Profesjonalna płyta grzewcza na podczerwień TIH 350+

Czy mają Państwo pytania?

Jesteśmy do Państwa dyspozycji z dodatkowymi informacjami.

Klienci prywatni: +48 800 8090 8090
Firmy: +48 22 3075360
 1. Produkty i usługi
 2. Maszyny - HighPerformance
 3. Ogrzewanie
 4. Płyty grzewcze na podczerwień
 5. Płyta grzewcza na podczerwień TIH 350+

Płyta grzewcza na podczerwień TIH 350+

Do specjalistycznego osuszania murów budynków nowych i starych lub do usuwania szkód zalewowych

Profesjonalna płyta grzewcza na podczerwień TIH 350+ jest idealnie przystosowana do specjalistycznego osuszania powierzchni ścian w nowych budynkach lub po wystąpieniu szkód powodziowych. Model TIH 350+ sprawdzi się w szczególności w trakcie osuszania wilgoci nagromadzonej w murach po wystąpieniu szkód wynikających z obecności wilgoci gromadzącej się często w warstwach bliskich podłogi lub sufitu.

Dzięki szerokości równej modelowi TIH 650+, model TIH 350+ jest w stanie objąć swym działaniem dużą powierzchnię, mimo mniejszej o połowę wysokości. Kompaktowa powierzchnia ogrzewania oznacza mniejsze zużycie energii, precyzyjnie mierzone za pośrednictwem zintegrowanego licznika z atestem MID.

Założeniem wydajnego przebiegu procesu osuszania jest równomierny rozkład ciepła na całej powierzchni płyty grzewczej. W odróżnieniu od typowych płyt grzewczych na podczerwień, uzyskujących często nierównomierny rozkład ciepła, w modelach TIH 350+ zastosowano nowatorskie materiały. Dzięki temu uzyskano całkowicie równomierny rozkład mocy promieniowania cieplnego na całej powierzchni płyty grzewczej. Jest ona jednocześnie skutecznie odizolowana w kierunku przeciwnym do osuszanej ściany, co gwarantuje zoptymalizowany rozkład promieniowania cieplnego i maksymalną wydajność energetyczną.

Model TIH 350+ pracuje bezszelestnie i nie zużywa tlenu. Może być także bezproblemowo zastosowany w pomieszczeniach mieszkalnych.

Bezśrubowa konstrukcja podpór

Bezśrubowa konstrukcja podpór

TIH 350+ oraz TIH 650+ są dostarczane wraz z podporami, dzięki temu ostawienie obu płyt grzewczych wymaga zastosowania takiego samego wyposażenia dodatkowego. Dodatkowo podpory te są jeszcze bardziej kompaktowe mimo takich samych wymiarów montażowych i mogą być zamocowane do płyty grzewczej bez konieczności stosowania dodatkowych narzędzi.

Zamiast stosowanego dotychczas połączenia śrubowego, w podporze zastosowano zintegrowany i zabezpieczony przed zgubieniem kołek sprężynowy. Przy instalacji jest on pewnie blokowany i gwarantuje kształtowe połączenie z płytą grzewczą. Dodatkowe narzędzia montażowe nie są konieczne: Ściągnij, zdejmij, ściągnij, nałóż. To całkiem proste. W przypadku transportu, podpory mogą być umieszczone w uchwytach po stronie grzewczej, zajmując w tej pozycji bardzo mało miejsca.

Podpory są także pomocne w celu uzyskania optymalnego ustawienia urządzenia. Ich konstrukcja powoduje ustalenie po dosunięciu do ściany optymalnej odległości i maksymalnej skuteczności grzewczej urządzenia. Dzięki temu, przy ustawianiu urządzenia nie ma konieczności pomiaru odległości od ściany.

Zalety praktyczne:

 • Jakość „made in Germany“, czyli oryginalne produkty firmy Trotec.
 • Wysokiej jakości płyta grzewcza na podczerwień o mocy 350 W.
 • Innowacyjne materiały umożliwiające uzyskanie równomiernego rozkładu ciepła na całej powierzchni
 • Zastosowana dodatkowo izolacja tylnej strony płyty grzewczej gwarantuje najwyższą wydajność oraz optymalne ukierunkowanie promieniowania cieplnego.
 • Wysoka wydajność procesu ogrzewania bazuje na bezpiecznym dla środowiska naturalnego promieniowaniu IR-C i umożliwia szybkie osuszanie ścian
 • Transport ciepła za pośrednictwem promieniowania cieplnego umożliwia bezpośrednie ogrzewanie obiektu bez strat konwekcyjnych
 • Czyste ciepło, brak hałasu, zapachu, kondensatu, zużycia paliwa
 • Możliwości szybkiego i stabilnego ustawiania piętrowego
 • Możliwość ustawiania piętrowego z połączonej eksploatacji z płytą grzewczą na podczerwień TIH 650+
 • Wytrzymała, bezobsługowa, integralna konstrukcja aluminiowa o wysokiej sztywności skrętnej i najwyższej jakości firmy Trotec
 • Montaż wsporników bez konieczności stosowania narzędzi
 • Zintegrowany uchwyt transportowy na wsporniki
 • Zintegrowany licznik zużycia energii (zgodny z MID)*

Seryjny licznik zużycia energii MID
Model TIH 350+ jest seryjnie wyposażony w zgodny z wymaganiami MID licznik zużycia energii, umożliwiający stworzenie precyzyjnej dokumentacji zużycia energii elektrycznej.
Zintegrowany, zgodny ze standardem MID licznik zużycia energii
Łatwe rozszerzenie spektrum zastosowania
Opcjonalne wyposażenie montażowe umożliwia zastosowanie płyty grzewczej na podczerwień TIH 350+ pojedynczo lub w zestawie zamocowanym do typowych, dostępnych w handlu wsporników.
Łatwe rozszerzenie spektrum zastosowania
Łatwy transport na wspornikach
Każdy model TIH 350+/650+ posiada na tylnej ścianie praktyczny uchwyt wsporników, dzięki czemu mogą one zostać umieszczone obudowie w sposób chroniący je przed zagubieniem.
Łatwy montaż wsporników

* Co oznacza zgodność z MID?

Europejska wytyczna w sprawie mierników (MID) zastępuje w niektórych obszarach dotychczasowe uregulowania krajowe w sprawie dopuszczeń oraz późnieszych kalibracji. W rezultacie wszystkie liczniki energii w Europie, które używane są do mierzenia zużycia energii muszą być zgodne z MID.


Uniwersalnie regulowany system Profi

Uniwersalnie regulowany system Profi

Profesjonalne płyty grzewcze na podczerwień TIH 350+ i TIH 650+ mogą być w razie potrzeby eksploatowane indywidualnie lub modułowo.

 1. Indywidualne, poziome ustawienie modelu TIH 350+ na podłożu po zastosowaniu dołączonych do zestawu wsporników.
 2. Po zastosowaniu opcjonalnych uchwytów do mocowania piętrowego, możliwe jest ustawienie dwóch lub więcej urządzeń TIH 350+ w trybie piętrowym.
 3. Indywidualne, poziome ustawienie modelu TIH 650+ na podłożu po zastosowaniu dołączonych do zestawu wsporników.
 4. Indywidualne, pionowe ustawienie modelu TIH 350+ na podłożu po zastosowaniu dołączonych do zestawu wsporników.
 5. Indywidualne, pionowe ustawienie modelu TIH 650+ na podłożu po zastosowaniu dołączonych do zestawu wsporników.
 1. Ustawienie na podłożu modelu TIH 650+ po zamontowaniu dołączonych do zestawu podpór oraz przystosowanie do trybu piętrowego po zamontowaniu z uchwytem. TIH 650+ oraz TIH 350+ mogą być dowolnie ustawione w piętrowym zestawie.
 2. Ustawienie na podłożu modelu TIH 350+ i moduł zainstalowany za pośrednictwem uchwytów mocowania piętrowego. Także w tej wersji, modele TIH 650+ oraz TIH 350+ mogą być dowolnie ustawione w piętrowym zestawie.
 3. Opcjonalny zestaw przyłączeniowo-montażowy oraz zestaw zacisków mocujących wsporników montażowych pozwala na zainstalowanie urządzeń TIH 650+ do typowych, dostępnych w handlu wsporników montażowych w celu zapewnienia precyzyjnego osuszania powierzchni znajdujących się wysoko.
 4. Model TIH 350+ może być także zamocowany do wsporników montażowych za pośrednictwem opcjonalnego zestawu montażowego z zaciskami.


Model TIH 350+ przekonuje bardzo równomiernym rozkładem mocy cieplnej na całej powierzchni.

Obraz termowizyjny umożliwia dokumentację równomiernego rozkładu promieniowania cieplnego na całej powierzchni.

Badania termograficzne dowodzą, że typowe płyty grzewcze na podczerwień są często źródłem nierównomiernie rozłożonego ciepła. Osuszanie powierzchni jest z tego względu także nierównomierne.

Wspomnieć należy także fakt wahań mocy oraz zbyt wysokiej temperatury, szczególnie w miejscach sąsiadujących z elementami grzewczymi.

Zbyt mocne ogrzanie może mieć także negatywny wpływ na wrażliwe materiały budowlane. Nierównomierne podgrzanie materiałów gipsowych może spowodować krystalizację wody i obniżenie stabilności materiału.

Profesjonalne płyty grzewcze na podczerwień TIH charakteryzują się równomiernym rozkładem temperatury oraz bardzo równomiernym rozkładem mocy cieplnej na całej powierzchni. Moc grzewcza oraz robocza odległość od ściany modeli TIH 350+ została dobrana przez konstruktorów tak, aby nie powodować zbyt intensywnego podgrzewania i destabilizacji materiałów gipsowych.

Opcjonalne wyposażenie dodatkowe

Zestaw uchwytów TIH 350+ / 650+
Numer części 1.410.003.009
Dwa uchwyty montażowe nie wymagają narzędzi do stabilnego zamocowania dwóch płyt grzewczych TIH w konfiguracji piętrowej.
Zestaw uchwytów TIH 350+ / 650+
Zestaw wsporników montażowych 350+
Numer części 1.410.003.007
Dwie listwy montażowe do zawieszenia modelu TIH 350+ na opcjonalnych zacisków mocujących wsporników montażowych.
Zestaw wsporników montażowych 350+
Zestaw zacisków mocujących wsporników montażowych
Numer części 1.410.003.004
Dwa zaciski w zestawie służą do zamocowania płyt grzewczych TIH do typowych, dostępnych na rynku wsporników montażowych.
Zestaw zacisków mocujących wsporników montażowych
Termostat gniazdkowy BN35 do TIH+
Numer części 6.100.007.008
Umożliwia kontrolowanie temperatury i czasu pracy jednej lub wielu płyt grzewczych za pośrednictwem zdalnego sterowania o zasięgu 20 m.
Termostat gniazdkowy BN35 do TIH+

Teoretyczne podstawy działań praktycznych: Mechanizmy transportu wilgoci w materiałach budowlanych

Mechanizmy transportu wilgoci w materiałach budowlanych

Porowate substancje mineralne są kształtowane w formie sieci porów i kapilar różnego typu, wielkości i kształtu. W ten sposób powstaje mechanizm transportu wody. W zależności od zawartości wilgoci w materiale budowlanym, przenikanie wody może odbywać się na jeden z dwóch sposobów: Dyfuzja lub strumień wody.

W przypadku dyfuzji, całkowity obszar porów może być przenikany przez parę wodną (1).

Wraz ze wzrostem zawartości wody, na powierzchni większych porów tworzy się warstwa wody, mniejsze kanały porów są już całkowicie wypełnione wodą (2).

Przesycenie materiału budowlanego powoduje wypełnienie porów materiału taką ilością wody, że jest ona transportowana wyłącznie poprzez przepływ (3).

Ten rodzaj przenikania wody jest znacznie szybszy niż mechanizm dyfuzyjny.

Powyższy mechanizm pozwala na określenie następujących zasad zastosowania płyt grzewczych na podczerwień do osuszania ścian:

 1. Płyty grzewcze na podczerwień powinny być stosowane wyłącznie w przypadku materiałów o wysokiej porowatości i dobrze wykształconej sieci kapilar. Takimi materiałami są na przykład cegła lub niektóre kamienie naturalne.
 2. W przypadku silnie zagęszczonych materiałów ściennych o zamkniętej strukturze lub materiałów pozbawionych kapilar (beton), zastosowanie płyt grzewczych na podczerwień nie będzie miało pozytywnego skutku, ponieważ transport wilgoci odbywa się na zasadzie dyfuzji.
 3. Wydajne suszenie odbywać się może wyłącznie w fazie płynnej. Tylko w takiej fazie, wilgotność podąża za strumieniem ciepła.
 4. Przerwanie ciągłości strumienia wraz z obniżeniem się wilgotności powoduje dominację dyfuzyjnego mechanizmu transportu wilgoci. Od tego momentu, zastosowanie płyt grzewczych na podczerwień do suszenia nie jest uzasadnione!

Podsumowanie: Tak długo, jak wilgoć w materiale budowlanym przenoszona jest ciągłym strumieniem cieczy, zastosowanie płyt grzewczych na podczerwień jest efektywnym sposobem przyspieszenia procesu suszenia.

Płyty grzewcze na podczerwień nie nadają się do uzyskania ostatecznego, niskiego poziomu wilgotności.

Zakup

Płyta grzewcza na podczerwień / ogrzewanie w podczerwieni TIH 350+ Pokaż w sklepie internetowym Trotec

Płyta grzewcza na podczerwień / ogrzewanie w podczerwieni TIH 350+

Profesjonalna płyta grzewcza na podczerwień TIH 350+ nadaje się idealnie do specyficznego osuszania powierzchni ścian nowych budynków lub po szkodach spowodowanych wodą.

1.380,01 zł Cena brutto z podatkiem VAT
Cena netto bez podatku VAT  pokaż

Zakup

Szczegóły

Dane techniczne
Informacje ogólne
  Numer części 1.410.003.022
Moc grzewcza
  n [W] 350
  Stopień zabezpieczenia IP IP44
Powierzchnia czynna
  w [m²] 0,46
Parametry elektryczne
  Przyłącze sieciowe 230 V/50 Hz
  Nominalny pobór prądu [A] 1,3
Zasilanie elektryczne
  Wtyczka przyłączeniowa CEE 7/7
  Długość przewodu [m] 3
  Zintegrowany licznik godzin pracy
Cecha bezpieczeństwa
  Zabezpieczenie przed przegrzaniem jest
Wymiary zewnętrzne
  Długość (bez opakowania) [mm] 36
  Szerokość (bez opakowania) [mm] 1 370
  Wysokość (bez opakowania) [mm] 367
Wyposażenie, zalety, funkcje
Mobilność
  Możliwość przenoszenia

 Wyposażenie seryjne

 Wyposażenie dodatkowe

 brak

wyposażenie dodatkowego

Klamry mocujące do montażu płyty grzewczej na podczerwień TIH 500 S / TIH 700 S / TIH 1100 S Pokaż w sklepie internetowym Trotec

Klamry mocujące do montażu płyty grzewczej na podczerwień TIH 500 S / TIH 700 S / TIH 1100 S

Klamry mocujące do bezpiecznego montażu płyty grzewczej na podczerwień TIH 500 S / 700 S / TIH 1100 S na sztandze teleskopowej, co znacznie ułatwia ogrzewanie wyższych partii ścian.

110,85 zł Cena brutto z podatkiem VAT
Cena netto bez podatku VAT  pokaż

Zakup

Torba transportowa do TIH 630 / TIH 650 / TIH 700 S Pokaż w sklepie internetowym Trotec

Torba transportowa do TIH 630 / TIH 650 / TIH 700 S

Umożliwia łatwy i wygodny transport płyty grzewczej TIH 630/ TIH 650 / TIH 700 S.

127,46 zł Cena brutto z podatkiem VAT
Cena netto bez podatku VAT  pokaż

Zakup

Termostat do gniazdka BN30 Pokaż w sklepie internetowym Trotec

Termostat do gniazdka BN30

Termostat umocować w gniazdku oraz podłączyć grzejnik lub klimatyzator. Urządzenie będzie włączane i wyłączane w relacji do temperatury ustawionej w BN30. Możliwość regulacji temperatury w termostacie to od 5 °C do 30 °C co 0,5 °C.

Oszczędzacie Państwo : 26,32 zł

116,16 zł 89,84 zł Cena brutto z podatkiem VAT
Cena netto bez podatku VAT  pokaż

Zakup

Produkty alternatywne

TIH 350+ z alternatywnymi produktami.:

Rozpocznij porównanie
Płyta grzewcza na podczerwień / ogrzewanie w podczerwieni TIH 650+ Pokaż w sklepie internetowym Trotec

Płyta grzewcza na podczerwień / ogrzewanie w podczerwieni TIH 650+

Profesjonalna płyta grzewcza na podczerwień TIH 650+ nadaje się idealnie do specyficznego osuszania powierzchniowego ścian nowych budynków lub po szkodach spowodowanych wodą. Zwłaszcza grube mury mogą zostać szybciej osuszone w porównaniu z metodami klasycznymi.

1.939,77 zł Cena brutto z podatkiem VAT
Cena netto bez podatku VAT  pokaż

Zakup

Seminaria