Praktyczne przykłady zastosowań: Niezaprzeczalnie korzystne parametry techniczne dzięki wykorzystaniu zasady TTR-Trisorp-Dual.

Czy mają Państwo pytania?

Jesteśmy do Państwa dyspozycji z dodatkowymi informacjami.

Klienci prywatni: +48 800 8090 8090
Firmy: +48 22 3075360
  1. Produkty i usługi
  2. Produkty ‑ HighPerformance
  3. Osuszanie
  4. Adsorpcyjne, mobilne osuszacze powietrza
  5. Osuszacz powietrza TTR
  6. Zaleta praktyczna modelu TTR-Trisorp-Dual

Praktyczne przykłady zastosowań:

Niezaprzeczalnie korzystne parametry techniczne dzięki wykorzystaniu zasady TTR-Trisorp-Dual.

Konwencjonalne osuszacze powietrza dysponują zazwyczaj jednym, wspólnym wlotem powietrza (mono) powietrza suchego i regeneracyjnego - na przykład wszystkie urządzenia firmy Trotec wykorzystujące zasadę Trisorp lub Bisorp-Mono.

Takie osuszacze nie nadają się do osuszania powietrza w pomieszczeniu, w którym są one ustawione, ponieważ proces osuszania prowadzi do powstania podciśnienia i przedostania się do pomieszczenia powietrza z zewnątrz, o nieznanej wilgotności.

Ustawienie w pomieszczeniu sąsiadującym jest możliwe dla wszystkich modeli TTR (przykład 1).

Ze względu na przewietrzanie świeżym, suchym powietrzem dochodzi do powstania nadciśnienia, przez co wilgotne powietrze jest usuwane na zewnątrz. W przypadku tego wariantu, osiągana sprawność osuszania zależy od wilgotności pobieranego "powietrza zewnętrznego" i przy nominalnej ilości powietrza pozwala na osiągnięcie obniżenia temperatury punktu rosy o około 5 do 10 5 do 10 °C (w zależności od urządzenia).

Wydajne energetycznie osuszanie powietrza i wysoki współczynnik osuszania dzięki wykorzystaniu dwóch obiegów powietrza.

Modele D TTR 400 D oraz TTR 500 D wykorzystują zasadę TTR-Trisorp-Dual z dwoma oddzielnymi kanałami powietrznymi i niezależnymi wentylatorami dla każdego z obiegów. Umożliwia to, także w przypadku ustawienia na zewnątrz, pracę w obiegu suchego powietrza świeżego, przy zasilaniu z odizolowanego od powietrza zewnętrznego obiegu powietrza technologicznego (przykład 2). Nawet w przypadku ustawienia modeli D w pomieszczeniu, którego powietrze ma zostać poddane osuszaniu, tryb ten umożliwia pracę w obiegu neutralnym ciśnieniowo. W takim przypadku, wejście powietrza regeneracyjnego i wyjście powietrza wilgotnego należy przeprowadzić na zewnątrz pomieszczeń (przykład 3).

Regulowane osuszanie powietrza obiegowego modeli TTR-D oznacza następujące, istotne korzyści:

w porównaniu z konwencjonalnym przepływem, przy nominalnej ilości powietrza możliwe jest uzyskanie temperatury punktu rosy na poziomie 30 °C niższym w odniesieniu do zewnętrznego powietrza zasilającego. Umożliwia to osiągnięcie temperatury punktu rosy poniżej 0 °C i dalsze obniżenie wilgotności oraz uzyskanie wysokiej sprawności energetycznej.