DA 4 Qube

Czy mają Państwo pytania?

Jesteśmy do Państwa dyspozycji z dodatkowymi informacjami.

Klienci prywatni: +48 800 8090 8090
Firmy: +48 22 3075360
  1. Produkty i usługi
  2. Produkty ‑ HighPerformance
  3. Usuwania szkód zalewowych
  4. Jednostka sterowania osuszaniem DA 4 Qube
  5. Zasada działania

Dzięki temu DA 4 Qube uzyskuje krótsze czasy osuszania przy niższym zużyciu energii.

Niewielkie koszty energii i szybsze wysuszenie wszystkich obszarów izolacji z DA 4 Qube

Wysokie przeciwciśnienie powstające w obszarach zawilgoconych powoduje w przypadku konwencjonalnych osuszaczy zbyt duże zwiększenie przepływu przez obszary o niskiej wilgotności i zbytnie zmniejszenie przepływu powietrza przez obszary o wysokiej wilgotności. Prowadzi to do wydłużenia czasu osuszania.

Zastosowanie w osuszaniu podciśnieniowym specjalnie skonstruowanej jednostki sterowania DA 4 Qube, wyposażonej w specjalne czujniki i sterowanie Efidry gwarantuje automatyczny rozdział strumienia powietrza na rożne strefy osuszania.

Dzięki opcjonalnej płycie przyłączeniowej VX, DA 4 Qube może zostać zastosowany z posiadanymi osuszaczami warstw izolacyjnych bez konieczności układania dodatkowych połączeń.
DA4 Qube z płytą przyłączeniową VX

Ten automatyczny rozdział strumienia podciśnienia i jego kierowanie do najbardziej zawilgoconych obszarów powoduje zwiększenie równomierności i przyspieszenie osuszania wszystkich obszarów warstwy izolacji. W zależności od rodzaju szkód, pozwala to na skrócenie czasu operacji i zmniejszenie zużycia energii o 30 do 70 % albo osuszenie powierzchni większej o 30 % w tym samym czasie!

Dodatkową korzyścią jest zmniejszenie obciążenia obszarów szkód hałasem i ciepłem i znacznie szybsze przywrócenie przydatności pomieszczeń do ponownej eksploatacji.

Szczególnie kompaktowa jednostka sterowania osuszaniem DA 4 Qube jest idealnie dostosowana do współpracy z urządzeniami Qube+ i może zostać w kilku ruchach podłączona do urządzenia Qube+, co pozwala na całkowite wyeliminowanie czasochłonnego podłączania węży odstojnika wody.

Także istniejące osuszacze warstw izolacyjnych VX 5 MultiQube mogą zostać połączone z urządzeniem DA 4 Qube dzięki płycie przyłączeniowej VX i uruchomione w trybie pracy zespolonej.

Zasada działania jednostki sterowania osuszaniem DA 4 Qube

Schematyczny obraz podciśnieniowego osuszania warstwy izolacyjnej bez zastosowania modelu DA 4 Qube

Schematyczny obraz podciśnieniowego osuszania warstwy izolacyjnej bez zastosowania modelu DA 4 Qube

W przypadku konwencjonalnego osuszania podciśnieniowego, bez zastosowania jednostki sterowania osuszaniem, wszystkie kanały ssące są ciągle otwarte. Wysokie przeciwciśnienie powstające w obszarach zawilgoconych powoduje w takim przypadku zbyt duże zwiększenie przepływu przez obszary o niskiej wilgotności i zbytnie zmniejszenie przepływu powietrza przez obszary o wysokiej wilgotności. Prowadzi to do wydłużenia czasu osuszania.

Szczegółowy opis cykli osuszania z zastosowaniem czujników

Schematyczny obraz podciśnieniowego osuszania warstwy izolacyjnej z zastosowaniem modelu DA 4 Qube

Schematyczny obraz podciśnieniowego osuszania warstwy izolacyjnej z zastosowaniem modelu DA 4 Qube

DA 4 Qube jest po prostu montowany i mocowany na Qube+. Dzięki temu, czujnik wilgotności powietrza technologicznego może zostać zamontowany do Qube+ [1], a czujnik wilgotności w pomieszczeniu może znaleźć się w pomieszczeniu albo pozostawiony w mocowaniu [2].

W pierwszym cyklu roboczym wykonana zostanie kontrola instalacji i pomiary wartości odniesienia. Wszystkie kanały powietrzne zostaną otwarte. Stan ten odpowiada „klasycznemu” procesowi osuszania podciśnieniowego bez zastosowania sterownika DA 4 Qube.

Następnie osuszanie zostaje przyspieszone dzięki zastosowaniu trybu aktywnego z wykorzystaniem dynamicznego sterowania Efidry. Zasadę działania systemu przedstawiono na poniższych schematach.

1. Interwał Efidry, cykl sterowania 2

1. Interwał Efidry, cykl sterowania 2

W drugim cyklu roboczym pierwszego interwału ustalane zostają wartości wilgotności dla każdego kanału. Wartości te są przekazywane do układu sterowania DA 4.

1. Interwał Efidry, cykl sterowania 3

1. Interwał Efidry, cykl sterowania 3

Na podstawie ustalonych wartości wilgotności, automatyczny układ sterowania DA 4 Qube kieruje w trzecim cyklu roboczym główną moc osuszania do strefy o najwyższej wilgotności. Stan ten trwa przez określony, obliczony czas.

2. Interwał Efidry (i inne)

2. Interwał Efidry (i inne)

W przypadku drugiego i każdego interwału, sterowanie DA 4 Qube oblicza aktualny poziom zawilgocenia stref osuszania i odpowiednio optymalizuje czasy taktowania kanałów ssących. W ten sposób, główna moc strumienia powietrza, automatycznie kierowana jest do miejsc o najwyższej wilgotności. Aktywne, wspomagane czujnikami kierowanie powietrza do stref większego zawilgocenia powoduje równomierne i przyspieszone osuszanie wszystkich obszarów.

Interwał końcowy Efidry

Interwał końcowy Efidry

Po ustaleniu przez układ Efidry równomiernego poziomu wilgotności w monitorowanych strefach, następuje automatyczne zakończenie pracy i przełączenie wszystkich kanałów do trybu dosuszania, przy ich 100 % otwarciu. Tryb dosuszania jest objęty kontrolą parametrów jakościowych: Porównanie parametrów powietrza zewnętrznego i technologicznego powoduje automatyczne przejście urządzenia DA 4 Qube do trybu osuszania aktywnego w przypadku ponownego wykrycia zwiększonego poziomu wilgotności w jednej ze stref osuszania.

DA 4 Qube

Zastosowanie modelu DA 4 Qube pozwala na dotychczas niemożliwe, precyzyjne określenie operacji osuszania.

Wykorzystanie czujników i jednostki sterowania osuszaniem DA 4 Qube gwarantuje skrócenie czasu osuszania i zmniejszenie zużycia energii w granicach od 30 do 70 %. Warto także wspomnieć znacznie niższe obciążenie hałasem i ciepłem i szybsze przywrócenie osuszanych pomieszczeń do eksploatacji. Model DA 4 Qube pozwala także na wykorzystanie „uniwersalnego osuszania” i ustalenie czasu zakończenia operacji, co jest niespotykaną dotychczas zaletą urządzeń tego rodzaju.

Umożliwia to praktycznie całkowite wyeliminowanie kosztownych, zapobiegawczych cykli pomiarowych i precyzyjne ustalenie czasu pracy!