termostat gniazdkowy BN30
termostat radiowy BN35
Home Comfort
 1. Produkty i usługi
 2. Produkty ‑ HomeComfort
 3. Inne wyposażenie dodatkowe
 4. Termostaty pokojowe

Termostaty pokojowe

Kieszonkowe termostaty pokojowe - niezawodna kontrola komfortu termicznego

Termostaty pokojowe umożliwiają wygodne sterowanie elektrycznymi urządzeniami grzewczymi i chłodzącymi w celu zapewnienia stabilnych, przyjemnych, komfortowych temperatur w domu, w domu letniskowym lub nawet w pracy - bez konieczności ręcznej regulacji temperatury urządzenia grzewczego lub chłodzącego. Dodatkowo, termostat gniazdkowy znacznie zmniejsza zużycie energii przez podłączone urządzenie grzewcze lub klimatyzacyjne, ponieważ odbiornik jest wyłączany automatycznie i bez resztkowego poboru mocy, gdy tylko osiągnięta zostanie temperatura zadana. Poniżej zamieszczono najważniejsze informacje dotyczące funkcjonalności i optymalnego doboru termostatu pokojowego.

CYFROWE TERMOSTATY POKOJOWE DO PRZENOŚNYCH URZĄDZEŃ GRZEWCZYCH I KLIMATYZACYJNYCH

Za pomocą cyfrowego termostatu gniazdkowego lub radiowego możliwe jest wygodne i łatwe kontrolowanie temperatury pokojowej. Urządzenie to umożliwia włączanie lub wyłączanie urządzenia grzewczego lub klimatyzatora podłączonego do termostatu, gdy zmierzona temperatura pokojowa odbiega od temperatury zadanej ustawionej w termostacie. Na przykład, w gorące lato chłodzenie może być realizowane za pośrednictwem mobilnego klimatyzatora, regulowanego zarówno termostatycznie, jak i czasowo, redukują tym samym wysokie koszty energii.

Ciekawostka: Zastosowanie termostatu gniazdkowego korzystne jest także w przypadku klimatyzatorów z wbudowanym termostatem, ponieważ połączenie obu urządzeń otwiera dodatkowe możliwości regulacji temperatury w pomieszczeniu. Ważne jest jednak wcześniejsze sprawdzenie, czy dany klimatyzator jest przystosowany do zasilania termostatem gniazdkowym. W takim przypadku czas włączenia/wyłączenia klimatyzatora można zaprogramować za pomocą termostatu pokojowego w celu uzyskania oszczędności energii.

W chłodniejszych miesiącach roku zaleca się stosowanie termostatu pokojowego takiego jak BN30 do regulacji temperatury elektrycznych dmuchaw grzewczych, płyt grzewczych, promienników podczerwieni lub grzejników konwekcyjnych. Po ustawieniu żądanej temperatury, termostat jako dedykowany sterowni temperatury gwarantuje utrzymanie temperatury pokojowej w zadanym zakresie temperatury. Bezprzewodowe termostaty takie jak BN35 posiadają także szereg wygodnych funkcji, które umożliwiają perfekcyjne dostosowanie regulacji temperatury do indywidualnego rytmu życia i pracy. Zastosowaniu termostatu radiowego z nadajnikiem ręcznym i kilkoma gniazdami radiowymi pozwala na centralne sterowanie kilkoma mobilnymi urządzeniami grzewczymi i klimatyzacyjnymi w różnych pomieszczeniach.

Zestawienie zalet: W zależności od ustawionej wartości temperatury pokojowej, termostat gniazdkowy włącza i wyłącza podłączone urządzenia grzewcze lub chłodzące w sposób całkowicie automatyczny, zapewniając w ten sposób stabilny, komfortowy klimat przy jednoczesnym zmniejszeniu zużycia energii.

Możliwości zastosowania

JAK DZIAŁA TERMOSTAT GNIAZDKOWY?

Termostat pokojowy jest inteligentnym regulatorem temperatury, który w pełni automatycznie reguluje temperaturę w pomieszczeniu zgodnie z zadanym przez użytkownika ustawieniem. Po podłączeniu termostatu gniazdkowego do wolnego gniazda w pomieszczeniu, wystarczy podłączyć do termostatu przewód zasilania elektrycznej jednostki grzewczej lub chłodzącej. Po ustawieniu docelowej temperatury, zintegrowany czujnik temperatury w sposób ciągły mierzy temperaturę powietrza i w razie potrzeby włącza lub wyłącza podłączone urządzenie w celu osiągnięcia w pomieszczeniu zadanej temperatury.

CHŁODZENIE I OGRZEWANIE: OPTYMALNA KONTROLA TEMPERATURY

Dwa różne tryby pracy pozwalają na zastosowanie do sterowania grzejnikami i klimatyzatorami. Podłączone urządzenie grzewcze jest włączane, gdy temperatura spada poniżej temperatury zadanej. Analogicznie klimatyzator uruchamiany jest tylko wtedy, gdy zmierzona temperatura powietrza może przekroczyć temperaturę zadaną. W przypadku cyfrowych termostatów pokojowych takich jak BN30, temperaturę zadaną można ustawić w zakresie od 5 °C do 30 °C. Termostat radiowy BN35 umożliwia eksploatację w zakresie od 0 °C do 70 °C w praktycznym kroku co 1 stopień (lub Fahrenheit).

DOSKONAŁA WIZJA KOMFORTOWEJ TEMPERATURY

Sterowanie termostatyczne termostatów radiowych takich jak BN35 jest uzupełniane przez indywidualnie programowalny wyłącznik czasowy z maksymalnie 6 czasami przełączania.

JAKIE TYPY TERMOSTATÓW POKOJOWYCH OEFROWANE SĄ NA RYNKU?

Do sterowania mobilnymi urządzeniami grzewczymi i chłodzącymi przystosowane są generalnie dwa typy termostatów pokojowych. Nasza oferta termostatów pokojowych obejmuje zarówno proste termostaty gniazdowe do sterowania niezależnymi urządzeniami, jak i wielofunkcyjne termostaty radiowe, za pomocą których można sterować jednocześnie nawet 100 gniazd radiowych i podłączonych do nich urządzeń.

BN35 - możliwość zastosowania latem i zimą

TERMOSTAT GNIAZDKOWY Z CZUJNIKIEM TEMPERATURY

Cyfrowy termostat gniazdowy, jak np. termostat gniazdkowy BN30 charakteryzuje się prostą obsługą i łatwym programowaniem. Po ustawieniu zadanej temperatury, wbudowany w głowicę termostatyczną czujnik temperatury mierzy rzeczywistą wartość temperatury pokojowej i steruje pracą podłączonego urządzenia grzewczego lub klimatyzatora w celu uzyskania zadanej wartości.

Zalety cyfrowego termostatu gniazdkowego BN30:

 • Przystosowanie do sterowania urządzeniami grzewczymi i chłodzącymi
 • Zakres roboczy od 5 °C do 30 °C 
 • Wyświetlacz LCD ze wskaźnikiem temperatury
 • Łatwa obsługa i programowanie
 • Trwałe odłączenie odbiornika energii elektrycznej
 • Atrakcyjny koszt zakupu
BN30

TERMOSTAT RADIOWY Z JEDNYM NADAJNIKIEM I WIELOMA ODBIORNIKAMI

Wygodne sterowanie wieloma urządzeniami mobilnymi i programowane czasy włączania i wyłączania zrealizować można za pośrednictwem wielofunkcyjnego urządzenia, takiego jak termostat radiowy BN35. Termostat radiowy składa się z radiowego gniazda zdalnego sterowania (odbiornika) i nadajnika radiowego (nadajnika). Termostat zdalnie sterowany w nadajniku ręcznym zawsze mierzy temperaturę pomieszczenia dokładnie w tym miejscu, w którym znajduje nadajnik. Termostat radiowy BN35 umożliwia jednoczesne sterowanie nawet 100 gniazdami radiowymi za pomocą jednego nadajnika na odległość do 20 metrów.

Zalety cyfrowego termostatu radiowego BN35:

 • Przystosowanie do sterowania urządzeniami grzewczymi i chłodzącymi
 • Wygodna funkcja wyłącznika czasowego
 • Oddzielny nadajnik ręczny i odbiornik
 • Zakres roboczy od 0 °C do 70 °C
 • Wyświetlacz LCD ze wskaźnikiem temperatury
 • 2-biegunowe, bezpieczne przełączanie
 • Szerokie możliwości programowania
 • Równoległe sterowanie nawet 100 gniazd radiowych 
 • Trwałe odłączenie odbiornika energii elektrycznej
 • Zdalne sterowanie
 • Automatyczne zabezpieczenie przed zamarzaniem
BN35

Jaki termostatu okaże się optymalny dla danego zastosowania?

Przed zakupem termostatu pokojowego należy określić zakres i typ jego zastosowania. Ponadto należy upewnić się, że urządzenie grzewcze lub chłodzące, które ma być sterowane, jest przystosowane do zasilania za pomocą zewnętrznego termostatu pokojowego.

Uwagi ogólne: Urządzenia elektryczne, które nie uruchamiają się automatycznie po przerwie w dostawie prądu, nie są przystosowane do zasilania za pomocą zewnętrznego termostatu pokojowego!

Poniższa tabela zawiera wyszczególnienie różnych rodzajów zastosowań i przeznaczone do nich termostaty pokojowe.

OBSZARY ZASTOSOWAŃ TERMOSTATÓW POKOJOWYCH

OBSZAR ZASTOSOWANIA* BN30 BN35
Ręczne i termostatyczne sterowanie ogrzewaniem i chłodzeniem x x
Ręczne i programowane czasowo sterowanie ogrzewaniem i chłodzeniem - x
Sterowanie tylko jednym odbiornikiem x x
Sterowanie kilkoma odbiornikami/gniazdami - x
(do 100) Zastosowanie jako zabezpieczenie przed zamarzaniem - x
Sterowanie temperaturą w szklarniach x x
Sterowanie pompami starych systemów ogrzewania x x
Sterowanie temperaturą w pomieszczeniach magazynowych x x

 Wyposażenie seryjne

 Wyposażenie dodatkowe

 brak