Obsługa klienta i wsparcie techniczne: +48 22 3075362

Pon. - Pt.: 8:00 - 14:00

Adsorpcyjny agregat osuszający TTR 13500
 1. Produkty i usługi
 2. Produkty ‑ HighPerformance
 3. Osuszanie
 4. Stacjonarne, adsorpcyjne osuszacze powietrza
 5. TTR 13500

Adsorpcyjny agregat osuszający TTR 13500

Bogato wyposażony osuszacz adsorpcyjny o niezwykle wysokiej mocy osuszania sięgającej 74 kg/godz.

Adsorpcyjny agregat osuszający TTR 13500
Adsorpcyjny agregat osuszający TTR 13500
Adsorpcyjny agregat osuszający TTR 13500

Najwyższa wydajność osuszania także przy niskich temperaturach punktu rosy

Model TTR 13 300 jest optymalnie przystosowany do zagwarantowania dużej ilości suchego powietrza także przy niskiej temperaturze otoczenia i niskiej temperaturze punktu rosy. Urządzenie charakteryzuje się wydajnością osuszania około 1 790 kilogramów dziennie, może wytworzyć do 13500 metrów sześciennych suchego powietrza w przeciągu godziny przy ciśnieniu statycznym wynoszącym 400 Pa.

Te idealne parametry eksploatacyjne umożliwiają ciągłe osuszanie, osuszanie gazu lub przygotowanie suchego powietrza w przemyśle chemicznym, farmaceutycznym oraz spożywczym. Innym obszarem zastosowania jest budowa maszyn, ochrona maszyn, inwentarza oraz budynków przed korozją, skraplaniem kondensatu oraz powstawaniem pleśni, na przykład instalacje hydrotechniczne lub elektryczne centrale sterownicze.

Najwyższe parametry, niemiecka jakość

Model TTR 13500 to jednocześnie wytrzymała i przyjazna w serwisowaniu konstrukcja o bardzo krótkich czasach przestoju. Jest to bowiem osuszacz adsorpcyjny zaprojektowany w Niemczech z zachowaniem najwyższych wymagań jakościowych. W produkcji urządzenia firma Trotec zastosowała wyłącznie wydajne komponenty najnowszej generacji dostarczone przez przodujących producentów.

Perfekcyjny przepływ

Wysokiej wydajności wentylatory zastosowane w modelach TTR 13500 są napędzane zużywającymi niską ilość energii silnikami EC, których prędkość obrotowa może być niezależnie sterowana za pośrednictwem regulatora Duoventic. Zintegrowany układ regulacji ilości powietrza Duoventic umożliwia zastosowanie agregatu osuszającego TTR 13500 bez żadnych modyfikacji oraz zapewniają jego szybką i odpowiednią dla potrzeb konfigurację. Bardzo niska wilgotność powietrza przy niskim przepływie, większe ilości powietrza suchego lub maksymalny przepływ obiegu przy średniej wilgotności.

FlowMatic S gwarantuje utrzymanie stałego strumienia przepływu

Adsorpcyjny osuszacz powietrza TTR 13500 jest seryjnie wyposażony w sterowanie przepływem powietrza FlowMatic S, wykorzystujące czujniki do automatycznej kontroli i kompensacji strat ciśnienia. Sterowanie strumienia lub ciśnienia powietrza może być dowolnie dobrane poprzez odpowiednie ustawienie sygnału sterowania. FlowMatic S natychmiastowo kompensuje odchyłki natychmiastowo po ich wykryciu. Gwarantuje to stabilne utrzymanie zadanego strumienia lub ciśnienia powietrza. Dzięki temu urządzenie gwarantuje stabilne utrzymanie strumienia suchego powietrza dostarczanego w zadanej ilości.

Sterowanie Duoventic pozwala na dostosowanie ilości powietrza technologicznego i regeneracyjnego do aktualnego zapotrzebowania, co umożliwia także eliminację klap tłumiących w przewodach.
System regulacji ilości powietrza Duoventic
Sterowanie strumieniem powietrza FlowMatic S gwarantuje stabilne utrzymywanie ustawionego strumienia lub ciśnienia powietrza.
Flowmatic S
Model TTR 13500 wykorzystuje technologię TTR-Trisorp-Dual z niezależnym prowadzeniem powietrza technologicznego i regeneracyjnego przez oddzielne wentylatory oraz z sekcją przepłukiwania do odzysku ciepła z powietrza regeneracyjnego.
TTR-Trisorp-Dual

Wysoka wydajność także przy niskich temperaturach punktu rosy

Osuszacze adsorpcyjne serii TTR wykorzystują do osuszania powietrza różnicę ciśnienia pary pomiędzy wilgotnym powietrzem i higroskopijnym materiałem sorpcyjnym, pokrywającym koło suszące o bardzo dużej, skutecznej powierzchni roboczej. Proces ten gwarantuje wysoką wydajność osuszania także przy niskiej wilgotności i temperaturze powietrza.

TTR-Trisorp-Dual

Model TTR 13500 posiada dwa, oddzielne strumienie powietrza technologicznego i regeneracyjnego, wyposażone w niezależne wentylatory. Osuszane powietrze technologiczne jest zasysane przez wentylator i kierowane do sekcji osuszania, w której znajduje się ciągle obracające się koło suszące. Zawarta w powietrzu wilgoć osiada na środku sorpcyjnym a osuszone powietrze jest kierowane na zewnątrz urządzenia.

Powietrze technologiczne jest także zasysane przez wentylator i prowadzone przez sekcję przepłukiwania. Koło suszące ogrzewa się za pośrednictwem uwalniania ciepła adsorpcji i ciepła regeneracji. Dzięki temu sekcja przepłukiwania jest wykorzystywana do odzysku ciepła i chłodzenia koła suszącego, co zmniejsza zużycie energii i szczególnie w niskich temperaturach punktu rosy zwiększa wydajność osuszania.

W trakcie przepływu przez moduł ogrzewania powietrze jest silnie ogrzewane, co powoduje znaczne zmniejszenie jego wilgotności względnej. Dzięki temu, w trakcie przejścia przez sekcję regeneracji pobiera zawartą w żel silikonowym wilgoć. Bardzo wilgotne powietrze regeneracyjne jest następnie kierowane do wylotu powietrza regeneracyjnego na zewnątrz.


Prykład ustawienia 1: Neutralny ciśnieniowo tryb cyrkulacji w przypadku ustawienia na zewnątrz pomieszczenia poddanego obróbce powietrza.
Neutralny ciśnieniowo tryb cyrkulacji w przypadku ustawienia na zewnątrz

Wydajne energetycznie osuszanie powietrza i wysoki współczynnik osuszania dzięki wykorzystaniu dwóch obiegów powietrza.

Zasada działania TTR-Trisorp-Dual z dwoma niezależnymi kanałami prowadzenia powietrza umożliwia zastosowanie trybu cyrkulacji zarówno w przypadku ustawienia uządzenia poza (przykład 1), jak i wewnątrz pomieszczenia (przykład 2) z wykorzystaniem świeżego, suchego powietrza z oddzielnego kanału powietrza technologicznego. W przypadku ustawienia urządzenia wewnątrz pomieszczenia, wlot powietrza regeneracyjnego i wylot powietrza wilgotnego są wykorzystywane do wyprowadzenia na zewnątrz pomieszczenia za pomoca kanałów lub węży transportu powietrza.

W odróżnieniu od konwencjonalnego trybu wentylacji, zmienny tryb cyrkulacji przy nominalnej ilości suchego powietrza umożliwia uzyskanie znacznie noższych temperatur punktu rosy i, dzięki temu, znaczne obniżenie wilgotności oraz znacznie wyższą wydajnośc energetyczną w trakcie eksploatacji.

Prykład ustawienia 2: Neutralny ciśnieniowo tryb cyrkulacji w przypadku ustawienia wewnątrz pomieszczenia poddanego obróbce powietrza.
Neutralny ciśnieniowo tryb cyrkulacji w przypadku ustawienia wewnątrz pomieszczenia

Moduł sterowania SPS Millenium
Zintegrowana szafa sterownicza z wszystkimi, koniecznymi środkami produkcyjnymi
Filtry powietrza G4 wraz z nadzorowaniem zabrudzenia

Wartość dodana bez dodatkowej ceny

Osuszacz powietrza TTR 13500 jest fabrycznie wyposażony w liczne funkcje i elementy wyposażenia. Gwarantują one niezawodną pracę, łatwą obsługę i niskie czasy przestojów przy jednocześnie niskim nakładzie czynności konserwacyjnych.

 • Moduł sterowania SPS Millenium do precyzyjnego zarządzania energią
 • Sterowanie strumieniem przepływu FlowMatic
 • Kontrola obrotów wirnika (wirnik i napęd)
 • System zabezpieczenia przed przegrzaniem z blokadą ponownego włączenia (powietrze regeneracyjne)
 • Zarządzanie temperaturą roboczą (powietrze regeneracyjne)
 • Filtr powietrza G4 w wersji Z-Line z elektroniczną kontrolą i kontrolką niedrożności
 • Zaciski zewnętrznego włączenia/wyłączenia i zaciski przyłączeniowe higrostatu
 • Bezpotencjałowe styki pracy, usterki i filtra
 • Możliwość konfiguracji zmiany strugi powietrza
 • Wytrzymała, stalowa obudowa, ocynkowana i lakierowana

Dodatkowo, model TTR 13500 może być doposażony w wiele opcji wyposażenia pozwalających na dostosowanie urządzenia do indywidualnych potrzeb.

Możliwość konfiguracji zmiany strugi powietrza

Możliwość konfiguracji zmiany kierunku strugi powietrza agregatu TTR to praktyczny element wyposażenia w przypadku stacjonarnej eksploatacji przemysłowej, w szczególności w konfiguracji z instalacją rurową. Szczególnie w przypadku takich zastosowań konieczna jest możliwość integracji w wykorzystywane procesy technologiczne.

Obudowa osuszacza powietrza jest fabrycznie przystosowana do symetrycznego montażu toru prowadzenia powietrza, dzięki czemu urządzenie może być zamontowane stroną obsługi w stronę operatora, niezależnie od kierunku przepływu powietrza technologicznego. Na życzenie, kierunek powietrza może być zmieniany poprzez przemontowanie modułu, co umożliwia dostosowanie do specjalnych wymagań procesu technologicznego klienta. Urządzenie jest wyposażone w funkcję zamiany i konfiguracji kierunków strugi powietrza wlotowego i strugi powietrza wylotowego.

Przyjazna w serwisowaniu konstrukcja

Adsorpcyjne agregaty osuszające serii TTR są skonstruowane w sposób gwarantujący minimalny nakład czynności konserwacyjnych. Zamykane drzwi i klapy filtra oraz klapa szafy sterowniczej zapewniają szybki dostęp do wszystkich elementów. Odporna obudowa jest także optymalnie przystosowana do zastosowania opcjonalnych rozszerzeń lub indywidualnych rozwiązań specjalnych.

Możliwość konfiguracji zmiany strugi powietrza
Wykres mocy TTR 13500
Model TTR 13500 jest fabrycznie wyposażony w standardową siatkę wlotu powietrza technologicznego oraz wylotu powietrza suchego (ilustracja urządzenia po lewej stronie). Opcjonalnie możliwe jest także zastosowanie blaszanego łącznika 2 x ø 500 mm (widok urządzenia po prawej stronie). Łącznik może być także po prostu przykręcony na standardową siatkę.
Opcjonalny adapter węża
W ramach zamówienia specjalnego chętnie wykonamy odpowiednio dostosowane, adsorpcyjne osuszacze powietrza.

Na specjalne zamówienie chętnie wykonamy także specjalne wersje adsorpcyjnych osuszaczy powietrza. Poniższe urządzenia mogą być idealnie dostosowane do indywidualnych potrzeb i wykonane „made in Germany“:

 • Agregaty osuszające TTR w wersji sterylnej
 • Agregaty osuszające TTR do powietrza suchego, wolnego od substancji LABS
 • Agregaty osuszające TTR do bardzo niskiej temperatury punktu rosy

Zachęcamy do skorzystania z możliwości stworzenia wersji specjalnych, skonstruowanych ze specjalnie dostosowanych komponentów i idealnie dopasowanych do lokalnych potrzeb. Nasi specjaliści udzielą wszelkiej pomocy na etapie planowania, konstrukcji i produkcji. Tutaj zamieszczono dalsze informacje …

Prosto do właściwego źródła wilgoci bez obciążenia

Łatwe obliczanie wydajności – kalkulator pojemności online oferowany przez firmę Trotec

Który osuszacz adsorpcyjny ma idealną wydajność dla danego zadania roboczego?

Czasochłonne obliczanie wymagań w klasyczny sposób nie jest już konieczne. Skorzystaj z naszego profesjonalnego kalkulatora wydajności online, aby obliczyć dokładne wymagania dla danego agregatu TTR. Po prostu wybierz żądany typ osuszania i uzupełnij wymagane dane. Nasz kalkulator poda dokładną, wymaganą wartość wydajności osuszania, konieczną dla danych wymagań. Program wskaże także optymalny dla tych warunków model osuszacza firmy Trotec.

Przejdź bezpośrednio do kalkulatora wydajności online

STUDIUM PRZYPADKU TROTEC: Niezawodne osuszanie powietrza przed kondensacją za pomocą MareDeus

STUDIUM PRZYPADKU TROTEC:
Niezawodne osuszanie powietrza przed kondensacją za pomocą MareDeus

Hiszpańska firma "MareDeus Food Solutions" polega na osuszaczach adsorpcyjnych TTR firmy Trotec do produkcji dorsza. Mgła i wilgoć po czyszczeniu należą już do przeszłości.

Do dokumentu PDF

Porównanie danych technicznych

Wszystkie stacjonarne adsorpcyjne osuszacze powietrza serii TTR w bezpośrednim porównaniu:

Abyś mógł znaleźć adsorpcyjny osuszacz powietrza odpowiadający dokładnie Twemu zapotrzebowaniu, dokonaliśmy przejrzystego zestawienia urządzeń serii TTR Trotec umożliwiającego porównanie.

Modele, których nie chcesz wziąć pod uwagę, należy odkliknąć.

Porównanie danych technicznych

Zalety praktyczne:

 • Jakość „made in Germany“, czyli oryginalne produkty firmy Trotec.
 • Wysoka wydajność osuszania także przy niskich temperaturach punktu rosy
 • Wytrzymała, stalowa obudowa, ocynkowana i lakierowana
 • Niezawodny, silikonowy wirnik adsorpcyjny
 • Możliwość konfiguracji zmiany kierunku strugi powietrza (bardzo łatwa przebudowa)
 • Sterowanie Duoventic to indywidualne sterowanie każdego wentylatora za pomocą potencjometru
 • Jednostka sterowania PLC Millenium
 • Sterowanie FlowMatic do stabilnego utrzymywania zadanej wartości strumienia przepływu lub ciśnienia
 • Technologia TTR-Trisorp-Dual z oddzielnym prowadzeniem powietrza technologicznego i regeneracyjnego, gwarantującego neutralną ciśnieniowo cyrkulację powietrza
 • Elektryczne ogrzewanie regeneracyjne
 • Nadzór filtra (dla każdego strumienia powietrza i zbiorczej kontrolki)
 • przegotowane wiele wariantów wyposażenia pozwala na stworzenie udanej konfiguracji do każdego zadania roboczego.

Zakup

Suszarnia adsorpcyjna TTR 13500 Pokaż w sklepie internetowym Trotec

Dane techniczne

Dane techniczne
Informacje ogólne
  Numer części 1.110.000.197
Suche powietrze (przy powietrzu dolotowym 20°C / 60% wilg. wzgl.)
  Osuszanie [kg/24h] 1 790,4
  Osuszanie [kg/h] 74,6
  Swobodny strumień powietrza [m³/h] 14 700
  Nominalna ilość powietrza | Suche powietrze (przy powietrzu dolotowym 20 °C / 60 % wilg. wzgl.) [m³/h] 13 300
  Zewnętrzne tłoczenie | Suche powietrze (przy powietrzu dolotowym 20 °C / 60 % wilg. wzgl.) [Pa] 400
  Przyłącze wejściowe Ø [mm] | suche powietrze (przy powietrzu zasysanym 20°C / 60%wilg.wzgl.) 700
  Przyłącze wyjściowe Ø | suche powietrze (przy powietrzu zasysanym 20°C / 60%wilg.wzgl.) [mm] 700
Powietrze regeneracyjne
  Nominalny przepływ powietrza | powietrze regeneracyjne [m³/h] 2 670
  Zewnętrzne tłoczenie | powietrze regeneracyjne [Pa] 200
  Przyłącze wejściowe ø | powietrze regeneracyjne [mm] 400
  Przyłącze wyjściowe ø | powietrze regeneracyjne [mm] 400
Zasada działania
  Zasada działania TTR-Trisorp-Dual
Zakres roboczy
  Min. temperatura [°C] -20
  Maks. temperatura [°C] 40
  Min. wilgotność powietrza [% wilg.wzgl.] 0
  Maks. wilgotność powietrza [% wilg.wzgl. (bez kondensacji)] 100
Parametry elektryczne
  Przyłącze sieciowe 380 - 480 V, 50/60 Hz
  Nominalny pobór prądu [A] 150
  Moc instalacyjna [kW] 103
  Moc grzewcza [kW] 90
  Zalecane zabezpieczenie [A] 250
Zasilanie elektryczne
  Zaciski przyłącza
Automatyczne osuszanie
  Osuszanie w trybie ciągłym
Wymiary zewnętrzne
  Długość (bez opakowania) [mm] 2 032
  Szerokość (bez opakowania) [mm] 1 460
  Wysokość (bez opakowania) [mm] 1 802
Masa
  (bez opakowania) [kg] 1 100
Wyposażenie, zalety, funkcje
Rodzaj obudowy
  Stalowa obudowa, ocynkowana i lakierowana
  Stal nierdzewna
Wersja urządzenia
  Schemat ustawienia (standardowy)
  Osłona przed niesprzyjającymi warunkami atmosferycznymi
  Wersja na wynajem
  maks.
Wyposażenie
  Szeroki zakres napięcia
  Kontrola obrotów wirnika (wirnik i napęd)
  System zabezpieczenia przed przegrzaniem z blokadą ponownego włączenia (powietrze regeneracyjne)
  Zarządzanie temperaturą roboczą (powietrze regeneracyjne)
  Nadzór filtra (dla każdego strumienia powietrza i zbiorczej kontrolki)
  Sterowanie Duoventic
  Możliwość konfiguracji zmiany kierunku strugi powietrza (bardzo łatwa przebudowa)
  Zaciski do zewnętrznego włącznika
  Zaciski przyłączeniowe higrostatu
  Styki bezpotencjałowe (praca, usterka, filtr)
  Regulacja ilości powietrza
  Zintegrowana funkcja odzysku ciepła
  Wspomagane czujnikiem sterowanie FlowMatic
  Higrostat (elektroniczny)
  Higrostat (mechaniczny)
  Regulacja wilgotności
  Pomiar wilgotności i temperatury
  Licznik roboczogodzin
  Licznik zużycia prądu
  Amperomierz
  Wtyczka DIN do zewnętrznego włącznika
Typ budowy ogrzewania regeneracyjnego
  Oporność elektryczna
  Termistor PTC
  Para nasycona (4 bar)
  Gaz
Wstępna i końcowa obróbka powietrza
  Chłodzenie wstępne
  Chłodzenie końcowe
  Ogrzewanie wstępne
  Ogrzewanie końcowe
Mobilność
  Rama transportowa
  Rolka kierująca z hamulcem
  Rolki wspornikowe
  Zaczep do podnoszenia dźwigiem
  Prowadnice wideł wózka widłowego

 Wyposażenie seryjne

 Wyposażenie dodatkowe

 brak

Wyposażenie dodatkowe

Ładowanie...

Pobieranie

Ładowanie...