeń biurowa dla klientów o powierzchni 10 x 10 m i wysokości 2,5 m ma kubaturę wynoszącą 250 m³. Taka objętość powietrza może zostać wymieniona przez zestaw 3 urządzeń TAC V+ ponad 14 razy na godzinę (wydajność tłoczenia powietrza 3 600 m³/h), co odpowiada współczynnikowi wymiany powietrza na poziomie 14 (LW/h).
Przykład zastosowania TAC V+ w biurze call center

Coraz większa grupa ekspertów zaznacza, że infekcja wirusowa w powietrzu jest prawdopodobnie dominującą drogą zakażenia. Ostatnie badania sugerują, że transmisja wirusów do otoczenia może następować w postaci chmur aerozoli, powstających zwłaszcza podczas mówienia. Chmury te mogą pozostawać w powietrzu przez wiele godzin.

Obróbka powietrza jest więc skuteczną metodą walki z transmisją wirusa drogą powietrzną.

Unoszące się w powietrzu aerozole przenoszące wirus stanowią zwiększone ryzyko zakażenia. Wirusy rozprzestrzeniają się na dowolne odległości, z łatwością pokonując fizyczne bariery, takie jak przegrody. Uwolnienie powietrza wypełniającego pomieszczenie od wirusów zmniejsza także ryzyko infekcji droga powietrzną.

Zwiększ poziom bezpieczeństwa stosując oczyszczanie powietrza wysokiej krotności

Firma Trotec od zawsze zaleca kontrolę rozprzestrzeniania się aerozoli w powietrzu wypełniającym pomieszczenie jako najważniejsze element bezpieczeństwa. Dlatego też, oferta firmy Trotec obejmuje szereg profesjonalnych urządzeń do obróbki powietrza, wyposażonych w zintegrowane systemy eliminacji wirusów!

Eliminacja wirusów z powietrza zmniejsza ryzyko infekcji do zera

Utrzymanie czystości powietrza wypełniającego pomieszczenie i wyeliminowanie z niego wirusów minimalizuje ryzyko powietrznej infekcji wirusowej także w pomieszczeniach o gęstym zaludnieniu, takich jak szkoły, przedszkola, biura wielkopowierzchniowe, biura callcenter lub coworking.

Oferowany przez naszą firmę oczyszczacz powietrza o wysokiej krotności TAC V+ został stworzony w celu skutecznego i szybkiego redukowania czasu utrzymywania się i zmniejszenia intensywności chmur aerozoli i zawiesin w zamkniętych pomieszczeniach, redukując zagrożenie infekcją uczniów, pracowników i gości.

Eliminowanie chmur aerozoli w przeciągu kilku minut

Po ustawieniu w miejscu eksploatacji, mobilny i uniwersalny oczyszczacz powietrza o wysokiej krotności tworzy obszar czystego i wolnego od wirusów powietrza „Clean-Zone”. Powietrze w tej strefie jest w znacznym stopniu wolne od przenoszonych w powietrzu zarazek i wirusów, ponieważ urządzenie TAC V+ zasysa duże objętości powietrza i poddaje je skutecznemu filtrowaniu za pomocą filtra H14-HEPA oraz zapewnia dostosowanie przedmuchu stref za pomocą wolnego od wirusów i aerozoli powietrza.

Unikalna w skali światowej funkcja odkażania filtra

Zastosowany w modelu TAC V+ specjalny filtr nie tylko niezawodnie zatrzymuje 99,995 % wszystkich cząstek aerozoli wielkości przekraczającej 0,1 µm. Dodatkową zaletą urządzenia jest cyklicznie podgrzewanie filtra, zapewniające dezaktywację wszystkich wirusów znajdujących się w filtrze i tym samym 100% „odkażanie” filtra. Ta technologia samoczynnej, termicznej neutralizacji wirusów w specjalnym filtrze H14 jest unikalna w skali światowej i jest należy wyłącznie do oferty firmy Trotec!

Przystosowany do ustawienia w dowolnym miejscu model TAC V+ jest skutecznym rozwiązaniem służącym do filtrowania wirusów i oczyszczania powietrza w obszarach o gęstym zaludnieniu:

Użytkownik może wybrać klasę bezpieczeństwa najlepiej odpowiadającą danym warunkom:

Im wyższa intensywność wymiany powietrze, tym większa skuteczność jego wymiany (LW) i tym krótszy czas unoszenia się wirusów w powietrzu i, tym samym, mniejsze ryzyko zakażenia. Wysoki współczynnik wymiany powietrza określa również promień działania każdego z poszczególnych oczyszczaczy powietrza o wysokiej krotności oczyszczania powietrza.

Podstawową ochronę uzyskuje się od współczynnika wymiany powietrza na poziomie 6 LW. Osiągnięcie znaczącej ochrony przed ryzykiem w pomieszczeniach wypełnionych pracownikami to konieczność osiągnięcia od 10 do 12 LW. Głównym celem tego zabiegu jest bowiem maksymalne ograniczenie mieszania się powietrza wydychanego przez różne osoby. 

Opcjonalnie dostępne również w innych wersjach kolorystycznych


Opcjonalnie dostępne również w innych wersjach kolorystycznych

Model TAC V+ na życzenie można zamówić jako wersję ze stali szlachetnej, jak i w malowaniu bazaltowoszarym, białym lub brązowym.

Oczyszczanie powietrza w strefach pracy o wysokim zapyleniu

Wysokiej wydajności oczyszczacz powietrza TAC V+ bezpośrednio w miejscu pracy filtruje wirusy, kurz, włókna papieru i włókna tekstylne

W wielu obszarach produkcyjnych naszego nowoczesnego świata pracy obserwowane są chwilowe, lecz wysokie poziomy zanieczyszczenia drobnym pyłem. Dotyczy to w szczególności realizacji zamówień i stanowisk wysyłkowych.

Stosowanie i pakowanie kartonów wysyłkowych może powodować zwiększone ścieranie włókien, bezpośrednio zanieczyszczających otaczające strefę roboczą powietrze. Szybkie zanieczyszczenie powietrza mikroskopijnymi cząstkami materiałów tekstylnych następuje także w przypadku operacji obróbki lub przygotowania takich materiałów do wysyłki.

Tak drobny pył może mieć negatywny wpływ nie tylko na zdrowie pracowników, lecz powodować także uszkodzenia podzespołów elektronicznych stosowanych w komputerach, wózkach widłowych i innych znajdujących się w pobliżu maszynach, powodując większą ich podatność na usterki lub przedwczesne awarie.

Strefowe oczyszczanie powietrza to inwestycja szybkiego zwrotu

Szczególnie mniejsze przedsiębiorstwa zazwyczaj niechętnie inwestują w wyposażenie hal obejmujące kosztowne systemy oczyszczania powietrza dla całego wnętrza. Model TAC V+ praktycznie eliminuje konieczność inwestycji zakrojonych na tak szeroką skalę.

Skalpel zamiast młotka

Oczyszcanie 100 % powietrza wypełniającego halę jest bezzasadne, jeśli pył jest wytwarzany tylko częściowo w kilku miejscach. Lokalne filtrowanie i wychwytywanie pyłu w miejscu jego powstawania jest znacznie bardziej racjonalne finansowo.

Przystosowany do mobilnej eksploatacji model TAC V+ zapewnia oczyszczanie powietrza w miejscu powstawania zapylenia. W przypadku hali o wysokości 8 metrów i wymaganym przepływie powietrza na poziomie 10/h, pojedyncze urządzenie obejmuje strefę roboczą o powierzchni 20 metrów kwadratowych i - w zależności od wyposażenia filtra - zapewnia usuwanie z niej zarazków, drobnego kurzu i mikrowłókien.

W przypadku zmiany organizacji pracy, mobilny model TAC V+ może zostać po prostu ustawiony w innym miejscu. Wystarczy zapewnić gniazdo zasilania elektrycznego.

Zastosowanie modelu TAC V+ w strefach pracy obciążonych pyłem zapewnia przedsiębiorcom różnorakie korzyści:

Czyste powietrze jest bezcenne. Nie tylko ze względu na zdrowie, lecz także z czysto ekonomicznego punktu widzenia. Profesjonalnie przefiltrowane powietrze obniża koszty czyszczenia, umożliwia redukcję czynności konserwacyjnych i przestojów oraz oznacza mniejszą liczbę zwolnień lekarskich.

 • Wyższa wydajność pracy załogi - Profesjonalne oczyszczanie powietrza zmniejsza ilość zwolnień lekarskich, ponieważ nieoptymalne warunki pracy są szkodliwe dla zdrowia. Mniejsza liczba dni nieobecności w pracy oznacza wyższą wydajność. Zapewnienie w pomieszczeniach czystego, przefiltrowanego powietrze oznacza więc bezpośrednie korzyści i zyski.
 • Zadowolenie klientów - Im mniejsza ilość pyłu powstającego w trakcie eksploatacji, tym wyższa czystość produkcji i logistyki. Zmniejszenie ilości pyłu stwarza idealne warunki sprawnej dostawy. Oznacza to: korzyści dla wizerunku, mniejszą ilość zwrotów, większą lojalność klientów i większe szanse na uzyskanie kolejnych zamówień.
 • Mniejszy nakład czynności konserwacyjnych - Warunki sprzyjające osadzaniu się pyłów w miejscach pracy o wysokim zanieczyszczeniu nieuchronnie pociągają za sobą usterki techniczne i kosztowne błędy technologiczne. Zapewnienie czystego, przefiltrowanego powietrza umożliwia wyraźne zmniejszenie kosztów konserwacji i produkcji, wydłużenie czasu eksploatacji maszyn oraz znaczną redukcję czasów przestoju.
 • Obniżone koszty utrzymania czystości - Pył odsysany i filtrowany bezpośrednio z powietrza siłą rzeczy nie będzie osadzał się na powierzchniach elementów wyposażenia i mebli, dlatego konieczność jego wycierania i usuwania po prostu nie występuje. Oznacza to znacznie niższą pracochłonność związaną z utrzymaniem czystości.
Skuteczne oczyszczanie powietrza bezpośrednio na stanowisku pracy w warunkach wysokiego zanieczyszczenia otoczenia

Elastycznie stosowany TAC V+ to skuteczne rozwiązanie do filtrowania wirusów i oczyszczania powietrza w strefach pracy w różnych branżach:

 • Centra logistyczne i dystrybucyjne
 • Rozdzielnie pocztowe
 • Strefy montażowe
 • Stacje pakowania
 • Obszary produkcyjne
 • Stacje demontażu, obróbki,
  i montażu

Nagrzewnica pionowa TES 200 – „starszy brat” modelu TAC V+

Nagrzewnica pionowa TES 200

Poszukujesz wydajnego urządzenia do oczyszczania oraz ogrzewania powietrza w pomieszczeniach? Nagrzewnica pionowa TES 200 okaże się optymalnym wyborem!

Model TES 200 opiera się na podzespołach zastosowanych w modelu TAC V+. Oznacza to identyczną wydajność dmuchawy i funkcjonalność oczyszczania powietrza w standardzie HEPA. Dodatkowo model TES 200 może być również stosowany do ogrzewania pomieszczeń, jak również do termicznego zwalczania szkodników i neutralizacji wirusów.

Dalsze informacje dotyczące nowego modelu TES 200 E zamieszczono na stronie produktu tego pionowego oczyszczacza powietrza o jakości „made in Germany” ...

Który oczyszczacz powietrza firmy Trotec posiada dokładnie takie funkcje i właściwości, które są potrzebne w danym zastosowaniu? Poniższa tabela zawiera zestawienie i porównanie wszystkich rozwiązań firmy Trotec przeznaczonych do oczyszczania powietrza, wraz z ich głównymi obszarami zastosowań i różnicami technicznymi ...

Zestawienie zalet różnych rozwiązań firmy Trotec przeznaczonych do oczyszczania i filtrowania powietrza:

Oczyszczacza powietrza Trotec z atestem HEPA-H14 TAC V+ TES 200 TAC 1500 TAC 3000 TAC 5000 TAC 6500
TAC V+ TES 200 TAC 1500 TAC 3000 TAC 5000 TAC 6500
Zakres zastosowania
Wysokiej wydajności oczyszczanie powietrza H14-HEPA
Odkażanie termiczne masek oddechowych / środki ochrony osobistej - - - - -
Odkażanie termiczne pomieszczeń i przedmiotów - - - - -
Automatyczne ogrzewanie pomieszczeń lub namiotów i moc 18/27 kW - - - - -
Termiczne zwalczanie szkodników - - - - -
Wydajność w przypadku filtrowania H14
Ilość powietrza wylotowego w m³/h z filtrem HEPA-H14  1200  1800¹ 500 1000 2500 3000
Obszar sterylny Clean-Zone w m³ przy 6-krotnej wymianie powietrza na godzinę 200 300 83 167 417 500
Obszar sterylny Clean-Zone w m³ przy 8-krotnej wymianie powietrza na godzinę 150 225 63 125 313 375
Obszar sterylny Clean-Zone w m³ przy 12-krotnej wymianie powietrza na godzinę 100 150 42 83 208 250
Obszar sterylny Clean-Zone w m³ przy 15-krotnej wymianie powietrza na godzinę 80 120 33 67 167 200
Właściwości
Odkażanie termiczne filtra H14-HEPA Heat Resistant - - - -
Termiczna regeneracja filtra - - - -
Wskaźnik wymiany filtra uwzględniający warunki eksploatacyjne
Inteligentne sterowanie automatyczne, 4 programy automatyczne - - - - -
Sterowanie ręczne/półautomatyczne -
Sterownik FlowMatic zapewnia uzyskanie stałego przepływu objętościowego
Funkcja Vario-Shift do eksploatacji w pomieszczeniach sterylnych - -
Bezstopniowa regulacja temperatury powietrza wylotowego w zakresie do 95 °C - - - - -
Maksymalna temperatura pomieszczenia/powierzchni wynosząca 70 °C - - - - -
Bezstopniowa regulacja cyklu roboczego - - - - -
Możliwość podłączenia „Plug & Play” do stosowanego automatycznego systemu sterowania (opcja)
Możliwość podłączenia „Plug & Play” do systemów przewodów elastycznych (opcja)
Poziom hałasu przy obciążeniu nominalnym dB(A) w odległości 1 m 54 57 61 65 68 68
Napięcie zasilania V / Hz 220-240/12,9 3 x 380-480, 50/60 Hz + PE/32 230/1,4 230/2,8 230/5,6 230/6
Masa 78 84 22 36 125 136
¹ Certyfikowana według DIN EN 1822 klasa wydajności filtracyjnej H14

Zestawienie zalet różnych rozwiązań firmy Trotec przeznaczonych do oczyszczania i filtrowania powietrza:

TAC V+
Zakres zastosowania
Wysokiej wydajności oczyszczanie powietrza H14-HEPA
Odkażanie termiczne masek oddechowych / środki ochrony osobistej -
Odkażanie termiczne pomieszczeń i przedmiotów -
Automatyczne ogrzewanie pomieszczeń lub namiotów i moc 18/27 kW -
Termiczne zwalczanie szkodników -
Wydajność w przypadku filtrowania H14
Ilość powietrza wylotowego w m³/h z filtrem HEPA-H14  1200
Obszar sterylny Clean-Zone w m³ przy 6-krotnej wymianie powietrza na godzinę 200
Obszar sterylny Clean-Zone w m³ przy 8-krotnej wymianie powietrza na godzinę 150
Obszar sterylny Clean-Zone w m³ przy 12-krotnej wymianie powietrza na godzinę 100
Obszar sterylny Clean-Zone w m³ przy 15-krotnej wymianie powietrza na godzinę 80
Właściwości
Odkażanie termiczne filtra H14-HEPA Heat Resistant
Termiczna regeneracja filtra
Wskaźnik wymiany filtra uwzględniający warunki eksploatacyjne
Inteligentne sterowanie automatyczne, 4 programy automatyczne -
Sterowanie ręczne/półautomatyczne
Sterownik FlowMatic zapewnia uzyskanie stałego przepływu objętościowego
Funkcja Vario-Shift do eksploatacji w pomieszczeniach sterylnych -
Bezstopniowa regulacja temperatury powietrza wylotowego w zakresie do 95 °C -
Maksymalna temperatura pomieszczenia/powierzchni wynosząca 70 °C -
Bezstopniowa regulacja cyklu roboczego -
Możliwość podłączenia „Plug & Play” do stosowanego automatycznego systemu sterowania (opcja)
Możliwość podłączenia „Plug & Play” do systemów przewodów elastycznych (opcja)
Poziom hałasu przy obciążeniu nominalnym dB(A) w odległości 1 m 54
Napięcie zasilania V / Hz 220-240/12,9
Masa 78
TES 200
Zakres zastosowania
Wysokiej wydajności oczyszczacz powietrza H14-HEPA
Odkażanie termiczne masek oddechowych / środki ochrony osobistej
Odkażanie termiczne pomieszczeń i przedmiotów
Automatyczne ogrzewanie pomieszczeń lub namiotów i moc 18/27 kW
Termiczne zwalczanie szkodników
Wydajność w przypadku filtrowania H14
Ilość powietrza wylotowego w m³/h z filtrem HEPA-H14  1800¹
Obszar sterylny Clean-Zone w m³ przy 6-krotnej wymianie powietrza na godzinę 300
Obszar sterylny Clean-Zone w m³ przy 8-krotnej wymianie powietrza na godzinę 225
Obszar sterylny Clean-Zone w m³ przy 12-krotnej wymianie powietrza na godzinę 150
Obszar sterylny Clean-Zone w m³ przy 15-krotnej wymianie powietrza na godzinę 120
Właściwości
Odkażanie termiczne filtra H14-HEPA Heat Resistant
Termiczna regeneracja filtra
Wskaźnik wymiany filtra uwzględniający warunki eksploatacyjne
Inteligentne sterowanie automatyczne, 4 programy automatyczne
Sterowanie ręczne/półautomatyczne -
Sterownik FlowMatic zapewnia uzyskanie stałego przepływu objętościowego
Funkcja Vario-Shift do eksploatacji w pomieszczeniach sterylnych -
Bezstopniowa regulacja temperatury powietrza wylotowego w zakresie do 95 °C
Maksymalna temperatura pomieszczenia/powierzchni wynosząca 70 °C
Bezstopniowa regulacja cyklu roboczego
Możliwość podłączenia „Plug & Play” do stosowanego automatycznego systemu sterowania (opcja)
Możliwość podłączenia „Plug & Play” do systemów przewodów elastycznych (opcja)
Poziom hałasu przy obciążeniu nominalnym dB(A) w odległości 1 m 57
Napięcie zasilania V / Hz 3 x 380-480, 50/60 Hz + PE/32
Masa 84
TAC 1500
Zakres zastosowania
Wysokiej wydajności oczyszczacz powietrza H14-HEPA
Odkażanie termiczne masek oddechowych / środki ochrony osobistej -
Odkażanie termiczne pomieszczeń i przedmiotów -
Automatyczne ogrzewanie pomieszczeń lub namiotów i moc 18/27 kW -
Termiczne zwalczanie szkodników -
Wydajność w przypadku filtrowania H14
Ilość powietrza wylotowego w m³/h z filtrem HEPA-H14 500
Obszar sterylny Clean-Zone w m³ przy 6-krotnej wymianie powietrza na godzinę 83
Obszar sterylny Clean-Zone w m³ przy 8-krotnej wymianie powietrza na godzinę 63
Obszar sterylny Clean-Zone w m³ przy 12-krotnej wymianie powietrza na godzinę 42
Obszar sterylny Clean-Zone w m³ przy 15-krotnej wymianie powietrza na godzinę 33
Właściwości
Odkażanie termiczne filtra H14-HEPA Heat Resistant -
Termiczna regeneracja filtra -
Wskaźnik wymiany filtra uwzględniający warunki eksploatacyjne
Inteligentne sterowanie automatyczne, 4 programy automatyczne -
Sterowanie ręczne/półautomatyczne
Sterownik FlowMatic zapewnia uzyskanie stałego przepływu objętościowego
Funkcja Vario-Shift do eksploatacji w pomieszczeniach sterylnych
Bezstopniowa regulacja temperatury powietrza wylotowego w zakresie do 95 °C -
Maksymalna temperatura pomieszczenia/powierzchni wynosząca 70 °C -
Bezstopniowa regulacja cyklu roboczego -
Możliwość podłączenia „Plug & Play” do stosowanego automatycznego systemu sterowania (opcja)
Możliwość podłączenia „Plug & Play” do systemów przewodów elastycznych (opcja)
Poziom hałasu przy obciążeniu nominalnym dB(A) w odległości 1 m 61
Napięcie zasilania V / Hz 230/1,4
Masa 22
TAC 3000
Zakres zastosowania
Wysokiej wydajności oczyszczacz powietrza H14-HEPA
Odkażanie termiczne masek oddechowych / środki ochrony osobistej -
Odkażanie termiczne pomieszczeń i przedmiotów -
Automatyczne ogrzewanie pomieszczeń lub namiotów i moc 18/27 kW -
Termiczne zwalczanie szkodników -
Wydajność w przypadku filtrowania H14
Ilość powietrza wylotowego w m³/h z filtrem HEPA-H14 1000
Obszar sterylny Clean-Zone w m³ przy 6-krotnej wymianie powietrza na godzinę 167
Obszar sterylny Clean-Zone w m³ przy 8-krotnej wymianie powietrza na godzinę 125
Obszar sterylny Clean-Zone w m³ przy 12-krotnej wymianie powietrza na godzinę 83
Obszar sterylny Clean-Zone w m³ przy 15-krotnej wymianie powietrza na godzinę 67
Właściwości
Odkażanie termiczne filtra H14-HEPA Heat Resistant -
Termiczna regeneracja filtra -
Wskaźnik wymiany filtra uwzględniający warunki eksploatacyjne
Inteligentne sterowanie automatyczne, 4 programy automatyczne -
Sterowanie ręczne/półautomatyczne
Sterownik FlowMatic zapewnia uzyskanie stałego przepływu objętościowego
Funkcja Vario-Shift do eksploatacji w pomieszczeniach sterylnych
Bezstopniowa regulacja temperatury powietrza wylotowego w zakresie do 95 °C -
Maksymalna temperatura pomieszczenia/powierzchni wynosząca 70 °C -
Bezstopniowa regulacja cyklu roboczego -
Możliwość podłączenia „Plug & Play” do stosowanego automatycznego systemu sterowania (opcja)
Możliwość podłączenia „Plug & Play” do systemów przewodów elastycznych (opcja)
Poziom hałasu przy obciążeniu nominalnym dB(A) w odległości 1 m 65
Napięcie zasilania V / Hz 230/2,8
Masa 36
TAC 5000
Zakres zastosowania
Wysokiej wydajności oczyszczacz powietrza H14-HEPA
Odkażanie termiczne masek oddechowych / środki ochrony osobistej -
Odkażanie termiczne pomieszczeń i przedmiotów -
Automatyczne ogrzewanie pomieszczeń lub namiotów i moc 18/27 kW -
Termiczne zwalczanie szkodników -
Wydajność w przypadku filtrowania H14
Ilość powietrza wylotowego w m³/h z filtrem HEPA-H14 2500
Obszar sterylny Clean-Zone w m³ przy 6-krotnej wymianie powietrza na godzinę 417
Obszar sterylny Clean-Zone w m³ przy 8-krotnej wymianie powietrza na godzinę 313
Obszar sterylny Clean-Zone w m³ przy 12-krotnej wymianie powietrza na godzinę 208
Obszar sterylny Clean-Zone w m³ przy 15-krotnej wymianie powietrza na godzinę 167
Właściwości
Odkażanie termiczne filtra H14-HEPA Heat Resistant -
Termiczna regeneracja filtra -
Wskaźnik wymiany filtra uwzględniający warunki eksploatacyjne
Inteligentne sterowanie automatyczne, 4 programy automatyczne -
Sterowanie ręczne/półautomatyczne
Sterownik FlowMatic zapewnia uzyskanie stałego przepływu objętościowego
Funkcja Vario-Shift do eksploatacji w pomieszczeniach sterylnych
Bezstopniowa regulacja temperatury powietrza wylotowego w zakresie do 95 °C -
Maksymalna temperatura pomieszczenia/powierzchni wynosząca 70 °C -
Bezstopniowa regulacja cyklu roboczego -
Możliwość podłączenia „Plug & Play” do stosowanego automatycznego systemu sterowania (opcja)
Możliwość podłączenia „Plug & Play” do systemów przewodów elastycznych (opcja)
Poziom hałasu przy obciążeniu nominalnym dB(A) w odległości 1 m 68
Napięcie zasilania V / Hz 230/5,6
Masa 125
TAC 6500
Zakres zastosowania
Wysokiej wydajności oczyszczacz powietrza H14-HEPA
Odkażanie termiczne masek oddechowych / środki ochrony osobistej -
Odkażanie termiczne pomieszczeń i przedmiotów -
Automatyczne ogrzewanie pomieszczeń lub namiotów i moc 18/27 kW -
Termiczne zwalczanie szkodników -
Wydajność w przypadku filtrowania H14
Ilość powietrza wylotowego w m³/h z filtrem HEPA-H14 3000
Obszar sterylny Clean-Zone w m³ przy 6-krotnej wymianie powietrza na godzinę 500
Obszar sterylny Clean-Zone w m³ przy 8-krotnej wymianie powietrza na godzinę 375
Obszar sterylny Clean-Zone w m³ przy 12-krotnej wymianie powietrza na godzinę 250
Obszar sterylny Clean-Zone w m³ przy 15-krotnej wymianie powietrza na godzinę 200
Właściwości
Odkażanie termiczne filtra H14-HEPA Heat Resistant -
Termiczna regeneracja filtra -
Wskaźnik wymiany filtra uwzględniający warunki eksploatacyjne
Inteligentne sterowanie automatyczne, 4 programy automatyczne -
Sterowanie ręczne/półautomatyczne
Sterownik FlowMatic zapewnia uzyskanie stałego przepływu objętościowego
Funkcja Vario-Shift do eksploatacji w pomieszczeniach sterylnych
Bezstopniowa regulacja temperatury powietrza wylotowego w zakresie do 95 °C -
Maksymalna temperatura pomieszczenia/powierzchni wynosząca 70 °C -
Bezstopniowa regulacja cyklu roboczego -
Możliwość podłączenia „Plug & Play” do stosowanego automatycznego systemu sterowania (opcja)
Możliwość podłączenia „Plug & Play” do systemów przewodów elastycznych (opcja)
Poziom hałasu przy obciążeniu nominalnym dB(A) w odległości 1 m 68
Napięcie zasilania V / Hz 230/6
Masa 136
¹ Certyfikowana według DIN EN 1822 klasa wydajności filtracyjnej H14

Zestawienie niektórych z wielu cennych korzyści wynikających z zastosowania modelu TAC V+

Łatwa obsługa
Łatwa obsługa

Łatwa obsługa

Wszystkie elementy sterowania, takie jak włącznik, wskaźnik ostrzegawczy niedrożności filtra lub kontrastowy wyświetlacz dotykowy są zamontowane w sposób zapewniający ich ochronę. Uruchomienie urządzenia TAC V+ wymaga jedynie kilku prostych czynności: Wyświetlacz umożliwia łatwą, dotykową konfigurację wszystkich parametrów, także np. czas pracy lub odpowiedni stopień pracy.

Specjalne ożebrowanie wylotu zapewnia skuteczne rozprowadzanie powietrza na dużej powierzchni

Równomierne rozprowadzanie czystego powietrza

Specyficzne parametry ożebrowania wylotu DualDecon zapewniają równomierny, pionowy kierunek przefiltrowanego strumienia powietrza w całej strefie działania urządzenia. Opcjonalne przesłony wylotu umożliwiają zablokowanie wybranego kierunku wylotu, np. w kierunku znajdującej się w pobliżu ściany.

 

 

Termiczna dekontaminacja i termiczna regeneracja filtra – wyłącznie z firmy Trotec

Termiczne odkażanie filtrów

Unikalne w skali światowej rozwiązanie wyłącznie w ofercie firmy Trotec: Model TAC V+ jest wyposażony w funkcję automatycznej, samoczynnej termicznej regeneracji specjalnego filtra HEPA, która w regularnych odstępach czasu dezaktywuje wszystkie wirusy, w 100 % „odkażając” filtr.

Solidna konstrukcja i duża mobilność przy zmianach miejsca eksploatacji

Wytrzymałość i mobilność

Stabilne koła i regulowany uchwyt do pchania sprawiają, że solidny oczyszczacz powietrza idealnie nadaje się do szybkiej zmiany miejsca zastosowania. Proces utrzymania czystości powietrza może zostać rozpoczęty bezpośrednio po ustawieniu i podłączeniu do sieci elektrycznej.

Zalety praktyczne:

 • Ciągła kontrola zanieczyszczenia powietrza i filtrowanie wirusów w strefach o dużym natężeniu ruchu lub gęsto zaludnionych strefach przebywania ludzi
 • Ciągła kontrola zanieczyszczenia powietrza, filtrowanie wirusów i drobnego pyłu w strefach roboczych o zwiększonym poziomie drobnego pyłu
 • Unikalne w skali światowej rozwiązanie dostępne tylko w ofercie firmy Trotec: Automatyczna regeneracja filtra poprzez termiczną dezaktywację wirusów za pomocą specjalnie opracowanego, odpornego na wysoką temperaturę, wysokowydajnego filtra HEPA klasy H14 o skuteczności separacji 99,995 % przy wielkości cząstek od 0,1 do 0,2 μm
 • Skuteczna filtracja powietrza za pomocą filtra wstępnego F7 i filtra głównego H14-HEPA
 • Obszary „Clean-Zones”: Ustanowienie bezpiecznych stref pobytu i pracy w pomieszczeniach wypełnionych przefiltrowanym powietrzem – system dobrany w zależności od ilości urządzeń i osób oraz zadanego współczynnika częstości wymiany powietrza
 • „Plug & Play” – ustaw, podłącz, włącz i uruchom urządzenie.
  Filtrowanie powietrza w pomieszczeniach niezależnie od istniejących systemów klimatyzacji i wentylacji.
 • Regulacja kierunku strugi wylotowej za pośrednictwem przesłony Flowstop zapewnia odpowiednie skierowanie strumienia powietrza w kierunku odpowiedniej strefy czystego powietrza
 • Optymalny dobór komponentów systemu gwarantuje uniwersalne zastosowanie do ochrony przed wirusami i pyłem
 • Łatwa obsługa: W pełni automatyczna, bezobsługowa praca przez całą dobę
 • Oszczędność zasobów naturalnych: W 100 % przyjazna dla środowiska naturalnego technologia, brak czynnych substancji chemicznych, brak procedur instalacji
 • Wysokiej jakości materiały i wykonanie: „Made in Germany” – urządzenie wyprodukowane przez firmę Trotec, specjalne, atestowane filtry antywirusowe z certyfikatem
 • Oszczędność inwestycji: Maksymalna rentowność dzięki bezstratnemu oczyszczaniu powietrza bezpośrednio w miejscu ustawienia urządzenia
 • Możliwość ustawienia urządzenia w dowolnym miejscu: Ustawiaj mobilne urządzenie TAC V+ po prostu tam, gdzie jest ono potrzebne w danej chwili

.

Rozwiązania firmy Trotec służą nie tylko do oczyszczania powietrza, lecz także do widocznego zwiększenia jego jakości!

Trzystopniowy wskaźnik zdrowego powietrza: Nasze mierniki jakości powietrza BQ wyświetlają wartości wszystkich ważnych parametrów

Miernik ilości cząstek BQ30 do monitorowania jakości powietrza

Stosowany jako urządzenie stacjonarne monitor jakości powietrza BQ30 winien pracować na każdym biurku nauczyciela i w każdym otwartym biurze. Ta stacja pomiarowa czytelnie przekazuje wartości najważniejszych parametrów powietrza. Oprócz aktualnego stężenia CO2 i panujących parametrów klimatycznych, wyświetlane jest także stężenie pyłów PM2,5 lub PM10.

Stężenie CO2 to ważny wskaźnik konieczności przeprowadzenia wietrzenia. Stężenie cząstek drobnego pyłu uwzględnia także pyłki i zapewnia skuteczne monitorowanie jakości powietrza wymagane przez osoby cierpiące na alergie.

Cząstki o wielkości 2,5 to także krytyczne aerozole mogące przenosić wirusy i długo unosić się w powietrzu. Są one skutecznie wykrywane przez urządzenie BQ30 co umożliwia monitorowanie aktualnego poziomu aerozoli w pomieszczeniu. Urządzenie pozwala także na konfigurację indywidualnych wartości granicznych wszystkich. Ich przekroczenie powoduje automatyczne uruchomienie alarmu urządzenia.

Mobilny miernik cząstek BQ20 idealnie sprawdzi się w eksploatacji przez nadzorców i serwisantów budynków i pozwala na ustalenie ilości aerozoli w różnych pomieszczeniach.

Mobilny miernik ilości cząstek BQ20

Oprócz przedstawionych modeli mierników ilości cząstek BQ20 oraz BQ30 oferta firmy Trotec obejmuje także inne, profesjonalne urządzenia typu Licznik cząstek, takie jak modele PC200 lub PC220, przydatne także np. do kontroli sprawności urządzeń filtracyjnych.


Zakup

Oczyszczacz powietrza w pomieszczeniu TAC V+ kolor biały/czarny Pokaż w sklepie internetowym Trotec

Oczyszczacz powietrza w pomieszczeniu TAC V+ kolor biały/czarny

Model TAC V+ jest wyposażony w funkcję samoczynnej termicznej regeneracji specjalnego filtra HEPA, która automatycznie, w regularnych odstępach czasu dezaktywuje wszystkie wirusy, w 100 % "odkażając" filtr.

19.695,73 zł Cena brutto z podatkiem VAT Cena netto bez podatku VAT  pokaż

Zakup

Oczyszczacz powietrza w pomieszczeniu TAC V+ kolor brązowy/czarny Pokaż w sklepie internetowym Trotec

Oczyszczacz powietrza w pomieszczeniu TAC V+ kolor brązowy/czarny

Model TAC V+ jest wyposażony w funkcję samoczynnej termicznej regeneracji specjalnego filtra HEPA, która automatycznie, w regularnych odstępach czasu dezaktywuje wszystkie wirusy, w 100 % "odkażając" filtr.

19.695,73 zł Cena brutto z podatkiem VAT Cena netto bez podatku VAT  pokaż

Zakup

Oczyszczacz powietrza w pomieszczeniu TAC V+ kolor bazaltowoszary/czarny Pokaż w sklepie internetowym Trotec

Oczyszczacz powietrza w pomieszczeniu TAC V+ kolor bazaltowoszary/czarny

Model TAC V+ jest wyposażony w funkcję samoczynnej termicznej regeneracji specjalnego filtra HEPA, która automatycznie, w regularnych odstępach czasu dezaktywuje wszystkie wirusy, w 100 % "odkażając" filtr.

19.695,73 zł Cena brutto z podatkiem VAT Cena netto bez podatku VAT  pokaż

Zakup

Oczyszczacz powietrza w pomieszczeniu TAC V+ Pokaż w sklepie internetowym Trotec

Oczyszczacz powietrza w pomieszczeniu TAC V+

Model TAC V+ jest wyposażony w funkcję samoczynnej termicznej regeneracji specjalnego filtra HEPA, która automatycznie, w regularnych odstępach czasu dezaktywuje wszystkie wirusy, w 100 % "odkażając" filtr.

19.695,73 zł Cena brutto z podatkiem VAT Cena netto bez podatku VAT  pokaż

Zakup

Oczyszczacz powietrza w pomieszczeniu TAC V+ stal szlachetna Pokaż w sklepie internetowym Trotec

Oczyszczacz powietrza w pomieszczeniu TAC V+ stal szlachetna

Model TAC V+ jest wyposażony w funkcję samoczynnej termicznej regeneracji specjalnego filtra HEPA, która automatycznie, w regularnych odstępach czasu dezaktywuje wszystkie wirusy, w 100 % "odkażając" filtr.

22.263,47 zł Cena brutto z podatkiem VAT Cena netto bez podatku VAT  pokaż

Zakup

Dane techniczne

Dane techniczne
Informacje ogólne
  Numer części 1.580.000.150
Klasa przeciwpyłowa
  Klasa filtracji (zgodnie z DIN EN 1.822 (filtr ISO 45H ISO 29463) H14
  (zgodnie z DIN EN 779:2002) F7
Ilość powietrza
  Maks. strumień powietrza [m³/h] 2 200
  Zalecany strumień przepływu powietrza, filtr HighFlow dla klasy filtracji H14 ≤ [m³/h] 1 200
  Zalecany strumień przepływu powietrza, filtr HighFlow dla klasy filtracji H13 ≤ [m³/h]] 1 800
  Zalecany strumień przepływu powietrza, filtr Ultra-HighFlow dla klasy filtracji H14 ≤ [m³/h] 2 000
  Zalecany strumień przepływu powietrza, filtr Ultra-HighFlow dla klasy filtracji H13 ≤ [m³/h] 2 200
Parametry elektryczne
  Przyłącze sieciowe 220 - 240 V/50 - 60 Hz
  Pobór mocy bez odkażania termicznego w kubaturze powietrza 900 m³/h [kW] 0,16
  Pobór mocy z odkażaniem termicznym na 30 minut [kW] 2,5
  Nominalny pobór prądu [A] 11,3
  Zalecane zabezpieczenie [A] 13
Zasilanie elektryczne
  Wtyczka przyłączeniowa CEE 7/7, H07RN-F
  Długość przewodu [m] 4
Wartości hałasu
  Poziomy hałasu z osłoną dźwiękoszczelną - Dystans 1 m 40 - 64 dB(A)
  Poziomy hałasu z osłoną dźwiękoszczelną i filtrem Ultra High Flow - Dystans 1 m 38 - 62 dB(A)
Wentylator
  promieniowy
  osiowy
  Stopnie dmuchawy 7
Wymiary zewnętrzne
  Długość (bez opakowania) [mm] 690
  Szerokość (bez opakowania) [mm] 610
  Wysokość (bez opakowania) [mm] 1 300
Masa
  (bez opakowania) [kg] 89
Wyposażenie, zalety, funkcje
Wyposażenie
  Dekontaminacja filtra termicznego
  Termiczna regeneracja filtra
  Ekran dotykowy
  Uwzględniający intensywność eksploatacji, sterowany czujnikiem wskaźnik wymiany filtra wstępnego F7
  Uwzględniający intensywność eksploatacji, sterowany czujnikiem wskaźnik wymiany filtra głównego H14
  Sterowanie FlowMatic
  Dowolnie regulowany timer urządzenia
  Dowolnie regulowany timer do odkażania termicznego
  Blokada przycisków
  Kaptur chroniący przed hałasem
  Kryzy przepływu
  Adapter węża
  Zabezpieczenie przed manipulacją
Wskaźnik wymiana filtra
  Filtr wstępny
  Filtr główny
Filtr
  Kombinacja filtrów Zakres higieniczny (>= 15 LW/h) F7 + H14
  Przystosowany do pomieszczeń o wielkości do Zakres higieniczny (>= 15 LW/h) [m³] 107
Mobilność
  Uchwyty transportowe / do przenoszenia
  Rolki wspornikowe
  Niebarwiące koła/rolki gumowe
  Podpora
  Koła prowadzące z pełnej gumy
  Koła prowadzące wypełnione powietrzem
  Pałąk składowania piętrowego
  Prowadnice wideł wózka widłowego
  Pałąk ochrony przed uderzeniami

 Wyposażenie seryjne

 Wyposażenie dodatkowe

 brak

Wyposażenie dodatkowe

Ładowanie...

Produkty alternatywne

Ładowanie...

Seminaria

Pobieranie

Ładowanie...

Video

Oczyszczacz powietrza o wysokiej krotności oczyszczania TAC V+ jest optymalnym rozwiązaniem zapewniającym skuteczną filtrację wirusów w wielu obszarach zastosowań:

 • Wolne od zarazek powietrze w restauracjach i kantynach

  Wygaszenie gospodarki spowodowane pandemią koronowirusa dotknęło w pierwszym rzędzie przedsiębiorstwa gastronomiczne. Rezerwy topnieją, czas nagli, a cień nadziei na sukcesywny rozruch gospodarki powoduje pojawienie się kwestii skutecznego zabezpieczenia higienicznego, zapewniającego bezpieczeństwo personelu i gości. Ważnym elementem ochrony przed infekcjami przenoszonymi drogą powietrzną jest...

  Dalsze informacje
 • Wolne od bakterii i wirusów powietrze w gabinetach lekarskich

  W okresach zachorowań na grypę, infekcji żołądkowych lub innych, porównywalnych chorób infekcyjnych, każdy pacjent musi odczekać chwilę w poczekalni, w której znajdują się osoby kaszlące, zakatarzone lub nawet gorączkujące. Nawet wizyta u dentysty lub okulisty niesie ze sobą ten sam potencjał ryzyka, jeśli duża część populacji dotknięta jest np. epidemią grypy. Nie jest to przyjemna sytuacja. Z...

  Dalsze informacje
 • Klimatyzatory, wentylatory? Nie! Oczyszczacze powietrza!

  Nie tylko w czasach koronawirusa jesteśmy świadkami szerzenia się w mediach społecznościowych niebezpiecznych przesądów, przekłamań i zaleceń dotyczących klimatyzatorów i oczyszczaczy powietrza. Klimatyzatory są często przedstawiane jako źródło rozprzestrzeniania się wirusów. Proste wentylatory są reklamowane jako ochrona przed zakaźnymi aerozolami unoszącymi się w powietrzu. Nie jest to zależne...

  Dalsze informacje
 • Wolne od bakterii i wirusów powietrze w żłobkach

  Występowanie infekcji chorobowych nie jest rzadkością w przedszkolach, żłobkach i podobnych placówkach. Oprócz znanych chorób dziecięcych, takich jak świnka, odra, różyczka, ospa wietrzna, koklusz i grzybica, powszechnie występują też inne schorzenia, takie jak biegunka i infekcje górnych dróg oddechowych. Koronawirus SARS CoV-2 to kolejna choroba zakaźna, będąca, zwłaszcza dla przedszkolanek,...

  Dalsze informacje
 • Wolne od bakterii i wirusów powietrze w szkołach

  Bezpieczne rozpoczęcie regularnego roku szkolnego wymaga zastosowania skutecznej koncepcji zapewnienia higieny i eliminacji wirusów z powietrza wypełniającego szkolne klasy. Koronawirus SARS CoV-2 jest niezwykłym wyzwaniem dla nauczycieli, personelu sprzątającego i dyrektorów szkół. Nawet regularna dezynfekcja przez rozpylanie i mycie nie zapewnia całkowitej ochrony przed wirusem, który oprócz...

  Dalsze informacje
 • Oczyszczone z wirusów powietrze w pokojach hotelowych i obiektach konferencyjnych

  Branża hotelarska i gastronomiczna jest szczególnie mocno dotknięta wciąż zauważalnymi skutkami rozprzestrzeniania się koronawirusa. W pierwszej kolejności zamknięte zostały prawie wszystkie hotele. Branża ta prawdopodobnie najdłużej będzie cierpieć z powodu skutków globalnej pandemii. Tak długo, jak obawa przed infekcją koronawirusem będzie większa niż pokusa skorzystania z hotelowego komfortu,...

  Dalsze informacje
 • Powietrze w pomieszczeniach bez patogenów dzięki zastosowaniu filtrowania H14 do usuwania wirusów w biurach i miejscach publicznych

  Urzędy, muzea, instytucje publiczne i władze publiczne muszą zmierzyć się ze wspólnym wyzwaniem: W miejscach przebywania dużej liczby osób, panuje ryzyko rozprzestrzeniania się w powietrzu zakaźnych zawiesin, alergenów, pleśni, bakterii i wirusów Dotyczy to takich czynności jak przedłużenie dowodu osobistego w biurze meldunkowym, rejestracja lub wyrejestrowanie samochodu w urzędzie komunikacji,...

  Dalsze informacje
 • Wolne od wirusów powietrze w klubach i dyskotekach

  Na całym świecie kluby i dyskoteki zmagają się z konsekwencjami pandemii koronawirusa. Podczas gdy restauracje i handel detaliczny są ponownie otwarte dla klientów, kluby i dyskoteki są jeszcze zamknięte. Prawdopodobnie również dlatego, że są często postrzegane jako potencjalne, lokalne ogniska zakażeń wirusowych. Właśnie to ryzyko wymaga zastosowania skutecznych koncepcji ochrony higienicznej....

  Dalsze informacje
 • Oczyszczacz powietrza z filtrem przeciwwirusowym H14 przeznaczony dla studiów fitness i sal terapeutycznych

  Studia fitness, gabinety fizjoterapeutyczne i fizjoterapeuci i trenerzy gimnastyki korekcyjnej dokładnie znają ten problem: W zależności od pory roku i temperatury, powietrze w pomieszczeniu treningowym lub zabiegowym jest często nieświeże i zastane pomimo istniejącego systemu wentylacji. Powietrze, którym oddychamy jest dodatkowo zanieczyszczone cząsteczkami zawiesin takich jak pyły, tlenkami...

  Dalsze informacje
 • Oczyszczone z wirusów pomieszczenia i powietrze w supermarketach, marketach budowlanych i lokalach sklepowych

  Nowe rodzaje chorób zakaźnych, takie jak grypa A/H5N1 (ptasia grypa) lub COVID-19 (koronaawirus) pojawiają się nieregularnie, lecz wymuszają znaczne zmiany dotyczące różnych obszarów życia publicznego. Typowe punkty handlowe są w czasach groźnych pandemii zmuszone do zamknięcia działalności w celu uniknięcia rozprzestrzeniania się nowego, wirusa i obniżenia zakaźności i śmiertelności tego patogenu...

  Dalsze informacje
 • Wolne od wirusów powietrze w centrach logistycznych i obszarach produkcyjnych

  Obecne ogniska epidemii koronawirusa w centrach dystrybucji przesyłek pocztowych lub paczek oraz w różnych zakładach przetwórczych są niezaprzeczalnym dowodem zagrożenia przerwaniem procesów produkcyjnych lub logistycznych. Dzieje się tak w przypadku obecności wśród pracowników nawet jednej, zarażonej osoby i braku stosowania środków zapobiegawczych przeciwko zakażeniu drogą powietrzną w obszarze...

  Dalsze informacje