TAC XT - zastosowanie do odkażania termicznego
 1. Produkty i usługi
 2. Produkty ‑ HighPerformance
 3. Ogrzewanie
 4. Wielofunkcyjna centrala wentylacyjna TAC XT
 5. TAC XT do odkażania termicznego

TAC XT - zastosowanie do odkażania termicznego

Model TAC XT jako mobilne rozwiązanie do termicznej dezaktywacji wirusów, filtrowania powietrza w pomieszczeniach za pomocą filtra HEPA oraz odkażania termicznego powierzchni

Wielofunkcyjna centrala wentylacyjna TAC XT do termicznego odkażania pomieszczeń i powierzchni

Skuteczne urządzenie do dezynsekcji termicznej, powodujące dezaktywację wirusów w pomieszczeniach i na powierzchniach przedmiotów

Urządzenia do odkażania termicznego są od dawna sprawdzonym środkiem pomocniczym w czyszczeniu i dezynfekcji. Urządzenia te są stosowane na przykład do dezynfekcji sprzętu medycznego w procesie sterylizacji lub do usuwania zarazków z systemów klimatyzacji w obszarach higienicznych.

Już podczas pandemii SARS, Światowa Organizacja Zdrowia WHO informowała, że temperatura 56 °C powoduje unieszkodliwienie wirusów SARS oraz powoduje rozbijanie około 10 000 cząstek wirusa SARS w ciągu 15 minut. Także Instytut Roberta Kocha (RKI) zaleca w okresie pandemii Covid-19 „Stosowanie środków higienicznych w leczeniu i opiece nad pacjentami z zakażeniem SARS-CoV-2" do operacji czyszczenia i odkażania, które, w miarę możliwości, należy wykonywać za pomocą metody odkażania termicznego “.

Przystosowana do transportu, mobilna jednostka przeznaczona do dezynfekcji pomieszczeń i elementów wyposażenia

Stosowane dotychczas dezynfektory termiczne to przede wszystkim urządzenia stacjonarne. Natomiast wielofunkcyjna centrala wentylacyjna TAC XT jest pierwszym na rynku, mobilnym rozwiązaniem do profesjonalnego, termicznego odkażania pomieszczeń ze zintegrowaną filtracja powietrza H14-HEPA!

Zamiast trybu stacjonarnego, ta specjalistyczna, wielofunkcyjna centrala wentylacyjna o jakości "made in Germany", oferowana wyłącznie przez firmę Trotec, może być stosowana naprzemiennie do pracy w różnych pomieszczeniach. Po zakończeniu procesu odkażania, TAC XT może zostać łatwo przetransportowany do następnego miejsca pracy - to uniwersalne, mobilne rozwiązanie jest niespotykane na rynku!


Obróbka termiczna neutralizuje przyczyny wirulencji

Odporność wirusów jest ściśle związana z ich budową i elementów chemicznych. Jeżeli tylko jeden ze składników niezbędnych do penetracji lub namnażania komórek zostanie zdecydowanie uszkodzony przez czynniki fizyczne lub chemiczne, wirus traci swoją zakaźność.

Czynnikiem fizycznym, który jest szczególnie szkodliwa dla wirusów, jest ciepło. Wszystkie wirusy są stosunkowo wrażliwe na działanie temperatury. W temperaturze od 55 do 70 °C, białka większości wirusów decydujących o zakaźności ulegają rozpadowi. Dotyczy to na przykład wirusów SARS-CoV-1 lub SARS-CoV-2, które w tych temperaturach tracą zakaźność.

Działanie temperatury 80 °C bezpośrednio na cząsteczkę wirusa ogranicza czas przetrwania wirusów do kilku minut. Wyjątkiem są jedynie parwowirusy i papowawirusy

Zintegrowany układ sterowania automatycznego dezynfekcją termiczną

Sterowana za pomocą wyświetlacza dotykowego wielofunkcyjna centrala wentylacyjna TAC XT jest wyposażona w różne programy automatyczne, umożliwiające dostosowanie pracy do potrzeb, na przykład do koniecznej temperatury działania lub obróbki.

Układ sterowania automatycznego przeprowadza następnie proces dezaktywacji termicznej, w którym zarówno powietrze w pomieszczeniu, jak i powierzchnie w pomieszczeniu są podgrzewane przez 30 minut w temperaturze ≥ 56 °C. Proces ten skutecznie dezaktywuje wszystkie wirusy. W razie potrzeby, czas działania może zostać wydłużony z 30 minut do 24 godzin, a, w przypadku szczególnych wymagań, temperatura docelowa w pomieszczeniu i na powierzchniach może zostać podwyższona do 70 °C.

Przykładowy schemat dezaktywacji wirusa

Model TAC XT zapewnia szeroki zakres zastosowań do termicznego odkażania

Szeroki zakres zastosowań w obszarze odkażania

Moc grzewcza wynosząca 18 kW (opcjonalnie 27 kW), siedmiostopniowa regulacja wydajności powietrza do 2 500 m³ i regulowana temperatura powierzchni do 75 °C czyni model TAC XT technicznie doskonałym urządzeniem do wielu zastosowań.

W wersji z wylotem pionowym DualDecon, wielofunkcyjna centrala wentylacyjna może być stosowana do stałej ochrony przed wirusami poprzez sekwencyjne przełączanie pomiędzy usuwaniem termicznym i filtracją powietrza filtrem klasy H14-HEPA. W razie potrzeby urządzenie może być zastosowane w najróżniejszych obszarach:

 • Mobilne systemy kliniczne i szpitalne na bazie kontenerów
 • Przeznaczone do odkażania pomieszczenia w szpitalach, stacjach ratowniczych i pożarniczych
 • Kontenery rolkowe (AB) dla policji, straży pożarnej i służb pomocniczych
 • Pomieszczenia zabiegowe, sale chorych i pokoje oczekiwania
 • Hotele, statki wycieczkowe, schroniska młodzieżowe
 • Biura, sale konferencyjne, stołówki
 • Transport publiczny (autobusy, wagony)
 • Małe sklepy, gabinety lekarskie
 • Mniejsze pomieszczenia w szkołach, uczelniach, przedszkolach
 • Domy spokojnej starości, ośrodki pielęgnacyjne i rehabilitacyjne

Model TAC XT został zaprojektowany jako uniwersalne, wielofunkcyjne urządzenie i może być wykorzystany do termicznej dezynsekcji (roztocza i pluskwy), filtrowania powietrza filtrami klasy HEPA lub do mobilnego ogrzewania pomieszczeń w strefie 360° wokół urządzenia. Szeroki zakres zastosowań gwarantuje szybką amortyzację.


Urządzenie jest przystosowane do regeneracji jednorazowych masek medycznych (MNS, FFP2/3) za pośrednictwem odkażania termicznego

Ze względu na obecną, napiętą sytuację dotyczącą dostępności medycznych masek oddechowych komitet kryzysowy rządu federalnego zdecydował, że tego rodzaju maski oddechowe mogą być używane kilkukrotnie pod warunkiem zastosowania odpowiedniego odkażenia termicznego.

Model TAC XT to profesjonalna alternatywa dla dostępnych w ograniczonym zakresie szaf suszarnianych. Model ten może być także zastosowany do termicznego odkażania kontenerów środków ochrony osobistej oraz całych pomieszczeń zabiegowych lub socjalnych. Ponadto model TAC XT może być również uniwersalnie stosowany jako oczyszczacz powietrza klasy H14 o usuwania wirusów z dużych pomieszczeń.

W celu przeprowadzenia obróbki termicznej, wszystkie maski oddechowe przeznaczone do obróbki termicznej należy zebrać w odpowiednim pomieszczeniu, a następnie zastosować odkażanie termicznie za pomocą urządzenia TAC XT poprzez 30 minutową obróbkę w temperaturze ≥ 70 °C. Zmienny czas obróbki powietrza może być w razie potrzeby wydłużony z 30 minut do 24 godzin. Dzięki specjalnemu systemowi automatycznej regulacji temperatury i dużym rezerwom mocy, proces odkażania wyróżnia się wysoką wydajnością i może być wykonywany bez przerw, a w razie potrzeby także ciągle, przez całą dobę.

Istnieją dwie możliwości zastosowania: Model TAC XT może być zastosowany bezpośrednio w pomieszczeniu odkażania. W przypadku mniejszych pomieszczeń, w 100 % wypełnianych odkażanymi obiektami, możliwa jest również instalacja urządzenia na zewnątrz. W tym celu konieczne jest zapewnienie dostępu do pomieszczenia (otwór ścienny/drzwiowy) w celu zamontowania 90-stopniowego kolana i umożliwienia ogrzania pomieszczenia od zewnątrz (w tym celu konieczne jest zastosowanie akcesoriów systemowych: Króciec przyłącza kanału powietrznego lub nakładka wylotu powietrza DualHeat). Następnie uruchomić należy odpowiedni program obróbki termicznej. Dalsza część procesu odkażania termicznego przebiega automatycznie w trybie indywidualnym, przy każdym dostarczeniu odkażanych przedmiotów, albo w sposób ciągły, w procesie załadunku ciągłego. W przypadku procesu ciągłego, osiągnąć można bardzo wysoką wydajność na bardzo małej przestrzeni, uzyskując w ten sposób oszczędność przestrzeni i energii.

Termiczna obróbka odkażająca za pomocą TAC XT może być stosowana do przywrócenia użyteczności zarówno masek medycznych jednorazowych (MNS), jak i półmasek filtrujących (jednorazowe maski FFP).

Uniwersalne zastosowanie wykraczające poza odkażanie: W przypadku przeprowadzania odkażania zawsze na koniec zmiany roboczej lub w formie pojedynczej procedury i braku stosowania procesu ciągłego odkażania dużej ilości przedmiotów, pomiędzy fazami odkażania oczyszczacz powietrza TAC XT może być stosowany do wychwytywania wirusów filtrem klasy H14 z powietrza wypełniającego poczekalnie, klatki schodowe lub inne, często uczęszczane obszary. Zapewnia to skuteczne zmniejszenie ryzyka infekcji w dużych pomieszczeniach. Przeciwwirusowy filtr H14 zastosowany w modelu TAC XT jest automatycznie odkażany podczas kolejnego cyklu odkażania środków ochrony osobistej lub masek, dzięki czemu może być następnie stosowany w pomieszczeniu jako "świeżo odkażony”, antywirusowy oczyszczacz powietrza. Model TAC XT jest więc wyposażony w praktycznie funkcję samoczynnego oczyszczenia, co umożliwia ciągłą neutralizację wirusów. Funkcjonalność ta unikalna w skali światowej.

Funkcja termicznego odkażania mobilnego modelu TAC XT umożliwia przywrócenie użyteczności medycznych masek ochronnych i odkażanie pojemników środków ochrony osobistej albo całych pomieszczeń.
Model TAC XT do termicznego odkażania medycznych masek oddechowych - schemat instalacji wewnątrz pomieszczenia
Przykład 1: Model TAC XT umieszczony na zewnątrz pomieszczenia z rurą wlotu powietrza do wnętrza pomieszczenia. W tym obszarze gromadzone są maski oddechowe w celu przystosowania do ponownego użytku (1). Gromadzenie odbywa się na przykład na regałach wózkowych, w których na wieszakach (2) umieszczane są także zanieczyszczone ubrania, fartuchy, spodnie itp. (Wymagane akcesoria systemowe: nakładka wylotu powietrza DualHeat lub króciec przyłącza kanału powietrznego)
Model TAC XT do termicznego odkażania masek oddechowych i odzieży roboczej - Schemat 1, montaż na zewnątrz
Przykład 2: Zastosowanie jak w przykładzie 1, ale model TAC XT jest wyposażony w pionowy wylot DualDecon umieszczony bezpośrednio w pomieszczeniu poddanym odkażaniu.
TAC XT do termicznego odkażania masek oddechowych i odzieży roboczej - Schemat 2, montaż w pomieszczeniu
Przykład 3: TAC XT umieszczony bezpośrednio w pomieszczeniu z dodatkowymi łóżkami wypisanych pacjentów do odkażania.
Model TAC XT do termicznego odkażania masek oddechowych oraz łóżek i pokrowców - schemat 3, montaż w pomieszczeniu

Zakres stosowania do odkażania termicznego - zalety praktyczne:

 • Mobilne, uniwersalne i skuteczne urządzenie do odkażania termicznego i usuwania mikroorganizmów znajdujących się w powietrzu wypełniającym pomieszczenie oraz na powierzchniach
 • Docelowa temperatura powierzchni ustawiana do poziomu 75 °C
 • Wysoka skuteczność usuwania koronowirusa SARS, grypy i zapalenia wątroby
 • Skuteczne działanie w strefie 360° oznacza wyeliminowanie "białych plam”, czyli obszarów nieobjętych oczyszczaniem, występujących zawsze w przypadku stosowania ręcznych procedur dezynfekcji z użyciem środków chemicznych.
 • Wielokierunkowe rozprowadzanie powietrza w celu uzyskania równomiernego ogrzewania powierzchni takich jak ściany, szafy, łóżka, stoły, krzesła itp.
 • Zmienny, regulowany czas utrzymywania docelowej temperatury powierzchni
 • Funkcja DualDecon: Możliwość zastosowania profesjonalnego oczyszczacza powietrza do termicznej dezynfekcji oraz do profesjonalnego oczyszczacza powietrza w standardzie HEPA-H14 do filtrowania wirusów pomiędzy fazami odkażania
 • 100 % neutralność dla środowiska naturalnego, brak stosowania substancji chemicznych, brak substancji szkodliwych dla zdrowia, praktycznie zerowe koszty personalne
 • Możliwość korzystania z pomieszczeń bezpośrednio po zakończeniu odkażania
 • 100 % brak emisji zapachów i alergenów

Zakup

Nagrzewnica pionowa TES 200 Pokaż w sklepie internetowym Trotec

Nagrzewnica pionowa TES 200

Koncepcja jednostki podstawowej z różnymi, dowolnymi wariantami wyposażenia – wszystko „made in Germany“ – czyni model TES 200 wysokiej klasy urządzeniem wielofunkcyjnym, umożliwiającym poszerzenie dotychczasowego zakresu zastosowań i tym samym zapewnienie maksymalnego bezpieczeństwa inwestycji.

23.114,55 zł Cena brutto z podatkiem VAT Cena netto bez podatku VAT  pokaż

Zakup

Dane techniczne

Produkty alternatywne

Ładowanie...

Seminaria

Pobieranie

Ładowanie...

Wideo