DA 4 Qube

Czy mają Państwo pytania?

Jesteśmy do Państwa dyspozycji z dodatkowymi informacjami.

Klienci prywatni: +48 800 8090 8090
Firmy: +48 22 3075360
 1. Produkty i usługi
 2. Produkty ‑ HighPerformance
 3. Usuwania szkód zalewowych
 4. Jednostka sterowania osuszaniem DA 4 Qube
 5. Zalety systemu

Zalety zaawansowanej technologii osuszania

Model DA 4 Qube, pracując w trybie automatycznym, uzyskuje najwyższe parametry osuszania warstw izolacyjnych.

80 % wszystkich szkód spowodowanych nieszczelnościami sieci wodociągowych objawia się miejscowymi wyciekami. Obszary takie graniczą z miejscami o niskiej wilgotności.

Konwencjonalne osuszanie podciśnieniowe warstwy izolacyjnej powoduje przepływ strumienia powietrza technologicznego w większym stopniu przez strefy o niskiej wilgotności, co skutkuje wydłużeniem czasu osuszania i zwiększonym zużyciem energii.

W odróżnieniu od tego rodzaju zastosowań, stworzona specjalnie do osuszania podciśnieniowego jednostka sterowania DA 4 Qube wyposażona została w funkcję Efidry, czyli w specjalnie skonstruowany, wspomagany czujnikami układ sterowania automatycznego. Dzięki temu urządzenie realizuje aktywne zarządzanie zasysaniem powietrza pomiędzy różnymi, osuszanymi obszarami.

Taktowanie i interwały zasysania są dobierane przez model DA 4 Qube w zależności od osuszanych materiałów i stopnia zawilgocenia warstwy izolacyjnej. Użytkownik jest informowany o wszystkich parametrach roboczych za pośrednictwem zintegrowanego wyświetlacza.

System czujników określa na bieżąco nie tylko stopień zawilgocenia wszystkich stref osuszania, lecz pozwala także na dokonanie analizy i ciągłe protokołowanie wartości wilgotności. W konsekwencji urządzenie precyzyjnie kieruje moc wyjściową do najbardziej zawilgoconego obszaru.

Dodatkowo zachodzi pomiar wilgotności powietrza w pomieszczeniu. Zbliżenie się do docelowej wartości wilgotności powoduje przełączenie urządzenia DA 4 Qube z trybu osuszania aktywnego do dosuszania.

Model DA 4 Qube został wyposażony w czytelny, podświetlany wyświetlacz zawierający trzy linie symboli.
Wieloliniowy wyświetlacz statusu
Wszystkie informacje dotyczące aktualnego statusu procesu są przekazywane w formie komunikatów tekstowych na podświetlanym ekranie modelu DA 4 Qube.
Wieloliniowy wyświetlacz statusu

Praktyczny element wyposażenia: W przypadku awarii zasilania elektrycznego urządzenie DA 4 Qube nie wymaga nawet ponownego włączenia. Włączenie i konfiguracja są bowiem zapisywane w pamięci urządzenia i pozwalają na automatyczne wznowienie pracy z odpowiednimi parametrami. Funkcja ta pozwala na wykorzystanie modelu DA 4 Qube z typowym wyposażeniem do osuszania i, w zależności od danego przypadku, gwarantuje zmniejszenie kosztów zużycia w granicach od 30 do 70 % lub pozwala na osuszenie o 30 % większej powierzchni w tym samym okresie czasu.

Zastosowanie urządzenia DA 4 Qube pozwala na praktyczne wyeliminowanie kosztownych uruchomień zapobiegawczych.

Dzięki zastosowaniu zintegrowanego modemu GSM, model DA 4 Qube w połączeniu z oprogramowaniem MQDatamonitor operator urządzenia jest w czasie rzeczywistym, zdalnie informowany o aktualnych parametrach roboczych i postępie osuszania. Urządzenie automatycznie przekazuje także informację o zakończeniu osuszania i możliwości demontażu instalacji.

Funkcja ta pozwala na precyzyjne zaplanowanie dotychczasowo trudnych do określenia operacji roboczych.

Dodatkową zaletą drastycznego zmniejszenia czasochłonności jest także obniżenie obciążenia mieszkańców hałasem i ciepłem oraz przyspieszenie przywrócenia pomieszczeń do eksploatacji.

Jednostka sterowania DA 4 Qube pozwala na wykorzystanie zalet „uniwersalnego osuszania” w trybie sekwencyjnym.

Jednostki sterowania osuszaniem DA 4 Qube firmy Trotec charakteryzują się nie tylko technicznymi zaletami pozwalającymi na oszczędność czasu i zużycia energii oraz gwarantującymi równomierne osuszanie warstw izolacyjnych. Dodatkową zaletą jest także trwała optymalizacja procedur roboczych i biznesowych, stwarzająca nowe szanse dla przedsiębiorstw zajmujących się osuszaniem:

 • Urządzenie DA 4 Qube bazuje na zastosowaniu „uniwersalnego osuszania” (osuszanie sekwencyjne). Wszystkie operacje osuszania mogą zostać zaplanowane. Przebieg operacji może zostać udokumentowany protokołem. Zdalne połączenie pozwala na kontrolę przebiegu osuszania i obliczenie jego czasu.
 • Kosztowne wizyty kontrolne mogą więc zostać całkowicie wyeliminowane.
 • Model DA 4 Qube minimalizuje krytyczne błędy ekonomiczne błędów wykonania.
 • Model DA 4 Qube kieruje najwyższą moc do stref najwyższego zawilgocenia.
 • „Uniwersalne osuszanie” pozwala na precyzyjne zaplanowanie obciążenia wyposażenia i personelu oraz wykonanie odpowiednich obliczeń.
 • Zastosowanie modelu DA 4 Qube pozwala na dotychczas niemożliwe, precyzyjne określenie operacji osuszania.
 • System pozwala na ekonomicznie atrakcyjne kontrolowanie większych obszarów, dotychczas zarzucane ze względu na zbyt wysokie koszty logistyczne przeprowadzania pomiarów.
 • Przy wykorzystaniu tego samego personelu i wyposażenia, system pozwala na zwiększenie zysków brutto i precyzyjne oszacowanie obrotu i zysku netto.
 • Umożliwia to osuszanie sekwencyjne.
Unikalne w skali światowej rozwiązanie wyłącznie w ofercie firmy Trotec!
Maksymalna wydajność
Dwa czujniki Efidry modelu DA 4 mierzą jednocześnie stosunek mieszaniny i wilgotność powietrza technologicznego oraz, dodatkowo, wilgotność i temperaturę powietrza w pomieszczeniu [1]. Złącze DA-4 [2] umożliwia dodatkowo przesył danych do urządzenia Qube+ lub VX 5 MultiQube.
DA 4 Qube
Zastosowanie modelu DA 4 Qube z aktualnie posiadanymi osuszaczami warstw izolacyjnych możliwe jest dzięki zastosowaniu płyty adaptera DA. Montaż na tylnej ścianie pozwala na wykorzystanie wszystkich zalet bardzo poręcznego modelu DA 4 Qube także w połączeniu z innymi agregatami MultiQube.
Uniwersalne zastosowanie

DA 4 Qube umożliwia uzyskanie najwyższej wydajności przy podciśnieniowym osuszaniu warstw izolacyjnych.

Maksymalna wydajność!