Obsługa klienta i wsparcie techniczne: 00800 80 90 80 90 

Pon. - Pt.: 8:00 - 14:00

  1. Produkty i usługi
  2. Produkty ‑ HighPerformance
  3. Usuwania szkód zalewowych
  4. Ochrona inwestycji zakupionych osuszaczy

Ochrona inwestycji zakupionych osuszaczy

Osuszanie szkód zalewowych przy temperaturze powyżej 35 stopni skraca żywotność osuszaczy do poziomu 35%.

Prosta "Reguła 35" pozwala na łatwe i znaczne wydłużenie żywotności urządzeń do osuszania!

Bardzo wysoka wilgotność powietrza występująca przy wysokiej temperaturze powoduje bardzo szybkie zużywanie osuszaczy. Dotyczy to w szczególności urządzeń przystosowanych do pracy w niskich temperaturach.

Nie wynika to z jakości zastosowanych komponentów. Jest to zjawisko czysto fizyczne, na które producenci dostępnych na rynku osuszaczy do niskich temperatur nie mają żadnego wpływu.

Osuszacze kondensacyjne mogą być z powodzeniem stosowane przy temperaturze do 35 °C oraz umiarkowanej wilgotności względnej wynoszącej ok. 70 %. Bardzo wysoka wilgotność powietrza przy jednocześnie wysokiej temperaturze oznacza, że wilgotne powietrze musi przyjąć znacznie większą ilość energii. Energia ta musi później zostać odprowadzona przez środek chłodniczy.

Oznacza to znaczny wzrost ciśnienia środka chłodniczego i pociąga za sobą ogromne obciążenie sprężarki.

Osuszacze powietrza będą kontynuować pracę, lecz parametry robocze znajdować się będą "głęboko w czerwonym obszarze". Skutkuje to znacznym skróceniem żywotności urządzenia.

W przypadku tego rodzaju osuszania, zastosowanie osuszacza kondensacyjnego jest nieodzowne. Osuszacze adsorpcyjne pochłaniają znacznie więcej energii i nie stanowią istotnej alternatywy ze względu na aspekty ekonomiczne.

Z tego względu sformułowaliśmy listę praktycznych zaleceń:

Żywotność osuszacza może zostać łatwo zwiększona poprzez jego zastosowanie do osuszania budowlanego lub do osuszania szkód zalewowych przy temperaturach znacznie niższych niż 35 °C!

W przypadku technicznego osuszania szkód zalewowych, najłatwiejszym sposobem realizacji tego zalecenia jest wyprowadzenie ciepłego powietrza technologicznego Qube bezpośrednio z pomieszczenia za pośrednictwem przewodu 50 mm podłączonego do króćca.

Jeżeli odprowadzenie nie jest możliwe, urządzenie do osuszania warstw izolacyjnych może zostać zainstalowane na zewnątrz remontowanego pomieszczenia. Zalecamy zastosowanie PlanoPro Jest to dysza drzwiowa pozwalająca na odpowiednie ułożenie przewodów.

Ponieważ, Proces powietrza ususzacza warst izolacyjnych jest odpowiedzialny za ogrzewanie do temperatury pokojowej – niezależnie od modelu lub producenta. Z tego względu, osuszacze warstw izolacyjnych firmy Trotec, wyposażone w turbosilniki, posiadają także zabezpieczenie termiczne, automatycznie przerywające pracę urządzenia przy temperaturze od 40 do 45 °C. Qube+ jest również wyposażony w funkcję zabezpieczenia termicznego czujnika na bazie której urządzenie w przypadku poważnego przegrzania przełącza początkowo na poziom 1 – w zależności od temperatury włącza czujnik monitorowany z powrotem do normalnej temperatury pracy lub stanu wyłączenia. Zastosowanie tego zabezpieczenia nie tylko znacznie wydłuża żywotność osuszaczy warstw izolacyjnych i osuszaczy powietrza. Zabezpieczenia te chronią także przed termicznymi uszkodzeniami znajdujących się w pomieszczeniu przedmiotów oraz samego budynku.

Zarówno w przypadku osuszania budowlanego, jak i osuszania szkód zalewowych, transport wilgoci w materiałach budowlanych następuje przy zbyt wysokich temperaturach za pośrednictwem mechanizmu dyfuzyjnego. Zjawisko przepływu kapilarnego już nie występuje. Oznacza to, że przy temperaturach powyżej 45 °C, osuszanie praktycznie nie zachodzi.