Krzywa nasycenia powietrza
Home Comfort

Czy mają Państwo pytania?

Jesteśmy do Państwa dyspozycji z dodatkowymi informacjami.

Klienci prywatni: +48 800 8090 8090
Firmy: +48 22 3075360
  1. Produkty i usługi
  2. Produkty ‑ HomeComfort
  3. Osuszanie
  4. Praktyczne informacje o osuszaczach powietrza
  5. Podstawowe informacje dotyczące wilgotności powietrza

Podstawowe informacje dotyczące wilgotności powietrza

Wilgotność powietrza zależy od wielu parametrów

W biurze, warsztacie lub w domu. Odpowiednie parametry klimatyczne powietrza są koniecznym elementem komfortu oraz zdrowia mieszkańców.

Przyjemny klimat pomieszczenia zwiększa także wydajność i pozwala na zmniejszenie przerw w pracy spowodowanych chorobami.

W przypadku takich warunków klimatycznych, decydujące są dwa parametry: temperatura pomieszczenia oraz względna wilgotność powietrza.

Zgodnie z zamieszczonym poniżej wykresem komfortu, poczucie komfortu uzyskuje się przy temperaturze w granicach 20 do 22 °C i względnej wilgotności powietrza od 40 do 60 %. Parametry klimatyczne leżące w powyższych granicach wiążą się z poczuciem pełnego komfortu dla większości ludzi.

Zbyt wysoka wilgotność powietrza może spowodować różnorakie szkody. Pierwsze widoczne sygnały alarmowe to wilgotne ubrania, nieprzyjemny zapach oraz plamy na ścianach (plamy wilgoci), albo też kiełkujące ziemniaki w pomieszczeniach piwnicznych.

Pamiętaj, że grzyby powstają już od wilgotności powietrza na poziomie 70 %, a korozja pojawia się już od 60 %!

Bez kontrolowania, wilgotność powietrza wewnątrz pomieszczeń może silnie wahać się i rzadko, samoczynnie osiąga optymalny poziom. Jest to także zależne od pory roku oraz warunków klimatycznych panujących na zewnątrz budynku.

Wykres komfortu termicznego
Zawartość pary wodnej w powietrzu:
Przy temperaturze powietrza wynoszącej 25 °C, metr sześcienny powietrza może zawierać maks 23 g wody, co odpowiada 100 % wilgotności względnej. Po schłodzeniu tej masy powietrza w wyniku kontaktu z zimną powierzchnią do temperatury 10 °C, może ono zawierać już tylko 9,4 g wody. Różnicowa masa wody skrapla się na chłodnych powierzchniach.
Zawartość pary wodnej w powietrzu
Osuszacze powietrza-technologia urządzeń – Praktyczna wiedza firmy Trotec

Praktyczne informacje o osuszaczach powietrza – zestawienie rozdziałów

Rozdział 1: Podstawowe informacje dotyczące wilgotności powietrza – omówienie wielu zależności

Rozdział 2: Zestawienie technologii osuszania powietrza – kondensacja i adsorpcja

Rozdział 2.1: Osuszacz kondensacyjny ze sprężarką

Rozdział 2.2: Osuszacz kondensacyjny z systemem Peltiera

Rozdział 2.3: Adsorpcyjny osuszacz powietrza

Rozdział 3: Jaką technologię osuszania powietrza wybrać dla danego zastosowania?

Poznaj teorię zanim przejdziesz do praktyki

Podstawy dotyczące wpływu wilgotności powietrza są pomocne w późniejszym utrzymaniu optymalnej wilgotności powietrza. Zdolność powietrza do przyjmowania wody jest ograniczona. Istnieje granica nasycenia powietrza wodą. Jest to ilość pary wodnej, która może zostać zaabsorbowana przez powietrze. Ilość ta jest określana jako bezwzględna wilgotność powietrza i podawana jest w gramach na metr sześcienny powietrza.

Na tej podstawie określona jest zawartość pary wodnej rzeczywiście znajdującej się w powietrzu. Jest ona następnie odnoszona do maksymalnej ilości pary wodnej znajdującej się w powietrzu przy danej temperaturze. Wynik jest określany jako „względna wilgotność powietrza” (wzgl.wilg.).

Przykładowo, powietrze o względnej wilgotności powietrza wynoszącej 50 % zawiera połowę maksymalnej ilości wody, którą może zawierać powietrze przy danej temperaturze.

Wszystko zależy od temperatury

Zdolność powietrza do wchłaniania wody jest więc zawsze zależna od panującej temperatury powietrza. Im niższa temperatura powietrza, tym mniej wody może ono zawierać. Zależność ta jest przedstawiona w poniższej tabeli dla pięciu wartości temperatury.

Wpływ temperatury pomieszczenia na ilość wody zawartej w powietrzu.

Temperatura pomieszczenia 25 °C 20 °C 15 °C 10 °C 5 °C
Przykład 1:
Wzgl. wilgoć powietrza stała
Względna wilgotność powietrza 80 % 80 % 80 % 80 % 80 %
Zawartość wody w powietrzu wypełniającym pomieszczenie 18,4 g/m³ 13,8 g/m³ 10,2 g/m³ 7,5 g/m³ 5,4 g/m³
Przykład 2:
Stała zawartość wody
Zawartość wody w powietrzu wypełniającym pomieszczenie 5,4 g/m³ 5,4 g/m³ 5,4 g/m³ 5,4 g/m³ 5,4 g/m³
Względna wilgotność powietrza 23,5 % 31,3 % 42,1 % 57,5 % 80 %

W przykładzie 1, względna wilgotność powietrza zawsze wynosi 80 %, przy czym odpowiadająca jej bezwzględna wilgotność powietrza znacznie waha się w zależności od temperatury.

W przykładzie 2, ilości wody zawartej w powietrzu jest zawsze stała, przy czym wraz ze spadkiem temperatury rośnie względna wilgotność powietrza.

Zależności te nie są proste. Nie ułatwia rozważań także ten fakt, że korozja, stęchlizna lub pleśń zależą wyłącznie od względnej wilgotności powietrza, i nie zależą od bezwzględnej zawartości wody w powietrzu.

Względna wilgotność powietrza jest decydująca

W przykładzie 2, przy temperaturze pomieszczenia wynoszącej 5 °C i zawartości wody 5,4 g/m³, względna wilgotność powietrza wynosi 80 %, oznacza zagrożenie powstawaniem pleśni i korozji. Przy 25 °C, ta ilość wody oznacza tylko 23,5 % względnej wilgotności powietrza. Takie powietrze jest zbyt suche i powoduje podrażnienia dróg oddechowych.

Tworzenie się pleśni i korozji w tych warunkach praktycznie nie występuje, choć powietrze zawiera ciągle te same 5,4 g/m³ wody.

Kolejny raz okazuje się, że najważniejsze jest kontrolowanie względnej wilgotności powietrza. Nie jest ważne ile wilgoci może zostać odprowadzone z powietrza. Ważny jest poziom względnej wilgotności powietrza!

Zrozumienie podstawowych zjawisk fizycznych jest jednym z najważniejszych czynników udanego doboru odpowiedniego systemu osuszania powietrza dla konkretnego zastosowania.

Wpływ względnej wilgotności powietrza na zależności zdrowotne i biologiczne:

Bakterie
Wirusy
Zarodniki pleśni
Roztocza
Infekcja dróg oddechowych
Alergie, astmy
Korozja
Ilustracja według wykresu Scofield-Sterling