1. Produkty i usługi
 2. Produkty ‑ HighPerformance
 3. Systemy zapobiegania infekcjom
 4. Koncepcja ochrony dla sądów

"Jak zapewnić dostęp do wymiaru sprawiedliwości w czasie pandemii?"...

...bez narażania stron na ryzyko infekcji wirusem Covid-19?

Pandemia koronawirusa zmieniła nasze życie. Życie społeczne, swobodne kontakty osobiste - wszystko zamarło. Jeżeli to tylko możliwe, powinniśmy pozostawać w domach i pracować zdalnie. Spokojny posiłek we włoskiej restauracji za rogiem? Aktualnie niemożliwe! Miły wieczór filmowy z przyjaciółmi? Nieaktualne! Ograniczenie kontaktów spowodowało wyeliminowanie z naszego życia wielu elementów, które nie są konieczne. Prawidłowo funkcjonujący system sprawiedliwości jest jednakże warunkiem funkcjonowania naszego nowoczesnego społeczeństwa. Dostęp do wymiaru sprawiedliwości jest naszym prawem podstawowym, przysługującym nam nawet w czasie pandemii. W celu utrzymania funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości konieczne jest więc zastosowanie skutecznych koncepcji higieny i rozwiązań technicznych gwarantujących bezpieczne prowadzenie rozpraw sądowych i przesłuchań stron.

Egzekwowanie prawa nie może ucierpieć z powodu niewystarczającego wyposażenia sądów

Czy nasze państwo prawa jest zagrożone przez pandemię?

Koronawirus SARS-CoV-2 dotyka także sądownictwo. Dotyczy to zarówno spraw karnych, cywilnych czy administracyjnych. Spowodowane przez prewencyjne ograniczenie kontaktów zawieszenie lub opóźnienie procedur sądowych rodzi wiele problemów. Wyniki badania przeprowadzonego przez Federalne Zrzeszenie Adwokatów w Niemczech (BRAK) wskazują, że 75 procent ankietowanych adwokatów skarży się na poważne opóźnienia proceduralne przekraczające nawet osiem tygodni. Według raportu, największe opóźnienia wystąpiły w prawie karnym - około 58 procent, a następnie w prawie socjalnym - ponad 56 procent.

Egzekwowanie prawa nie może ucierpieć z powodu niewystarczającego wyposażenia sądów

Zapewnienie ochrony wszystkich stron postępowań sądowych zostało potraktowane niezwykle poważnie. Priorytetowo traktowane są tylko najważniejsze sprawy. Przewodniczący grupy roboczej BRAK "Zapewnienie praworządności" widzi w tym jednak zagrożenie dla "prawa obywateli do ochrony prawnej". Opóźnione egzekwowania prawa i przesuwanie rozpraw sądowych nie może być tłumaczone brakami wyposażenia infrastruktury sądowej.

4 ELEMENTY SKŁADOWE SYSTEMY ZABEZPIECZENIA SĄDÓW PRZED INFEKCJAMI

Przejdź do paneli ochronnych

Akrylowe panele ochronne

Nasze mobilne i stacjonarne panele ochronne, wyposażone w obwodową krawędź blokująca rozprzestrzenianie się aerozoli zapewniają wyjątkową ochronę przed kroplami i aerozolami.

Przejdź do paneli ochronnych

Przejdź do wysokowydajnych oczyszczaczy powietrza

Wysokowydajne oczyszczacze powietrza

Mobilne oczyszczacze powietrza o naukowo potwierdzonej skuteczności w walce z koronawirusem.
Made in Germany - urządzenia czołowego producenta.

Przejdź do oczyszczaczy powietrza

Przejdź do masek

Maski twarzowo-nosowe

Wysokiej jakości jednorazowe maski twarzowo-nosowe chroniące przed kroplami i aerozolami. Wyprodukowane w Niemczech, o sprawdzonej wydajności filtracji.

Przejdź do masek

Przejdź do monitora jakości powietrza BQ30

Wskaźnik stężenia CO2

Kiedy konieczne jest przeprowadzenie wentylacji? Monitory jakości powietrza umożliwiają wykrycie w powietrzu wypełniającym pomieszczenia zbyt wysokiego stężenia CO2, drobnego pyłu i cząstek aerozoli.

Przejdź do BQ30

Ograniczenie zakażeń na sali sądowej

Szybkie wychwytywanie kropli i aerozoli

Zarówno powód i obrońca, jak również pozwany i jego doradca, prowadzą podczas procesu ciągły dialog w bardzo ograniczonej przestrzeni. Ze względu na typowe rozmieszczenie miejsc w sądzie karnym, konieczne jest zapewnienie spójnej ochrony przed kroplami śliny i drobnymi cząsteczkami aerozoli. Ta podwójna ochrona jest możliwa dzięki zastosowaniu przezroczystych paneli ochronnych wyposażonych w obwodową krawędź blokująca rozprzestrzenianie się aerozoli. Elementy te montowane pomiędzy miejscami siedzącymi stron biorących udział w postępowaniu. Panele ochronne, dostępne wyłącznie w ofercie firmy Trotec, są wyposażone w obwodową krawędź chroniącą przed rozprzestrzenianie się aerozoli. Chroni ona przed zakaźnymi aerozolami i wilgotnymi cząsteczkami śliny osoby siedzące obok siebie podczas sesji sądowej. Specjalnie ukształtowana krawędź zapobiega unoszeniu się cząsteczek aerozoli, emitowanych podczas oddychania lub mówienia w kierunku osoby znajdującej się obok. Ograniczenie rozprzestrzeniania się aerozoli ma miejsce przed ich usunięciem z powietrza przez odpowiednie oczyszczacze powietrza lub środki wentylacyjne.

Uzyskaj dalsze informacje!

Wysokowydajne oczyszczacze powietrza zapewniają wolne od wirusów, bakterii i aerozoli powietrze wypełniające sale sądowe

Skuteczna ochrona przez zakaźnymi wirusami i aerozolami

Wysokowydajny oczyszczacz powietrza TAC V+ skutecznie usuwa z powietrza wypełniające pomieszczenie aerozole zawierające wirusy. Mobilny oczyszczacz powietrza do pomieszczeń usuwa 99,995 procent wszystkich patogenów znajdujących się w powietrzu wypełniającym pomieszczenie. Dotyczy to nie tylko koronawirusa Covid-19, lecz także takich cząstek, jak bakterie, alergeny lub drobne cząsteczki kurzu, dostające się do wnętrza przez otwarte okna. Wyciek z filtra? Niemożliwe! Aby zapobiec ponownemu wydostaniu się patogenów wychwyconych w filtrze do powietrza wypełniającego pomieszczenie, specjalny filtr H14-HEPA jest cyklicznie i w regularnych odstępach czasu podgrzewany do temperatury ok. 100°C. Proces podgrzewania niszczy mikroorganizmy wychwycone w filtrze i przeciwdziała rozrostowi bakterii, biofilmów i grzybów. Skuteczność procesu uzyskiwana jest bez użycia szkodliwych dodatków chemicznych lub promieniowania UV-C", potwierdza prof. Kähler z Uniwersytetu Bundeswery w Monachium.

Uzyskaj dalsze informacje!

Zalecenie ciągłego noszenia masek medycznych obowiązuje także w sądach

"Wychwycenie groźnego wirusa wymaga zastosowania wysokiej jakości maski”

Wszyscy przyzwyczailiśmy się już do noszenia masek. Podczas gdy kilka tygodni temu tzw. maski zastępcze były uważane za wystarczającą ochronę przed zakaźnymi kropelkami i aerozolami, nowo odkryte mutacje wirusa wymagają stosowania jeszcze lepszej ochrony. We wszystkich publicznych pomieszczeniach sądowych, w których powietrze nie jest stale filtrowane przez oczyszczacze powietrza, konieczne jest stosowanie wysokiej jakości masek medycznych. Tylko maski medyczne o udokumentowanym pochodzeniu i o potwierdzonej atestem wydajności filtracji i zapewniają stosunkowo wysoki poziom ochrony przy jednoczesnym, wysokim poziomie komfortu stosowania.

Uzyskaj dalsze informacje!

Regularna wentylacja i sygnalizacja stężenia CO2

Najlepsza profilaktyka: Wentylacja i sygnalizator stężenia CO2

W przypadku pomieszczeń konferencyjnych i sal sądowych, oprócz ciągłego oczyszczania powietrza, przekroczenie stężenia CO<sub>2</sub> na poziomie 1000 pm oznacza konieczność przeprowadzenia wietrzenia udarowego. Dzięki zastosowaniu wysokowydajnych oczyszczaczy powietrza w pomieszczeniach, wietrzenie nie jest bezwzględnie konieczne do zmniejszenia stężenia aerozoli. Zbyt wysokie stężenie CO<sub>2</sub> w powietrzu wypełniającym pomieszczenie może prowadzić do pogorszenia samopoczucia i obniżenia zdolności koncentracji. Monitorowanie stężenia CO<sub>2</sub> w zależności od potrzeb (w zależności od liczby osób znajdujących się na sali rozpraw) możliwe jest za pomocą monitora jakości powietrza BQ30.

Uzyskaj dalsze informacje!

4 elementy optymalnej ochrony: Oczyszczacz powietrza, panel ochronny, maska oddechowa, sygnalizator stężenia CO2

4 niezawodne elementy umożliwiające bezpieczne organizowanie konsultacji i posiedzeń:

 • Przezroczyste panele ochronne z obwodową krawędzią blokującą aerozole

  Zmniejszenie ryzyka infekcji powodowanych unoszącymi się w powietrzu kropelkami i drobnymi cząsteczkami aerozoli emitowanych przez uczestników postępowania sądowego w swoim bezpośrednim otoczeniu.

 • Oczyszczacz powietrza TAC V+

  Skuteczna i niezawodna redukcja ryzyka zakażeń na drodze pośredniej. Wysoka wydajność energetyczna, skuteczność potwierdzona wynikami badań naukowych i ważny wkład w bezpieczeństwo sądownictwa.

 • Maski ochronne

  Medyczna maska twarzowo-nosowa zapewnia bezpieczeństwo po opuszczeniu miejsca siedzącego, w drodze do sali konferencyjnej, przy przejściu do innego pomieszczenia.

 • Sygnalizator stężenia CO2

  Kiedy konieczne jest przeprowadzenie wietrzenia? Monitory jakości powietrza wskazują zbyt wysokie stężenia CO2, drobnych cząstek pyłu i aerozolu w powietrzu wypełniającym pomieszczenie.

  W tym miejscu zamieszczamy sprawdzone naukowo koncepcje ochrony stworzone dla sądów, administracji, sal plenarnych, biur i obiektów użyteczności publicznej:

Uzyskaj dalsze informacje!

Wszystkie informacje zamieściliśmy w "Poradniku dotyczącym paneli ochronnych dla urzędów, szkół, biur i administracji"

Dostępny w formacie PDF "Poradnik dotyczącym paneli ochronnych dla urzędów, szkół, biur i administracji” zawiera wyczerpujące informacje umożliwiające stosunkowo łatwą realizację koncepcji bezpiecznej higieny w urzędach, szkołach, budynkach sądowych i salach konferencyjnych. Poradnik zawiera odpowiedzi na najważniejsze pytania dotyczące realizacji koncepcji Prof. Christiana Kählera, dotyczącej przebywania osób w pomieszczeniach zamkniętych. Są to naukowo udowodnione fakty określające ryzyko infekcji w pomieszczeniach zamkniętych, jak również rozwiązania techniczne pozwalające na zredukowanie do minimum ryzyka infekcji na biurowych stanowiskach pracy. Pobierz plik PDF tutaj:

Przejdź bezpośrednio do poradnika dotyczącego paneli ochronnych dla szkół, biur i przemysłu
Ochrona przed infekcjami, przeznaczona dla biur i miejsc pracy biurowej

Zasada działania panelu ochronnego ze szkła akrylowego z obwodową krawędzią blokującą rozprzestrzenianie się aerozoli

Oferowana przez firmę Trotec, obwodowa krawędź chroniąca przed rozprzestrzenianiem się aerozoli, wymusza zawirowanie strumienia cząsteczek aerozolu. W rezultacie cząsteczki aerozolu utrzymują się dłużej w otoczeniu zakażonej osoby i mieszają się z powietrzem, zanim zostaną rozcieńczone i wychwycone przez oczyszczacz powietrza. W przypadku panelu ochronnego BEZ krawędzi obwodowej, cząsteczki aerozolu poruszające się w kierunku płyty akrylowej swobodnie i bez przeszkód przepływają poza jej krawędź. Dzięki temu, potencjalnie zakaźne cząstki aerozoli mogą rozprzestrzeniać się na kolejne rzędy miejsc siedzących.

Oczyszczacz powietrza TAC V+ firmy Trotec: Skuteczność ochrony przed wirusem Covid-19 potwierdzona wynikami badań naukowych

TAC V+ jest pierwszym na świecie, mobilnym oczyszczaczem powietrza do wnętrz, zaprojektowanym specjalnie do filtrowania cząsteczek aerozolu przenoszących wirusy! Oczyszczacz powietrza TAC V+ zapewnia szybkie i wysoce skuteczne usuwanie wirusów z powietrza wypełniającego pomieszczenie, skutecznie neutralizując ryzyko infekcji powietrznej bezpośrednio w miejscu pracy urządzenia.

Został on opracowany z myślą o specyficznych wymaganiach średnich i dużych pomieszczeń, takich jak szkolne klasy, biura czy sale restauracyjne. Dlatego ta mobilna wózkowa konstrukcja zapewnia oczyszczanie dużych ilości powietrza w połączeniu z wysoką elastycznością eksploatacji. Ustawianie, przenoszenie, regulowanie może być wykonane w bardzo krótkim czasie dokładnie tam, gdzie zastosowane modelu TAC jest wymagane.