Obsługa klienta i wsparcie techniczne: +48 22 3075362

Pon. - Pt.: 8:00 - 14:00

AirgoClean® 150 E
Home Comfort
 1. Produkty i usługi
 2. Produkty ‑ HomeComfort
 3. Oczyszczanie powietrza
 4. AirgoClean 150 E

Oczyszczacz powietrza AirgoClean® 150 E o atrakcyjnym wzornictwie

Swobodnie oddychaj czystym powietrzem oczyszczonym przez 3-stopniowy system filtracyjny HEPA z jonizacją i wskaźnikiem jakości powietrza

Czyste powietrze każdego dnia

Czyste powietrze to niższe ryzyko chorób! Z każdym oddechem nasze płuca wypełnia około pół litra powietrza. Każdy oddech powoduje także przedostawanie się do płuc drobnych cząstek szkodliwych substancji. Osiadają one w oskrzelach i pęcherzykach płucnych oraz mogą mieć krótko- lub długoterminowy wpływ na nasze zdrowie. Zanieczyszczenie powietrza stanowi zatem szczególne obciążenie, zwłaszcza dla dzieci, osób cierpiących na alergie i osób już cierpiących na inne schorzenia. Im wyższy poziom zanieczyszczenia powietrza, na przykład w pobliżu ruchomych dróg, tym jego wpływ na wydajność i samopoczucie w codziennym życiu staje się bardziej widoczny. Model AirgoClean® 150 E jest wyposażony w 3-stopniowy system filtrów HEPA i zapewnia wysoki poziom ochrony przed chorobotwórczymi mikrocząsteczkami, niezawodnie usuwając z powietrza wypełniającego pomieszczenie zanieczyszczenia o wielkości kilku mikrometrów.

Jakie alergeny i szkodliwe substancje są odfiltrowywane z powietrza?

Powietrze wypełniające pomieszczenia jest często bardziej zanieczyszczone niż powietrze zewnętrzne. Jednak w wielu przypadkach, nawet pozornie czyste "świeże powietrze" okazuje się być niebezpiecznie zanieczyszczone wysokim stężeniem zawieszonego pyłu. Te mikroskopijne cząstki dostają się do wnętrza przez otwarte drzwi i okna. Wraz z oddechem, wnikają także się do organizmu ludzkiego.

Model AirgoClean® 150 E usuwa z powietrza wypełniającego pomieszczenie nawet 99,97 % wszystkich, unoszących się w powietrzu zanieczyszczeń o wielkości do 0,3 mikrometra:

 • Bakterie i wirusy
 • Lotne związki organiczne
 • Roztocza
 • Kurz domowy
 • Grzybnie
 • Sierść zwierzęca
 • Pył zawieszony
 • Pyłki roślinne (pyłki kwiatowe)
 • Zapachy zwierząt

AirgoClean® 150 E: Czyste powietrze bez zanieczyszczeń

Chroń siebie i swoje otoczenie. Zapewnij czyste powietrze stosując filtr HEPA, usuwający 99,97 % zawieszonych w powietrzu, chorobotwórczych cząstek. Czujniki jakości powietrza „Air-Quality” zastosowane w modelu AirgoClean® 150 E w sposób ciągły mierzą jakość i stopień zanieczyszczenia powietrza w celu zapewnienia inteligentnej kontroli intensywności oczyszczania. Dmuchawa z czterostopniową regulacją osiąga maksymalny przepływ powietrza sięgający 355 m³/h i zapewnia zauważalną poprawę jakości powietrza w pomieszczeniach o powierzchni do 42 m² lub 105 m³.

3-funkcyjna technologia filtra HEPA w parze z komfortem i funkcjonalnością

Elegancki i ponadczasowy, biały model AirgoClean® 150 E łączy w sobie trzystopniową technologię filtracyjną HEPA z komfortem i przemyślaną funkcjonalnością. Wskaźnik jakości powietrza na eleganckim czarnym wyświetlaczu pokazuje jakość powietrza w pomieszczeniu z zastosowaniem trzech kolorów. Komfortowe cechy użytkowe AirgoClean® 150 E są uzupełniane przez trzy tryby pracy (tryb automatyczny z wykrywaniem światła, tryb turbo, tryb nocny). Ten komfortowy oczyszczacz powietrza posiada także wskaźnik wymiany filtra, timer oraz zabezpieczenie przed dostępem dziećmi, umożliwiające eksploatację urządzenia bez nadzoru.

Kolorowy wskaźnik jakości powietrza

Umieszczony centralnie wyświetlacz jakości powietrza AirgoClean® 150 E w czytelny sposób przedstawia stężenie niewidocznego, ale szkodliwego dla zdrowia zawieszonego pyłu i innych zanieczyszczeń powietrza wypełniającego pomieszczenie. Jakość powietrza w pomieszczeniu (ilość cząstek zawieszonego pyłu o wielkości < 2,5 µm) jest wyświetlana na przyciemnianym wyświetlaczu LED i jest widoczna nawet z większej odległości. Pasek wskaźnika wykorzystuje trzy kolory, w czytelny sposób przekazujące informację o jakości powietrza:

Prędkość wentylacji i związana z nią wydajność oczyszczania powietrza jest w trybie automatycznym kontrolowana w zależności od jakości powietrza:

Zielony: dobra jakość powietrza 
Pomarańczowy: średnia jakość powietrza 
Czerwony: niska jakość powietrza 

Co oznacza wartość stężenia PM2,5?

Cząstki PM2.5 to pyłu o średnicy mniejszej niż 2,5 µm, który może przedostawać się do płuc. Te drobne cząsteczki są uważane za zagrożenie dla zdrowia ze względu na swoje niewielkie rozmiary umożliwiające wnikanie wgłąb dróg oddechowych, do układu krążenia i mózgu, gdzie mogą osadzić się i powodować uszkodzenia. Projekt REOMETRIA uruchomiony przez WHO wykazał, że drobny pył może prowadzić między innymi do miażdżycy, schorzeń porodowych choroby układu oddechowego u dzieci.

Tryb automatyczny: Czyste powietrze, inteligenta kontrola

Jakość powietrza wypełniającego pomieszczenie nie może być dziełem przypadku! Sterowany czujnikami oczyszczacza powietrza AirgoClean® 150 E monitoruje i filtruje powietrze w komfortowym trybie automatycznym bez konieczności ingerencji użytkownika. Dzięki temu, otoczenie urządzenia będzie zawsze wypełnione higienicznie doskonałym powietrzem, wolnym od szkodliwych pyłów zawieszonych i cząstek szkodliwych substancji. Zdrowe życie bez żadnych kompromisów!

Czystość powietrza pod pełną kontrolą: Kolorowy wskaźnik jakości powietrza

Oprócz możliwości ręcznego ustawienia jednego z 3 stopni wentylacji, oczyszczacz powietrza AirgoClean® 150 E design posiada także inteligentny tryb automatyczny. W tym trybie pracy, nowoczesne czujniki jakości powietrza „Air-Quality” mierzą jakość powietrza w czasie rzeczywistym. Umożliwia to natychmiastowe dostosowanie parametrów roboczych oczyszczania powietrza, np. w sytuacji wykrycia cząstek brudu wniesionych z zewnątrz na obuwiu. na cząsteczki brudu wprowadzone z zewnątrz przez podeszwy butów. Kolorowy wskaźnik jakości powietrza na nowoczesnym wyświetlaczu z dotykowym sterowaniem w czytelny sposób ilustruje niewidoczną gołym okiem, lecz istotną dla zdrowia, jakość powietrza wypełniającego pomieszczenie. Za pomocą czujników pyłu, oczyszczacz powietrza wykrywa obecność nawet najdrobniejszych cząstek, a czujniki zapachu natychmiast rozpoznają nieprzyjemne zapachy w powietrzu wypełniającym pomieszczenie.

Kontrolka sygnalizacyjna wykorzystująca kolory sygnalizacji drogowej informuje o aktualnej czystości otaczającego powietrza. Bardzo czułe czujniki jakości powietrza zastosowane w modelu AirgoClean® 150 E w sposób ciągły mierzą ekspozycję na pył zawieszony i szkodliwe substancje gazowe. System natychmiastowo wykrywa nawet najmniejsze zmiany w celu zapewnienia natychmiastowego dostosowania parametrów oczyszczania powietrza. Intensywność tłoczenia powietrza i wydajność filtrowania jest w pełni automatycznie dostosowywana w celu jak najszybszego usunięcia zanieczyszczeń znajdujących się w powietrzu wypełniającym pomieszczenie.

Zastosowanie / wielkość pomieszczenia
Filtrowanie wirusów SARS-CoV-2   HEPA
6 Wymian powietrza, do pomieszczeń o wielkości maksymalnie 23 m2 / 57 m3
Zalecenie firmy Trotec* 18 m2 / 45 m3
10 Wymian powietrza, do pomieszczeń o wielkości maksymalnie 14 m2 / 35 m3
Zalecenie firmy Trotec* 11 m2 / 27 m3
Wartości CADR
Pył zawieszony, pyłki roślinne, sierść zwierzęca (CADR) maksymalnie 42 m2 / 105 m3
Zalecenie firmy Trotec* 33 m2 / 82  m3

* * W reklamach maksymalna wartość jest zazwyczaj podawana jako "zalecana wielkość pomieszczenia". W celu uzyskania prawidłowej kombinacji skuteczności oczyszczania powietrza i niskiego poziomu hałasu, zalecane przez firmę Trotec wielkości pomieszczeń wynikają z ograniczenia poziomu hałasu do ok. 39 dB(A).

Tryb automatyczny i filtrowanie wirusów:
Nie używaj trybu automatycznego, jeżeli urządzenie jest wykorzystywane do filtrowania wirusów. Wbudowane czujniki reagują tylko na zanieczyszczenie powietrza zawieszonym pyłem, lub pyłkami roślinnymi. Urządzenie nie jest w stanie ustalić ilości wirusów w pomieszczeniu. Istnieje możliwość, że w trybie automatycznym urządzenie wskazywać będzie "dobrą jakość powietrza” także przy dużym stężeniu wirusów w danym pomieszczeniu. Z tego powodu, w przypadku stosowania urządzenia do oczyszczania powietrza z wirusów i zmniejszenia pośredniego ryzyka infekcji, zalecamy ustawienie intensywności pracy wentylatora na poziomie podyktowanym wymaganiami dotyczącymi koniecznego współczynnika wymiany powietrza (strumień powietrza).

Tryb Turbo to najwyższe parametry wydajności oczyszczania

W przypadku zanieczyszczenia powietrza wypełniającego pomieszczenie, na przykład w wyniku występowania wysokiego stężenia potencjalnie zakaźnych bioaerozoli, urządzenie AirgoClean® 150 E w bardzo krótkim czasie wychwyci je. Szybkie oczyszczanie powietrza przez to kompaktowe urządzenie możliwe jest dzięki zastosowaniu praktycznych funkcji, pozwalających na jak najszybszym rozpuszczeniu zanieczyszczonego powietrza czystym powietrzem. Następnym etapem jest skuteczne oczyszczanie i usuwanie szkodliwych substancji za pośrednictwem filtra HEPA. Optymalna geometria przepływu zapewnia bardzo szybkie zassanie i oczyszczenie także powietrza znajdującego się w odległych narożnikach pomieszczenia. Cały proces nie powoduje powstawania żadnych przeciągów.

Tryb Turbo do przyspieszonej cyrkulacji powietrza wypełniającego pomieszczenie

Zdrowy styl życia i wyeliminowanie fizycznego stresu wymaga zapewnienia odpowiedniej jakości wdychanego powietrza wypełniającego pomieszczenie. Ciężkie, a nawet duszne powietrze, odbiera nam energię do życia. Szczególnie w pobliżu arterii komunikacyjnych, wietrzenie za pomocą okien jest często wykluczone ze względu na przekroczenia granicznych wartości stężenia cząstek stałych. W najgorszym przypadku, wraz z powietrzem zewnętrznym, do wnętrza pomieszczenia może przedostać się jeszcze więcej szkodliwych substancji. Ponadto, szczególnie w zimie, przewietrzanie pomieszczenia powoduje wydostanie się na zewnątrz dużych ilości cennego ciepła. Zastosowanie wydajnego trybu Turbo, dostępnego w modelu AirgoClean® 150 E powietrze w miejscu pracy, domowym biurze, salonie, sypialni i pokoju dziecięcym może być oczyszczone w mgnieniu oka. Jest to możliwe bez otwierania okien i bez marnowania energii. Szczególnie zimą jest to cenna zaleta. Wysoka wydajność trybu wentylacji Turbo zapewnia szybkie usuwanie z powietrza wypełniającego pomieszczenie takich substancji, jak nieprzyjemna sierść zwierząt i zwierzęce zapachy, a także przedostające się z zewnątrz zarodniki (pyłki kwiatowe). Równie szybko oczyścić można powietrze wypełniające sale spotkań, odpoczynku lub rekreacji. Jest to szczególnie polecane w okresie występowania niskich temperatur, w szczycie sezonu przeziębień i ataków wirusów grypy. Nawet po wyjściu wszystkich osób z pomieszczenia, chorobotwórcze zarazki mogą nadal niewidocznie unosić się w powietrzu. W razie potrzeby, tryb Turbo modelu AirgoClean® 150 E gwarantuje szybkie i skuteczne usuwanie z powietrza wypełniającego powietrze wszelkich zanieczyszczeń i zawieszonych w powietrzu cząstek.

Wentylator radialny został poddany optymalizacji aerodynamicznej i aeroakustycznej.

Optymalne zestrojenie nowoczesnych komponentów to tajemnica najwyższych parametrów, uzyskiwanych przez model AirgoClean® 150 E. Aerodynamicznie uformowane łopatki wentylatora radialnego zapewniają kontrolowany, wysoki przepływ powietrza przy minimalnej emisji hałasu. Zanieczyszczone szkodliwymi substancjami powietrze jest zasysane z pomieszczenia przez boczny, umieszczony w pobliżu podłogi wlot powietrza i tłoczone przez zintegrowane wewnątrz urządzenia filtry DACRON, HEPA i CARBON. Czyste i wolne od zanieczyszczeń powietrze jest następnie wdmuchiwane z powrotem do pomieszczenia przez zoptymalizowane pod względem przepływu ożebrowanie wylotowe, umieszczone w górnej części urządzenia. Jest ono dzięki temu rozprowadzane i cyrklowane w całym pomieszczeniu.

Bogate wyposażenie: Więcej niż się spodziewasz

Oprócz wysokiej wydajności filtrów HEPA i trzech trybów pracy, 3-funkcyjny model AirgoClean® 150 E oferuje wysoki komfort obsługi, spotykany w tej klasie tylko w urządzeniach z serii AirgoClean.

Wykrywanie światła z automatyczną regulacją przepływu powietrza

W trybie automatycznym, cyfrowy wyświetlacz jest wyłączany, a poziom wentylacji zmniejsza się, gdy zmniejsza się jasność otoczenia. Może to mieć miejsce na przykład po wyłączeniu oświetlenia wnętrz lub po zapadnięciu zmroku.

Kontrolka regeneracji filtra

Umieszczona w wyświetlaczu, praktyczna kontrolka informująca o konieczności przeprowadzenia czyszczenia filtra chroni przed niebezpieczeństwem zapomnienia o terminie koniecznego czyszczenia filtra zespolonego. Kontrolka informuje o silnym zanieczyszczeniu zespolonego filtra wstępnego, co, w najgorszym przypadku spowoduje obniżenie się wydajności urządzenia.

Zabezpieczenie przed dostępem dzieci i zwierząt domowych

Dziecięca ciekawość świata i manipulacje dokonywane przez zwierzęta domowe są przyczyną bardzo częstych niespodzianek. Aktywowana kombinacją przycisków blokada dostępu zabezpiecza ustawienia oczyszczacza przed dziecięcą inwencją i naciśnięciem przez zwierzęta domowe. Stan blokady dostępu jest wyświetlany na ekranie cyfrowym.

Zegar sterujący z automatycznym wyłącznikiem

Łatwy w programowaniu Timer umożliwia ustawienie określonego czasu pracy. Urządzenie umożliwia ustawienie automatycznego wyłączenia po 1, 2, 4 lub nawet 8 godzinach. Umożliwia to dostosowanie pracy urządzenia do rytmu życia domowników i eliminuje niepotrzebne okresy pracy.

Tryb nocny z obniżoną intensywnością wentylacji i niskim poziomem hałasu

Cichy tryb nocny i wyłączenie podświetlenia gwarantuje skuteczną filtrację powietrza w pomieszczeniu także podczas spokojnego snu. Przepływ powietrza jest automatycznie dostosowywany do fazy snu, a wydajność wentylacji jest redukowana do najniższego poziomu.

Komfortowy oczyszczacz powietrza AirgoClean® 150 E zapewnia doskonałe pod względem higienicznym powietrze w miejscu pracy lub wewnątrz domowych czterech ścian.

AirgoClean® 150 E

Zdrowy klimat w pomieszczeniach dzięki zastosowaniu technologii filtrów "Triple Protection"

Dzięki bezpośredniemu połączeniu trzech różnych technologii filtracyjnych, alergenne i szkodliwe cząsteczki oraz patogeny są niezawodnie odfiltrowywane z powietrza wypełniającego wnętrza pomieszczeń.

Filtr wstępny DACRON®

DACRON® to oznaczenie syntetycznych włókien poliestrowych o nieskończonej długości. Wyróżniają się one neutralnością alergiczną i są idealnie przystosowane do oczyszczania powietrza. Wykonane z nich wstępne filtry syntetyczne są szczególnie odporne na przerwanie, przeznaczone do długiej eksploatacji i odporne na działanie wody. Sam filtr z włókna syntetycznego niezawodnie filtruje z powietrze wypełniające pomieszczenie lekko i średnio intensywne zapachy, grubszy, domowy kurz i sierść zwierząt.

Filtr węglowy

Idealnym elementem wyposażenia dla wszystkich palaczy jest dodatkowy filtr karbonowy zawierający węgiel. Oprócz substancji niebezpiecznych, filtr z węglem aktywnym skutecznie neutralizuje zapachy tytoniu, zapachy zwierząt domowych, zapachy kuchenne, zapachy dymu, jak również zapachy formaldehydu i rozpuszczalników z otaczającego powietrza. Wszystko dla uzyskania czystego powietrza, bez nieprzyjemnych zapachów.

Filtr HEPA (99,97 %)

Filtr HEPA eliminuje pyłki, alergeny, drobne cząstki kurzu, bakterie, wirusy i resztki kurzu domowego oraz zarodniki pleśni o wielkości do 0,3 mikrometra. Ze względu na wysoką skuteczność filtrowania sięgającą 99,97 %, filtry tej klasy stosowane są np. w sterylnych pomieszczeniach laboratoryjnych oraz w produkcji żywności. Parametry te gwarantują możliwość przekształcenia własnych czterech ścian w oazę dobrego samopoczucia, wypełnioną czystym, przefiltrowanym, świeżym powietrzem.

Szybka i łatwa wymiana filtra

Model AirgoClean® 150 E jest bardzo łatwy w obsłudze. Równie łatwa i szybka jest wymiana zamontowanych fabrycznie filtrów. Pokrywę urządzenia można zdjąć bez użycia narzędzi w jednej operacji, dzięki czemu filtr wstępny, węglowy i HEPA mogą być wzrokowo sprawdzone i, w razie potrzeby, wymienione.

Czyste powietrze to zdrowie, lepsze samopoczucie i wyższa wydajność. Wszystko dzięki zastosowaniu oczyszczacza powietrza AirgoClean® 150 E.

AirgoClean® 150 E – szczególne cechy wyposażenia

AirgoClean® 150 E – kompaktowe wymiary zewnętrzne
Okazywanie wielkości jest cechą silnego charakteru. Charakterystyczną cechą stylowego oczyszczacza AirgoClean® 150 E jest dyskretne i jednocześnie stylowe wzornictwo, idealnie integrujące się w każdym w pomieszczeniu. Cztery prędkości pracy wentylatora (łącznie z trybem turbo) i wysoka, jak na tę klasę urządzeń, wydajność tłoczenia powietrza zapewnia bardzo szybkie oczyszczanie powietrza i usuwanie zapachów przy jednocześnie kompaktowych wymiarach zewnętrznych.
AirgoClean® 150 E - wyświetlacz
Cyfrowy wyświetlacz osadzony w eleganckiej, matowej, czarnej obudowie przekonuje dużą ilością informacji i zaplanowaną przejrzystością. Zmiana dowolnego ustawienia urządzenia jest bardzo intuicyjna i może zostać wygodnie przeprowadzona za pośrednictwem dotykowego panelu sterowania. Zintegrowany wyświetlacz jakości powietrza sygnalizuje jakość powietrza w pomieszczeniu z zastosowaniem kolorów sygnalizatora drogowego.
AirgoClean® 150 E - wyświetlacz
Cyfrowy wyświetlacz osadzony w eleganckiej, matowej, czarnej obudowie przekonuje dużą ilością informacji i zaplanowaną przejrzystością. Zmiana dowolnego ustawienia urządzenia jest bardzo intuicyjna i może zostać wygodnie przeprowadzona za pośrednictwem dotykowego panelu sterowania. Zintegrowany wyświetlacz jakości powietrza sygnalizuje jakość powietrza w pomieszczeniu z zastosowaniem kolorów sygnalizatora drogowego.
AirgoClean® 150 E - wyświetlacz
Cyfrowy wyświetlacz osadzony w eleganckiej, matowej, czarnej obudowie przekonuje dużą ilością informacji i zaplanowaną przejrzystością. Zmiana dowolnego ustawienia urządzenia jest bardzo intuicyjna i może zostać wygodnie przeprowadzona za pośrednictwem dotykowego panelu sterowania. Zintegrowany wyświetlacz jakości powietrza sygnalizuje jakość powietrza w pomieszczeniu z zastosowaniem kolorów sygnalizatora drogowego.
AirgoClean® 150 E - korzystnie ukształtowany strumień powietrza
Zasysanie zanieczyszczonego powietrza z poziomu podłogi i pionowy przepływ oczyszczonego w wysokowydajnym filtrze HEPA powietrza gwarantuje tworzenie przez model AirgoClean® 150 E atmosfery pomieszczenia wypełnionego świeżym, zdrowym powietrzem. Jest ono całkowicie wolne od przeciągów i uciążliwych turbulencji.
AirgoClean® 150 E - szybka wymiana filtrów
Zalety technologii filtrów kompozytowych, zastosowanych w modelu AirgoClean 150 E są oczywiste w odniesieniu do konserwacji i pielęgnacji. W konwencjonalnych oczyszczaczach powietrza, filtr wstępny i główny zwykle muszą być demontowane, czyszczone i wymieniane oddzielnie. W przypadku modelu AirgoClean® 150 E, cały wysiłek ogranicza się do odłączenia jednego uchwytu z każdej strony urządzenia. Zapewnia to oszczędność czasu i kosztów w trakcie wymiany filtrów.

AirgoClean® 150 E - w domu
Czyste powietrze we własnych czterech ścianach jest tak samo ważne dla rodziny jak wzajemna miłość i poświęcana sobie uwaga. Czyste powietrze to nieodzowny element środowiska koniecznego do regeneracji sił, relaksu i beztroskiego spędzania czasu z najbliższymi. AirgoClean® 150 E wychwytuje z otoczenia nawet 99,97 % od unoszących się w powietrzu patogenów takich jak wirusy i bakterie. Filtruje także wywołujące choroby cząstki zawieszonego pyłu, roztocza, zarodniki pleśni, pyłki lub alergeny.
AirgoClean® 150 E - w biurze
Ciężkie powietrze w miejscu pracy negatywnie wpływa na naszą wydajność i prowadzi do zmęczenia i stresu. Obszary przebywania dużej liczby współpracujących ze sobą osób to strefy występowania zwiększonej ilości patogenów. Model AirgoClean® 150 E zapewnia czyste powietrze w biurze, w sali konferencyjnej oraz w pomieszczeniach socjalnych i relaksacyjnych.
AirgoClean® 150 E - w poczekalni
Zajmowane przez wielu ludzi poczekalnie, na przykład w gabinetach lekarskich, urzędach i administracji publicznej, to obszary skupienia najbardziej zróżnicowanych zarazków i patogenów na bardzo ograniczonej przestrzeni. Tryb turbo modelu AirgoClean® 150 E zapewnia szybkie i maksymalnie wydajne oczyszczanie powietrza podczas przerw w pracy. Wysokie stężenia aerozoli nagromadzonych w ciągu dnia można w mgnieniu oka usunąć w celu przyjęcia nowych gości, klientów lub pacjentów wewnątrz pomieszczeń wypełnionych czystym, nieskażonym powietrzem.
AirgoClean® 150 E - przeciwko alergenom
Pyłki roślinne (pyłki kwiatowe) i inne alergeny powodują, że osoby cierpiące na alergię skarżą się na obrzęki nosa i śluzówek. Niemiecka Służba Meteorologiczna ostrzega, że coraz łagodniejszy i cieplejszy klimat powoduje skracanie okresów wolnego od pyłków. Dlatego urządzenie AirgoClean® 150 E może być eksploatowane przez cały rok, eliminując ilość drażniących alergenów w środowisku domowym. Chroni to układ odpornościowy i znacznie łagodzi objawy alergii.
Porównanie danych technicznych

Bezpośrednie porównanie wszystkich oczyszczaczy powietrza serii AirgoClean®:

Tutaj możesz w przejrzysty i czytelny sposób porównać oczyszczacze powietrza firmy Trotec w celu ustalenia modelu serii AirgoClean®, optymalnie przystosowanego do danych warunków eksploatacji.

Po prostu odznacz modele, których uwzględnienie w porównaniu nie jest konieczne.

Porównanie danych technicznych

Zalety praktyczne:

 • Wielostopniowy, zespolony system filtrów powietrza z filtrem wstępnym DACRON®, filtr węglowy HEPA (99,97 %) i jonizacja
 • Wysokowydajna filtracja HEPA cząstek zawieszonego pyłu, zanieczyszczeń, zarazków i zapachów
 • Wskaźnik jakości powietrza o kolorystyce LED
 • Możliwość w pełni automatycznego oczyszczania powietrza w pomieszczeniach o kubaturze do 105 m³
 • Wydajność oczyszczania maks. 355 m³/h
 • 4 prędkości obrotowe dmuchawy
 • 3 tryby pracy: Tryb automatyczny, tryb turbo, tryb nocny
 • Kompaktowe i wydajne urządzenie wyróżniające się łatwą obsługą dotykową
 • Nieskomplikowana, szybka zmiana filtra
 • Wykrywanie światła
 • Blokada dostępu dzieci
 • Funkcja timera
 • Kontrolka czyszczenia filtra
 • Tryb nocny (redukcja hałasu)
 • Niskie zużycie energii
 • Urządzenie przyjazne dla alergików

Poszukujesz oczyszczaczy powietrza do profesjonalnej ochrony zdrowia w ciągłej eksploatacji profesjonalnej?

Nasze wysokiej wydajności oczyszczacze powietrza serii TAC oraz serii AirgoClean® One umożliwiają wysoce skuteczne oczyszczanie powietrza wypełniającego pomieszczenia. Certyfikowany system filtrów H14-HEPA zgodny z normą EN 1822 spełnia wymogi wszystkich koncepcji higieny. Dlatego też urządzenia te są zalecane przez liczne wiodące instytuty badawcze w celu zminimalizowania ryzyka zakażenia przenoszonego drogą powietrzną, powodowanego przez obciążone wirusami cząsteczki aerozolu. Technologia ta jest na całym świecie stosowana w największych korporacjach, szkołach, ministerstwach i placówkach ochrony zdrowia.

AirgoClean® One jest naszym flagowym oczyszczaczem powietrza o wysokiej wydajności, przeznaczonym do usuwania wirusów z powietrza w mniejszych sklepach, biurach, gabinetach, kancelariach prawnych lub ekskluzywnych wnętrzach prywatnych. Wysokiej wydajności model AirgoClean® One jest zalecany do skutecznego oczyszczania powietrza w średnich i większych pomieszczeniach, w których znajduje się duża liczba osób. Wysokowydajne oczyszczacze powietrza TAC to pierwszy na świecie oczyszczacz powietrza do wnętrz, zaprojektowany specjalnie do filtrowania znajdujących się w pomieszczeniach aerozoli obciążonych wirusami. Oprócz mobilnych wersji przystosowanych do łatwej zmiany miejsca eksploatacji, wszystkie modele serii TAC są również dostępne w wersji stacjonarnej. To rozwiązanie konstrukcyjne to czyste powietrze w miejscu eksploatacji!

Wysokiej wydajności oczyszczacze powietrza firmy Trotec - Przejdź do urządzeń serii TAC stworzonych w celu zapewnienia najwyższego poziomu i najwyższej skuteczności ochrony zdrowia

Zakup

Designerski oczyszczacz powietrza AirgoClean® 150 E Pokaż w sklepie internetowym Trotec

Designerski oczyszczacz powietrza AirgoClean® 150 E

Oszczędzacie Państwo : 170,00 zł

489,95 zł 319,95 zł Cena brutto z podatkiem VAT Cena netto bez podatku VAT  pokaż

Zakup

Szczegóły

Dane techniczne
Informacje ogólne
  Numer części 1.580.001.035
Ilość powietrza
  Przystosowany do pomieszczeń o wielkości do [m²/m³] 42 m² /105 m³
  Stopień 1 [m³/h] 149
  Stopień 2 [m³/h] 278
  Stopień 3 [m³/h] 341
  Stopień 4 [m³/h] 355
Parametry elektryczne
  Przyłącze sieciowe 220 - 240 V, 50 Hz
  Pobór mocy [kW] 0,032
  Nominalny pobór prądu [A] 0,1
Zasilanie elektryczne
  Wtyczka przyłączeniowa CEE 7/16
  Długość przewodu [m] 1,8
Wartości hałasu
  Stopień 1 - Dystans 1 m [dB(A)] 29
  Stopień 2 - Dystans 1 m [dB(A)] 39
  Stopień 3 - Dystans 1 m [dB(A)] 45
  Stopień 4 - Dystans 1 m [dB(A)] 52
Wentylator
  promieniowy
  osiowy
  Stopnie dmuchawy 4
Cecha bezpieczeństwa
  Klasa ochronności II
Wymiary zewnętrzne
  Długość (bez opakowania) [mm] 247
  Szerokość (bez opakowania) [mm] 387
  Wysokość (bez opakowania) [mm] 571
Masa
  (bez opakowania) [kg] 7
Wyposażenie, zalety, funkcje
Wyposażenie
  Czujnik jakości powietrza
  Czujnik jakości powietrza (VOC) *
  Włącznik
  Ekran dotykowy
  Czujnik kurzu
  Funkcja timera
  Przycisk zabezpieczenia przed dziećmi/blokujący
  Jonizacja
  Wylot jonów ujemnych
  Tryb Turbo
  Funkcja pamięci
  Tryb automatyczny
  Tryb nocny
  Funkcja wykrywania światła
  Mocowanie przewodu
Wskaźnik wymiana filtra
  Filtr główny
  Filtr wstępny
Filtr
  wstępny Włókna syntetyczne
  zawiesin Filtr węglowy HEPA
  Skuteczność filtra 99,97%
Mobilność
  Uchwyty transportowe / do przenoszenia
Wersja obudowy
  Tworzywo sztuczne

 Wyposażenie seryjne

 Wyposażenie dodatkowe

 brak

Wyposażenie dodatkowe

Ładowanie...

Produkty alternatywne

Ładowanie...

Pobieranie

Ładowanie...

Wideo