1. Produkty i usługi
  2. Produkty ‑ HighPerformance
  3. Usuwania szkód zalewowych
  4. Agregaty osuszające do warstw izolacyjnych
  5. Informacje dotyczące technologicznych aspektów działań praktycznych

Informacje dotyczące technologicznych aspektów działań praktycznych

Zasady osuszania warstw izolacyjnych:

Metodzie nadciśnieniowejPrzy metodzie nadciśnieniowej , suche powietrze jest wprowadzane przez specjalne otworzy w warstwie izolacyjnej.

Przepływające powietrze odbiera wilgoć z osuszanej warstwy, i jest wyprowadzane przez szczeliny krawędziowe lub inne otwory wentylacyjne w pomieszczeniu i jest osuszane przez uruchomiony agregat osuszający.

Obieg ten pozwala na uzyskanie określonej wartości wilgotności materiałów.

Metodzie podciśnieniowejPrzy metodzie podciśnieniowej operacja ta przebiega w odwrotnym kierunku. Turbiny podciśnieniowe wysysają powietrze z warstwy izolacyjnej.

W warstwie tej powstaje podciśnienie, wyrównywane przez suche powietrze przedostające się z pomieszczenia przez szczeliny krawędziowe i inne otwory.

Nadciśnienie to nie to samo co podciśnienie!

W celu odessania określonej objętości powietrza, na przykład 100 m³, przy przeciwciśnieniu 100 mbar (np. z materiału Styropor™, wełna mineralna), konieczne jest 20% więcej energii w porównaniu do operacji wpompowania powietrza przy identycznym przeciwciśnieniu (100 mbar) do warstwy izolacyjnej. Przy przeciwciśnieniu 150 mbar (np. perlit) różnica ta zwiększa się do 30%.

Ta sama zależność może zostać wyrażona w inny sposób: Agregat osuszający do warstw izolacyjnych pracujący w trybie nadciśnieniowym, wprowadza ok. 20-30% powietrza więcej niż w przypadku trybu podciśnieniowego przy tej samej konfiguracji.

Podsumowanie: Ze względu na naturalne różnice, metoda podciśnieniowa jest mniej skuteczna niż nadciśnieniowa.

Ważne wskazówki dotyczące metody podciśnieniowej:

W przypadku tego procesu, konieczne jest zastosowanie systemu filtracyjnego w celu uniknięcia przedostania się do sprężarki wody albo cząstek stałych. Prowadzić by to mogło do niedrożności turbiny i do uszkodzenia urządzenia.

Dlatego zalecamy do skorzystania z zalet łańcucha filtracyjnego firmy Trotec - Dalsze informacje zamieszczono tutaj ...

Zalety i wady obu metod w zestawieniu Nadciśnienie Podciśnienie
Niebezpieczeństwo niekontrolowanego rozprzestrzeniania się wody w inne strefy tak nie
Potencjalne uszkodzenia i pogorszenie się klimatu pomieszczenia w sąsiadujących obszarach tak nie
Wilgotność zgromadzona w kątach/suficie może prowadzić do wydłużenia czasu osuszania tak nie
Wydatek powierzchniowy przy identycznym wykorzystaniu maszyny 100 % 80 %
Czas trwania suszenia, porównanie normalny krótszy
Możliwość występowania ubytków w podłogach z kamienia naturalnego w wyniku występowania ciśnienia kapilarnego tak nie
Możliwość zniekształceń podłogi bitumiczno-jastrychowej tak nie
Zabezpieczenie wdychanego powietrza przed zarazkami, alergenami i mikrowłóknami podejrzewanymi o efekty rakotwórcze nie tak
Liczba koniecznych otworów wlotowych/wylotowych więcej mniej
Możliwość zastosowania w obszarach sterylnych jak szpitale, domy seniorów, szkoły, przedszkola itp. zabronione tak