Zjawisko Peltiera: Jaki jest idealny obszar zastosowania osuszaczy półprzewodnikowych?
  1. Produkty i usługi
  2. Produkty ‑ HomeComfort
  3. Osuszanie
  4. Poradnik dotyczący półprzewodnikowych osuszaczy powietrza

Fenomen elementu Peltiera – fakty kontra mity

Jaki jest optymalny zakres zastosowania półprzewodnikowych osuszaczy powietrza nazywanych osuszaczami z systemem Peltiera?

Fikcyjne oferty sprzedaży osuszaczy półprzewodnikowych

Urządzenie elektryczne? Technologia Peltiera? Urządzenie klasy Mini? Półprzewodnikowy osuszacz powietrza?

Urządzenia wykorzystujące technologię Peltiera są coraz szerzej proponowane i oferowane. Są one także określane jako osuszacze elektryczne lub miniaturowe osuszacze powietrza.

Zamieszczona karykatura fikcyjnego sklepu internetowego online wskazuje na zagrożenie nieprawidłowej oceny oferty półprzewodnikowego osuszacza powietrza. W opinii sprzedającego, urządzenie takie wyróżnia się niespotykanymi parametrami użytkowymi, pozwalającymi w wielu przypadkach na zastąpienie urządzenia kompresorowego.

Na pierwszy rzut oka te miniaturowe urządzenia wydają się przewyższać alternatywne modele. Po dokładniejszej analizie okazuje się, że możliwości tego rodzaju urządzeń są raczej pozorne i opierają się bardziej na niesprawdzonych opiniach.

Celem stworzenia niniejszego poradnika jest przedstawienie faktów dotyczących parametrów eksploatacyjnych osuszaczy Peltiera. Mamy nadzieję, że ułatwi to uzyskanie przez użytkownika obiektywnej informacji i pozwoli na uniknięcie niepotrzebnego zakupu.

Mit numer 1:

„Obszar zastosowania osuszaczy półprzewodnikowych jest taki sam, jak urządzeń kompresorowych”

Osuszacze powietrza z technologią kompresorową i technologią Peltiera posiadają jedną, wspólną cechę. Oba urządzenia są osuszaczami kondensacyjnymi, wykorzystującymi skraplanie wody pod wpływem niskiej temperatury. Wytworzony w ten sposób kondensat jest następnie kierowany do zbiornika.

Zasada działania urządzeń kompresorowych jest także stosowana w domowych lodówkach. Także komponenty stosowane w tych urządzeniach są do siebie podobne. Osuszacze półprzewodnikowe działają jak chłodziarka kempingowa. Półprzewodnikowe elementy Peltiera są szeroko stosowane w elektrycznych osuszaczach i chłodziarkach kempingowych.

Ani jeden producent sprzętu AGD na świecie nie stosuje elementów Peltiera w oferowanych lodówkach! W takich zastosowaniach wykorzystywane są sprężarki.

Dlaczego? Powód jest prosty: Wydajność elementów Peltiera jest po prostu niewystarczająca do takiego zastosowania.

Podobne zależności obserwujemy także w półprzewodnikowych osuszaczach powietrza. Niektóre internetowe oferty balansują na granicy oszustwa. Deklarowane parametry użytkowe wykraczają poza techniczne możliwości zastosowanej technologii. Wystarczy porównać lodówkę z turystyczną chłodziarką.

Czy urządzenia półprzewodnikowe mogą być stosowane w sposób podobny do modeli kompresorowych?
Czy większy zbiornik oznacza również większą wydajność?

Mit numer 2:

„Osuszacze o klasie wydajności jednego lub dwóch litrów i więcej są również dostępne jako niedrogie osuszacze Peltiera”

Osuszacze powietrza o wydajności 600 ml lub osuszacze o wydajności przekraczającej 1000 ml są często oferowane w sprzedaży internetowej. Na pierwszy rzut oka wydawać się może, że wydajność osuszania odpowiada wydajności dziennej. Po dokładniejszej analizie okazuje się, że w przypadku osuszaczy półprzewodnikowych jest to zazwyczaj tylko wielkość zbiornika na wodę.

Duży zbiornik nie musi oznaczać większej wydajności!

W przypadku samochodu, wielkość zbiornika paliwa nie determinuje przecież mocy silnika.

Przy wyborze osuszacza nie należy kierować się podaną w nagłówku wielkością zbiornika. Konieczne jest dokładne sprawdzenie rzeczywistej wydajności osuszania. Wartość ta jest często o połowę mniejsza od pojemności zbiornika.

Mit numer 3:

„Półprzewodnikowe osuszacze powietrza są bardzo wydajne i zużywają bardzo mało energii elektrycznej”

Deklarowane w danych technicznych zużycie energii elektrycznej osuszaczy Peltiera natychmiast zwraca uwagę.

Pobór 40, 30 lub nawet 20 watów na godzinę jest znacznie niższy niż zużycie energii powodowane przez urządzenia kompresorowe, zużywające w trakcie godziny pracy co najmniej 200 watów.

To tylko pozory. To tylko część prawdy. Skuteczność jest istotniejsza niż godzinowy pobór mocy. W uproszczeniu: „Jaka ilość energii elektrycznej jest konieczna w celu uzyskania oczekiwanego rezultatu?”

W przypadku tak postawionego pytania, wynik kalkulacji jest całkowicie inny. Do skroplenia jednego litra wody z powietrza, typowy osuszacz Peltiera zużywa zazwyczaj ok. 2 400 W energii elektrycznej! Kompaktowy agregat kompresorowy potrzebuje do tego zadania tylko ok. 500 Wattów.

Półprzewodnikowy osuszacz powietrza potrzebuje prawie pięć razy więcej energii elektrycznej w celu uzyskania takiej samej wydajności osuszania!¹ Niestety nie jest to oznaka wysokiej wydajności energetycznej i niskiego zużycia energii elektrycznej.

Warto także dodać, że porównanie zużycia energii wskazuje na znaczną przewagę urządzenia kompresorowego nad osuszaczami Peltiera.

¹ Założenia obliczeniowe: Typowy osuszacz Peltiera o poborze mocy 30 W/godz. i wydajności osuszania 300 ml/24 godz. (przy 30 °C/80 % wilg.wzgl.). Aby skroplić z powietrza jeden litr wody, urządzenie musi pracować 80 godzin, zużywając 2 400 watów energii elektrycznej (80 x 30). Typowy osuszacz kompresorowy o poborze mocy 290 W/godz. i wydajności osuszania 14 l/24 godz. (przy 30 °C/80 % wilg.wzgl.). Aby skroplić z powietrza jeden litr wody, urządzenie musi pracować 1,7 godzin, zużywając 493 watów energii elektrycznej (1,7 x 290).

Koszt zakupu w przeliczeniu na litr wydajności osuszania jest dla półprzewodnikowych osuszaczy powietrza nawet 18 razy wyższy od urządzeń kompresorowych. To zaprzeczenie mitu o ekonomicznej atrakcyjności urządzeń półprzewodnikowych.

Mit numer 4:

„Koszt nabycia osuszaczy półprzewodnikowych jest znacznie niższy w porównaniu z urządzeniami kompresorowymi”

Rzeczywiście, sam koszt zakupu osuszacza Peltiera wydaje się atrakcyjny. Urządzenia takie można nabyć nawet za około 40 €. Zakup małego urządzenia kompresorowego wymaga inwestycji minimum 120 €.

Należy jednak pamiętać o tym, że: Rower jest również znacznie tańszy niż samochód. Oba są środkami transportu... Podobnie osuszacze Peltiera i urządzenia kompresorowe służą do osuszania powietrza...

Porównanie to odzwierciedla rzeczywistość dopiero po odniesieniu kosztów zakupu do wydajności i skuteczności osuszania.

Wychwycenie jednego litra wody za pomocą osuszacza Peltiera kosztuje co najmniej 130 euro. W przypadku urządzeń kompresorowych, kwota ta wynosi około 8 € za litr.²

Koszty zakupu w odniesieniu do jednego litra wydajności osuszania w przypadku osuszacza półprzewodnikowego są więc 16-krotnie wyższe w porównaniu do urządzenia kompresorowego! Prawie 20 razy wyższa kwota dla tej samej ilości wody wychwyconej z powietrza. Czyżby rzeczywiście tanio?

² Założenia obliczeniowe: Cena zakupu typowego osuszacza Peltiera o wydajności 300 ml/24 godz. Wynosi 40 euro, cena zakupu typowego osuszacza kompresorowego o wydajności 14 litrów/24 godz. wynosi odpowiednio 120 euro. Wyliczenie kosztów zakupu w przeliczeniu na litr wydajności osuszania: Urządzenie Peltiera 133 Euro (40 ÷ 0,3), urządzenie kompresorowe 8,57 Euro (120 ÷ 14).

Mit numer 5:

„W celu zapobiegnięcia powstawania pleśni, w przypadku małych pomieszczeń, wystarczające jest zastosowanie półprzewodnikowego osuszacza powietrza.”

Poczucie komfortu, dobre samopoczucie i wyeliminowanie zagrożenia wystąpienia pleśni wymaga zapewnienia względnej wilgotności powietrza na poziomie około 50 % wilg.wzlg. Nawet w bardzo małym pomieszczeniu o powierzchni wynoszącej zaledwie 10 m², konieczne jest usunięcie z powietrza ponad 600 ml wody każdego dnia. To warunek zapewnienia optymalnego klimatu wnętrza w nowym budownictwie o dobrej izolacji termicznej. W przypadku starego budynku, wartość ta przekraczać może 1 000 ml.³

Osuszacz Peltiera jest w stanie wychwycić tylko około 300 ml wody dziennie. Parametry te osiągane są tylko dla powietrza o temperaturze wynoszącej 30 °C i wilgotności względnej na poziomie 80 %. W rzeczywistych warunkach eksploatacji, skuteczność takiego urządzenia będzie znacznie niższa i będzie ona osiągać około 100 ml. Ze względu na tak niską wydajność osuszania, półprzewodnikowe osuszacze powietrza są w przypadku takich zastosowań całkowicie nieprzydatne.

Zamieszczony przykład nie uwzględnia przebywania osób w pomieszczeniu mieszkalnym, ani obecności roślin. Oba takie czynniki zwiększają ilość wilgoci usuwanej przez urządzenie. W urealnionym przypadku zastosowania, osuszacz musiałby dziennie wychwycić z powietrza około 1 680 ml³ wody, to prawie sześć razy więcej niż typowa wydajność osuszacza Peltiera!

Trwałe obniżenie wilgotności powietrza w nawet małym pomieszczeniu wymaga zastosowania urządzenia kompresorowego.

Półprzewodnikowe osuszacze powietrza nie są skutecznym narzędziem walki z pleśnią!

³ Założenia obliczeniowe: Obciążenie wilgocią zależy od danego klimatu otoczenia. Przy założonych parametrach klimatu zewnętrznego, wynoszących 70 % wilg.wzgl. i 20 °C, na każdy metr sześcienny przypada 12,1 ml wody, przy 50 % wilg.wzgl. jest to odpowiednio 8,6 ml wody na każdy metr sześcienny powietrza. Różnica w ilości zawartej w powietrzu wody, tj. 3,5 ml, musi zostać wychwycona przez urządzenie osuszające. Ponieważ wilgotne powietrze zewnętrzne nie może swobodnie przenikać przez przeszkody i bariery (izolacja, zamknięte drzwi/okna), uwzględniany jest współczynnik przenikania. W przypadku budynku o dobrej izolacji, współczynnik ten wynosi 0,3 przy dobrej izolacji budynku. Oznacza to, że ilość przenikającej do wnętrza wilgoci wynosić będzie 3,5 ml x 0,3 = 1,05 ml/godz. Przy wysokości sufitu 2,5 m i powierzchni podłogi 10 m², dzienne osuszanie musi wynosić 630 ml wody (1,05 x 10 x 2,5 x 24). W przypadku starego budownictwa (współczynnik przenikania 0,5) ilość ta wynosić będzie 1 050 ml wody dziennie. W przypadku przebywania w pomieszczeniu jednej osoby dodać należy 1 000 ml obciążenia wilgocią/24 godz., każda roślina doniczkowa to dodatkowo 48 ml/24 godz.

Realne obciążenie wilgocią, brak realistycznych możliwości zastosowania urządzeń Peltiera.

Mit numer 6:

„Kompaktowe, elektryczne osuszacze powietrza mogą być uniwersalnie stosowane w salonach, sypialniach, kuchniach lub łazienkach w celu zapewnienia niskiego poziomu wilgotności powietrza”

W zależności od sposobu użytkowania, eksploatowane każdego dnia pomieszczenia są obciążane dodatkową porcją wilgoci. Zewnętrzne powietrze o wyższej zazwyczaj wilgotności miesza się z powietrzem wewnętrznym, zazwyczaj bardziej suchym. Specjaliści określają to jako wewnętrzne i zewnętrzne obciążenie wilgocią.

Obecność osób (parowanie skóry, oddech) powoduje zwiększanie ilości wody w pomieszczeniu o prawie 1 000 ml. Każda roślina doniczkowa powoduje dodatkowy przyrost o kolejne 48 ml. Gotowanie i zmywanie to dodatkowe 700 ml, jednorazowe skorzystanie z prysznica – 300 ml.

Utrzymanie zadanego poziomu wilgotności powietrza oznacza konieczność wychwycenie tej ilości wody przez osuszacz powietrza.

Teoretycznie, elektryczny osuszacz powietrza wykorzystujący technologię Peltiera jest w stanie usunąć z powietrza w ciągu dnia tylko około 300 ml wilgoci!

Liczby te dowodzą, że zastosowanie półprzewodnikowego osuszacza powietrza do kuchni, łazienki i podobnych pomieszczeń jest absolutnie niewystarczające. Zapewnienie odpowiednio niskiego poziomu wilgotności powietrza wymaga zastosowania agregatu kompresorowego o wymaganej klasie wydajności.

Mit numer 7:

„Do mojej piwnicy lub garażu wystarczy mały, elektryczny osuszacz powietrza”

Elektryczny osuszacz powietrza może być ustawiony w dowolnym miejscu jako element dekoracyjny. Skuteczność tego typu urządzenia jest niewystarczająca. Pozbawione ogrzewania, chłodne pomieszczenia powodują, że element chłodzący ulega oblodzeniu, co zatrzymuje zjawisko osuszania przez kondensację.

Zjawisko to dotyczy również urządzeń kompresorowych z odmrażaniem powietrzem cyrkulacyjnym. Urządzenia takie są oferowane do ogrzewanych pomieszczeń mieszkalnych. W niskich temperaturach wnętrza, parownik takich urządzeń ulega oblodzeniu. Rozmrożenie za pomocą obiegu powietrza nie jest możliwe.

Do ciągłego osuszania pomieszczeń pozbawionych ogrzewania i o temperaturze poniżej 15 °C konieczne jest stosowanie urządzeń kompresorowych, wyposażonych w funkcję odmrażania gorącym gazem.

W pomieszczeniach pozbawionych ogrzewania, półprzewodnikowe osuszacze powietrza szybko dochodzą do kresu swoich możliwości!
Osuszanie pomieszczenia o powierzchni 15 m² wymaga zastosowania takiej liczby osuszaczy powietrza!

Mit numer 8:

„Używam kilku osuszaczy półprzewodnikowych, jeżeli jeden nie wystarcza” W ten sposób zmniejszam koszty eksploatacji w porównaniu z urządzeniami kompresorowymi!”

Technologia Peltiera nie umożliwia skalowania. Wykorzystywane w tych urządzeniach zjawisko fizyczne nie pozwala na usunięcie więcej niż 450 ml wody z powietrza w ciągu 24 godzin przy zastosowaniu jednego osuszacza półprzewodnikowego.

Tak wysokie parametry użytkowe mogą być uzyskane tylko w warunkach laboratoryjnych przy temperaturze pomieszczenia wynoszącej 30 °C i względnej wilgotności powietrza na poziomie 80 %!

Już przy temperaturze pomieszczenia wynoszącej 20 °C i wilgotności 70 %, wydajność tych urządzeń jest mniejsza niż 50 % wartości maksymalnej.

Oczywiście, w przypadku większego zapotrzebowania, możliwe jest zastosowanie kilku urządzeń, lecz rozwiązanie takie nie jest ani tanie, ani energooszczędne. W przeliczeniu na jeden litr wydajności osuszania, koszt zakupu półprzewodnikowego osuszacza powietrza wynosi około 130 euro, a na każdy litr osuszonego powietrza zużywa on aż 2,2 kW energii elektrycznej. Dodatkowo, 9 litrów wydajności osuszania wymaga zastosowania aż 32 urządzeń Peltiera.

Ponadto: Dziesiątki zainstalowanych elektrycznych osuszaczy powietrza nie poprawiają estetyki wnętrz, a konieczność regularnego opróżniania 32 zbiorników eliminuje możliwość praktycznego zastosowania.

Zaletą technologi kompresorowej jest możliwość skalowania. Dobór odpowiedniej jednostki pozwala na zaspokojenie wymagań każdego zastosowania.

Mit numer 9:

„Opis odpowiada rzeczywistości”

Prawdziwa wydajność półprzewodnikowych osuszaczy powietrza nie ma wiele wspólnego z deklarowanymi parametrami.

„Osuszacz do pomieszczeń”, „miniaturowy osuszacz budowlany”, „do 25 m² wielkości pomieszczenia”. Tego rodzaju slogany reklamowe stosuje się w barwnie ilustrowanych materiałach reklamowych osuszaczy Peltiera. Mimo niezaprzeczalnego efektu marketingowego, częste powtarzanie nie zbliża tych stwierdzeń do prawdy. Skorzystaj z niezawodnego źródła informacji i nie daj się zwieść prostym sloganom.

„Osuszacz pokojowy” jest przeznaczony do pomieszczeń o normalnej wielkości. Pomieszczenia o powierzchni przekraczającej 10 m² nie mogą być skutecznie osuszane z zastosowaniem osuszaczy Peltiera. „Osuszacze budowlane”, nawet w wersji mini, muszą być wyposażone w funkcję rozmrażania gorącym gazem. Osuszacze Peltiera nie posiadają żadnego modułu odmrażania.

Specyfika zastosowania osuszaczy półprzewodnikowych jest ograniczona i urządzenia te nie wyróżniają się pełną uniwersalnością!

Mit numer 9: „Opis odpowiada rzeczywistości”
Przejdź bezpośrednio do oferowanego przez firmę Trotec kalkulatora osuszania powietrza

To nie mit:

Osuszacze Peltiera są użytecznymi urządzeniami niszowymi

W pełnym znaczeniu tego słowa: Półprzewodnikowe osuszacze powietrza są idealnie przystosowane do pracy w małych przestrzeniach zamkniętych o bardzo małych wymiarach. Firma Trotec jest od lat czołowym producentem mobilnych urządzeń osuszających. Dlatego też dołączyła do swojej oferty również takie rozwiązania jak półprzewodnikowy osuszacz powietrza.

Urządzenia te są idealnie przystosowane do utrzymywania niskiego poziomu wilgotności wnętrz szafek na ubrania i buty, pomieszczeń do przechowywania żywności lub toalet pozbawionych okien. Skuteczność w specjalistycznym zakresie stosowania.

Zachęcamy do przeprowadzenia prostego wyliczenia: Utrzymanie suchości takiego pomieszczenia wymaga zapewnienia względnej wilgotności powietrza na poziomie 50 %. Oznacza to konieczność odprowadzania około 26 ml wody na metr sześcienny w ciągu 24 godzin. Przy typowej, dziennej, maksymalnej wydajności osuszania wynoszącej 300 ml, w przypadku pomieszczenia o objętości nieco poniżej 12 metrów sześciennych, technologia Peltiera dochodzi do granic przydatności.

Skorzystaj z jeszcze prostszego narzędzia: Skorzystaj z naszego wygodnego narzędzia online stworzonego do indywidualnego obliczania koniecznej wydajności osuszania. Umożliwia ono prostą konfigurację każdego sposobu eksploatacji i uzyskanie optymalnego zalecenia, obejmującego, w zależności od specyfiki danego zastosowania, takie urządzenia jak kompaktowy osuszacz powietrza z systemem Peltiera lub nawet największe, komfortowe osuszacze powietrza!

Przejdź bezpośrednio do oferowanego przez firmę Trotec kalkulatora osuszania powietrza