Widok wnętrza osuszacza powietrza z systemem Peltiera
Home Comfort

Czy mają Państwo pytania?

Jesteśmy do Państwa dyspozycji z dodatkowymi informacjami.

Klienci prywatni: +48 800 8090 8090
Firmy: +48 22 3075360
  1. Produkty i usługi
  2. Produkty ‑ HomeComfort
  3. Osuszanie
  4. Praktyczne informacje o osuszaczach powietrza
  5. Zestawienie technologii osuszania powietrza
  6. Osuszacze kondensacyjne z systemem Peltiera

Osuszacze kondensacyjne z systemem Peltiera

Zasada działania, możliwości i granice zastosowania osuszaczy powietrza z systemem Peltiera

Podobnie jak w przypadku osuszaczy kondensacyjnych ze sprężarką także w przypadku tego typu urządzeń, w ich wnętrzu wykorzystywana jest niska temperatura powierzchni, powodująca skroplenie wody zawartej w powietrzu.

Osuszacze powietrza z systemem Peltiera nie wykorzystują sprężarki, lecz zintegrowany element Peltiera, nazywany też czasami TEC (theromelectric cooler).

Ten kompaktowy przetwornik termoelektryczny wykorzystuje zasadę działania i bierze swą nazwę od efektu Peltiera. Polega on na wytwarzaniu różnicy temperatur pomiędzy dwoma płytkami elementu, pomiędzy którymi przepływa prąd elektryczny. Jedna z tych płytek znacznie się nagrzewa, druga zaś silnie chłodzi. Różnica temperatur pomiędzy dwoma stronami elementu może sięgać nawet 70 °C.

Elementy Peltiera są bardzo kompaktowe i są stosowane na przykład w miniaturowych lodówkach, mobilnych lodówkach kempingowych lub do chłodzenia elementów komputerów PC.

W przypadku osuszaczy kondensacyjnych z elementem Peltiera, zintegrowana w urządzeniu dmuchawa pobiera powietrze z pomieszczenia i kieruje je na chłodną stronę elementu. Na powierzchni tego elementu powietrze jest schładzane poniżej temperatury punktu rosy. Woda wytrąca się na powierzchni i jest odprowadzana do zbiornika.

Suche powietrze jest następnie kierowane na gorącą stronę elementu, odbiera od niego ciepło i, będąc suchym i ciepłym powietrzem, jest ponownie kierowane do pomieszczenia.

Małe urządzenie – mały zasięg działania

Ze względu na zasadę działania, osuszacze kondensacyjne z systemem Peltiera nie wymagają stosowania odmrażania. Dodatkowo umożliwiają one konstruowanie bardzo małych i cichych urządzeń ponieważ zastosowanie powodującego hałas kompresora nie jest konieczne.

Wadą tych osuszaczy powietrza jest mały zasięg działania i relatywnie niski współczynnik skuteczności, sięgający maksymalnie 25% skuteczności urządzenia wyposażonego w kompresor. Z tego względu, elementy termoelektryczne nie mogą być uważane za alternatywę sprężarkowych urządzeń chłodniczych. Wynika to także z faktu, że moc poszczególnych elementów Peltiera nie może być łatwo i bez ograniczeń zwiększana.

Z tego powodu, z dużą ostrożnością traktować należy deklaracje innych producentów o wydajności rzędu jednego litra na kWh. Porównanie takie nie jest uzasadnione, ponieważ osuszacze powietrza systemu Peltiera nie mogą być skalowane i w żadnym wypadku nie umożliwiają uzyskania wydajności osuszania oferowanej przez osuszacze niskotemperaturowe. W praktyce urządzenia te nie są w stanie wychwycić więcej niż jednej małej szklanki wody (0,1 - 0,2 ml) w ciągu 24 godzin.

Osuszacze powietrza z systemem Peltiera i osuszacze sprężarkowe mogą być porównywane w ograniczonym zakresie, ponieważ ze względu na różne zasady działania, są one przeznaczone do różnych obszarów zastosowań. Będąc od wielu lat czołowym producentem mobilnych urządzeń do osuszania uważamy, że urządzenia z systemem Peltiera sprawdzają się tylko w zamkniętych pomieszczeniach o bardzo małej kubaturze (2 - 10 m³) i bez źródła wilgoci, na przykład w szafach na ubrania i obuwie, spiżarniach lub małych toaletach bez okien.

Urządzenia z systemem Peltiera nie nadają się do osuszania całych pomieszczeń, niezależnie od sugestii zawartych w niektórych materiałach reklamowych.

Dodatkowa uwaga: Uzyskanie wydajności osuszacza niskotemperaturowego czyli odprowadzenie 10 lub 20 litrów w przeciągu 24 godzin wymaga zastosowania 40 lub 80 elementów Peltiera równolegle w jednym urządzeniu!

Wymiary takiej konstrukcji byłyby ogromne. To samo dotyczy także zużycia energii. Alternatywą może być teoretycznie ustawienie 40 lub 80 pojedynczych urządzeń Peltiera w całym pomieszczeniu. To rozwiązanie będzie niewątpliwie rzucać się w oczy ;-)

Przykładowe porównanie wielkości typowych elementów Peltiera, stosowanych także w małych osuszaczach powietrza.
Przykładowe porównanie wielkości typowych elementów Peltiera
Zimna strona elementu Peltiera jest wyposażona w przykręcone ożebrowanie, na którym dochodzi do kondensacji wilgoci zawartej w powietrzu. Kondensat przechodzi następnie do znajdującego się poniżej zbiornika.
Widok wnętrza osuszacza powietrza z systemem Peltiera
Zasada działania osuszaczy powietrza z systemem Peltiera

Osuszacze powietrza-technologia urządzeń – Praktyczna wiedza firmy Trotec

Praktyczne informacje o osuszaczach powietrza – zestawienie rozdziałów

Rozdział 1: Podstawowe informacje dotyczące wilgotności powietrza – omówienie wielu zależności
Rozdział 2: Zestawienie technologii osuszania powietrza – kondensacja i adsorpcja
Rozdział 2.1: Osuszacz kondensacyjny ze sprężarką
Rozdział 2.2: Osuszacz kondensacyjny z systemem Peltiera
Rozdział 2.3: Adsorpcyjny osuszacz powietrza
Rozdział 3: Jaką technologię osuszania powietrza wybrać dla danego zastosowania?