Obsługa klienta i wsparcie techniczne: +48 22 3075362

Pon. - Pt.: 8:00 - 14:00

Płyta grzewcza na podczerwień TIH 650+
 1. Produkty i usługi
 2. Produkty ‑ HighPerformance
 3. Ogrzewanie
 4. Płyty grzewcze na podczerwień

Płyty grzewcze na podczerwień

Płyty grzewcze na podczerwień do osuszania powierzchni ścian nowych budynków lub przy usuwaniu szkód powodziowych albo remontach budowlanych.

Płyta grzewcza na podczerwień TIH 650+

Profesjonalna płyta grzewcza na podczerwień TIH 650+ jest optymalnie przystosowana do powierzchniowego osuszania ścian w nowo powstających budynkach lub w przypadku usuwania szkód zalewowych.

Szczególnie w przypadku grubych murów osuszanie trwa szybciej w porównaniu z klasycznymi metodami.

Założeniem wydajnego przebiegu procesu osuszania jest równomierny rozkład ciepła na całej powierzchni płyty grzewczej. W odróżnieniu od typowych płyt na podczerwień, uzyskujących często nierównomierny rozkład ciepła, w modelach TIH 650+ zastosowano nowatorskie materiały. Dzięki temu uzyskano całkowicie równomierny rozkład mocy promieniowania cieplnego na całej powierzchni płyty grzewczej. Jest ona jednocześnie skutecznie odizolowana w kierunku przeciwnym do osuszanej ściany, co gwarantuje zoptymalizowany rozkład promieniowania cieplnego i maksymalną wydajność energetyczną.

Osuszanie dużych powierzchni możliwe jest po jednoczesnym zastosowaniu do trzech płyt grzewczych na podczerwień. Ustawienie urządzeń jest operacją szybką i gwarantuje stabilność konstrukcji.

Model TIH 650+ pracuje bezszelestnie i nie zużywa tlenu. Może być także bezproblemowo zastosowany w pomieszczeniach mieszkalnych.


Uniwersalnie regulowany system Profi

Profesjonalne płyty grzewcze na podczerwień mogą być w razie potrzeby eksploatowane indywidualnie lub modułowo.

 1. Indywidualne, poziome ustawienie modelu TIH 650+ na podłożu po zastosowaniu dołączonych do zestawu wsporników.
 2. Indywidualne, pionowe ustawienie modelu TIH 650+ na podłożu po zastosowaniu dołączonych do zestawu wsporników.
 3. Ustawienie na podłożu modelu TIH 650+ po zamontowaniu dołączonych do zestawu podpór oraz przystosowanie do trybu piętrowego po zamontowaniu z uchwytem.
 4. Opcjonalny zestaw przyłączeniowo-montażowy oraz zestaw zacisków mocujących wsporników montażowych pozwala na zainstalowanie urządzeń TIH 650+ do typowych, dostępnych w handlu wsporników montażowych w celu zapewnienia precyzyjnego osuszania powierzchni znajdujących się wysoko.
Uniwersalnie regulowany system Profi

Teoretyczne podstawy działań praktycznych: Mechanizmy transportu wilgoci w materiałach budowlanych

Mechanizmy transportu wilgoci w materiałach budowlanych

Porowate substancje mineralne są kształtowane w formie sieci porów i kapilar różnego typu, wielkości i kształtu. W ten sposób powstaje mechanizm transportu wody. W zależności od zawartości wilgoci w materiale budowlanym, przenikanie wody może odbywać się na jeden z dwóch sposobów: Dyfuzja lub strumień wody.

W przypadku dyfuzji, całkowity obszar porów może być przenikany przez parę wodną (1).

Wraz ze wzrostem zawartości wody, na powierzchni większych porów tworzy się warstwa wody, mniejsze kanały porów są już całkowicie wypełnione wodą (2).

Przesycenie materiału budowlanego powoduje wypełnienie porów materiału taką ilością wody, że jest ona transportowana wyłącznie poprzez przepływ (3).

Ten rodzaj przenikania wody jest znacznie szybszy niż mechanizm dyfuzyjny.

Powyższy mechanizm pozwala na określenie następujących zasad zastosowania płyt grzewczych na podczerwień do osuszania ścian:

 1. Płyty grzewcze na podczerwień powinny być stosowane wyłącznie w przypadku materiałów o wysokiej porowatości i dobrze wykształconej sieci kapilar. Takimi materiałami są na przykład cegła lub niektóre kamienie naturalne.
 2. W przypadku silnie zagęszczonych materiałów ściennych o zamkniętej strukturze lub materiałów pozbawionych kapilar (beton), zastosowanie płyt grzewczych na podczerwień nie będzie miało pozytywnego skutku, ponieważ transport wilgoci odbywa się na zasadzie dyfuzji.
 3. Wydajne suszenie odbywać się może wyłącznie w fazie płynnej. Tylko w takiej fazie, wilgotność podąża za strumieniem ciepła.
 4. Przerwanie ciągłości strumienia wraz z obniżeniem się wilgotności powoduje dominację dyfuzyjnego mechanizmu transportu wilgoci. Od tego momentu, zastosowanie płyt grzewczych na podczerwień do suszenia nie jest uzasadnione!

Podsumowanie: Tak długo, jak wilgoć w materiale budowlanym przenoszona jest ciągłym strumieniem cieczy, zastosowanie płyt grzewczych na podczerwień jest efektywnym sposobem przyspieszenia procesu suszenia.

Płyty grzewcze na podczerwień nie nadają się do uzyskania ostatecznego, niskiego poziomu wilgotności.

Do kalkulatora wydajności

Obliczenie zapotrzebowania na moc cieplną

W kilku krokach dobierz optymalne urządzenie. Uzyskaj przybliżony wynik obliczenia koniecznej mocy grzewczej dla danego pomieszczenia za pomocą naszego praktycznego kalkulatora online

Przejdź do kalkulatora wydajności cieplnej

Praktyczny przewodnik po wiedzy praktycznej – Wiedza dotycząca ogrzewania dla profesjonalnych użytkowników

Bezpośrednio skorzystaj z wiedzy producenta: Na stronach przewodnika zamieszczamy szczegółowe dane na temat różnych typów urządzeń grzewczych oraz opisy ich działania, główne obszary zastosowań i wiele innych informacji.

Przejdź do przewodnika wiedzy praktycznej, dotyczącego profesjonalnego ogrzewania

Przejdź bezpośrednio do podręcznika wiedzy praktycznej z zakresu profesjonalnego ogrzewania

Rozporządzenie UE

Ten produkt jest zgodny z rozporządzeniem UE 2015/1188 Art. 3 II w połączeniu z termostatem i osiąga sprawność 98%. Urządzenie należy stosować wyłącznie z termostatem, takim jak zalecany przez nas Trotec BN35. Więcej informacji na ten temat znajdą Państwo w naszej instrukcji obsługi.

Ten produkt nadaje się tylko do dobrze izolowanych pomieszczeń lub do sporadycznego użytku.

(Rozporządzenie UE 2015/1188 artykuł 3, załącznik II b) II (2))

Trotec: Innowacja „made in Germany“

Rzut oka za kulisy:

Firma Trotec jest jednym z wiodących, międzynarodowych producentów systemów oczyszczania powietrza. Oferta firmy Trotec jest skierowana dla klientów przemysłowych i komercyjnych i obejmuje innowacyjne urządzenia do oczyszczania, osuszania, ogrzewania powietrza, klimatyzacji i wentylacji. W przypadku należących do naszej oferty, wysokiej wydajności urządzeń, w 100% polegamy na badaniach naukowych, pracach rozwojowych, projektowaniu i produkcji na terenie Niemiec. To warunek spełnienia najwyższych wymagań jakościowych, zastosowania wyrafinowanych rozwiązań systemowych i realizacji nowatorskich pomysłów.

Zapoznaj się z materiałem filmowym!

 Wyposażenie seryjne

 Wyposażenie dodatkowe

 brak