Obsługa klienta i wsparcie techniczne: +48 22 3075362

Pon. - Pt.: 8:00 - 14:00

Adsorpcyjny agregat osuszający TTR 8200
 1. Produkty i usługi
 2. Produkty ‑ HighPerformance
 3. Osuszanie
 4. Stacjonarne, adsorpcyjne osuszacze powietrza
 5. TTR 8200

Adsorpcyjny agregat osuszający TTR 8200

Model TTR 8200 to wysokiej wydajności, stacjonarny, adsorpcyjny osuszacz powietrza osiągający imponującą wydajność 1 108 kg / 24 godz.

Adsorpcyjny agregat osuszający TTR 8200
Adsorpcyjny agregat osuszający TTR 8200
Adsorpcyjny agregat osuszający TTR 8200

Wilgotność powietrza pod całkowitą kontrolą

Wydajność osuszania tego agregatu osuszającego przekracza 1000 kg na dzień. Dzięki temu jest ono idealnie przystosowane do najróżniejszych aplikacji związanych z osuszaniem w przemyśle logistyce lub energetyce. Dotyczy to także ciągłego zabezpieczenia produkcji i produktu, utrzymania wartości maszyn, inwentarza i budynków oraz ich zabezpieczenia przed korozją, skraplaniem i pleśnią.

Wytrzymała, zabezpieczona przed korozją stalowa obudowa modelu TTR 8200 w wersji cynkowanej i lakierowanej jest przystosowana do eksploatacji w najtrudniejszych warunkach w celu zapewnienia osuszania, osuszania gazowego lub wytwarzania suchego powietrza w przemyśle chemicznym, farmaceutycznym oraz w przemyśle spożywczym, a także w budowie maszyn. Innym obszarem zastosowania jest obniżenie skłonności do osadzania lodu i szadzi w chłodniach lub zabezpieczenie wrażliwych na wilgoć, magazynowanych towarów.

Klasa High Performance made in Germany

Model TTR 8200 to jednocześnie wytrzymała i przyjazna w serwisowaniu konstrukcja o bardzo krótkich czasach przestoju. Jest to bowiem osuszacz adsorpcyjny zaprojektowany w Niemczech z zachowaniem najwyższych wymagań jakościowych. W produkcji urządzenia firma Trotec zastosowała wyłącznie wydajne komponenty najnowszej generacji dostarczone przez przodujących producentów.

Perfekcyjny przepływ

Wysokiej wydajności wentylatory zastosowane w modelach TTR 8200 są napędzane zużywającymi niską ilość energii silnikami EC, których prędkość obrotowa może być niezależnie sterowana za pośrednictwem regulatora Duoventic. Zintegrowany system regulacji ilości powietrza Duoventic umożliwia szybką konfigurację agregatu osuszającego TTR 8200 bez jakichkolwiek modyfikacji w celu przystosowania do dowolnego zastosowania. Bardzo niska wilgotność powietrza przy niskim przepływie, większe ilości powietrza suchego lub maksymalny przepływ obiegu przy średniej wilgotności.

FlowMatic S gwarantuje utrzymanie stałego strumienia przepływu

Adsorpcyjny osuszacz powietrza TTR 8200 jest seryjnie wyposażony w sterowanie przepływem powietrza FlowMatic S, wykorzystujące czujniki do automatycznej kontroli i kompensacji strat ciśnienia. Sterowanie strumienia lub ciśnienia powietrza może być dowolnie dobrane poprzez odpowiednie ustawienie sygnału sterowania. FlowMatic S natychmiastowo kompensuje odchyłki natychmiastowo po ich wykryciu. Gwarantuje to stabilne utrzymanie zadanego strumienia lub ciśnienia powietrza. Dzięki temu urządzenie gwarantuje stabilne utrzymanie strumienia suchego powietrza dostarczanego w zadanej ilości.

Sterowanie Duoventic umożliwia dostosowanie ilości powietrza technologicznego lub regeneracyjnego do aktualnych potrzeb, co pozwala na wyeliminowanie klap sterujących w kanałach powietrznych.
System regulacji ilości powietrza Duoventic
Sterowanie strumieniem powietrza FlowMatic S gwarantuje stabilne utrzymywanie ustawionego strumienia lub ciśnienia powietrza.
Flowmatic S
Model TTR 8200 wykorzystuje technologię TTR-Trisorp-Dual z niezależnym prowadzeniem powietrza technologicznego i regeneracyjnego przez oddzielne wentylatory oraz z sekcją przepłukiwania do odzysku ciepła z powietrza regeneracyjnego.
TTR-Trisorp-Dual

Wysoka wydajność osuszania także przy niskiej temperaturze punktu rosy

Adsorpcyjne osuszacze powietrza serii TTR osuszają powietrze wykorzystując spadek ciśnienia pary wodnej pomiędzy wilgotnym powietrzem a higroskopijnym środkiem sorpcyjnym znajdującym się na kole suszącym o bardzo dużej czynnej powierzchni roboczej. Ta technologia gwarantuje wysoką wydajność osuszania także przy niskiej wilgotności powietrza oraz niskiej temperaturze powietrza.

TTR-Trisorp-Dual

Model TTR 8200 posiada dwa, oddzielne strumienie powietrza technologicznego i regeneracyjnego, wyposażone w niezależne wentylatory. Osuszane powietrze technologiczne jest zasysane przez wentylator i kierowane do sekcji osuszania, w której znajduje się ciągle obracające się koło suszące. Zawarta w powietrzu wilgoć osiada na środku sorpcyjnym a osuszone powietrze jest kierowane na zewnątrz urządzenia.

Powietrze technologiczne jest także zasysane przez wentylator i prowadzone przez sekcję przepłukiwania. Koło suszące ogrzewa się za pośrednictwem uwalniania ciepła adsorpcji i ciepła regeneracji. Dzięki temu sekcja przepłukiwania jest wykorzystywana do odzysku ciepła i chłodzenia koła suszącego, co zmniejsza zużycie energii i szczególnie w niskich temperaturach punktu rosy zwiększa wydajność osuszania.

W trakcie przepływu przez moduł ogrzewania powietrze jest silnie ogrzewane, co powoduje znaczne zmniejszenie jego wilgotności względnej. Dzięki temu, w trakcie przejścia przez sekcję regeneracji pobiera zawartą w żel silikonowym wilgoć. Bardzo wilgotne powietrze regeneracyjne jest następnie kierowane do wylotu powietrza regeneracyjnego na zewnątrz.


Prykład ustawienia 1: Neutralny ciśnieniowo tryb cyrkulacji w przypadku ustawienia na zewnątrz pomieszczenia poddanego obróbce powietrza.
Neutralny ciśnieniowo tryb cyrkulacji w przypadku ustawienia na zewnątrz

Wydajne energetycznie osuszanie powietrza i wysoki współczynnik osuszania dzięki wykorzystaniu dwóch obiegów powietrza.

Zasada działania TTR-Trisorp-Dual z dwoma niezależnymi kanałami prowadzenia powietrza umożliwia zastosowanie trybu cyrkulacji zarówno w przypadku ustawienia uządzenia poza (przykład 1), jak i wewnątrz pomieszczenia (przykład 2) z wykorzystaniem świeżego, suchego powietrza z oddzielnego kanału powietrza technologicznego. W przypadku ustawienia urządzenia wewnątrz pomieszczenia, wlot powietrza regeneracyjnego i wylot powietrza wilgotnego są wykorzystywane do wyprowadzenia na zewnątrz pomieszczenia za pomoca kanałów lub węży transportu powietrza.

W odróżnieniu od konwencjonalnego trybu wentylacji, zmienny tryb cyrkulacji przy nominalnej ilości suchego powietrza umożliwia uzyskanie znacznie noższych temperatur punktu rosy i, dzięki temu, znaczne obniżenie wilgotności oraz znacznie wyższą wydajnośc energetyczną w trakcie eksploatacji.

Prykład ustawienia 2: Neutralny ciśnieniowo tryb cyrkulacji w przypadku ustawienia wewnątrz pomieszczenia poddanego obróbce powietrza.
Neutralny ciśnieniowo tryb cyrkulacji w przypadku ustawienia wewnątrz pomieszczenia

Moduł sterowania SPS Millenium
Zintegrowana szafa sterownicza z wszystkimi, koniecznymi środkami produkcyjnymi
Filtry powietrza G4 wraz z nadzorowaniem zabrudzenia

Wartość dodana bez dodatkowej ceny

Osuszacz powietrza TTR 8200 jest fabrycznie wyposażony w liczne funkcje i elementy wyposażenia. Gwarantują one niezawodną pracę, łatwą obsługę i niskie czasy przestojów przy jednocześnie niskim nakładzie czynności konserwacyjnych.

 • Moduł sterowania SPS Millenium do precyzyjnego zarządzania energią
 • Sterowanie strumieniem przepływu FlowMatic
 • Kontrola obrotów wirnika (wirnik i napęd)
 • System zabezpieczenia przed przegrzaniem z blokadą ponownego włączenia (powietrze regeneracyjne)
 • Zarządzanie temperaturą roboczą (powietrze regeneracyjne)
 • Filtr powietrza G4 w wersji Z-Line z elektroniczną kontrolą i kontrolką niedrożności
 • Zaciski zewnętrznego włączenia/wyłączenia i zaciski przyłączeniowe higrostatu
 • Bezpotencjałowe styki pracy, usterki i filtra
 • Możliwość konfiguracji zmiany strugi powietrza
 • Wytrzymała, stalowa obudowa, ocynkowana i lakierowana

Dodatkowo, model TTR 8200 może być doposażony w wiele opcji wyposażenia co umożliwia dostosowanie urządzenia do indywidualnych potrzeb.

Możliwość konfiguracji zmiany strugi powietrza

Możliwość konfiguracji zmiany kierunku strugi powietrza agregatu TTR to praktyczny element wyposażenia w przypadku stacjonarnej eksploatacji przemysłowej, w szczególności w konfiguracji z instalacją rurową. Szczególnie w przypadku takich zastosowań konieczna jest możliwość integracji w wykorzystywane procesy technologiczne.

Obudowa osuszacza powietrza jest fabrycznie przystosowana do symetrycznego montażu toru prowadzenia powietrza, dzięki czemu urządzenie może być zamontowane stroną obsługi w stronę operatora, niezależnie od kierunku przepływu powietrza technologicznego. Na życzenie, kierunek powietrza może być zmieniany poprzez przemontowanie modułu, co umożliwia dostosowanie do specjalnych wymagań procesu technologicznego klienta. Urządzenie jest wyposażone w funkcję zamiany i konfiguracji kierunków strugi powietrza wlotowego i strugi powietrza wylotowego.

Przyjazna w serwisowaniu konstrukcja

Adsorpcyjne agregaty osuszające serii TTR są skonstruowane w sposób gwarantujący minimalny nakład czynności konserwacyjnych. Zamykane drzwi i klapy filtra oraz klapa szafy sterowniczej zapewniają szybki dostęp do wszystkich elementów. Dodatkowo, odporna na warunki zewnętrzne obudowa jest przystosowana do zamocowania opcjonalnego wyposażenia dodatkowego lub zastosowania indywidualnych wersji specjalnych.

Możliwość konfiguracji zmiany strugi powietrza
Wykres mocy TTR 8200
Wirnik sorpcyjny modelu TTR 8200 posiada warstwy płaskiej i pofalowanej tkaniny pokrytej związanym chemicznie żelem silikonowym. Jest to struktura typu plaster miodu. Zawiera ona dużą liczbę przebiegających osiowo kanałów powietrznych o bardzo dużej powierzchni i bezpośrednim dostępie do żelu silikonowego. Jest to więc bardzo duża, czynna powierzchnia o własnościach silnie higroskopijnych. Już jeden gram tego środka suszącego ma powierzchnię ponad 700 metrów kwadratowych. Niecałe 10 gramów ma więc powierzchnię całego boiska piłkarskiego.
Model TTR 8200 jest wyposażony w duży wirnik sorpcyjny z powłoką z żelu silikonowego
Opcjonalnie dostępne również w wersji do wynajęcia

Dostępne również w wersji do wypożyczenia

W wersji opcjonalnej, wiele agregatów osuszających serii TTR jest przystosowanych do wynajmu. W tej wersji osuszacz powietrza jest zabezpieczony przed uderzeniami dzięki zabudowie w ocynkowanej ramie transportowej, przystosowanej do składowania piętrowego. Posiada także zaczepy dźwigu i znajdujące się wokół kieszenie wózka widłowego. Na życzenie rama transportowa może być także wyposażona w dodatkowe rolki transportowe.

W ramach zamówienia specjalnego chętnie wykonamy odpowiednio dostosowane, adsorpcyjne osuszacze powietrza.

Na specjalne zamówienie chętnie wykonamy także specjalne wersje adsorpcyjnych osuszaczy powietrza. Poniższe urządzenia mogą być idealnie dostosowane do indywidualnych potrzeb i wykonane „made in Germany“:

 • Agregaty osuszające TTR w wersji sterylnej
 • Agregaty osuszające TTR do powietrza suchego, wolnego od substancji LABS
 • Agregaty osuszające TTR do bardzo niskiej temperatury punktu rosy

Zachęcamy do skorzystania z możliwości stworzenia wersji specjalnych, skonstruowanych ze specjalnie dostosowanych komponentów i idealnie dopasowanych do lokalnych potrzeb. Nasi specjaliści udzielą wszelkiej pomocy na etapie planowania, konstrukcji i produkcji. Tutaj zamieszczono dalsze informacje …

Prosto do właściwego źródła wilgoci bez obciążenia

Łatwe obliczanie wydajności – kalkulator pojemności online oferowany przez firmę Trotec

Który osuszacz adsorpcyjny ma idealną wydajność dla danego zadania roboczego?

Czasochłonne obliczanie wymagań w klasyczny sposób nie jest już konieczne. Skorzystaj z naszego profesjonalnego kalkulatora wydajności online, aby obliczyć dokładne wymagania dla danego agregatu TTR. Po prostu wybierz żądany typ osuszania i uzupełnij wymagane dane. Nasz kalkulator poda dokładną, wymaganą wartość wydajności osuszania, konieczną dla danych wymagań. Program wskaże także optymalny dla tych warunków model osuszacza firmy Trotec.

Przejdź bezpośrednio do kalkulatora wydajności online

STUDIUM PRZYPADKU TROTEC: Niezawodne osuszanie powietrza przed kondensacją za pomocą MareDeus

STUDIUM PRZYPADKU TROTEC:
Niezawodne osuszanie powietrza przed kondensacją za pomocą MareDeus

Hiszpańska firma "MareDeus Food Solutions" polega na osuszaczach adsorpcyjnych TTR firmy Trotec do produkcji dorsza. Mgła i wilgoć po czyszczeniu należą już do przeszłości.

Do dokumentu PDF

Porównanie danych technicznych

Wszystkie stacjonarne adsorpcyjne osuszacze powietrza serii TTR w bezpośrednim porównaniu:

Abyś mógł znaleźć adsorpcyjny osuszacz powietrza odpowiadający dokładnie Twemu zapotrzebowaniu, dokonaliśmy przejrzystego zestawienia urządzeń serii TTR Trotec umożliwiającego porównanie.

Modele, których nie chcesz wziąć pod uwagę, należy odkliknąć.

Porównanie danych technicznych

Zalety praktyczne:

 • Jakość „made in Germany“, czyli oryginalne produkty firmy Trotec.
 • Wysoka wydajność osuszania także przy niskich temperaturach punktu rosy
 • Wytrzymała, stalowa obudowa, ocynkowana i lakierowana
 • Niezawodny, silikonowy wirnik adsorpcyjny
 • Możliwość konfiguracji zmiany kierunku strugi powietrza (bardzo łatwa przebudowa)
 • Sterowanie Duoventic to indywidualne sterowanie każdego wentylatora za pomocą potencjometru
 • Jednostka sterowania PLC Millenium
 • Sterowanie FlowMatic do stabilnego utrzymywania zadanej wartości strumienia przepływu lub ciśnienia
 • Technologia TTR-Trisorp-Dual z oddzielnym prowadzeniem powietrza technologicznego i regeneracyjnego, gwarantującego neutralną ciśnieniowo cyrkulację powietrza
 • Elektryczne ogrzewanie regeneracyjne
 • Nadzór filtra (dla każdego strumienia powietrza i zbiorczej kontrolki)
 • przegotowane Wiele wariantów wyposażenia pozwala na stworzenie udanej konfiguracji do każdego zadania roboczego.

Zakup

Osuszacz adsorpcyjny TTR 8200 Pokaż w sklepie internetowym Trotec

Dane techniczne

Dane techniczne
Informacje ogólne
  Numer części 1.110.000.190
Suche powietrze (przy powietrzu dolotowym 20°C / 60% wilg. wzgl.)
  Osuszanie [kg/24h] 1 108,8
  Osuszanie [kg/h] 46,2
  Swobodny strumień powietrza [m³/h] 9 000
  Nominalna ilość powietrza | Suche powietrze (przy powietrzu dolotowym 20 °C / 60 % wilg. wzgl.) [m³/h] 8 200
  Zewnętrzne tłoczenie | Suche powietrze (przy powietrzu dolotowym 20 °C / 60 % wilg. wzgl.) [Pa] 400
  Przyłącze wejściowe Ø [mm] | suche powietrze (przy powietrzu zasysanym 20°C / 60%wilg.wzgl.) 500
  Przyłącze wyjściowe Ø | suche powietrze (przy powietrzu zasysanym 20°C / 60%wilg.wzgl.) [mm] 500
Powietrze regeneracyjne
  Nominalny przepływ powietrza | powietrze regeneracyjne [m³/h] 1 660
  Zewnętrzne tłoczenie | powietrze regeneracyjne [Pa] 300
  Przyłącze wejściowe ø | powietrze regeneracyjne [mm] 300
  Przyłącze wyjściowe ø | powietrze regeneracyjne [mm] 300
Zasada działania
  Zasada działania TTR-Trisorp-Dual
Zakres roboczy
  Min. temperatura [°C] -20
  Maks. temperatura [°C] 40
  Min. wilgotność powietrza [% wilg.wzgl.] 0
  Maks. wilgotność powietrza [% wilg.wzgl. (bez kondensacji)] 100
Parametry elektryczne
  Przyłącze sieciowe 380 - 480 V, 50/60 Hz
  Nominalny pobór prądu [A] 93,5
  Moc instalacyjna [kW] 64,5
  Moc grzewcza [kW] 57
  Zalecane zabezpieczenie [A] 125
Zasilanie elektryczne
  Zaciski przyłącza
Automatyczne osuszanie
  Osuszanie w trybie ciągłym
Wymiary zewnętrzne
  Długość (bez opakowania) [mm] 1 919
  Szerokość (bez opakowania) [mm] 1 110
  Wysokość (bez opakowania) [mm] 1 680
Masa
  (bez opakowania) [kg] 750
Wyposażenie, zalety, funkcje
Rodzaj obudowy
  Stalowa obudowa, ocynkowana i lakierowana
  Stal nierdzewna
Wersja urządzenia
  Schemat ustawienia (standardowy)
  Osłona przed niesprzyjającymi warunkami atmosferycznymi
  Wersja na wynajem
  maks.
Wyposażenie
  Szeroki zakres napięcia
  Kontrola obrotów wirnika (wirnik i napęd)
  System zabezpieczenia przed przegrzaniem z blokadą ponownego włączenia (powietrze regeneracyjne)
  Zarządzanie temperaturą roboczą (powietrze regeneracyjne)
  Nadzór filtra (dla każdego strumienia powietrza i zbiorczej kontrolki)
  Sterowanie Duoventic
  Możliwość konfiguracji zmiany kierunku strugi powietrza (bardzo łatwa przebudowa)
  Zaciski do zewnętrznego włącznika
  Zaciski przyłączeniowe higrostatu
  Styki bezpotencjałowe (praca, usterka, filtr)
  Licznik roboczogodzin
  Regulacja ilości powietrza
  Zintegrowana funkcja odzysku ciepła
  Wspomagane czujnikiem sterowanie FlowMatic
  Higrostat (elektroniczny)
  Higrostat (mechaniczny)
  Regulacja wilgotności
  Pomiar wilgotności i temperatury
  Licznik zużycia prądu
  Amperomierz
  Wtyczka DIN do zewnętrznego włącznika
Typ budowy ogrzewania regeneracyjnego
  Oporność elektryczna
  Termistor PTC
  Para nasycona (4 bar)
  Gaz
Wstępna i końcowa obróbka powietrza
  Chłodzenie wstępne
  Chłodzenie końcowe
  Ogrzewanie wstępne
  Ogrzewanie końcowe
Mobilność
  Rama transportowa
  Rolka kierująca z hamulcem
  Rolki wspornikowe
  Zaczep do podnoszenia dźwigiem
  Prowadnice wideł wózka widłowego

 Wyposażenie seryjne

 Wyposażenie dodatkowe

 brak

Wyposażenie dodatkowe

Ładowanie...

Pobieranie

Ładowanie...