Obsługa klienta i wsparcie techniczne: 00800 80 90 80 90 

Pon. - Pt.: 8:00 - 14:00

Profesjonalny osuszacz powietrza TTK 171 ECO
 1. Produkty i usługi
 2. Produkty ‑ HighPerformance
 3. Osuszanie
 4. Kondensacyjne, mobilne osuszacze powietrza
 5. Przemysłowe osuszacze powietrza serii TTK‑ECO
 6. TTK 171 ECO

Profesjonalny osuszacz powietrza TTK 171 ECO

Niezwykle wszechstronny i wydajny - z wentylatorem ciśnieniowym do suszenia pomieszczeń zamkniętych

TTK 171 ECO – panel sterowania
TTK 171 ECO - opcjonalne przyłącze kanału powietrznego
TTK 171 ECO - widok z przodu

To nieograniczone możliwości!

Wysokiej wydajności osuszacz powietrza TTK 171 ECO to bardzo ekonomiczne urządzenie przystosowane do wielu, typowych zadań związanych z profesjonalnym osuszaniem. Dotyczy to osuszania i suszenia budowlanego, salonów, sypialni, kabin prysznicowych i piwnic, pralni, domków letniskowych, przyczep kempingowych, łodzi, czy też do ciągłego utrzymywania niskiego poziomu wilgotności w magazynach, archiwach, laboratoriach, garażach, łazienkach, umywalniach i szatniach.

Wózkowa konstrukcja jest wyposażona w uchwyt, kieszenie do noszenia oraz duże koła. Ułatwia to transport także w trudnych warunkach terenowych lub na schodach.

Szybkie uruchomienie zapewnione jest dzięki zastosowaniu w osuszaczach powietrza serii TTK 171 ECO łatwego w pielęgnacji panelu sterowania z cyfrowym wskaźnikiem wszystkich funkcji. Sterowana higrostatycznie praca automatyczna pozwala na zadanie procentowej wartości docelowej, wskazywanej wspólnie z wartością aktualną.

Funkcja timera umożliwia konfigurację czasu włączenia lub wyłączenia urządzenia. Zintegrowana funkcja pamięci gwarantuje utrzymanie ustawień nawet po przerwaniu zasilania.

Tryb pracy ciągłej do zastosowań związanych z osuszaniem budynków

Możliwość podłączenia zewnętrznego odpływu kondensatu - oraz w razie potrzeby opcjonalnej pompy kondensatu - model TTK 171 ECO jest także idealnie przystosowany do dłuższych zadań związanych z suszeniem bez nadzoru, np. do osuszania budowlanego.

Z opcjonalnym przyłączem kanału powietrznego do osuszania pomieszczeń zamkniętych

Pojawienie się wilgoci w trudno dostępnych przestrzeniach oznacza konieczność podejmowania szybkich działań w celu zatrzymania rozwoju tego szkodliwego organizmu. Dotyczy to zarówno sufitów podwieszanych, wnęk, ścian kasetowych czy szybów kablowych.

Wyposażenie modelu TTK 171 ECO w specjalny wentylator ciśnieniowy to także przystosowanie do punktowego, precyzyjnego kierowania suchego powietrza lub do osuszania profili zamkniętych za pośrednictwem kanałów transport powietrza oraz należących do wyposażenia opcjonalnego końcówek.

Wentylator radialny o ciśnieniu powietrza 3,2 MPa

Ułożenie kanału powietrznego w zamkniętej przestrzeni możliwe jest za pośrednictwem klap rewizyjnych lub ręcznie wykonanych otworów. Zastosowany w modelu TTK 171 ECO wentylator radialny zapewnia ciśnienie wylotowe sięgające 3,2 MPa, co oznacza szczególnie duży zasięg transportu powietrza. Suche powietrze jest wprowadzane do osuszanego pomieszczenia za pośrednictwem kanału powietrznego, podłączonego do wylotu powietrza za pomocą adaptera. Suche powietrze wydostaje się z osuszanego obszaru zamkniętego przez istniejący lub ręcznie wykonany otwór, powodując obniżanie poziomu wilgoci.

Wskazówka: W przypadku znacznego zabrudzenia, zakurzenia lub obecności pleśni w danym obszarze, przed rozpoczęciem osuszania zaleca się wyprowadzenie z tego obszaru wszystkich osób i wyłączenie go z użytkowania. Niezastosowanie się do tego zalecenia może spowodować niekontrolowane rozprzestrzenianie się cząstek kurzu i pleśni. W tym przypadku zalecamy dodatkowe zastosowanie urządzenia typu oczyszczacz powietrza.

Oczyszczanie pomieszczeń zamkniętych z zastosowaniem modelu TTK 171 ECO

Pewność inwestycji w urządzenia do osuszania

W szczególności w trakcie przeprowadzanego w miesiącach letnich osuszania szkód zalewowych szybko wystąpić mogą warunki klimatyczne, znacznie skracające żywotność osuszaczy kondensacyjnych. Jest to zjawisko niezależne od producenta urządzenia. W celu uchronienia naszych klientów przed koniecznością przedwczesnej zmiany osuszacza kondensacyjnego, zestawiliśmy zalecenia praktyczne pozwalające na zabezpieczenie inwestycji w urządzenia do osuszania. Tutaj zamieszczono dalsze informacje ...

Techniczne osuszanie budowlane

Czy wiesz, że każdy osuszacz budowlany jest osuszaczem rzemieślniczym, ale nie każdy osuszacz rzemieślniczy jest osuszaczem budowlanym? Konieczne powody zastosowania odmrażania gorącym gazem zamieszczono tutaj ...

Pomimo swoich kompaktowych wymiarów, model TTK 171 ECO wyróżnia się wydajnością osuszania sięgającą 52 l/24h dla pomieszczeń o powierzchni do 90 m² lub 230 m3. Jego wytrzymały, stalowy wózek może być transportowany i przechowywany w każdej pozycji dzięki zastosowaniu promieniowej sprężarki tłokowej.
TTK 171 ECO – wymiary zewnętrzne
Panel sterowania modelu TTK 171 ECO wyróżnia się uporządkowaniem i czytelnością. Cyfrowy wyświetlacz podaje aktualną wartość względnej wilgotności powietrza w pomieszczeniu.
TTK 171 ECO – panel sterowania
Dzięki specjalnemu wentylatorowi ciśnieniowemu, model TTK 171 ECO może być stosowany do punktowego dostarczania suchego powietrza lub osuszania pomieszczeń wewnętrznych, wymagające jedynie podłączenia kanału powietrznego do opcjonalnego przyłącza.
TTK 171 ECO - przyłącze kanału powietrznego
Wyjmowany zbiornik na wodę ma pojemność 5,5 litra. Po całkowitym napełnieniu zbiornika urządzenie zatrzymuje się automatycznie i uruchamia kontrolkę sygnalizacyjną LED. Wyjmowany filtr powietrza chroni wnętrze urządzenia przed zanieczyszczeniami i jest przystosowany do łatwego wycierania lub mycia.
TTK 171 ECO - zbiornik wody i filtr powietrza
Model TTK 171 E automatycznie zapewni stabilne utrzymanie wartości zadanej. Urządzenie wyłącza się automatycznie po przekroczeniu określonej wartości. Automatyczne, ponowne włączenie nastąpi po obniżeniu się wartości poniżej zdefiniowanej granicy. Zakres wartości docelowej wynosi od 20 % do 90 %, w zależności od wartości wilgotności, jaką należy osiągnąć w pomieszczeniu.
TTK 171 ECO - tryb automatyczny
Za pomocą praktycznej funkcji timera można włączyć lub wyłączyć urządzenie po określonej liczbie godzin. Okres sterowania może zostać ustawiony w krokach co 1 godz. (1 do 24 godz.). Zastosowanie Timera zapobiega niepotrzebnym okresom pracy i umożliwia uzyskanie indywidualnego rytmu osuszania.
TTK 171 ECO - funkcja timera
Model TTK 171 ECO jest wyposażony w funkcję pamięci. Dzięki tej funkcji, w przypadku wystąpienia nieoczekiwanej przerwy w zasilaniu elektryczny, urządzenie zostanie ponownie uruchomione z zastosowaniem wszystkich, używanych przed awarią, ustawień urządzenia.
TTK 171 ECO - funkcja pamięci
W trybie pracy ciągłej, TTK 171 ECO bez przerwy osusza powietrze w pomieszczeniu. To optymalny tryb pracy w przypadku większych zadań związanych z osuszaniem bez nadzoru i profesjonalnych aplikacji budowlanych. Podłączenie węża odpływu kondensatu uwalnia od ciągłego opróżniania zbiornika wody.
TTK 171 ECO - tryb pracy ciągłej
Profesjonalny osuszacz powietrza TTK 171 ECO zapewnia optymalny klimat wewnętrzny, np. w magazynach, dzięki zastosowaniu sterowanego higrostatycznie trybu automatycznego. Ustawienie docelowej wartości wilgotności powietrza następuje z zastosowaniem skali procentowej, widocznej wraz z wartością aktualną.
TTK 171 ECO - hale magazynowe
Wysokiej wydajności, komfortowy osuszacz powietrza TTK 171 ECO to profesjonalne urządzenie, zapewniające optymalne i łatwe osuszanie budynków fazie wykonawczej. Eliminuje to duże opóźnienia spowodowane zastosowaniem koniecznych procesów osuszania w trakcie prowadzenia prac budowlanych także w niskich temperaturach.
TTK 171 ECO - konstrukcje budowlane
Model TTK 171 ECO jest również dobrym wyborem w przypadku konieczności usuwania szkód wyrządzonych przez wodę. W przypadku takich szkód, zapewnia to znaczne przyspieszenie osuszania pomieszczeń i ograniczenie powstawania pleśni. Równomierne osuszanie pomieszczeń zamkniętych jest możliwe dzięki możliwości podłączenia kanału powietrznego.
TTK 171 ECO- usuwanie szkód zalewowych

Zalety praktyczne:

 • Szczególnie ekonomiczne rozwiązanie w przypadku typowego osuszania w przemyśle.
 • Wysoka wydajność osuszania także przy niskich temperaturach
 • Przystosowanie do osuszania punktowego lub do osuszania zamkniętych profili dzięki zastosowaniu przyłącza węża powietrznego.
 • Wytrzymała konstrukcja stalowa w wersji wózkowej
 • Transport i składowanie w dowolnej pozycji dzięki zastosowaniu sprężarki z tłokiem obrotowym
 • Funkcja timera
 • Funkcja pamięci (funkcja automatycznego restartu)
 • Tryb pracy ciągłej
 • Bezobsługowe drzwi z zamkiem magnetycznym

Prawidłowe rozliczenie kosztów zużycia energii elektrycznej, spowodowanego przez urządzenia nie posiadające własnego licznika?

Posiadasz różne urządzenia elektryczne bez liczników zużycia energii, zgodnych ze standardem MID? Musisz przedstawić rozliczenie kosztów zużycia energii elektrycznej w celu ich pokrycia przez firmy ubezpieczeniowe? Model BX50 MID to idealne rozwiązanie Po prostu zainstaluj urządzenie między odbiornikiem elektrycznym a stacjonarnym gniazdem zasilania. To wszystko!


Wsparcie działania wentylatora w osuszaniu budowlanym

Wsparcie działania wentylatora

Szybsze osuszanie budowlane dzięki wykorzystaniu cyrkulacji powietrza

Połączenie zastosowania osuszaczy i wentylatorów umożliwia skrócenie czasu osuszania o połowę. Każdy osuszacz jest uzupełniany o wentylator, znacznie zwiększający wydajność osuszania i zmniejszający czas trwania operacji usuwania wilgoci.

Duży przepływ powietrza oznacza szybsze parowanie wilgoci. Im większa prędkość przepływu przy powierzchni materiału, tym szybszy proces osuszania.
Osiowe wentylatory serii TTV oraz serii TTV-S są szczególnie przydatne do wspomagania procesu osuszania.

Zewnętrzna pompa kondensatu

Porada dotycząca wyposażenia dodatkowego:

Zewnętrzna pompa kondensatu do pracy w trybie ciągłym

Ta opcjonalnie dostępna pompa kondensatu pasuje do wszystkich modeli TTK-ECO firmy Trotec i jest idealnie przystosowana do długiego osuszania bez nadzoru. Wysokość pompowania sięgająca 5 metrów sprawia, że kondensat może być pompowany ze zbiornika zbiorczego osuszacza budowlanego do większego zbiornika lub na zewnątrz budynku. Dzięki temu, osuszacz budowlany może pracować w trybie ciągłym, bez konieczności przerywania osuszania po zapełnienia pojemnika zbiorczego.

Tutaj zamieszczono dalsze informacje.


Porównanie danych technicznych

Bezpośrednie porównanie wszystkich, profesjonalnych osuszaczy powietrza serii TTK-ECO:

W tym miejscu możesz zobaczyć i porównać profesjonalne osuszacze powietrza serii TTK-ECO firmy Trotec w celu ustalenia modelu optymalnie przystosowanego do danych warunków eksploatacji.

Po prostu odznacz modele, których uwzględnienie w porównaniu nie jest konieczne.

Porównanie danych technicznych

Zakup

Osuszacz powietrza TTK 171 ECO Pokaż w sklepie internetowym Trotec

Osuszacz powietrza TTK 171 ECO

3.249,95 zł Cena brutto z podatkiem VAT Cena netto bez podatku VAT  pokaż

Zakup

Dane techniczne

Dane techniczne
Informacje ogólne
  Numer części 1.120.001.125
Moc osuszania
  przy 20 °C / 60 % wilg. wzgl. [l/24h] 22
  przy 30 °C / 80 % wilg. wzgl. [l/24h] 51
  maks. [l/24h] 52
Ilość powietrza
  Stopień maks. [m³/h] 450
Zalecana wielkość pomieszczenia przy utrzymaniu określonego poziomu wilgotności
  230
  90
Warunki otoczenia
  Min. zakres temperatury [°C] 5
  Maks. zakres temperatury [°C] 30
  Min. zakres wilgotności [% wilg.wzgl.] 20
  Maks. zakresu wilgotności [% wilg.wzgl.] 90
Parametry elektryczne
  Przyłącze sieciowe 220 - 240 V, 50 Hz
  Nominalny pobór prądu [A] 2,7
  Pobór mocy [kW] 0,65
  Zalecane zabezpieczenie [A] 16
  Pobór prądu przy rozruchu [A] 15
Zasilanie elektryczne
  Wtyczka przyłączeniowa CEE 7/7
Sprężarka
  z tłokiem wirującym
  Typ środka chłodniczego R290
  Ilość środka chłodniczego [g] 230
  Minimalna wielkość pomieszczenia [m²] 12
  Współczynnik GWP 3
  CO2 - ekwiwalentna 0.00069 t
  Ciśnienie po stronie ssącej [MPa] 0,7
  Ciśnienie po stronie wylotowej [MPa] 3,2
  Maksymalne, dopuszczalne ciśnienie [Mpa] 3,2
Pojemnik wody
  Treść w [l] 5,5
Wartości hałasu
  Stopień 1 - Dystans 1 m [dB(A)] 52
Funkcje i wyposażenie
  Tryb ciągły
  Wyświetlacz LED
  Wskaźnik wilgotności względnej powietrza
  Wyświetlacz aktualnej wilgotności powietrza
  Automatyczny system diagnozy usterek
  Funkcja pamięci
  Funkcja dobiegu wentylatora
Wymiary zewnętrzne
  Długość (bez opakowania) [mm] 525
  Szerokość (bez opakowania) [mm] 490
  Wysokość (bez opakowania) [mm] 900
Masa
  (bez opakowania) [kg] 40
Wyposażenie, zalety, funkcje
Automatyka odmrażania
  elektroniczna
Automatyczne osuszanie
  Osuszanie w trybie ciągłym
  sterowanie hydrostatyczne
  Higrostat elektroniczny
Wentylator
  promieniowy
  Stopnie dmuchawy 1
Kontrola stanu zbiornika kondensatu
  Zbiornik na wyposażeniu
  Zabezpieczenie przed przepełnieniem z automatycznym wyłącznikiem
  Sygnał ostrzegawczy napełnienia zbiornika wody
Filtr powietrza w pomieszczeniu
  Możliwość czyszczenia
  Łatwy dostęp
Funkcja programatora czasowego
  Regulowany czas włączenia
  Regulowany czas wyłączenia
Mobilność
  Uchwyty transportowe / do przenoszenia
  Niebarwiące, pełne koła gumowe
  Uchwyt do nawijania przewodu
  Podpory ze stopami
  wersja wózkowa
Wylot kondensatu
  Możliwość przyłączenia kanału powietrznego
  Zalecana wielkość kanału powietrznego [mm] 11
  Pompa kondensatu
Panel sterowania
  Wyświetlacz cyfrowy
  Przyciski membranowe
Wersja obudowy
  Stal pokryta powłoką

 Wyposażenie seryjne

 Wyposażenie dodatkowe

 brak

Wyposażenie dodatkowe

Ładowanie...

Produkty alternatywne

Ładowanie...

Seminaria

Pobieranie

Ładowanie...

Wideo