1. Produkty i usługi
  2. Produkty ‑ HighPerformance
  3. Usuwania szkód zalewowych
  4. Akcesoria osuszanie izolacji

Remontowe wyposażenie dodatkowe

Nasza oferta wyposażenia do usuwania szkód powodziowych i remontów

Wyposażenie do osuszania warstw izolacyjnych?

Wieża

Poszukujesz maszyn lub wyposażenia do osuszania warstw izolacyjnych?

Nasza oferta maszyn i wyposażenia dodatkowego służącego do osuszania warstw izolacyjnych obejmuje sprężarki bocznokanałowe, odstojniki wody, tłumiki hałasu, mikrofiltry, filtry Hepa, króćce łączące oraz wielostopniowe systemy filtrujące do urządzeń do osuszania warstw izolacyjnych.

Zagadnienie: Pomiar wydajności instalacji osuszających ...

Wykorzystaj urządzenie T3000 w czujnikiem anemometrycznym w celu sprawdzenia wydajności instalacji osuszających przy osuszaniu warstw izolacyjnych po wystąpieniu szkód powodziowych.

Przykład T3000Narzędzie to umożliwia nie tylko szybkie i precyzyjne określenie, czy przepływ powietrza przez otwory jest wystarczający do osuszenia warstwy izolacyjnej. T3000 to precyzyjny, cyfrowy, uniwersalny miernik serii MultiMeasure, umożliwiający przyłączenie różnych czujników SDI. Prosta zmiana czujnika umożliwia wykorzystanie tego uniwersalnego miernika na przykład jako pojemnościowego miernika wilgotności materiału, termohigrometru lub mikrofalowego miernika wilgotności wgłębnej! Dodatkowo, T3000 umożliwia przyłączenie elektrod oporowych do pomiaru wilgotności budowlanej.

Remont będzie dużo łatwiejszy. Dzięki sprawdzonym i użytecznym narzędziom do każdej sytuacji i dla każdej aplikacji. Nasza szeroka gama akcesoriów do niwelowania strat po powodziach i zalaniach zapewnia dobrą obsługę.