1. Produkty i usługi
 2. Produkty ‑ HighPerformance
 3. Systemy zapobiegania infekcjom
 4. Koncepcja ochrony dla biur

„Jak zapewnić najskuteczniejszą ochronę pracowników w czasie pandemii?” …

… to pytanie, które zadawać sobie powinni wszyscy pracodawcy.

W trakcie pandemii koronawirusa, wiele firm staje przed całkowicie nowymi wyzwaniami. Przed pojawieniem się pandemii koronawirusa, typową praktyką było stosowanie standardowych przepisów dotyczących bezpieczeństwa pracy, w celu np. uniknięcia wypadków przy pracy. W dzisiejszej sytuacji, konieczne jest podjęcie znacznie szerzej zakrojonych środków prewencyjnych w celu zapewnienia pracowników przed infekcją patogenem Covid-19. Zastosowanie odpowiednich środków ochrony zdrowia pracowników jest także elementem walki z przerwami w pracy i powodowanymi przez nie kosztami i zmniejszeniem obrotów. Skuteczna koncepcja ochrony zdrowia musi więc zakładać stosowanie rozwiązań technicznych, wykraczających poza typowe zalecenia dotyczące ochrony pracowników przez wirusem SARS-CoV-2, w celu zmniejszenia liczby dni chorobowych oraz ich wpływu na działanie firmy.

Praca w trybie Homeoffice nie zawsze jest możliwa
Akrylowe panele ochronne i maski chronią pracowników biurowych

Homeoffice czy normalny tryb biurowy? Następujące zalecenia dla miejsc pracy zostały sformułowane w celu ograniczenia rozprzestrzeniania się koronawirusa

W ramach polityki ochrony pracowników przed pandemią, rząd sformułował zalecenie pracodawców dotyczące umożliwienia pracownikom pracy z domu, jeśli tylko jest to możliwe. Jeżeli nie jest to możliwe z przyczyn wynikających z działalności przedsiębiorstwa, na przykład z powodu braku dostępu cyfrowego lub braku odpowiednich systemów technicznych w warunkach domowych, konieczne jest podjęcie odpowiednich środków ochronnych w miejscu pracy w celu ograniczenia kontaktów istotnych z epidemiologicznego punktu widzenia. Dodatkowym celem jest zapewnienie jak najlepszej ochrony pracowników przed bezpośrednim lub pośrednim zakażeniem wirusem SARS-CoV-2.

Zdrowe środowisko pracy jest najlepszą ochroną firmy

Relacje między firmami a pracownikami uległy zasadniczej zmianie. Podczas gdy w przeszłości wynagrodzenie było uważane za najważniejszy instrument partnerstwa społecznego, dziś, a zwłaszcza w czasach koronawirusa, istotne okazują się inne wartości. Pracownicy słusznie oczekują zapewnienia w miejscu pracy „najskuteczniejszej” możliwej ochrony przed patogenami. Jeśli środki stosowane w celu ochrony przed infekcjami, a tym samym ochrony zdrowia pracowników, są wdrażane tylko częściowo, to w krótszej lub dłuższej perspektywie zemści się to w postaci obniżenia poczucia komfortu i bezpieczeństwa pracowników. Dodatkowymi konsekwencjami mogą być utrudnienia w działaniu firmy, spowodowane przez ognisko zakażeń koronawirusem.

4 elementy składowe. 4 razy bezpieczeństwo. 4 dobre powody przyjemnego dnia w pracy.

Przejdź do paneli ochronnych

Akrylowe panele ochronne

Nasze mobilne i stacjonarne panele ochronne, wyposażone w obwodową krawędź blokująca rozprzestrzenianie się aerozoli zapewniają wyjątkową ochronę przed kroplami i aerozolami.

Przejdź do paneli ochronnych

Przejdź do wysokowydajnych oczyszczaczy powietrza

Wysokowydajne oczyszczacze powietrza

Mobilne oczyszczacze powietrza o naukowo potwierdzonej skuteczności zwalczania koronawirusa. Made in Germany – urządzenia czołowego producenta.

Przejdź do oczyszczaczy powietrza

Przejdź do monitora jakości powietrza BQ30

Wskaźnik stężenia CO2

Kiedy konieczne jest przeprowadzenie wietrzenia? Monitory jakości powietrza umożliwiają wykrycie w powietrzu wypełniającym pomieszczenia zbyt wysokiego stężenia CO2, drobnego pyłu i cząstek aerozoli.

Przejdź do monitora jakości powietrza BQ30

Przejdź do masek

Maski twarzowo-nosowe

Wysokiej jakości jednorazowe maski twarzowo-nosowe chroniące przed kroplami i aerozolami.

Ochrona przed infekcjami w biurze

Wysoka skuteczność w zwalczaniu niewidocznych aerozoli

Przezroczyste panele ochronne z krawędzią zapobiegającą rozprzestrzenianie się aerozoli stanowią niezawodną ochronę przed większymi kroplami i cząsteczkami aerozoli niewidocznymi gołym okiem. Panele ochronne, dostępne wyłącznie w ofercie firmy Trotec, są wyposażone w obwodową krawędź. Chroni ona przed zakaźnymi aerozolami i wilgotnymi cząsteczkami śliny w codziennym funkcjonowaniu firmy. Specjalnie ukształtowana krawędź zapobiega unoszeniu się cząsteczek aerozoli, emitowanych podczas oddychania lub mówienia w kierunku pracownika zajmującego sąsiadujące lub leżące naprzeciwko miejsce pracy. Ograniczenie rozprzestrzeniania się aerozoli ma miejsce przed ich usunięciem z powietrza przez odpowiednie oczyszczacze powietrza lub środki wentylacyjne. Oddzielna strefa bezpieczeństwa dla każdego pracownika. Krystalicznie przezroczysty element ochrony pracowników, wykraczający poza stosowanie masek chroniących przed zakaźnymi aerozolami, będącymi zgodnie z ustaleniami naukowców głównymi nośnikami wirusa SARS-CoV-2.

Uzyskaj dalsze informacje!

Wysokowydajne oczyszczacze powietrza zapewniają wolne od wirusów, bakterii i aerozoli powietrze wypełniające biura.

Na zewnątrz minus 10 °C. Zdrowy klimat w środowisku biurowym

Zapewnienie jak najlepszej ochrony pracowników wymaga zastosowania niezawodnych rozwiązań, chroniących przed zakaźnymi wirusami znajdującymi się w powietrzu, niezależnie od siły wiatru i temperatury. Wietrzenie poprzez otwarcie okien nie zapewnia wymaganej skuteczności. Zadanie to wypełnić może wysokowydajny oczyszczacz powietrza TAC V+. Nawet w trybie pracy ciągłej, ten mobilny oczyszczacz powietrza ze stałą skutecznością wynoszącą 99,995 procent filtruje wszystkie patogeny znajdujące się w powietrzu wypełniającym pomieszczenie. Model TAC V+ zapewnia prawie 100-procentową ochronę przed chorobotwórczymi cząsteczkami zawieszonymi w powietrzu i przed innymi zanieczyszczeniami. Dotyczy to takich substancji, jak zakaźne aerozole, bakterie, czy nawet drobne cząsteczki kurzu i alergeny, które dostają się do wnętrza przez otwarte okna. Dodatkową korzyścią jest wyeliminowanie marznięcia pracowników w trakcie mroźnych zim. Kosztowna energia grzewcza nie jest uwalniana na zewnątrz przez otwarte okna.

Uzyskaj dalsze informacje!

Zalecenie ciągłego noszenia masek medycznych obowiązuje także w biurach

Zalety bezpieczeństwa w codziennych kontaktach międzyludzkich

Zdążyliśmy przyzwyczaić się już do noszenia masek. Maski medyczne zapewniają wysoki poziom ochrony przed większymi kroplami oraz, w zależności od typu maski, także pewną ochronę przed małymi cząsteczkami aerozoli, emitowanymi podczas oddychania i mówienia. Stosowanie wysokiej klasy masek ochronnych jest zalecane we wszystkich obszarach, które nie są objęte ciągłym działaniem oczyszczacza powietrza. Maski medyczne ze świadectwem producenta, atestowaną wydajnością filtrów i o wysokim komforcie stosowania. 

Regularna wentylacja i sygnalizacja stężenia CO2

Regularne wietrzenie i sygnalizator stężenia CO2

Oprócz zapewnienia stałego oczyszczania powietrza, w przypadku przekroczenia stężenia CO2 na poziomie 1000 ppm, obowiązkiem pracowników pracujących w pomieszczeniach biurowych jest otwieranie okien i przeprowadzenia wietrzenia udarowego. Dzięki zastosowaniu oczyszczaczy powietrza nie jest to absolutnie konieczne w celu zmniejszenia stężenia aerozolu. Zbyt wysokie stężenie CO2 w powietrzu wypełniającym pomieszczenie może prowadzić do pogorszenia samopoczucia i obniżenia zdolności koncentracji. Monitorowanie stężenia CO2 w zależności od potrzeb (w zależności od liczby pracowników znajdujących się w pomieszczeniu) możliwe jest za pomocą monitora jakości powietrza BQ30.

Uzyskaj dalsze informacje!

4 elementy optymalnej ochrony: Oczyszczacz powietrza, panel ochronny, maska oddechowa, sygnalizator stężenia CO2

4 niezawodne elementy każdego, bezpiecznego środowiska roboczego:

 • Przezroczyste panele ochronne z obwodową krawędzią blokującą aerozole.

  Zmniejszenie ryzyka infekcji powodowanych unoszącymi się w powietrzu kropelkami i drobnymi cząsteczkami aerozoli emitowanych przez pracowników w bezpośrednim otoczeniu swojego miejsca pracy.

 • Oczyszczacz powietrza TAC V+.

  Skuteczna i niezawodna redukcja ryzyka zakażeń na drodze pośredniej. Wysoka wydajność energetyczna, skuteczność potwierdzona wynikami badań naukowych i ważny wkład w bezpieczeństwo miejsca pracy.

 • Maski ochronne.

  Medyczna maska twarzowo-nosowa zapewnia bezpieczeństwo po opuszczeniu miejsca pracy, w drodze na przerwę obiadową, przy przejściu do innego pomieszczenia.

 • Sygnalizatory stężenia CO2.

  Kiedy konieczne jest przeprowadzenie wietrzenia? Monitory jakości powietrza wskazują zbyt wysokie stężenia CO2, drobnych cząstek pyłu i aerozolu w powietrzu wypełniającym pomieszczenie.

  W tym miejscu zamieszczamy sprawdzone naukowo koncepcje ochrony stworzone dla biur i obiektów użyteczności publicznej:

Uzyskaj dalsze informacje!

Wszystkie informacje zamieściliśmy w „Poradniku dotyczącym paneli ochronnych dla firm”

Dostępny w formacie PDF „Poradnik dotyczący zastosowania paneli ochronnych dla szkół, biur i firm” zawiera informacje umożliwiające stosunkowo łatwą realizację koncepcji higieny w każdym przedsiębiorstwie. Poradnik zawiera odpowiedzi na najważniejsze pytania dotyczące realizacji koncepcji Prof. Christiana Kählera, dotyczącej przebywania osób w pomieszczeniach zamkniętych. Są to naukowo udowodnione fakty określające ryzyko infekcji w pomieszczeniach zamkniętych, jak również rozwiązania techniczne pozwalające na zredukowanie do minimum ryzyka infekcji na biurowych stanowiskach pracy. Pobierz plik PDF tutaj:

Przejdź bezpośrednio do poradnika dotyczącego paneli ochronnych dla szkół, biur i przemysłu
Ochrona przed infekcjami, przeznaczona dla biur i miejsc pracy biurowej

Zasada działania panelu ochronnego ze szkła akrylowego z obwodową krawędzią blokującą rozprzestrzenianie się aerozoli

Oferowana przez firmę Trotec, obwodowa krawędź chroniąca przed rozprzestrzenianiem się aerozoli, wymusza zawirowanie strumienia cząsteczek aerozolu. W rezultacie cząsteczki aerozolu utrzymują się dłużej w otoczeniu zakażonej osoby i mieszają się z powietrzem, zanim zostaną rozcieńczone i wychwycone przez oczyszczacz powietrza. W przypadku panelu ochronnego BEZ krawędzi obwodowej, cząsteczki aerozolu poruszające się w kierunku płyty akrylowej swobodnie i bez przeszkód przepływają poza jej krawędź. Dzięki temu, potencjalnie zakaźne cząstki aerozoli mogą rozprzestrzeniać się na kolejne rzędy miejsc siedzących.