1. Produkty i usługi
  2. Produkty ‑ HighPerformance
  3. Usuwania szkód zalewowych
  4. Wielostopniowe systemy filtracyjne

Wielostopniowe systemy filtracyjne do agregatów osuszających warstwy izolacyjne

Zapoznaj się z zaletami wielostopniowego systemu filtracyjnego i zestaw go według potrzeb

Osuszanie podciśnieniowe z zastosowaniem separatorów w celu ochrony turbiny podciśnieniowej przed działaniem wody i dużych cząstek

Stosowane dotychczas standardowe
osuszanie nadciśnieniowe jest dzisiaj wykorzystywane przez specjalistyczne firmy przeważnie w niezamieszkałych obszarach.

Porównanie obu procesów oraz inne powody skłoniły nas do zestawienia dla naszych klientów "Praktycznych informacji dotyczących procesów osuszania".

Ze względu na stale wzrastającą zapadalność na alergie, wzrastającą obecność rakotwórczych włókien, kurzów, azbestu, roztoczy oraz problemów związanych z powstawaniem pleśni i grzybów, technologia osuszania podciśnieniowego jest stosowana nie tylko ze względu na ogólne zalecenia, lecz także na wymogi prawne, na przykład §20 przepisów GefStoffV dotyczących substancji niebezpiecznych, wymagających zastosowania tego procesu w przypadku stwierdzenia pleśni lub zastosowania wełny mineralnej do izolacji.

W trakcie prac remontowych dotyczących izolacji, powstają wysokie stężenia niebezpiecznych drobnych pyłów, mikrowłókien izolacji mineralnej oraz zarodników grzybów i bakterii.

Te szkodliwe cząstki mogą być wyłapane wyłącznie po zastosowaniu drobnocząstkowych filtrów odpowiedniej klasy. Tylko w ten sposób uzyskać można ochronę prze ekspozycją na działanie tych substancji.

Prawidłowo skonfigurowany system filtracyjny wyłapuje 99,97% cząstek o wielkości do 0,3 mikrometra. Gwarantuje to optymalne oczyszczanie powietrza, przed jego ponownym wprowadzeniem do pomieszczenia lub odprowadzeniem na zewnątrz.

System filtrowania wielostopniowego MultiQube - więcej niż suma składników...

Separator wody, filtry mikro oraz HEPA są prawidłowo do siebie dobranymi specjalnymi konstrukcjami, stworzonymi przez wyspecjalizowane biura inżynierskie. Ich przepustowość i powierzchnia filtrowania są dobrane w szczególności do maksymalnej wydajności wentylatora podciśnieniowego sprężarek VE.

Dzięki temu, wszystkie filtry firmy Trotec są dopuszczone do zastosowania w turbinach podciśnieniowych o podciśnieniu powyżej 250 mbar.

Nie jest to kres możliwości systemu filtrów
MultiQube...

Wszystkie moduły są poddane ciągłym pracom rozwojowym i innowacyjnym rozwiązaniom zwiększającym wydajność w celu polepszenia walorów ich praktycznego zastosowania.

Dzięki temu, nowa kaseta filtracyjna WA 4i w zasadzie nie wytwarza oporu przepływu, nowa funkcja HEPAControl eliminuje zmniejszenie strumienia suchego powietrza w wyniku zanieczyszczenia elementów filtra HEPA.

Wykorzystaj zalety wielostopniowego łańcucha filtrów stosując poszczególne moduły firmy Trotec.

Połączenie należących do oferty Firmy Trotec odstojników wody, mikrofiltrów oraz dmuchaw umożliwia stworzenie wysokiej sprawności, trzystopniowego systemu filtracyjnego.

W zależności od zanieczyszczenia powietrza i obszaru zastosowania, system może być rozszerzony przez instalację modułu filtra HEPA firmy Trotec w postaci 4 członowego łańcucha filtracyjnego.

Poniżej przedstawiono siedem przykładów instalacji, co jest niewątpliwie przekonującym przykładem ilustrującym zalety modularnej filozofii firmy Trotec...

Komponenty systemu:

  • Sterownik przepływu (1)
  • Separator wody
  • ze zintegrowanym systemem mikrofiltrów (2)
  • Filtr HEPA (3)
  • Agregat do osuszania warstw izolacji (4) 
  • Tłumik (5)

Nowe szybkozłącze TTKwic umożliwia szybką instalację centralnego odstojnika wody do wszystkich agregatów osuszających. W połączeniu z nową, sterownik przepływu DA 4 i systemem Efidry możliwe jest przyspieszenie osuszania o 30-70%.

W końcowym rozliczeniu, system MultiQube nie tylko polepsza filtrowanie powietrza przy maksymalnym przepływie, zwiększając współczynnik sprawności. Dodatkowo uzyskano zwiększoną żywotność sprężarki oraz możliwość dostosowania konfiguracji modułów urządzenia do potrzeb. Sterownik przepływu DA 4 umożliwia także stworzenie aktualnie najszybciej działającego systemu osuszania warstw izolacyjnych.

Zalety uniwersalnej filozofii modułowej firmy Trotec

Urządzenia przystosowane do wszystkich zadań roboczych są obarczone kompromisami wymuszonymi przez uniwersalność konstrukcji. Podobna zasada obowiązuje w przypadku pojazdów, ubrań itp. Tak samo jest w przypadku urządzeń przeznaczonych do osuszania.

Filozofia ta opiera się na założeniu, że ustalenie elementów potrzebnych do danego zadania roboczego najlepiej zostanie określone przez samego użytkownika. System umożliwia integrację wszystkich potrzebnych kombinacji.

Wymaganie to nie może zostać zrealizowane z urządzeniami typu Kombi, gdzie wiele komponentów zabudowano w sposób stały, bez możliwości ich zamiany. Dodatkowo, zabudowane na stałe urządzenia są zazwyczaj cięższe i kłopotliwe w przenoszeniu. Wszystkie elementy urządzenia są także eksploatowane niezależnie od tego, czy jest to konieczne.

Osuszacz w obudowie kompresora?

Filtr HEPA w separatorze wody?

Rozwiązania takie zwiększają nie tylko koszty nabycia, lecz także koszty konserwacji i czyszczenia.

System modularny może zostać optymalnie wykorzystany do każdego zadania roboczego.

Modułowe urządzenia firmy Trotec mogą zostać precyzyjnie dostosowane do aktualnego zapotrzebowania.

W przypadku potrzeby zastosowania sprężarki, istnieje możliwość konfiguracji urządzenia zawierającego tylko sprężarkę.

Emisja hałasu w trakcie pracy.

Emisja hałasu w trakcie pracy może zostać zmniejszona przez zastosowanie tłumika.

Suszenie podciśnieniowe.

Połącz odstojnik wody i mikrofiltra.

Obszary higieniczne, niebezpieczeństwo zanieczyszczenia.

Uzupełnij osuszacz przez filtr HEPA.

Bardzo szybkie suszenie podciśnieniowe.

Zainstaluj sterownik przepływu DA 4 MultiQube.

Zaletą jest idealne dostosowanie poszczególnych modułów do siebie i możliwość ich dowolnej kombinacji oraz indywidualnego zastosowania.

System łączy w ten sposób wysoką ekonomikę eksploatacji oraz łatwą obsługę i niezwykłą uniwersalność.

50 % wszystkich
zastosowań!

50 % wszystkich
zastosowań!

Dwa poniższe przykłady instalacji wykazują zalety systemu modularnego:

Po lewej stronie zastosowano łańcuch filtracyjny bez filtra HEPA. Konfiguracja taka odpowiada 50% zastosowań. Modułowa budowa umożliwia stworzenie za pomocą filtrów HEPA konfiguracji jak na ilustracji po prawej stronie po wykonaniu kilku prostych, ręcznych czynności.

Zaleta: Wszystkie robocze moduły łańcucha filtracyjnego Trotec zostały obliczone i zestrojone ze sobą w celu spełnienia wszystkich wymagań skutecznego suszenia warstw izolacyjnych za pośrednictwem procesu podciśnieniowego. Uwzględniono odpowiedni dobór wielkości, stosunki powierzchni filtrujących, opór przepływu oraz moc pobierania powietrza.

Dalsze siedem przykładów instalacji są niewątpliwie przekonującym przykładem ilustrującym zalety modularnej filozofii firmy Trotec...