Panele ochronne ze szkła akrylowego z krawędziową blokadą aerozoli o skuteczności potwierdzonej wynikami badań naukowych.
 1. Produkty i usługi
 2. Produkty ‑ HighPerformance
 3. Systemy zapobiegania infekcjom

Panele ochronne z płyt akrylowych z krawędziową blokadą aerozoli o skuteczności potwierdzonej wynikami badań naukowych.

Najlepsza możliwa ochrona przed kroplami/aerozolami dla szkół, uniwersytetów, urzędów, gabinetów lekarskich i przedsiębiorstw

Krawędź blokująca rozprzestrzenianie się aerozoli
Tylko ściany ochronne z krawędzią ochronną zapewniają zawirowanie aerozoli i blokują przepływ cząsteczek aerozolu. Zapobiegają w ten sposób ich rozprzestrzenianie się poza panel ochronny.

Przezroczysty panel ochronny z obwodową krawędzią blokującą rozprzestrzenianie się aerozoli. Skuteczność potwierdzona wynikami badań naukowych.

Zakaźne choroby wirusowe takie jak covid-19 lub grypa, są przenoszone różnymi drogami. W okresie pandemii, mobilny, wysokoskuteczny oczyszczacz powietrza serii TAC V+ zapewnia wysoki poziom ochrony przed infekcjami przenoszonymi drogą powietrzną i powodowanymi przez aerozole wirusowe. Unikalne panele ochronne ze szkła akrylowego z obwodową krawędzią blokującą rozprzestrzenianie się aerozoli, zmniejszają bezpośrednie ryzyko infekcji powodowanych przez większe krople i mniejsze cząstki aerozoli. Urządzenie jest przydatne wszędzie tam, gdzie na małej przestrzeni znajdują się ludzie prowadzący rozmowy, uczą się lub pracują, a zachowanie odległości większej niż 1,50 m nie jest możliwe. Dotyczy to takich pomieszczeń, jak klasy, w biura, gabinety lekarskie, a nawet pomieszczenia handlu detalicznego.

Dwustronna ochrona przed unoszącymi się w powietrzu kroplami i zawieszonymi aerozolami

W odróżnieniu od typowych urządzeń typu „osłona przed kichaniem”, które chronią tylko przed większymi kroplami wydzielającymi się podczas mówienia, kichania lub kaszlu, przezroczyste panele ochronne ze szkła akrylowego są wyposażone w obwodową krawędź blokująca rozprzestrzenianie się aerozoli i zapobiegają przedostawaniu się nawet najmniejszych ilości aerozoli na drugą stronę panelu, nawet przy bezpośrednim kontakcie. W ten sposób, płyty ochronne ze szkła akrylowego z krawędzią blokującą rozprzestrzenianie się aerozoli zapewniają ochronę przed zakażeniem kroplami, wydzielanymi przez osobę siedzącą obok lub siedzącą albo stojącą naprzeciwko. Dodatkowo, obwodowa krawędź zabezpiecza przed niekontrolowanym rozprzestrzenianiu się cząstek aerozolu w różnych kierunkach. Potencjalnie skażone wirusem cząsteczki z pewnością zostaną zatrzymane po drugiej stronie panelu i zostaną rozproszone w powietrzu przed zlikwidowaniem przez oczyszczacz powietrza.

Stosowanie paneli ze szkła akrylowego z krawędzią chroniącą przed rozprzestrzenianiem się aerozoli jest zalecane:

 • w szkołach – między uczniami siedzącymi obok siebie i na biurku nauczyciela
 • na uczelniach – pomiędzy miejscami zajmowanymi przez studentów w sali wykładowej lub seminaryjnej
 • w biurach – pomiędzy osobami pracującymi razem lub w miejscach pracy położonych naprzeciwko siebie
 • w warsztatach lub halach produkcyjnych – pomiędzy mechanikami lub pracownikami produkcyjnymi, ustawionymi przy stole warsztatowym
 • przy stanowiskach sprzedaży, kasach i stanowiskach wydawania towarów w handlu lub w aptekach
 • na stanowiskach obsługi klientów w bankach, w firmach ubezpieczeniowych lub urzędach
 • między stanowiskiem recepcji a klientami recepcji lub gabinetu lekarskiego
 • w recepcjach hoteli przeprowadzających zameldowanie gości oraz w strefach SPA i wellness

W połączeniu z oczyszczaczami powietrza o wysokiej wydajności serii TAC V+ lub innymi, odpowiednimi oczyszczaczami powietrza, system ten daje unikalną możliwość pełnego bezpieczeństwa wszystkich osób znajdujących się wewnątrz pomieszczeń, i zajmujących sąsiadujące ze sobą lub leżące naprzeciwko miejsca. Jest to możliwe bez konieczności stosowania masek oddechowych lub większych odległości. (Środki określone przez lokalne zasady higieny zachowują pierwszeństwo stosowania).

Zasada działania paneli ochronnych z obwodową krawędzią blokującą aerozole

Skuteczniejsza ochrona dzięki zastosowaniu obwodowej krawędzi blokującej rozprzestrzenianie się aerozoli

Aerozole są najczęściej wyrzucane w kierunku do przodu. W przypadku noszenia masek twarzowo-nosowych, także na boki. Aerozole zawsze wznoszą się do góry w wyniku zachodzenia konwekcji. W ten sposób z czasem łatwo pokonują nawet wysokie ściany. Dotyczy to takich pomieszczeń, jak sale lekcyjne, otwarte biura, pomieszczenia administracyjne, gabinety lekarskie, czy też punkty sprzedaży detalicznej.

Zasada działania: Oferowany przez firmę Trotec panel ochronny z obwodową krawędzią blokującą rozprzestrzenianie się aerozoli

W przypadku obwodowej krawędzi panelu ochronnego firmy Trotec, wyrzucane podczas mówienia, kaszlu lub kichania cząsteczki aerozolu odbijają się od akrylowej ściany blokującej w kierunku promieniowym i na zewnątrz. Następnie są ponownie zawracane w wyniku odbicia o krawędź blokującą. Odbicie od krawędzi tworzy zawirowanie, zatrzymujące cząsteczki aerozolu w tym obszarze. Obwodowa krawędź ochronna skutecznie przeciwdziała także zjawisku unoszenia termicznego. Osoby znajdujące się w pobliżu są znacznie lepiej chronione przed niewidzialnymi cząstkami aerozoli.

Mniej skuteczna ochrona w przypadku braku obwodowej krawędzi blokującej rozprzestrzenianie się aerozoli

Stosowanie przezroczystych paneli ochronnych nie jest nowym wynalazkiem. Jeszcze przed pojawieniem się pandemii, panele te były stosowane w sprzedaży żywności. Ich zadaniem było jednakże tylko zapewnienie „ochrony przed kaszlem”. Skuteczna ochrona przed aerozolami nie była brana pod uwagę.

Zasada działania: Typowy, dostępny w handlu panel ochronny BEZ obwodowej krawędzi blokującej rozprzestrzenianie się aerozoli

W przypadku paneli ze szkła akrylowego bez obwodowych krawędzi zabezpieczających, aerozole bez przeszkód przepływają promieniście wokół krawędzi panelu ochronnego. Mogą także bez przeszkód rozprzestrzeniać się na dużej przestrzeni za panelem ze szkła akrylowego. W ten sposób chmury cząsteczek aerozolowych mogą również docierać do przestrzeni i objętości powietrza wdychanego przez osoby znajdujące się w pobliżu lub w większej odległości.

Wniosek: Tylko ściany ochronne z krawędzią ochronną zapewniają zawirowanie aerozoli i blokują przepływ cząsteczek aerozolu. Zapobiegają w ten sposób ich rozprzestrzenianie się poza panel ochronny.

Zasada działania panelu ochronnego ze szkła akrylowego z obwodową krawędzią blokująca rozprzestrzenianie się aerozoli

Oferowana przez firmę Trotec obwodowa krawędź blokująca rozprzestrzenianie się aerozoli zapewnia zawirowanie strumienia cząstek aerozoli wokół krawędzi. Powoduje to utrzymanie cząstek aerozoli w pobliżu zakażonej osoby przez dłuższy czas i ich zmieszanie z powietrzem, przed rozpuszczeniem w całej kubaturze pomieszczenia i wychwyceniem. W przypadku paneli ochronnych BEZ krawędzi blokującej, cząstki aerozolu swobodnie opływają zwyczajną krawędź bez wyprofilowania. Umożliwia to rozprzestrzenienie się potencjalnie zakaźnych cząstek aerozoli na następny rząd ławek.

Uniwersytet Bundeswery w Monachium

Krawędź blokująca rozprzestrzenianie się aerozoli o skuteczności udowodnionej wynikami badań naukowych

Na zlecenie firmy Trotec badaniom poddano zespolone zastosowanie oczyszczacza powietrza i paneli ochronnych z obwodową krawędzią blokującą aerozole. Badanie zostało przeprowadzone przez zespół Prof. Dr Kählera na Uniwersytecie Bundeswery w Monachium. W wielu programach badawczych prowadzonych przez tego renomowanego naukowca, sformułowano konkretne zalecenia dotyczące tworzenia wysokiego poziomu ochrony przed zakażeniami, przykładowo w warunkach szkolnych i biurowych.

Przejdź do publikacji: „Zajęcia szkolne w czasie pandemii SARS-CoV-2 – Jakie podejście jest bezpieczne, technicznie wykonalne i przyjazne dla środowiska naturalnego?”

Przejdź do publikacji: „Czy mobilne oczyszczacze powietrza mogą zmniejszyć ryzyko aerozolowej infekcji pośredniej wirusem SARS-CoV-2?”

Oryginał oferowany przez firmę Trotec

Oryginał oferowany przez firmę Trotec

Panele ochronne ze szkła akrylowego z obwodową krawędzią blokującą aerozole są oficjalnie zarejestrowane jako wzór użytkowy i wzór UE.

Zarejestrowany wzór użytkowy DE: 20 2020 004 837.2

Wzór wspólnotowy konstrukcji i wzornictwa UE 008182745

BROSZURA PRODUKTU: Ścianki ochronne ze szkła akrylowego z krawędzią chroniącą przed aerozolem

BROSZURA PRODUKTU

Ściany ochronne ze szkła akrylowego z otaczającą krawędzią chroniącą przed aerozolami zapewniają znacznie lepszą ochronę przed bezpośrednimi infekcjami niż ściany działowe bez krawędzi. Wszystkie informacje dotyczące naukowo sprawdzonej zasady działania, różnych możliwych zastosowań, sytuacji montażowych i wariantów modeli można znaleźć w broszurze produktu.

Do dokumentu PDF

Optymalne urządzenie dla biur
Panel ochronny z płyty akrylowej z obwodową krawędzią blokującą rozprzestrzenianie się aerozoli
Panel ochronny z płyty akrylowej z obwodową krawędzią blokującą rozprzestrzenianie się aerozoli

Do biur, call center i pomieszczeń Coworking:
Panel ochronny z krawędzią blokującą rozprzestrzenianie się aerozoli

Komunikacja w codziennym życiu biurowym jest tak samo ważna jak osobisty kontakt z klientem. Z tego powodu firma Trotec opracowała panel ochronny z płyty akrylowej z obwodową krawędzią blokującą rozprzestrzenianie się aerozoli. Jest on przeznaczony do mniejszych biur, biur typu otwartego, call center, punktów konsultacyjnych i recepcji. Panel ochronny oddziela osoby siedzące lub stojące naprzeciwko lub obok siebie i w połączeniu z zastosowaniem mobilnych oczyszczaczy powietrza, znacznie poprawia ochronę wszystkich pracowników przed infekcjami.

Lepsza bezpośrednia ochrona przed infekcjami dzięki zastosowaniu obwodowej krawędzi blokującej aerozole

Osoby siedzące naprzeciwko siebie przy tym samym stole lub biurku są lepiej chronieni przed bezpośrednimi infekcjami spowodowanymi oddychaniem, rozmową, kaszlem lub kichaniem niż w przypadku stosowania samych przyłbic ust/nosa, masek chirurgicznych lub masek tkaninowych. Obiegowa krawędź blokująca rozprzestrzenianie się aerozoli uniemożliwia przedostawanie się cząstek aerozoli wokół panelu ochronnego w kierunku sąsiadującej osoby lub prostoliniową emisję tych cząstek w całym pomieszczeniu. Ta krawędź blokująca rozprzestrzenianie się aerozoli jest zalecana na podstawie badań naukowych i jest produkowana wyłącznie przez firmę Trotec (zarejestrowana jako „Zastrzeżony wzór użytkowy UE nr 008182745”). Mocowanie panelu ochronnego w pozycji pionowej lub poziomej jest – szybkie, łatwe i bezpieczne dzięki zastosowaniu dwóch metalowych zacisków. Należące do wyposażenia metalowe zaciski mogą być uniwersalne dopasowane do blatów o typowej grubości i gwarantują silne zamocowanie panelu. Zintegrowane w ramie otwory pozwalają na różne pozycje mocowania metalowych zacisków.

Panele ochronne ze szkła akrylowego dla biur i handlu
Panele ochronne ze szkła akrylowego dla biur i handlu
Panele ochronne ze szkła akrylowego dla biur i handlu
Panel ochronny ze szkła akrylowego w biurze
Wymiary panelu ochronnego dla biur

Dodatkowa ochrona przed bezpośrednią infekcją – nawet bez masek i w minimalnej odległości*

Zapewnij dodatkową ochronę pracowników przed bezpośrednimi zakażeniami, także bez konieczności stosowania masek. W połączeniu z zastosowaniem mobilnych, wysokowydajnych oczyszczaczy powietrza, panele ochronne ze szkła akrylowego z krawędzią blokującą rozprzestrzenianie się aerozoli to optymalny sposób ochrony osób.

Wynajem powierzchni handlowych jest niezwykle kosztowny! Z tego powodu, bardzo często każdy metr powierzchni biurowej jest skrzętnie wykorzystywany. Utrzymanie odległości minimalnej wynoszącej 1,5 metra często nie jest możliwe. W takich sytuacjach, zastosowanie w pomieszczeniu paneli ochronnych krawędzią chroniącą przed rozprzestrzenianiem się aerozoli zapewnia wysoki poziom ochrony pracowników znajdujących się w wielostanowiskowych, otwartych biurach. Oferowane przez firmę Trotec panele ochronne z obwodową krawędzią blokującą rozprzestrzenianie się aerozoli powodują ich silne zawirowanie i ich utrzymanie w bezpośrednim otoczeniu osoby będącej ich źródłem. Krawędź ochronna zapobiega mieszaniu się aerozoli do momentu, w którym zostaną one usunięte z powietrza przez odpowiedni oczyszczacza powietrza zastosowany w danym pomieszczeniu.

Federalny Instytut Bezpieczeństwa i Higieny Pracy zaleca stosowanie paneli ochronnych w miejscu pracy

Federalny Instytut Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy opublikował 20 sierpnia 2020 r. nowe przepisy dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy z uwzględnieniem zagrożenia SARS-CoV-2. Dokument ten zawiera zestawienie środków zapobiegawczych dla wszystkich sektorów życia gospodarczego w celu zmniejszenia ryzyka infekcji pracowników i utrzymania poziomu zakażeń na niskim poziomie. Zastosowanie przezroczystych paneli ochronnych jest wyraźnym zaleceniem! Ściana ochronna Trotec z obwodową krawędzią blokującą aerozole spełnia wszystkie techniczne wymagania, sformułowane w tej dyrektywie. Źródło: GMBl 2020 str. 484-495 (nr 24/2020 z 20.08.2020) Pobierz zasady bezpieczeństwa i higieny pracy z uwzględnieniem zagrożenia SARS-CoV-2 (PDF, 373 KB)

Mocowanie:

Panel ochronny ze szkła akrylowego jest zamocowany do blatu stołu lub biurka za pomocą dwóch metalowych zacisków śrubowych. Oba metalowe zaciski śrubowe są po prostu umieszczane na obwodowej krawędzi blokującej rozprzestrzenianie się aerozoli.

Zaciski mocujące
Mocowanie za pomocą metalowego zacisku śrubowego
Mocowanie za pomocą metalowego zacisku śrubowego

Panel na ladę z obwodową krawędzią blokującą rozprzestrzenianie się aerozoli
Panel na ladę bez obwodowej krawędzi blokującej rozprzestrzenianie się aerozoli
Panel na ladę w recepcji
Panel na ladę w kasie

Do lad i stołów w punktach sprzedaży: Panel na ladę z krawędzią blokującą rozprzestrzenianie się aerozoli

Chroń siebie, swoich pracowników i klientów. Zastosuj panele na ladę z obwodową krawędzią blokującą rozprzestrzenianie się aerozoli. Panel ochronny wykonany z wysokiej jakości szkła akrylowego, produkowany wyłącznie przez firmę Trotec, zapewnia wysoki poziom ochrony przed większymi kroplami i małymi aerozolami występującymi w warunkach bezpośredniej obsługi klientów.

Dostępne w trzech rozmiarach panele na ladę są przeznaczone i zalecane do:

 • Hoteli (recepcje, usługi concierge, spa, wellness)
 • Gabinetów medycznych (przyjmowanie pacjentów i przydzielanie terminów)
 • Banków i firm ubezpieczeniowych (punkty obsługi klientów, pomieszczenia konsultingowe)
 • Urzędów (punkty informacji dla obywateli, punkty konsultacyjne, wydawanie zezwoleń)
 • Kancelarii prawnych i kancelarii notarialnych (obsługa klientów)
 • Sprzedaż/serwisy (doradztwo, kasa, wydawanie towarów)

Tego rodzaju obszary recepcji, doradztwa, a nawet stanowisk obsługi są często pierwszym punktem kontaktu dla klientów, pacjentów, stron postępowań i interesantów. W tych obszarach ma miejsce przywitanie klienta, udzielanie porad lub obsługa. Sytuacje takie znacznie zwiększają zagrożenie zainfekowania pracowników, spowodowanego kropelkami lub przenoszonymi za pośrednictwem powietrza aerozolami.

Jasna przewaga nad typowymi panelami higienicznymi

Oferowane przez firmę Trotec panele ochronne są wyposażone w obwodową krawędź blokującą rozprzestrzenianie się aerozoli poprzez ich zawirowanie i utrzymują aerozole w pobliżu emitującej je osoby. Porównanie z typowymi panelami higienicznymi bez krawędzi ochronnej dowodzi, że w ich przypadku ma miejsce nieograniczony przepływ aerozoli wokół krawędzi panelu i na jego drugą stronę.

Panel na blat lady ze szkła akrylowego z obwodową krawędzią blokującą aerozole
Panel na blat lady ze szkła akrylowego z obwodową krawędzią blokującą aerozole
Panel na blat lady ze szkła akrylowego z obwodową krawędzią blokującą aerozole
Panel na blat lady ze szkła akrylowego z obwodową krawędzią blokującą aerozole
Wymiary panelu na blat lady (small)
Wymiary panelu na blat lady (medium)
Wymiary panelu na blat lady (large)

Dodatkowe bezpieczeństwo dla stref recepcyjnych: Panel na ladę z obwodową krawędzią blokującą rozprzestrzenianie się aerozoli

Szczególnie w przypadku lady recepcyjnej lub informacyjnej w obszarach o podwyższonym ryzyku infekcji, atrakcyjny wizualnie panel z obiegową krawędzią blokującą rozprzestrzenianie się aerozoli stanowi sensowną alternatywę dla zazwyczaj wysokich na metr, pozbawionych wyprofilowanych krawędzi, ścianek higienicznych. Dzięki zastosowaniu panelu ochronnego z krawędzią blokującą rozprzestrzenianie się aerozoli, zarówno personel za ladą, jak i osoby znajdujące się przed nią są lepiej chronione przed bezpośrednim zakażeniem. Skuteczność tego środka ochronnego jest większa niż konwencjonalnych paneli chroniących przed kichnięciem.

Łatwy montaż, stabilne ustawienie, skuteczna ochrona

Dostępne w handlu panele ochronne sięgają prawie do sufitu w celu zapewnienia skutecznej ochrony przed unoszącymi się w powietrzu aerozolami. Panel na ladę z krawędzią obwodową jest znacznie korzystniejszy ze względu na kompaktowe wymiary i szybką gotowość do zastosowania.

Panele ochronne na lady są dostępne w następujących rozmiarach:

 • SMALL (wys.: 750 x szer.: 595 mm)
 • MEDIUM (wys.: 750 x szer.: 795 mm)
 • LARGE (wys.: 750 x szer.: 995 mm)

Przejście o szerokości 26 cm i wysokości 12,5 cm umożliwia nieskomplikowaną wymianę towarów, pieniędzy lub dokumentów. Jednocześnie zachowana zostaje skuteczna ochrona przed większymi kroplami i mniejszymi cząstkami aerozoli.


Ilustr. 1a: Konwencjonalne ustawienie stołów w biurze. Stoły są ustawione w zbyt małej odległości od siebie, a pracownicy nie są chronieni przez panele ochronne i oczyszczacze powietrza.
Konwencjonalne ustawienie stołów w biurze. Stoły są ustawione w zbyt małej odległości od siebie, a pracownicy nie są chronieni przez panele ochronne i oczyszczacze powietrza.
Ilustr. 1c: Typowe ustawienie stołów biurowych wzdłuż ściany. Odległości pomiędzy pracownikami siedzącymi w rzędzie są zbyt małe i nie są oni chronieni przez panele ochronne i oczyszczacze powietrza.
Typowe ustawienie stołów biurowych wzdłuż ściany
Ilustr. 1b: Ustawienie stołów zalecane przez proponowaną koncepcję ochrony. Stoły są ustawione w większej odległości od siebie, a pracownicy są chronieni przez panele ochronne i oczyszczacze powietrza.
Ustawienie stołów zalecane przez proponowaną koncepcję ochrony. Stoły są ustawione w większej odległości od siebie, a pracownicy są chronieni przez panele ochronne i oczyszczacze powietrza.
Ilustr. 1d: Ustawienie stołów wzdłuż ściany, zalecany w ramach koncepcji ochrony. Ochrona pracowników przez zastosowanie paneli ochronnych i oczyszczaczy powietrza.
Ustawienie stołów wzdłuż ściany, zalecany w ramach koncepcji ochrony. Ochrona pracowników przez zastosowanie paneli ochronnych i oczyszczaczy powietrza.

Wdrożenie koncepcji higieny w biurach i biurowych stanowiskach pracy

W trakcie organizacji miejsc pracy należy uwzględnić minimalne odległości w celu zapewnienia jak najlepszej ochrony przed zakażeniem wirusem SARS-CoV-2. Dostępna przestrzeń musi być optymalnie wykorzystana, a odległości i ciągi komunikacyjne odpowiednio dostosowane. Jeżeli z pomieszczeń korzysta jednocześnie kilka osób, na jedną osobę musi przypadać dziesięć metrów kwadratowych powierzchni. Jeśli spełnienie minimalnych odległości i wymagań dotyczących obłożenia pomieszczeń nie jest możliwe, aktualne przepisy BHP wymagają stosowania co najmniej medycznych masek twarzowych.

Rozmieszczenie paneli ochronnych ze szkła akrylowego pomiędzy pracownikami

Panele ochronne z obwodową krawędzią ochronną montowane są między osobami zajmujące sąsiadujące lub leżące naprzeciwko siebie miejsca siedzące (ilustr. 1b).

Ustawienie modelu TAC lub wysokowydajnego oczyszczacza powietrza AirgoClean® One

Oczyszczacz powietrza może być umieszczony w dowolnym miejscu w pomieszczeniach o powierzchni do 80 m². W przypadku większych pomieszczeń, liczba oczyszczaczy powietrza musi być dostosowana do kubatury pomieszczenia, w którym konieczne jest zastosowanie filtracji. Ze względu na małe wymiary i powierzchnię ustawienia, oczyszczacz powietrza firmy Trotec przeznaczone do filtrowania wirusów nie stanowią przeszkody w codziennym prowadzeniu działalności gospodarczej. Strumień objętościowy oczyszczacza powietrza zastosowanego w pomieszczeniu musi być co najmniej 6-krotnie większy od objętości tego pomieszczenia. W razie potrzeby lub po zakończeniu czasu pracy, możliwe jest ustawienie na krótki czas maksymalnego poziomu przepływu objętościowego urządzenia. Ponadto, w celu zmniejszenia stężenia CO2, zaleca się stosowanie krótkiego wietrzenia. Alternatywnie, wietrzenie pomieszczenia przeprowadzić można podczas przerw w pracy. Nie ma to wpływu na wydajność filtracji oczyszczacza powietrza.

Ilustr. 2a: Niekorzystne ustawienie stołów 4-osobowych w części jadalnej (np. w stołówce).
Niekorzystne ustawienie stołów 4-osobowych w części jadalnej (np. w stołówce).
Ilustr. 2b: Zalecane w koncepcji ochrony rozmieszczenie paneli ochronnych w pomieszczeniach jadalnych. Ochrona osób dzięki zastosowaniu paneli ochronnych i oczyszczaczy powietrza.
Zalecane w koncepcji ochrony rozmieszczenie paneli ochronnych w pomieszczeniach jadalnych. Ochrona osób dzięki zastosowaniu paneli ochronnych i oczyszczaczy powietrza.

Wdrażanie koncepcji higieny w stołówce zakładowej lub szkolnej

W porze obiadowej zalecane jest unikanie małych, pojedynczych stolików (ilustr. 2a). Korzystne natomiast jest ustawienie stołów z zachowaniem odpowiedniej odległości między osobami siedzącymi naprzeciwko siebie. (Ilustr. 2b).

Rozmieszczenie paneli ochronnych ze szkła akrylowego pomiędzy osobami

Między osobami spożywającymi posiłek konieczne jest zainstalowanie przezroczystych paneli ochronnych z obwodową krawędzią chroniącą przed aerozolami. Alternatywnie możliwe jest także ustawienie rzędu stolików wzdłuż ściany.

Ustawienie modelu TAC lub wysokowydajnego oczyszczacza powietrza AirgoClean® One

Wysokoskuteczne oczyszczacze powietrza są niezbędnym elementem zmniejszenia pośredniego ryzyka infekcji. W zależności od sytuacji i wielkości pomieszczenia, zaleca się stosowanie kilku urządzeń. Jest to konieczne w celu zapewnienia co najmniej 6-krotnej cyrkulacji powietrza w danymi pomieszczeniu w ciągu godziny, przy jednocześnie skutecznym oczyszczaniu powietrza w klasie HEPA w dla strefy spożywania posiłków. Osoby pracujące w strefie wydawania posiłków muszą być również chronione przez zastosowanie paneli ochronnych wyposażonych w obwodową krawędź blokująca rozprzestrzenianie się aerozoli. Ponadto personel w punkcie wydawania posiłków musi stosować maski FFP2/3, aby w jak najlepszy sposób chronić siebie i innych pracowników.

Ilustr. 3a: Typowy układ stołów konferencyjnych jest niezalecany w czasach pandemii.
Niezalecany układ stołów w sali konferencyjnej
Ilustr. 3b: Rozmieszczenie oczyszczaczy powietrza i paneli ochronnych zalecane w koncepcji ochrony dla układu stołów w kształcie litery U.
Rozmieszczenie oczyszczaczy powietrza i paneli ochronnych zalecane w koncepcji ochrony dla układu stołów w kształcie litery U.

Instalacja w salach konferencyjnych, salach spotkań lub pokojach nauczycielskich

W salach konferencyjnych i salach spotkań zaleca się ustawienie stołów w kształcie litery U (patrz ilustr. 2).

Między miejscami siedzącymi konieczne jest zastosowanie przezroczystych paneli ochronnych z krawędzią obwodową. Celem jest jak najskuteczniejsza redukcja bezpośredniego ryzyka infekcji. Oczyszczacz powietrza powinien być umieszczony w środku grupy stołów w celu zapewnienia optymalnej ochrony przed infekcją pośrednią. W celu poprawy jakości powietrza w pomieszczeniach, zalecane jest ciągłe kontrolowanie stężenia CO2 za pomocą miernika ilości cząstek BQ30. Informuje on o konieczności doprowadzenia świeżego powietrza zewnętrznego. Intensywne wietrzenie powodujące silne obniżenie temperatury nie jest konieczne, ponieważ usuwanie wirusów odbywa się z zastosowaniem oczyszczacza powietrza.

Maski FFP2/3 muszą być noszone na wszystkich drogach komunikacyjnych przedsiębiorstwa, ponieważ inne zabezpieczenie tych przestrzeni nie jest możliwe. Zwykłe zakrycie ust i nosa i stosowanie maski chirurgicznej nie zapewnia wystarczającej ochrony przed aerozolami.

Ilustr. 1a: Konwencjonalne ustawienie ławek w sali lekcyjnej. Zbyt mała odległość pomiędzy ławkami i brak ochrony uczniów i nauczycieli przez zastosowanie paneli ochronnych i oczyszczaczy powietrza.
Konwencjonalne ustawienie ławek w sali lekcyjnej. Zbyt mała odległość pomiędzy ławkami i brak ochrony uczniów i nauczycieli przez zastosowanie paneli ochronnych i oczyszczaczy powietrza.
Ilustr. 1b: Ustawienie stołów zalecane przez proponowaną koncepcję ochrony. Stoły są ustawione w większej odległości od siebie, a uczniowie i nauczyciele są chronieni przez panele ochronne i oczyszczacze powietrza.
Ustawienie stołów zalecane przez proponowaną koncepcję ochrony. Stoły są ustawione w większej odległości od siebie, a uczniowie i nauczyciele są chronieni przez panele ochronne i oczyszczacze powietrza.

Wdrażanie koncepcji higieny w klasie szkolnej

Ustawienie ławek winno uwzględniać minimalne odległości w celu zapewnienia jak najlepszej ochrony przed zakażeniem wirusem SARS-CoV-2. Dostępna przestrzeń musi być optymalnie wykorzystana, a odległości i ciągi komunikacyjne odpowiednio dostosowane.

Rozmieszczenie paneli ochronnych ze szkła akrylowego pomiędzy uczniami

Panele ochronne z obwodową krawędzią chroniącą przed rozprzestrzenianiem się aerozoli montuje się pomiędzy sąsiadującymi miejscami zajmowanymi przez uczniów (ilustr. 1b). Jeżeli ciągi komunikacyjne pozwalają na zachowanie wystarczającej odległości 1,5 m między ławkami, miejsca siedzące od strony przejścia nie muszą być dodatkowo zabezpieczone przez zastosowanie paneli ochronnych.

Ustawienie wysokoskutecznego oczyszczacza powietrza serii TAC

Oczyszczacz powietrza powinien być ustawiony albo z przodu obok tablicy, albo centralnie z tyłu. W przypadku ustawienia ławek w kształcie litery U, oczyszczacz powietrza można również umieścić na środku pomieszczenia. Dzięki niewielkiej wysokości wynoszącej tylko 1,3 m, nawet centralnie ustawiony model TAC zapewnia dobrą widoczność nauczyciela i tablicy. Sufit w miejscu ustawienia wentylatora powinien być jak najbardziej gładki. Strumień objętościowy oczyszczacza powietrza zastosowanego w pomieszczeniu musi być co najmniej 6-krotnie większy od objętości tego pomieszczenia. Podczas przerw, strumień objętości powinien być ustawiony na maksymalną wydajność. Ponadto, w celu zmniejszenia stężenia CO2, zaleca się stosowanie krótkiego wietrzenia. Alternatywnie okno może pozostawać w pozycji uchylonej przez cały czas lekcji. Nie ma to wpływu na wydajność filtracji oczyszczacza powietrza.


Optymalne urządzenie dla szkół
Optymalne urządzenie dla szkół
Panel ochronny z płyty akrylowej z obwodową krawędzią blokującą rozprzestrzenianie się aerozoli
Panel ochronny z płyty akrylowej z obwodową krawędzią blokującą rozprzestrzenianie się aerozoli
Aerozole wydostają się z maski twarzowo-nosowej

Dla szkół i szkolnych klas: Stosowanie masek w ławkach nie jest konieczne

Pomimo gorących debat, ogólnokrajowy wymóg stosowania masek przez uczniów szkół podstawowych i średnich nie został jeszcze wprowadzony. Panele ochronne firmy Trotec ułatwią od ew. wprowadzonej w przyszłości konieczności wprowadzania tego obowiązku!

Wyzwanie: Maski twarzowo-nosowe i maski chirurgiczne nigdy całkowicie nie zasłaniają twarzy. Cząstki aerozoli wydostają się z boków maski podczas oddychania, mówienia, kaszlu lub kichania. Cząsteczki aerozolu mogą być emitowane bezpośrednio na lewo i prawo w kierunku osób znajdujących się w bezpośrednim sąsiedztwie. Dotyczy to w szczególności uczniów siedzących obok siebie w klasie i skierowanych w stronę nauczyciela. Stosowanie masek nie zapewnia zatem wystarczającej ochrony przed wydostawaniem cząstkami aerozoli wydostającymi się z boku maski. (Kliknij tutaj, aby przejść bezpośrednio do badań prof. dr Kählera: „Analiza przepływu w ramach debaty na temat skuteczności maski ochronnej w ochronie przed wirusem SARS-COV-2” oraz „Podstawowe mechanizmy ochronne masek twarzowych zabezpieczających przed infekcjami kropelkowymi”)

Rozwiązanie: Z tego powodu, Prof. dr Kähler, kierownik Instytutu Mechaniki i Aerodynamiki Płynów na Uniwersytetu Bundeswery w Monachium, przeprowadził naukowe badania opracowanej przez firmę Trotec koncepcję higieny, skierowanej dla szkół i biur. Wdrożenie tej koncepcji eliminuje konieczność stosowanie masek twarzowych w trakcie przebywania w stacjonarnym miejscu i stanowisku pracy. Opracowana koncepcja opiera się na połączeniu zastosowania mobilnych oczyszczaczy powietrza i akrylowych paneli ochronnych, wyposażonych w obwodową krawędź blokującą. Prawidłowe wdrożenie tej koncepcji higieny oznacza, że obowiązek stosowania maski klasy FFP2 lub FFP3 zachodzi wyłącznie w przypadku wyjścia z miejsca zajmowanego w ławce. (Środki określone przez lokalne zasady higieny zachowują pierwszeństwo stosowania).

Krótkie wyjaśnienie: Naukowa koncepcja ochrony dla szkół

W tym filmie prof. Kähler pokazuje zasady projektowania i wyposażenia sal lekcyjnych, służące zminimalizowaniu bezpośredniego i pośredniego ryzyka zakażenia wirusem SARS-CoV-2.

Webinar dotyczący koncepcji ochrony szkół autorstwa Prof. Kählera

Jak można zapobiegać infekcjom w szkołach? W tym trwającym ok. 50-minut webinarium, prof. dr Kähler wyjaśnia wszystkie aspekty koncepcji ochrony dla szkół i szczegółowo omawia podstawy naukowe tej koncepcji.

Panele ochronne z płyt akrylowych dla szkół
Panele ochronne z płyt akrylowych dla szkół
Panele ochronne z płyt akrylowych dla szkół
Wymiary szkolnych paneli ochronnych
Wystawanie panelu ochronnego poza ławkę szkolną

Panel ochronny z obwodową krawędzią blokującą rozprzestrzenianie się aerozoli został opracowany specjalnie do użytku w szkołach i jest produkowany wyłącznie przez firmę Trotec. Całkowicie przezroczysty panel ochrony niezawodnie zabezpiecza uczniów siedzących obok siebie i poprawia ochronę przed bezpośrednim zakażeniem powodowanym przez unoszące się w powietrzu kropelki – bez ograniczania widoczności nauczyciela lub tablicy. Dzięki zastosowaniu takich paneli ochronnych, osoby zajmujące sąsiadujące miejsca przy biurku lub stole są skuteczniej chronione przed kropelkami wyrzucanymi w trakcie mówienia, kaszlu lub kichania, niż w przypadku stosowania typowych przyłbic twarzowych, masek chirurgicznych lub tkaninowych. 

Wysokiej jakości akrylowe panele ochronne „made in Germany”

Obwodowa krawędź blokująca rozprzestrzenianie się aerozoli zastosowana w panelu wykonanym z wysokiej jakości szkła akrylowego typu RÖHM (zarejestrowana jako „Wzór Wspólnotowy UE nr 008182745”) skutecznie ogranicza rozprzestrzenianie się powietrza. Dzięki temu, chmury aerozoli wydzielanych przez ludzi nie rozprzestrzeniają się w całej kubaturze pomieszczenia i do sąsiednich rzędów miejsc siedzących ani nie dryfują w kierunku sąsiadującej osoby.

Skuteczne działanie ochronne innowacyjnej krawędzi blokującej rozprzestrzenianie się aerozoli zostało potwierdzone wynikami badań naukowych. W zależności od szerokości stołu, panel ochronny sięga poza jego krawędź i tworzy skuteczną barierę nie tylko przy danym stole, ale także pomiędzy zajmującymi wygodne pozycje siedzące uczniami lub osobami. Mocowanie panelu ochronnego jest szybkie i łatwe dzięki zastosowaniu zacisku metalowego oraz paska samoprzylepnego. Oba elementy mocujące należą do wyposażenia. Metalowy zacisk umożliwia uniwersalne dopasowanie do każdej grubości blatu i wraz z taśmą samoprzylepną zapewnia pewne zamocowanie. Zaokrąglone narożniki zapewniają dodatkowe bezpieczeństwo i zapobiegają zranieniom rąk dzieci i młodzieży w wyniku zetknięcia z ostrą krawędzią.

Odpowiednia wielkość dla każdego stołu

Panele ochronne dostępne są w dwóch rozmiarach: SMALL jest właściwym wyborem dla ławek w szkole podstawowej, MEDIUM do biur i biurek w szkołach średnich.

Mocowanie: Panel ochronny jest zamocowany na środku stołu pomiędzy dwoma miejscami siedzącymi.
Mocowanie: Panel ochronny jest zamocowany na środku stołu pomiędzy dwoma miejscami siedzącymi.
Element przedłużający panelu ochronnego jest mocowany do tylnej krawędzi stołu za pomocą metalowego zacisku.
Element przedłużający panelu ochronnego jest mocowany do tylnej krawędzi stołu za pomocą metalowego zacisku.
Dodatkowo do spodniej części panelu ochronnego przymocowana jest taśma samoprzylepna, mocująca panel do krawędzi stołu.
Dodatkowo do spodniej części panelu ochronnego przymocowana jest taśma samoprzylepna, mocująca panel do krawędzi stołu.
Przejdź bezpośrednio do naukowej koncepcji ochrony dla szkół

Normalność. Co to jest?
Informacje dla nauczycieli i rodziców:

Pojawienie się koronawirusa zmieniło nasz świat. Nasza całkowicie inna codzienność jest rzeczywistością. Tęsknota za dawną normalnością wciąż w nas tkwi. Czy istnieją rozwiązania, które mogą sprawić, że praca w szkole znów stanie się przyjemniejsza i łatwiejsza dla wszystkich?

Uzyskaj dalsze informacje zamieszczone tutaj i dotyczące naukowej koncepcji ochrony dla szkół, zwiększającej ochronę przed infekcjami i jednocześnie zwiększającej komfort codziennego, szkolnego dnia.


Poszukujesz paneli ochronnych ze szkła akrylowego w innych formatach lub kształtach?

Poszukujesz paneli ochronnych ze szkła akrylowego w innych formatach lub kształtach?

Oferujemy indywidualne wersje specjalne. Prosimy o zgłoszenie, wspólnie znajdziemy odpowiednie rozwiązanie:

Tel: +49 2452 962-730   E‑Mail: info@trotec.de

Zakup

Ścianka ochronna do szkoły ze szkła akrylowego z krawędzią na aerozole SMALL 800 x 69 x 500 Pokaż w sklepie internetowym Trotec

Ścianka ochronna do szkoły ze szkła akrylowego z krawędzią na aerozole SMALL 800 x 69 x 500

Oszczędzacie Państwo : 380,00 zł

499,95 zł 119,95 zł Cena brutto z podatkiem VAT Cena netto bez podatku VAT  pokaż

Zakup

Ścianka ochronna do szkoły ze szkła akrylowego z krawędzią na aerozole MEDIUM 1007 x 69 x 688 Pokaż w sklepie internetowym Trotec

Ścianka ochronna do szkoły ze szkła akrylowego z krawędzią na aerozole MEDIUM 1007 x 69 x 688

Oszczędzacie Państwo : 430,00 zł

599,95 zł 169,95 zł Cena brutto z podatkiem VAT Cena netto bez podatku VAT  pokaż

Zakup

Ścianka ochronna do biura ze szkła akrylowego z krawędzią na aerozole 1158 x 69 x 688 Pokaż w sklepie internetowym Trotec

Ścianka ochronna do biura ze szkła akrylowego z krawędzią na aerozole 1158 x 69 x 688

Oszczędzacie Państwo : 380,00 zł

549,95 zł 169,95 zł Cena brutto z podatkiem VAT Cena netto bez podatku VAT  pokaż

Zakup

Osłona na blat ze szkła akrylowego z krawędzią na aerozole SMALL 595 x 250 x 750 Pokaż w sklepie internetowym Trotec

Osłona na blat ze szkła akrylowego z krawędzią na aerozole SMALL 595 x 250 x 750

Oszczędzacie Państwo : 380,00 zł

499,95 zł 119,95 zł Cena brutto z podatkiem VAT Cena netto bez podatku VAT  pokaż

Zakup

Osłona na blat ze szkła akrylowego z krawędzią na aerozole MEDIUM 795 x 250 X 750 Pokaż w sklepie internetowym Trotec

Osłona na blat ze szkła akrylowego z krawędzią na aerozole MEDIUM 795 x 250 X 750

Oszczędzacie Państwo : 400,00 zł

549,95 zł 149,95 zł Cena brutto z podatkiem VAT Cena netto bez podatku VAT  pokaż

Zakup

Osłona na blat ze szkła akrylowego z krawędzią na aerozole LARGE 995 x 250 x 750 Pokaż w sklepie internetowym Trotec

Osłona na blat ze szkła akrylowego z krawędzią na aerozole LARGE 995 x 250 x 750

Oszczędzacie Państwo : 480,00 zł

649,95 zł 169,95 zł Cena brutto z podatkiem VAT Cena netto bez podatku VAT  pokaż

Zakup

Szczegóły

Dane techniczne
Informacje ogólne
  Numer części 4.311.000.100
Wymiary zewnętrzne
  Szerokość (bez opakowania) [mm] 1 000
  Wysokość (bez opakowania) [mm] 500
  Szerokość (obszar ściany ochronnej) [mm] 800
  Wysokość (obszar ściany ochronnej) [mm] 500
Masa
  (bez opakowania) [kg] 11,5

 Wyposażenie seryjne

 Wyposażenie dodatkowe

 brak

Panel ochronny, wersja Medium

Dane techniczne
Informacje ogólne
  Numer części 4.311.000.105
Wymiary zewnętrzne
  Szerokość (bez opakowania) [mm] 1 200
  Wysokość (bez opakowania) [mm] 688
  Szerokość (obszar ściany ochronnej) [mm] 1 007
  Wysokość (obszar ściany ochronnej) [mm] 688
Masa
  (bez opakowania) [kg] 12

 Wyposażenie seryjne

 Wyposażenie dodatkowe

 brak

Panel ochronny, wersja do biura

Dane techniczne
Informacje ogólne
  Numer części 4.311.000.110
Wymiary zewnętrzne
  Szerokość (bez opakowania) [mm] 1 158
  Wysokość (bez opakowania) [mm] 688
Masa
  (bez opakowania) [kg] 12

 Wyposażenie seryjne

 Wyposażenie dodatkowe

 brak

Panel na ladę, wersja S

Dane techniczne
Informacje ogólne
  Numer części 4.311.000.150
Wymiary zewnętrzne
  Szerokość (bez opakowania) [mm] 750
  Wysokość (bez opakowania) [mm] 750
Masa
  (bez opakowania) [kg] 11,5

 Wyposażenie seryjne

 Wyposażenie dodatkowe

 brak

Panel na ladę, wersja M

Dane techniczne
Informacje ogólne
  Numer części 4.311.000.151
Wymiary zewnętrzne
  Szerokość (bez opakowania) [mm] 795
  Wysokość (bez opakowania) [mm] 750
Masa
  (bez opakowania) [kg] 11,5

 Wyposażenie seryjne

 Wyposażenie dodatkowe

 brak

Panel na ladę, wersja L

Dane techniczne
Informacje ogólne
  Numer części 4.311.000.152
Wymiary zewnętrzne
  Szerokość (bez opakowania) [mm] 995
  Wysokość (bez opakowania) [mm] 750
Masa
  (bez opakowania) [kg] 11,5

 Wyposażenie seryjne

 Wyposażenie dodatkowe

 brak

Pobieranie

Ładowanie...

Materiały filmowe