Oczyszczacz powietrza AirgoClean® 170 E
Home Comfort
 1. Produkty i usługi
 2. Produkty ‑ HomeComfort
 3. Oczyszczanie powietrza
 4. AirgoClean 170 E

Stylowy oczyszczacz powietrza AirgoClean® 170 E z filtrem HEPA

W pełni automatyczna ochrona HEPA strefy 360° przed unoszonymi w powietrzu cząstkami/zanieczyszczeniami, zarazkami i alergenami oraz funkcja pomiaru jakości powietrza w czasie rzeczywistym

Całkowicie czyste powietrze w domu i w pracy

W pomieszczeniach zamkniętych spędzamy nawet 90 procent naszego czasu. W zależności potrzeby snu i wieku, dziennie przebywamy w sypialni od 6 do 12 godzin. Nasze własne cztery ściany to nasz dom, w którym pragniemy zaznać relaksu i komfortu. Bez obaw o negatywny wpływ niskiej jakości powietrza na nasze zdrowie. To wystarczający powód do zastosowania inteligentnego urządzenia AirgoClean® 170 E służącego do oczyszczania powietrza, którym oddychamy.

Higienicznie czyste powietrze jest fundamentem naszego zdrowia. Bez odpowiednich działań, prawidłowa czystość powietrza nie może być zagwarantowana.

Alergeny i zanieczyszczenia takie jak bakterie, wirusy, drobny pył, zarodniki pleśni, roztocza, sierść zwierząt, zapachy i lotne związki organiczne to zanieczyszczenia unoszące się w powietrzu w domu i w pracy. Dodatkową trudnością jest także częste i znaczne zanieczyszczenie powietrza zewnętrznego przez drobny pył. Te mikroskopijne cząsteczki o średnicy mniejszej niż 2,5 mikrometra (PM2,5) dostają się do wnętrza pomieszczenia przez okna i drzwi i mogą przenikać do wnętrza ludzkiego ciała wraz z wdychanym powietrzem. Liczne badania dowodzą, że te cząstki o nanometrycznej wielkości cząstki mogą prowadzić do pogorszenia się stanu zdrowia.

Oczyszczacz powietrza AirgoClean® 170 E eliminuje niezdrowe powietrze występujące wewnątrz pomieszczeń i usuwa 99,7% alergenów unoszących się w powietrzu.

Chroń siebie i swoich bliskich i zapewnij czyste powietrze stosując filtr HEPA, usuwający 99,7% zawieszonych w powietrzu, chorobotwórczych cząstek. Całkowicie automatyczna praca możliwa jest dzięki zastosowaniu najnowocześniejszych czujników jakości powietrza, stale mierzących jakość powietrza w pomieszczeniach i wykrywających jej zmiany. Na tej podstawie urządzenie inteligentnie steruje wydajnością oczyszczania powietrza. Dmuchawa z pięciostopniową regulacją osiąga maksymalny przepływ powietrza sięgający 350 m³/h i zapewnia zauważalną poprawę jakości powietrza w pomieszczeniach o powierzchni do 42 m².

Oczyszczanie powietrza w strefie 360° z zastosowaniem technologii filtrów HEPA "Triple Protection"

Mobilny oczyszczacz powietrza AirgoClean® 170 E to nowy standard wśród urządzeń służących do poprawy jakości powietrza. Urządzenie to wyróżnia się ponadczasową elegancją wąskiej, stylowej obudowy i jest wyposażone w wysokiej wydajności system filtrowania HEPA klasy E12 z filtrem wstępnym DACRON® i z filtrem węglowym. Cylindryczna konstrukcja urządzenia z wlotem powietrza z obszaru 360° umożliwia uniwersalne ustawienie niemalże w dowolnym miejscu. Aerodynamicznie ukształtowane ożebrowanie gwarantuje optymalne rozprowadzenie strumienia oczyszczonego powietrza. Spiralne ożebrowanie jest więc nie tylko atrakcyjnym akcentem wzornictwa urządzenia, ale służy wymuszeniu zawirowania czystego powietrza i powoduje jego rozprowadzanie w całym pomieszczeniu. Trzystopniowy, kolorowy wyświetlacz stężenia PM2.5 w czasie rzeczywistym informuje o jakości powietrza w otoczeniu urządzenia.
Komfortowe wyposażenie modelu AirgoClean® 170 E jest uzupełniane przez tryb Turbo, zapewniający przyspieszoną wentylację pomieszczenia. To możliwość szczególnie szybkiego i skutecznego oczyszczenia powietrza w nagłych, wymagających tego sytuacjach. Ponadto, ten komfortowy oczyszczacz powietrza posiada tryb pracy nocnej, wyróżniający się bardzo cichą pracą wentylatora, wskaźnik zalecenia zmiany filtra umieszczony w cyfrowym wyświetlaczu LED z regulacją podświetlenia.

Kolorowy wyświetlacz jakości powietrza ze wskazaniem wartości PM2.5

Trzystopniowy wskaźnik jakości powietrza zastosowany w modelu AirgoClean® 170 E w czytelny sposób informuje o ilości niewidzialnych zanieczyszczeń powietrza. Oprócz liczbowego wskazania wartości PM 2,5 (liczba drobnych cząstek pyłu o wielkości < 2,5 µm), optyczny wyświetlacz z kolorowymi diodami LED sygnalizuje stopień zanieczyszczenia otaczającego powietrza:

W trybie automatycznym, prędkość wentylacji i związana z nią wydajność oczyszczania powietrza jest kontrolowana w zależności od jakości powietrza:

Zielony: Doskonała jakość powietrza  Stężenie PM2.5 w granicach 0 - 5
Niebieski: Wysoka jakość powietrza  Stężenie PM2.5 w granicach 36 - 116
Czerwony: Niska jakość powietrza  Wartość PM2.5 > 116

Co oznacza wartość PM2.5?

Cząstki PM2.5 to pyłu o średnicy mniejszej niż 2,5 µm, który może przedostawać się do płuc. Ze względu na mikroskopijną wielkość, te drobne cząsteczki są uważane za poważne zagrożenie dla zdrowia, ponieważ mogą wnikać głęboko do dróg oddechowych, układu krążenia i mózgu, gdzie mogą osadzać się i powodować uszkodzenia. Projekt REVIHAAP uruchomiony przez WHO wykazał, że drobny pył może prowadzić między innymi do miażdżycy, schorzeń porodowych choroby układu oddechowego u dzieci.

Czyste, przefiltrowane powietrze wypełniające pomieszczenie zwiększa jakość życia i samopoczucie przebywających w nim osób

Zdrowe i czyste powietrze jest warunkiem koniecznym dla naszego zdrowia. Zapewnij kontrolę nad tym istotnym dla życia parametrem. Wyróżniający się atrakcyjnym wzornictwem model AirgoClean® 170 E służy do oczyszczania powietrza w pomieszczeniach i monitoruje jego jakość przez całą dobę. Zapewnia zdrowy tryb życia i oddech pełną piersią.

Zastosowanie / wielkość pomieszczenia
Filtrowanie wirusów SARS-CoV-2   E12
6 Wymian powietrza, do pomieszczeń o wielkości maksymalnie 23 m2 / 57 m3
Zalecenie firmy Trotec* 17 m2 / 42 m3
10 Wymian powietrza, do pomieszczeń o wielkości maksymalnie 14 m2 / 35 m3
Zalecenie firmy Trotec* 11 m2 / 27 m3
Wartości CADR
Pył zawieszony, pyłki roślinne, sierść zwierzęca (CADR) maksymalnie 42 m2 / 105 m3
Zalecenie firmy Trotec* 32 m2 / 80  m3

* W reklamach maksymalna wartość jest zazwyczaj podawana jako "zalecana wielkość pomieszczenia". W celu uzyskania prawidłowej kombinacji skuteczności oczyszczania powietrza i niskiego poziomu hałasu, zalecane przez firmę Trotec wielkości pomieszczeń wynikają z ograniczenia poziomu hałasu do ok. 37 dB(A).

Tryb automatyczny i filtrowanie wirusów:
Nie używaj trybu automatycznego, jeżeli urządzenie jest wykorzystywane do filtrowania wirusów. Wbudowane czujniki reagują tylko na zanieczyszczenie powietrza zawieszonym pyłem, lub pyłkami roślinnymi. Urządzenie nie jest w stanie ustalić ilości wirusów w pomieszczeniu. Istnieje możliwość, że w trybie automatycznym urządzenie wskazywać będzie „dobrą” jakość powietrza także przy dużym stężeniu wirusów w danym pomieszczeniu. Z tego powodu, w przypadku filtrowania wirusów w celu zmniejszenia pośredniego ryzyka infekcji, zalecamy ustawienie prędkości pracy wentylatora w sposób uwzględniający konieczny współczynnik wymiany powietrza (objętość powietrza).

Inteligentnie sterowane oczyszczanie powietrza w trybie w pełni automatycznym

Oprócz ręcznej kontroli intensywności oczyszczania powietrza w 5 stopniach, model AirgoClean 170 E jest wyposażony w inteligentny czujnik "Air Quality Sensor", który w czasie rzeczywistym reaguje na zmiany jakości powietrza w pomieszczeniu. Wysokiej czułości sensor jakości powietrza ciągle mierzy stężenie cząstek i natychmiast rozpoznaje nawet najmniejsze zmiany ich ilości. Powoduje to natychmiastowe dostosowanie intensywności pracy systemu oczyszczania powietrza. Wydajność tłoczenia i filtrowania powietrza przez urządzenie jest w pełni automatycznie dostosowywana do odpowiedniego poziomu. Dzięki temu znajdujące się w powietrzu cząstki są usuwane w jak najkrótszym czasie.

Aerodynamicznie ukształtowane ożebrowanie wylotu powietrza

Aerodynamicznie ukształtowane ożebrowanie wylotu powietrza zastosowane w modelu AirgoClean® 170 E zapewnia skuteczne rozprowadzanie świeżego powietrza we wnętrzu, zapewniając komfortową i wolną od przeciągów cyrkulację powietrza. Konwencjonalne oczyszczacze powietrza tłoczą przefiltrowane powietrze do pomieszczenia tylko w kierunku pionowym. Model AirgoClean® 170 E równomiernie rozprowadza oczyszczone powietrze we wszystkich kierunkach i w całym w pomieszczeniu. Poziomo ustawione ożebrowanie gwarantuje rozprowadzenie strumienia czystego powietrza na dużej powierzchni.

Tryb Turbo

Tryb Turbo stosowany jest do przyspieszonej wentylacji pomieszczenia np. w przypadku wystąpienia nagłej konieczności szczególnie szybkiego i skutecznego oczyszczenia powietrza wypełniającego pomieszczenie. Najwyższa prędkość obrotowa wentylatora zapewnia bardzo szybkie oczyszczenie powietrza do optymalnego poziomu. Umożliwia to szybkie i łatwe przywrócenie odpowiedniej jakości powietrza w salach konferencyjnych, pomieszczeniach rekreacyjnych lub relaksacyjnych. Osoby cierpiące na alergię są zmuszone do częstego otwierania okien w celu przewietrzenia pomieszczenia. Zastosowanie urządzenia w ciągu kilku minut zapewnia odfiltrowanie z powietrza unoszących się w nim pyłków lub kurzu. W trybie Turbo, urządzenie AirgoClean® 170 E usuwa zanieczyszczenia powietrza i zawiesiny z najwyższą wydajnością. Najwyższy stopień wentylacji zapewnia oczyszczanie powietrza do optymalnego poziomu.

Praktycznie bezgłośna praca w trybie nocnym

Cichy tryb nocny powoduje wytwarzanie dźwięku o natężeniu tylko 20 dB(A) wraz z przyciemnieniem podświetlenia gwarantuje skuteczną filtrację powietrza w pomieszczeniu i spokojny sen. Przepływ powietrza jest automatycznie dostosowywany do pory i potrzeby snu, a wydajność pracy urządzenia jest utrzymywana na najniższym poziomie wentylacji.

Oczyszczacz powietrza AirgoClean® 170 E chroni przed patogenami unoszącymi się w powietrzu. Czyste, przefiltrowane powietrze wypełniające pomieszczenie zwiększa dobre samopoczucie i poprawia wydajność.

Zdrowy klimat w pomieszczeniach dzięki zastosowaniu technologii filtrów "Triple Protection"

Dzięki bezpośredniemu połączeniu trzech różnych technologii filtracyjnych, alergenne i szkodliwe cząsteczki oraz patogeny są niezawodnie odfiltrowywane z powietrza wypełniającego wnętrza pomieszczeń.

Filtr wstępny DACRON®

Dacron® to oznaczenie syntetycznych włókien poliestrowych o nieskończonej długości. Wyróżniają się one neutralnością alergeniczną i są idealnie przystosowane do oczyszczania powietrza. Wykonane z nich wstępne filtry syntetyczne są szczególnie odporne na przerwanie, przeznaczone do długiej eksploatacji i odporne na działanie wody. Sam filtr z włókna syntetycznego niezawodnie filtruje z powietrze wypełniające pomieszczenie lekko i średnio intensywne zapachy, grubszy, domowy kurz i sierść zwierząt.

Filtr węglowy

Idealnym elementem wyposażenia dla wszystkich palaczy jest dodatkowy filtr karbonowy zawierający węgiel. Oprócz substancji niebezpiecznych, ten filtr z węglem aktywnym skutecznie neutralizuje zapachy tytoniu, zapachy zwierząt domowych, zapachy kuchenne, zapachy dymu, jak również zapachy formaldehydu i rozpuszczalników z otaczającego powietrza. Wszystko dla uzyskania czystego powietrza, bez nieprzyjemnych zapachów.

Filtr HEPA (99,7%)

Filtr HEPA klasy E12 eliminuje pyłki, alergeny, drobne cząstki kurzu, bakterie, wirusy i resztki kurzu domowego oraz zarodniki pleśni o wielkości do 0,3 mikrometra. Ze względu na wysoką skuteczność filtrowania sięgającą 99,7 %, filtry tej klasy stosowane są np. w sterylnych pomieszczeniach laboratoryjnych oraz w produkcji żywności. Parametry te gwarantują możliwość przekształcenia własnych czterech ścian w oazę dobrego samopoczucia, wypełnioną czystym, przefiltrowanym, świeżym powietrzem.

Szybka i łatwa wymiana filtra

Model AirgoClean® 170 E wyróżnia się bardzo łatwą obsługą. Równie łatwa i szybka jest wymiana zamontowanych fabrycznie filtrów. Pokrywę urządzenia można zdjąć bez użycia narzędzi w jednej operacji, dzięki czemu filtr wstępny, węglowy i HEPA mogą być wzrokowo sprawdzone i, w razie potrzeby, wymienione.

Czyste powietrze to zdrowie, lepsze samopoczucie i wyższa wydajność. Wszystko dzięki zastosowaniu oczyszczacza powietrza AirgoClean® 170 E.

Wysoka skuteczność usuwania takich cząstek, jak:

 • Pyłki i alergeny domowe
 • Drobny pył, kurz domowy i pozostałości roztoczy
 • Wirusy, bakterie i zarodniki pleśni
 • Dym papierosowy i nieprzyjemne zapachy

Pył zawieszony to niewidoczne zagrożenie dla płuc, serca i naczyń krwionośnych. To bardzo poważne zagrożenie o niedocenianym dotychczas znaczeniu.

Pył zawieszony przenika wszystko w dosłownym znaczeniu tego słowa. Narodowa Akademia Nauk Leopoldyna sformułowała żądanie dalszego obniżenia zanieczyszczenia drobnym pyłem. Zostało ono skierowane do organów odpowiedzialnych za ochronę środowiska naturalnego i za polityką zdrowotną. Źródła pyłu zawieszonego są bardziej zróżnicowane, a wynikające z nich szkody dla zdrowia poważniejsze niż wcześniej zakładano.
Tutaj uzyskasz dalsze informacje dotyczące pyłu zawieszonego i związanych z nim zagrożeń...

Pył zawieszony sprzyja rozwojowi poważnych chorób

Pył zawieszony PM2.5 wyróżnia się średnicą mniejszą niż 2,5 µm i może przedostawać się do płuc. Im mniejsze rozmiary cząstek, tym głębiej wnikać mogą one do organizmu i narządów wewnętrznych. Zatrzymane w oskrzelach i płucach drobne cząsteczki zawieszonego pyłu powodują stan zapalny, a u dzieci spowolnienie wzrostu płuc. Wyniki badań instytutu Leopoldyna wskazują, że innymi konsekwencjami przenikania zawieszonego pyłu są zawały serca, udary i przyspieszona miażdżyca tętnic. Zaobserwowano również występowanie procesów zapalnych w mózgu i szybszy rozwój demencji u osób starszych oraz opóźniony przyrost ilorazu inteligencji u dzieci. Oprócz reakcji zapalnych, pył zawieszony może być także przyczyną innych schorzeń i uszkodzeń układu krążenia.

Pyły zawieszone są odpowiedzialne za 15 procent zgonów związanych z infekcją koronawirusa na całym świecie

Naukowcy od dawna podejrzewali, że zanieczyszczenie pyłem zawieszonym ma wpływ na przebieg choroby u pacjentów zarażonych wirusem COVID-19, ponieważ pył zawieszony osłabia układ odpornościowy i atakuje tkanki płucne. Potwierdzają to także najnowsze wyniki badań renomowanego Uniwersytetu Oksfordzkiego, opublikowane w specjalistycznym czasopiśmie "Kardiostymulacja Research". Wyniki tych badań wskazują na korelację między wysokim zanieczyszczeniem pyłem zawieszonym a ryzykiem śmierci z powodu zarażenia wirusem COVID-19. Naukowcy obliczyli, że średnio 15 procent zgonów wynikających z zarażenia koronawirusem przypada na osoby przez długi czas wdychające zanieczyszczone powietrze. Wyniki badań sugerują, że zanieczyszczenie pyłami zawieszonymi jest ważnym czynnikiem zwiększającym ryzyko śmiertelności z powodu zarażenia wirusem COVID-19.

Czyste powietrze to istotny element naszego środowiska.

Także cenione przez wszystkich "świeże powietrze z zewnątrz" może mieć negatywny wpływ na nasze zdrowie i stać się udziałem naszego życia przedostając się przez drzwi i okna. Skuteczność usuwania tych i innych patogenów z powietrza przez oczyszczacze powietrza z serii AirgoClean® została dowiedziona naukowo. Urządzenia te zapewniają zdrowe warunki otoczenia w środowisku zawodowym lub domowym.

Czyste powietrze to istotny element naszego środowiska.
Praca naukowa "Czyste powietrze - tlenki azotu i pył zawieszony w powietrzu, którym oddychamy", kwiecień 2019, Leopoldina - Narodowa Akademia Nauk (3,5 MB)
Praca naukowa "Czyste powietrze - tlenki azotu i pył zawieszony w powietrzu, którym oddychamy", kwiecień 2019, Leopoldina - Narodowa Akademia Nauk
Praca naukowa "Regionalny i globalny wpływ zanieczyszczenia powietrza na ryzyko śmierci po zarażeniu wirusem COVID-19", październik 2020 r., Uniwersytet Oksfordzki (0,67 MB)
Praca naukowa "Regionalny i globalny wpływ zanieczyszczenia powietrza na ryzyko śmierci po zarażeniu wirusem COVID-19", październik 2020 r., Uniwersytet Oksfordzki

AirgoClean® 170 E – szczególne cechy wyposażenia

AirgoClean® 170 E - wymiary zewnętrzne
Pomimo swoich kompaktowych wymiarów, model AirgoClean® 170 E skutecznie oczyszcza powietrze w pomieszczeniach o powierzchni do 42 m² dzięki możliwości wykorzystania 5 stopniami dmuchawy, trybu Turbo i wydajności czyszczenia sięgającej 350 m³/h. Niezwykle dokładne i zdumiewająco ciche (50 dB) urządzenie oczyszcza powietrze z zanieczyszczeń, patogenów i nieprzyjemnych zapachów.
AirgoClean® 170 E - obsługa
W zależności od potrzeb, wszystkie ustawienia są dokonywane w prosty sposób za pomocą cyfrowego wyświetlacza. Optyczny czujnik jakości powietrza sygnalizuje w kolorach LED (zielony, niebieski, czerwony) aktualną jakość powietrza i w pełni automatycznie reguluje intensywność czyszczenia powietrza.
AirgoClean® 170 E - obsługa
W zależności od potrzeb, wszystkie ustawienia są dokonywane w prosty sposób za pomocą cyfrowego wyświetlacza. Optyczny czujnik jakości powietrza sygnalizuje w kolorach LED (zielony, niebieski, czerwony) aktualną jakość powietrza i w pełni automatycznie reguluje intensywność czyszczenia powietrza.
AirgoClean® 170 E - obsługa
W zależności od potrzeb, wszystkie ustawienia są dokonywane w prosty sposób za pomocą cyfrowego wyświetlacza. Optyczny czujnik jakości powietrza sygnalizuje w kolorach LED (zielony, niebieski, czerwony) aktualną jakość powietrza i w pełni automatycznie reguluje intensywność czyszczenia powietrza.
AirgoClean® 170 E - filtr
Oczyszczanie powietrza w strefie 360°: Powietrze wypełniające pomieszczenie jest zasysane ze wszystkich stron przez cylindrycznie ukształtowany oczyszczacz powietrza i filtrowane w jego wnętrzu. Ponowne tłoczenie oczyszczonego powietrza z urządzenia jest realizowane w kierunku ku górze. Technologia potrójnej ochrony bazuje na takich elementach, jak filtr wstępny DACRON®, filtr HEPA i filtr z węgla aktywnego. Zastosowanie tej technologii w modelu AirgoClean® 170 E gwarantuje zdrowe powietrze.
AirgoClean® 170 E - łatwa wymiana filtrów
Przyjazna w konserwacji konstrukcja znacznie upraszcza beznarzędziowy demontaż i wymianę filtrów.

Świeże, czyste powietrze - wszędzie tam, gdzie jest ono potrzebne

AirgoClean® 170 E - w domu
AirgoClean® 170 E filtruje dużą ilość cząstek zawieszonych w powietrzu i wyraźnie poprawia w ten sposób jakość powietrza wypełniającego pomieszczenie: Wirusy, drobny pył, kurz domowy, sierść zwierząt, alergeny, pyłki, zarodniki pleśni i pozostałości roztoczy pogarszają samopoczucie i zdrowie całej rodziny. Wyżej wymienione i inne alergeny są usuwane z powietrza ze skutecznością sięgającą 99,7%.
AirgoClean® 170 E - w biurze
Niska jakość powietrza w biurze, mogąca negatywnie wpływać na wydajność pracy, to już przeszłość. Obszary przebywania wielu osób to także miejsca występowania dużej liczby substancji chorobotwórczych. Model AirgoClean® 170 E zapewnia czyste i świeże powietrze, zwiększające koncentrację i wydajność.
AirgoClean® 170 E - w pomieszczeniu drukarek
Wpływ drobnego pyłu na zdrowie zależy od wielkość cząstek. Duże cząstki drobnego pyłu, powodowane np. przez motoryzację, osadzają się w ludzkim ciele silniej i trwalej, niż znacznie drobniejszy pył drukarek lub kopiarek. Oczyszczacz powietrza AirgoClean® zapewnia skuteczne oczyszczanie powietrza i eliminuje jego zanieczyszczenia także w przypadku dłuższego wykorzystania drukarek i kopiarek.
AirgoClean® 170 E - w walce przeciwko alergenom
Osoby cierpiące na alergię mogą znowu cieszyć się swobodnym oddechem dzięki zastosowaniu filtrowania powietrza wypełniającego pomieszczenie. AirgoClean® 170 E to niezawodnie oczyszczacze usuwające z powietrza alergeny takich jak pyłki, sierść zwierząt lub zarodniki pleśni, drobny pył, bakterie i opary chemiczne. Dotyczy to wszystkich substancji uniemożliwiających relaksujący, nocny sen i zmniejszających wydajność w trakcie dnia.
Porównanie danych technicznych

Bezpośrednie porównanie wszystkich oczyszczaczy powietrza serii AirgoClean®:

Tutaj możesz w przejrzysty i czytelny sposób porównać oczyszczacze powietrza firmy Trotec w celu ustalenia modelu serii AirgoClean®, optymalnie przystosowanego do danych warunków eksploatacji.

Po prostu odznacz modele, których uwzględnienie w porównaniu nie jest konieczne.

Porównanie danych technicznych

Zalety praktyczne:

 • Trzystopniowy system filtrów powietrza z filtrem wstępnym DACRON®, filtrem węglowym i filtrem HEPA klasy E12 (99,7 %) Skuteczna filtracja klasy HEPA cząstek stałych, zanieczyszczeń, zarazków i zapachów
 • Trzystopniowy wskaźnik jakości powietrza z liczbowym wskazaniem wartości PM2,5 w kolorach LED (zielony, niebieski, czerwony)
 • Przystosowanie do w pełni automatycznego oczyszczania powietrza w pomieszczeniach o maksymalnej kubaturze do 105 m³
 • Wydajność oczyszczania do 350 m³/h
 • 5 prędkości obrotowych wentylatora z dołączaną funkcją turbo
 • Kompaktowy format, wysoka wydajność i prosta obsługa
 • Nieskomplikowana, szybka wymiana filtra
 • Tryb pracy automatycznej
 • Kontrolka filtra
 • Tryb nocny (wyjątkowo cichy)
 • Niski poziom hałasu: maks. 50 dB(A)
 • Niskie zużycie energii
 • Urządzenie przyjazne dla alergików

Zapoznaj się z naukowymi dowodami na skuteczność modelu TAC V+

Nasze Mobilny oczyszczacz powietrza o wysokiej wydajności TAC V+, TAC M i TAC Eco są jednymi z pierwszych na świecie oczyszczaczy powietrza w pomieszczeniach, które zostały opracowane specjalnie do filtrowania aerozoli zawierających wirusy w pomieszczeniach. Wiele programów badawczych, przeprowadzonych na Uniwersytecie Bundeswery w Monachium Oczyszczacz powietrza o wysokiej wydajności TAC V+ potwierdza skuteczność usuwania wirusów przez model TAC V+. Zakaźne wirusy i aerozole są usuwane z powietrza za pośrednictwem filtra HEPA klasy EN 1822 ze skutecznością do 99,995%. Funkcja odkażania termicznego gwarantuje ich dezaktywację w odpornym na działanie wysokich temperatur filtrze.

Oczyszczacz powietrza TAC V+ to najbezpieczniejsze urządzenie do skutecznego usuwania wirusów przeznaczone do zastosowania w:

Tutaj zamieszczono dalsze informacje

Sprawdzone bezpieczeństwo

Najwyższa jakość firmy Trotec

Skorzystaj z jakości produktów firmy Trotec, gwarantujących wysoką wartość, bezpieczeństwo i funkcjonalność. Znak jakości GS przyznany przez instytucję kontrolną Intertek świadczy, że zgodne z przeznaczeniem lub przewidywalne zastosowanie urządzenia nie powoduje zagrożenia bezpieczeństwa lub zdrowia użytkownika.

Zakup

Designerski oczyszczacz powietrza AirgoClean® 170 E z filtrem HEPA Pokaż w sklepie internetowym Trotec

Designerski oczyszczacz powietrza AirgoClean® 170 E z filtrem HEPA

AirgoClean® 170 E odfiltrowuje z powietrza liczne substancje lotne i w ten sposób odczuwalnie poprawia jakość powietrza wewnątrz: wirusy, pył drobny, kurz domowy, włosy zwierzęce, alergeny, pyłki, zarodniki grzybów i pozostałości po roztoczach kurzu wpływają na samopoczucie i zdrowie całej rodziny.

Oszczędzacie Państwo : 462,54 zł

1.230,87 zł 768,33 zł Cena brutto z podatkiem VAT Cena netto bez podatku VAT  pokaż

Zakup

Dane techniczne

Dane techniczne
Informacje ogólne
  Numer części 1.580.001.039
Ilość powietrza
  Przystosowany do pomieszczeń o wielkości do [m²/m³] 42 m² /105 m³
  Stopień 1 [m³/h] 123
  Stopień 2 [m³/h] 195
  Stopień 3 [m³/h] 263
  Stopień 4 [m³/h] 320
  Stopień 5 [m³/h] 350
Parametry elektryczne
  Przyłącze sieciowe 220 - 240 V/50 - 60 Hz
  Pobór mocy [kW] 0,025
  Nominalny pobór prądu [A] 0,11
Zasilanie elektryczne
  Wtyczka przyłączeniowa CEE 7/16
  Długość przewodu [m] 1,25
Wartości hałasu
  Stopień 1 - Dystans 1 m [dB(A)] 20
  Stopień 2 - Dystans 1 m [dB(A)] 27
  Stopień 3 - Dystans 1 m [dB(A)] 37
  Stopień 4 - Dystans 1 m [dB(A)] 41
  Stopień 5 - Dystans 1 m [dB(A)] 50
Wentylator
  osiowy
  promieniowy
  Stopnie dmuchawy 5
Wymiary zewnętrzne
  Długość (bez opakowania) [mm] 292
  Szerokość (bez opakowania) [mm] 292
  Wysokość (bez opakowania) [mm] 663
Masa
  (bez opakowania) [kg] 6,5
Wyposażenie, zalety, funkcje
Wyposażenie
  Czujnik jakości powietrza
  Wskaźnik jakości powietrza
  Włącznik
  Ekran dotykowy
  Cyfrowy wyświetlacz
  Czujnik kurzu
  Funkcja pamięci
  Tryb automatyczny
  Tryb nocny
  Tryb Turbo
  Wskaźnik zanieczyszczenia filtra
  Kontrolka pracy
Wskaźnik wymiana filtra
  Filtr główny
  Filtr wstępny
Filtr
  wstępny Włókna syntetyczne
  zawiesin Filtr węglowy HEPA
  Skuteczność filtra 99,70%
Mobilność
  Podpory ze stopami

 Wyposażenie seryjne

 Wyposażenie dodatkowe

 brak

Wyposażenie dodatkowe

Ładowanie...

Produkty alternatywne

Ładowanie...

Pobieranie

Ładowanie...