Obsługa klienta i wsparcie techniczne: +48 22 3075362

Pon. - Pt.: 8:00 - 14:00

appSensoren oraz aplikacja MultiMeasure Mobile firmy Trotec
 1. Produkty i usługi
 2. Mierniki
 3. Czujniki typu AppSensor
 4. Tak to działa

Treść


FAQ – najczęściej zadawane pytania

Czy możliwa jest zmiana wersji językowej aplikacji?
Zmiana wersji językowej w menu „Ustawienia”

W przypadku uruchomienia aplikacji w nieodpowiedniej wersji językowej, otwórz menu ustawień aplikacji w celu przejścia. Ustawienia wersji językowej umieszczone są w pierwszej linii. Kliknięcie na odpowiednią wersję językową umożliwia odpowiednie dostosowanie aplikacji.

Uwagi dotyczące widoku dla systemów Android oraz iOS: Szeroki obszar paska menu z pięcioma zakładkami jest w systemie Android umieszczona w górnej części ekranu. W wersji iOS, obszar menu umieszczony został w dolnej części ekranu.

Dlaczego nie mogę połączyć czujników typu appSensor za pomocą mojego smartfona?

3 x szybko kliknij na przycisk łączonego czujnika AppSensor w celu uruchomienia funkcji parowania.

Do łączenia urządzeń zawsze wykorzystuj aplikację. Nie korzystaj z menu Bluetooth danego urządzenia mobilnego.

W przypadku niektórych urządzeń bazujących na systemie Android, rozpoznany przez Bluetooth czujnik nie łączy się z aplikacją, mimo, że jest on widoczny na liście „Dostępne czujniki”. W takiej sytuacji dostosuj ustawienia Bluetooth urządzenia i aktywuj skanowanie urządzeń Bluetooth.

Niezależnie od tego, aktywowanie funkcji skanowania urządzeń Bluetooth możliwe jest w następujący sposób:

 • Ustawienia → Biometria i bezpieczeństwo → Prywatność → Lokalizacja → Popraw dokładność → Skanowanie Bluetooth (np. z SAMSUNG, tylko po określonych aktualizacjach!)
 • Ustawienia → Google → Lokalizacja → Popraw dokładność → Skanowanie Bluetooth
 • Ustawienia → Google → Lokalizacja → Szukaj → Szukaj Bluetooth

W zależności od używanej wersji systemu Android, producenta urządzenia oraz interfejsu smartfona, udane połączenie z czujnikami typu appSensor może wymagać włączenia funkcji GPS dla aplikacji, mimo, że sama aplikacja nie wymaga jej wykorzystania.

Aktywuj funkcję GPS i sprawdź, czy połączenie aplikacji z wszystkimi dostępnymi czujnikami typu appSensor jest możliwe.

Zwracamy uwagę, że te ustawienia Bluetooth nie wynikają z wymagań aplikacji MultiMeasure-Mobile, lecz są konieczne w celu zapewnienia prawidłowej łączności Bluetooth danego urządzenia mobilnego.

W zależności od stosowanego smartfona, liczba podłączonych czujników typu appSensor może być ograniczona.

Dalsze informacje zamieszczono na stronie pomocy w rozdziale Znane problemy.

Jak odłączyć czujniki typu appSensor od smartfona?

Odłączenie czujnika appSensor od aplikacji możliwe jest na dwa sposoby:

 1. Przesuń palec w lewo na czerwonym znaczniku w zakładce menu „Czujniki” w zestawieniu czujników AppSensor (prawa krawędź ekranu). Spowoduje to pojawienie się czerwonego pola „Rozłącz czujnik” obok oznaczenia czujnika. Potwierdź rozłączenie czujnika naciskając na to polecenie. Czujnik appSensor zostanie odłączony od aplikacji.
 2. Alternatywnie, każdy czujnik AppSensor może zostać bezpośrednio odłączony za pośrednictwem strony czujników aplikacji. Ka każdej stronie czujników, w górnej, prawej części widoczne jest menu kontekstowe dla danego czujnika. Oprócz innych, specjalnych ustawień, menu kontekstowe zawiera także polecenie „Rozłącz czujnik”. Naciśnij symbol menu kontekstowego w celu wyświetlenia tego menu i rozłączenia czujnika appSensor.
Rozłączanie appSensor
Jak wyłączyć czujniki typu appSensor?

W przypadku rozłączenia czujnika AppSensor w aplikacji, urządzenie pomiarowe może zostać aktywowane poprzez naciśnięcie i przytrzymanie przycisku pomiarowego (dioda LED czujnika zostanie całkowicie wyłączona).

Urządzenia pomiarowe są także wyposażone w funkcję automatycznego wyłączania aktywowaną po trzech minutach, jeżeli nie nastąpiło ponowne połączenie czujnika. Przed wyłączeniem czujnika appSensor zalecamy jego odłączanie od aplikacji.

Dlaczego aplikacja pyta o zatwierdzenie lokalizacji?

W zależności od używanej wersji systemu Android, producenta urządzenia oraz interfejsu smartfona, udane połączenie z czujnikami typu appSensor może wymagać włączenia funkcji GPS dla aplikacji, mimo, że sama aplikacja nie wymaga jej wykorzystania.

Aktywuj funkcję GPS i sprawdź, czy połączenie aplikacji z wszystkimi dostępnymi czujnikami typu appSensor jest możliwe.

Zwracamy uwagę, że te ustawienia Bluetooth nie wynikają z wymagań aplikacji MultiMeasure-Mobile lub firmy Trotec, lecz są konieczne w celu zapewnienia prawidłowej łączności Bluetooth danego urządzenia mobilnego.


Dostępne czujniki appSensor

BA16WP Anemometr wirnikowy

Element appSensor BA16WP to anemometr wirnikowy umożliwiający pomiar prędkości wiatru, strumienia przepływu, temperatury oraz względnej wilgotności powietrza w połączeniu z aplikacją MultiMeasure Mobile.

W przypadku pomiaru punktowego, wartość pomiarowa może zostać zaktualizowana zarówno za pośrednictwem aplikacji, jak i poprzez krótkie, pojedyncze naciśnięcie na przycisk pomiarowy urządzenia pomiarowego.

Oprócz funkcji wstrzymania wartości pomiarowej, urządzenia pomiarowe pozwala także na wskazanie wartości minimalnej, maksymalnej oraz średniej i wykonanie pomiaru szeregowego.

W celu wykonania pomiaru strumienia przepływu, na stronie czujników aplikacji wprowadź przekrój okrągłego lub kwadratowego kanału pomiarowego w m².

Ekran ustawienia czujnika modelu BA16WP pozwala na określenie wartości alarmowych MAX i MIN dla wszystkich parametrów pomiarowych.

Anemometr wirnikowy BA16WP
Anemometr wirnikowy BA16WP

BA30WP Anemometr żarnikowy

Element appSensor BA30WP to anemometr żarnikowy, umożliwiający pomiar prędkości wiatru, strumienia przepływu, temperatury oraz względnej wilgotności powietrza w połączeniu z aplikacją MultiMeasure Mobile.

W przypadku pomiaru punktowego, wartość pomiarowa może zostać zaktualizowana zarówno za pośrednictwem aplikacji, jak i poprzez krótkie, pojedyncze naciśnięcie na przycisk pomiarowy urządzenia pomiarowego.

Oprócz funkcji wstrzymania wartości pomiarowej, urządzenia pomiarowe pozwala także na wskazanie wartości minimalnej, maksymalnej oraz średniej i wykonanie pomiaru szeregowego.

W celu wykonania pomiaru strumienia przepływu, na stronie czujników aplikacji wprowadź przekrój okrągłego lub kwadratowego kanału pomiarowego w m².

Ekran ustawienia czujnika pozwala na określenie wartości alarmowych MAX i MIN dla wszystkich wielkości pomiarowych czujnika BA30WP.

Anemometr żarnikowy BA30WP jest wyposażony w wysuwaną sondę teleskopową.

Anemometr wirnikowy BA30WP
Anemometr wirnikowy BA30WP

Ważne: W trakcie eksploatacji modelu BA30WP należy zachować ostrożność, aby otwarty koniec czujnika otrzymywany był w obrębie strumienia, w przeciwnym razie dojdzie do zaburzenia wartości pomiarowych. Pomiar jest w tym przypadku realizowany za pomocą tak zwanego żarnika, który jest elementem bardzo delikatnym. Z tego względu dokonuj pomiaru wyłącznie w specyficznym dla czujnika zakresie pomiarowym. W celu uniknięcia uszkodzenia, nigdy nie poddawaj czujnika działaniu obciążeń mechanicznych i nie próbuj czyścić go mechanicznie.


BC21WP Termohigrometr

Element appSensor BC21WP to termohigrometr umożliwiający pomiar temperatury oraz względnej wilgotności powietrza w połączeniu z aplikacją MultiMeasure Mobile.

Ustalone na tej podstawie wartości obliczeniowe, takie jak temperatura punktu rosy, stosunek mieszania (g/kg), wilgotność bezwzględna (g/m³) oraz Temperatura zimnego termometru są automatycznie określane i wyświetlane przez aplikację.

W przypadku pomiaru punktowego, wartość pomiarowa może zostać zaktualizowana zarówno za pośrednictwem aplikacji, jak i poprzez krótkie, pojedyncze naciśnięcie na przycisk pomiarowy urządzenia pomiarowego.

Oprócz funkcji wstrzymania wartości pomiarowej, urządzenia pomiarowe pozwala także na wskazanie wartości minimalnej, maksymalnej oraz średniej i wykonanie pomiaru szeregowego.

Ekran ustawienia czujnika modelu BC21WP pozwala także na określenie wartości alarmowych MAX i MIN dla wszystkich parametrów pomiarowych.

Termohigrometr BC21WP
Termohigrometr BC21WP

BM22WP Miernik wilgotności materiału

Element appSensor BM22WP to miernik wilgotności materiału, umożliwiający w połączeniu z aplikacją MultiMeasure Mobile określenie wilgotności materiału z zastosowaniem pomiaru opornościowego.

W przypadku pomiaru punktowego, wartość pomiarowa może zostać zaktualizowana zarówno za pośrednictwem aplikacji, jak i poprzez krótkie, pojedyncze naciśnięcie na przycisk pomiarowy urządzenia pomiarowego.

Oprócz funkcji wstrzymania wartości pomiarowej, urządzenia pomiarowe pozwala także na wskazanie wartości minimalnej, maksymalnej oraz średniej i wykonanie pomiaru szeregowego. Dodatkowo, to urządzenie pomiarowe pozwala na przeprowadzenie pomiaru matrycowego.

Ekran ustawienia czujnika pozwala na określenie wartości alarmowych MAX i MIN dla wszystkich parametrów pomiarowych czujnika BM22WP.

W celu zapewnienia prawidłowego pomiaru wilgotności, możliwe jest także zdefiniowanie parametrów materiału pomiarowego za pośrednictwem aplikacji. W tym celu, na ekranie ustawienia czujnika wybierz w menu kontekstowym czujnika odpowiedni materiał. Standardowo ustawionym materiałem jest Drewno.

Aktualnie możliwe jest także wybranie takich materiałów, jak:

 • Drewno
 • Tynk
 • Cegła
 • Zaprawa cementowa
 • Jastrych cementowy
 • Beton

Pamiętaj, że podawane wartości są jedynie orientacyjne: Krzywe pomiarowe zapisane dla różnych typów materiałów określone zostały na podstawie pomiarów wykonanych na przekrojach różnych próbek materiału danego typu. Ponieważ w przypadku mineralnych materiałów budowlanych, wynik pomiarowy zależy od dodatków chemicznych i od zasolenia, podawane wartości traktować należy jedynie orientacyjnie.

Praktyczna wskazówka:

Wbij elektrody pomiarowe jak najgłębiej w materiał lecz nie przykładaj nadmiernej siły! W celu uniknięcia uszkodzenia urządzenia pomiarowego, końcówki pomiarowe nie mogą być w żadnym wypadku wbijane w materiał za pomocą młotka.

Miernik wilgotności materiału BM22WP
Miernik wilgotności materiału BM22WP
Miernik wilgotności materiału BM22WP
Miernik wilgotności materiału BM22WP

BM31WP Miernik wilgotności materiału

Element appSensor BM31WP to miernik wilgotności materiału, umożliwiający w połączeniu z aplikacją MultiMeasure Mobile określenie wilgotności materiału z zastosowaniem pomiaru pojemnościowego.

W przypadku pomiaru punktowego, wartość pomiarowa może zostać zaktualizowana zarówno za pośrednictwem aplikacji, jak i poprzez krótkie, pojedyncze naciśnięcie na przycisk pomiarowy urządzenia pomiarowego.

Oprócz funkcji wstrzymania wartości pomiarowej, urządzenia pomiarowe pozwala także na wskazanie wartości minimalnej, maksymalnej oraz średniej i wykonanie pomiaru szeregowego. Dodatkowo, to urządzenie pomiarowe pozwala na przeprowadzenie pomiaru matrycowego.

Ekran ustawienia czujnika modelu BM31WP pozwala na określenie wartości alarmowych MAX i MIN dla wszystkich parametrów pomiarowych.

W celu wykonania optymalnego pomiaru, przystaw czujnik możliwie prostopadle i całkowicie do mierzonego materiału i nie zbliżaj go do naroży na odległość mniejszą niż 8 - 10 cm.

Aplikacja wskaże także wartości orientacyjne w M-% i C-%, przydatne do wstępnej kontroli przydatności jastrychu do dalszego procesu technologicznego. Ekran ustawienia czujnika w menu kontekstowym czujnika umożliwia przełączanie pomiędzy jastrychem cementowym a anhydrytowym.

Pamiętaj, że urządzenie wskazuje wartości orientacyjne, które nie mogą zastąpić prawidłowego pomiaru CM. Krzywe pomiarowe zapisane dla różnych typów materiałów określone zostały na podstawie pomiarów wykonanych na przekrojach różnych próbek materiału danego typu. Ponieważ w przypadku mineralnych materiałów budowlanych, wynik pomiarowy zależy od dodatków chemicznych i od zasolenia, podawane wartości traktować należy jedynie orientacyjnie.

Praktyczna wskazówka:

Ze względu na zastosowane zjawisko pomiarowe, po włączeniem czujnika i przed przeprowadzeniem pomiaru konieczne jest przeprowadzenie kalibracji. Umożliwia to uzyskanie odpowiedniej odtwarzalności pomiaru. W trakcie tej procedury trzymaj czujnik za jego końcową część, maksymalnie w obszarze czarnej, gumowej wkładki. Skieruj urządzenie jak najdalej od ciała i innych przedmiotów. Wytwarzany przez aplikację sygnał dźwiękowy pojawi się po prawidłowym zakończeniu kalibracji.

Zwróć uwagę aby nie zmieniać uchwytu po zakończeniu kalibracji, ponieważ zmiana pozycji dłoni może mieć wpływ na wartości pomiarowe,

Po każdym włączeniu, czujnik musi zostać ponownie skalibrowany do danych warunków otoczenia. Proces ten następuje automatycznie po włączeniu i połączeniu czujnika z aplikacją.

W przypadku generowania przez czujnik nieprawidłowych wartości pomiarowych, możliwe jest ręczne przeprowadzanie kalibracji. W tym celu zakończ pomiar i naciśnij na stronie czujnika na symbol menu kontekstowego oraz wybierz w nim polecenie Kalibracja. Spowoduje to ponowną kalibrację czujnika. Sygnał dźwiękowy wytwarzany przez aplikację informuje o prawidłowym zakończeniu operacji.

Miernik wilgotności materiałów BM31WP
Miernik wilgotności materiałów BM31WP
Miernik wilgotności materiałów BM31WP

BP21WP Pirometr

Czujnik appSensor BP21WP jest pirometrem umożliwiającym w połączeniu z aplikacją MultiMeasure Mobile wykonywanie bezprzewodowego pomiaru temperatury powierzchni z wykorzystaniem podczerwieni.

W przypadku pomiaru punktowego, wartość pomiarowa może zostać zaktualizowana zarówno za pośrednictwem aplikacji, jak i poprzez krótkie, pojedyncze naciśnięcie na przycisk pomiarowy urządzenia pomiarowego.

Oprócz funkcji wstrzymania wartości pomiarowej, urządzenia pomiarowe pozwala także na wskazanie wartości minimalnej, maksymalnej oraz średniej i wykonanie pomiaru szeregowego. Dodatkowo, to urządzenie pomiarowe pozwala na przeprowadzenie pomiaru matrycowego.

Czujnik pracuje przy stałym stopniu emisji wynoszącym 0,95 a jego rozdzielczość geometryczna wynosi 10:1 (D:S). W trakcie pomiaru pamiętaj, że powierzchnie silnie odbijające światło (np. metale, szkło, ceramika itp.) mogą zaburzać wynik pomiaru.

Uwzględnij także stosunek pomiędzy odległością (D) i wielkością plamki pomiarowej (S). Im wyższa odległość od obiektu, tym wyższa jest średnica plamki pomiarowej oraz niższa dokładność pomiaru. Urządzenie określa średnią temperaturę z wszystkich punktów leżących w obszarze plamki pomiarowej.

Pirometr BP21WP jest wyposażony w dodatkowy, załączany laser wielopunktowy, nie służący do określania temperatury, lecz wyłącznie wspomagający lokalizację powierzchni pomiarowej.

Włączanie i wyłączanie lasera wielopunktowego

Włączenie lub wyłączenie lasera możliwe jest za pośrednictwem krótkiego, podwójnego naciśnięcia na przycisk pomiarowy.

Wartości alarmowe i skanowanie punktu rosy

Ekran ustawienia czujnika modelu BP21WP pozwala na określenie wartości alarmowych MAX i MIN dla wszystkich parametrów pomiarowych.

W przypadku równoległego wykorzystania połączonego z aplikacją termohigrometru BC21WP, ustalona za jego pomocą temperatura punktu rosy może zostać przejęta jako wartość alarmowa dla pirometru BP21WP w celu uzyskania funkcjonalności skanera temperatury punktu rosy. Jeżeli wartości zmierzonej temperatury zrówna lub obniży się poniżej temperatury punktu rosy, aplikacja spowoduje pojawienie się akustycznego sygnału alarmowego.

Pirometr BP21WP
Pirometr BP21WP

BS30WP Miernik poziomu dźwięku

Element appSensor BS30WP to miernik poziomu dźwięku umożliwiający w połączeniu z aplikacją MultiMeasure Mobile wykonanie pomiaru hałasu.

W przypadku pomiaru punktowego, wartość pomiarowa może zostać zaktualizowana zarówno za pośrednictwem aplikacji, jak i poprzez krótkie, pojedyncze naciśnięcie na przycisk pomiarowy urządzenia pomiarowego.

Oprócz funkcji wstrzymania wartości pomiarowej, urządzenia pomiarowe pozwala także na wskazanie wartości minimalnej, maksymalnej oraz średniej i wykonanie pomiaru szeregowego.

Ekran ustawienia czujnika pozwala na określenie wartości alarmowych MAX i MIN dla wszystkich wielkości pomiarowych czujnika BS30WP.

Miernik poziomu dźwięku BS30WP
Wykres pomiaru poziomu dźwięku

Ogólne informacje o aplikacji

W celu ułatwienia orientacji i obsługi, aplikacja MultiMeasure Mobile została podzielona na pięć zakładek tematycznych:

Wskazówka: Ze względów systemowych, w wersji iOS, zakładki menu są widoczne na dolnej krawędzi ekranu, w systemie Android widoczne są one na górnej krawędzi ekranu.

   

Zakładki menu aplikacji MultiMeasure Mobile

Zakładka menu „Czujniki”

Zakładka menu „Czujniki”

Zakładka menu Czujniki zawiera ogólne informacje na temat czujników appSensor. Umożliwia ona uzyskanie dostępu do czujników appSensor, ich łączenie z aplikacją, wykorzystanie do pomiarów i odłączanie od aplikacji.

Zakładka menu „Czujniki”

Rozpoznawanie appSensor za pomocą aplikacji

Połączenie czujnika appSensor z aplikacją wymaga jego uprzedniego rozpoznania.

Rozpoznanie czujnika przez aplikację wymaga aktywowania połączenia Bluetooth w smartfonie. Dodatkowo, niektóre funkcje wymagają dostępu do lokalizacji oraz aktywnego połączenia internetowego.

Po włączeniu funkcji Bluetooth urządzenia mobilnego, włącz czujnik appSensor jeden raz, krótko, trzykrotnie naciskając przycisk pomiarowy urządzenia pomiarowego. Kontrolka błyskająca pomarańczowym kolorem sygnalizuje gotowość czujnika AppSensor do połączenia. Po prawidłowym rozpoznaniu czujnika appSensor, pojawi się on w zakładce menu Czujniki w polu Aktywne czujniki w pobliżu i będzie gotowy do podłączenia.

Łączenie appSensor do aplikacji

Rozpoznane czujniki appSensor są widoczne w zakładce menu Czujniki w liście Aktywne czujniki w pobliżu i mogą zostać połączone z aplikacją. W tym celu po prostu kliknij na widoczne obok oznaczenia czujnika polecenie Łączenie. Czujnik jest połączony z aplikacją, kontrolka czujnika błyska kolorem zielonym i czujnik appSensor będzie widoczny na liście Dostępne czujniki oraz może zostać wykorzystany do wykonania pomiaru. Po udanym połączeniu, aplikacja automatycznie wyświetli stronę czujników połączonych czujników appSensor.

Znane problemy

Czy czujnik appSensor nie może być połączony z aplikacją?

Jeżeli czujnik appSensor nie łączy się z aplikacją zainstalowaną na urządzeniu końcowym mimo, że jest on rozpoznawany jako urządzenie Bluetooth i jest widoczny jako „Dostępne czujniki”, uwzględnij wskazówki zamieszczone w rozdziale „Znane problemy“.

Odłączanie appSensor od aplikacji

W celu odłączenia czujnika appSensor od aplikacji, w zakładce menu pole czujniki przesuń w lewo czerwony znacznik odłączanego czujnika. Spowoduje to pojawienie się komunikatu Odłączanie czujnika obok oznaczenia czujnika. Zatwierdź wybór naciskając pole tego polecenia. Czujnik appSensor zostanie odłączony od aplikacji.

Alternatywnie, każdy czujnik AppSensor może zostać bezpośrednio odłączony za pośrednictwem strony czujników aplikacji. Ka każdej stronie czujników, w górnej, prawej części widoczne jest menu kontekstowe dla danego czujnika. Oprócz możliwości dokonania wielu specjalnych ustawień, kliknięcie na menu kontekstowe umożliwia wykorzystanie polecenia odłączanie czujnika.

Wyłączanie appSensor

Po rozłączeniu połączenia czujnika appSensor od aplikacji, urządzenie może zostać wyłączone poprzez naciśnięcie i przytrzymanie przycisku pomiarowego przez czas pięć sekund. Urządzenia pomiarowe są także wyposażone w funkcję automatycznego wyłączania aktywowaną po trzech minutach, jeżeli nie nastąpiło ponowne połączenie czujnika. Przed wyłączeniem czujnika appSensor zalecamy jego odłączanie od aplikacji.

Zakładka menu „Czujniki” zawiera listę podłączonych czujników, aktywnych czujników znajdujących się w pobliżu oraz czujników dostępnych.
Wyszukiwanie i łączenie czujników appSensor
W celu odłączenia czujnika appSensor przesuń palcem czerwony znacznik w lewo. Przejście do ustawień czujników następuje po przesunięciu żółtego znacznika palcem w prawo.
Ustawienia czujników i odłączanie czujników appSensor

zastosowanie appSensor za pomocą aplikacji - strona czujników

Wskazówka: Przed rozpoczęciem pomiaru z zastosowaniem czujnika appSensor odczekaj ok. 10 minut w danym otoczeniu pomiarowym w celu umożliwienia aklimatyzacji czujnika.

Każdy czujnik appSensor posiada w aplikacji specjalną stronę. Przejście do tej strony następuje po kliknięciu na nazwę czujnika na liście. Dostępne czujniki w zakładce menu Czujniki.

Po połączeniu z czujnikiem appSensor, aplikacja automatycznie wyświetli stronę czujników.

Rejestracja i wyświetlanie wartości pomiarowych

Rejestracja danych pomiarowych uruchamiana jest zazwyczaj bezpośrednio po połączeniu się czujnika appSensor z aplikacją. Wartości te są wyświetlane w formie graficznej i liczbowej.

Porada: Naciśnięcie na wykres umożliwia przejście do wyświetlenia wartości liczbowej.

Wyświetlane w tym miejscu wartości pomiarowe nie będą automatycznie zapisywane. W celu zapisania wyniku pomiaru, na stronie czujników wybierz polecenie Uruchamianie pomiaru.

Wskazówka: Zarejestrowane przez podłączony czujnik dane pomiarowe są także wyświetlane w zakładce menu Czujniki obok nazwy czujnika appSensor dokonującego aktualnego pomiaru.

W przypadku niektórych procedur pomiarowych, automatyczne uruchomienie rejestracji wartości pomiarowych nie jest pożądane, ponieważ uruchomienie rejestracji i wyświetlenie danych pomiarowych przez każdy czujnik appSensor możliwe jest poprzez naciśnięcie na stronie czujników aplikacji przycisku Aktualizacja wartości pomiarowych , alternatywnie możliwe jest także naciśnięcie przycisku pomiarowego urządzenia pomiarowego.

Wskazówka: Aplikacja może być jednocześnie połączona z wieloma czujnikami appSensor i dokonywać wielu pomiarów równoległych w tym samym czasie. Jest to możliwe nie tylko z różnymi czujnikami appSensor, lecz także z wieloma czujnikami tego samego typu.

Czerwona liczba wskaźnika w zakładce menu Czujniki informuje o liczbie czujników aktualnie połączonych z danym urządzeniem mobilnym.

Dalsze możliwości ustawienia na stronie czujników:

Symbol menu kontekstowego

Ka każdej stronie czujników, w górnej, prawej części widoczne jest menu kontekstowe dla danego czujnika. Kliknięcie na symbol menu kontekstowego umożliwia dostęp do dalszych ustawień i informacji dotyczących danego czujnika appSensor.

Zerowanie wartości min./maks.

Ta opcja umożliwia określenie wartości alarmowych dla danego czujnika. Połączone z czujnikiem urządzenie końcowe wytwarza sygnał dźwiękowy po osiągnięciu podanej wartości, chyba, że wybrano opcję wyciszenia dźwięku.

Pomiar X / T

Jeżeli dany czujnik jest kompatybilny z tą funkcją, umożliwia ona określenie, czy dany pomiar wykonywany będzie w trybie X/T, czy nastąpi jedynie pomiar punktowy. Domyślnym ustawieniem jest pomiar X/T, w celu wykonania pomiaru punktowego, wyłącz opcję pomiaru X/T.

Odłączanie czujnika

Polecenie to powoduje przejście do menu kontekstowego czujnika appSensor i umożliwia jego odłączenie od aplikacji.

Ustawienia czujnika

Polecenie to umożliwia przejście do ustawień czujnika. Pozwala ono na wyświetlenie numeru seryjnego czujnika oraz dostępnych wartości pomiarowych, edycję nazwy czujnika i włączenie automatycznego łączenia się czujnika z urządzeniem mobilnym. Dodatkowo możliwe jest określenie dalszych opcji, takich jak typ materiału, pod warunkiem, że jest on wykrywany przez czujnik appSensor.

Uruchamianie pomiaru

Funkcja ta powoduje uruchomienie pomiaru. Pobrane wartości pomiarowe zostaną zapisane w urządzeniu i będą dostępne za pomocą zakładki menu pomiary.

W celu uruchomienia pomiaru naciśnij na polecenie Uruchamianie pomiaru. W przypadku pomiaru X/T będzie on wykonywany aż do wydania polecenia Zakończenie pomiaru.

Szczególnym rodzajem pomiaru jest tak zwany pomiar matrycowy.


Pomiary matrycowe i opcje obrazu

Wykonanie tak zwanego pomiaru matrycowego możliwe jest za pomocą miernika wilgotności materiału BM22WP, wykorzystującego zjawisko oporności oraz za pomocą miernika wilgotności materiału BM31WP do pomiaru dielektrycznego i pirometru BP21WP.

Pomiar matrycowy to dwuwymiarowy, kolorowy wykres rozkładu wilgotności lub ciepła na powierzchni lub na obiekcie. Umożliwia to na przykład ilościową ocenę rozkładu wilgotności i przewodności cieplnej.

Jeszcze dokładniejsza ocena oraz informacja możliwa jest po nałożeniu na matrycę pomiarową rzeczywistego obrazu badanej powierzchni. Urządzenie umożliwia szybką ocenę gotowości jastrychu do zastosowania dalszych procesów budowlanych i montażowych oraz zapis poszczególnych wartości pomiarowych i ich zobrazowanie za pomocą realnego obrazu.

Opcje i ustawienia

Po wybraniu polecenia Uruchamianie pomiaru pojawią się cztery opcje:

 •     Pomiar punktowy bez obrazu tła
 •     Pomiar punktowy z obrazem tła
 •     Pomiar matrycowy bez obrazu tła
 •     Pomiar matrycowy bez obrazu tła

Po wyborze opcji dotyczącej obrazu pojawi się polecenie wskazania obrazu. Wybrany obraz może być wczytany z urządzenia mobilnego lub utworzony bezpośrednio z poziomu aplikacji. W tym celu wybierz fragment obrazu, jak najlepiej pokrywający się z powierzchnią pomiarową.

W przypadku wybrania opcji Pomiar punktowy z obrazem tła kliknij na punkt pomiarowy widoczny na ekranie. System poda wartość pomiarową dla wskazanego punktu.

W przypadku wybrania pomiaru matrycowego, system wyświetli siatkę, nakładaną przy poleceniu Pomiar matrycowy bez obrazu tła na wybrany obraz. Liczba linii i kolumn matrycy może zostać ustawiona za pomocą suwaka.

Pomiar matrycowy należy rozpoczynać zawsze w górnym, lewym narożniku, kolejne pomiary wykonuj kolumnami od góry do dołu.

W przypadku występowanie przeszkód, uniemożliwiających wykonanie pomiaru, (okna, schody, zamontowane przedmioty takie jak ogrzewania lub rury itp.), przejdź do kolejnych punktów pomiarowych za pomocą funkcji „Omiń”.

Po dokonaniu pomiarów dla wszystkich punktów pomiarowych w kolumnie 1, aplikacja automatycznie przejdzie do kolejnej kolumny, chyba, że zwiększysz liczbę punktów pomiarowych.

W przypadku omyłkowego wykonania nieprawidłowego pomiaru, może on zostać usunięty za pomocą funkcji „Cofnij”.

W przypadku wykonywania pomiaru jednopunktowego z obrazem tła, naciśnij na miejsce ekranu, przedstawiające punkt pomiarowy. System poda wartość pomiarową dla wskazanego punktu.

Symbol wykonywania pomiaru

Po uruchomieniu pomiaru, w górnej, prawej części ekranu widoczny będzie czerwony symbol REC.

Po zakończeniu pomiaruistnieje możliwość zapisania wykonanego pomiaru lub jego odrzucenia.

Zapis pomiaru możliwy jest po wprowadzenia jego nazwy. Umożliwia ona późniejsze odszukanie odpowiednich danych pomiarowych.

Wskazówka: System umożliwia także bezpośrednie przyporządkowanie pomiaru do klienta. Jeżeli dany klient jest już zapisany na liście klientów, naciśnięcie strzałki obok nazwy klienta umożliwia wczytanie tych danych. Kliknięcie na puste pole umożliwia ręczne wpisanie danych klienta.

W przypadku, gdy dla danego klienta adres jest już zdefiniowany, zostanie on automatycznie przejęty. Po udzieleniu zgody na dostęp do lokalizacji, do danego pomiaru dołączone zostaną także jego współrzędne geograficzne.

Pole Notatki umożliwia wpisanie dodatkowych informacji. W przypadku wybrania klienta z listy, pole to zawierać będzie takie informacje, jak numer telefonu lub adres email. Pole notatek może zostać w dowolny sposób rozszerzone.

Odrzucenie pomiaru możliwe jest za pomocą kliknięcia na pole „Odrzuć” i po potwierdzeniu pojawiającego się w kolejnym oknie dialogowym pytania za pomocą przycisku OK. Pomiar zostanie usunięty.

Pomiar matrycowy uruchamiany jest za pomocą polecenia „Rozpocznij pomiar” na stronie czujników aplikacji.
Pomiar matrycowy - rozpoczęcie pomiaru
Następnie możliwe jest wybranie opcji wykonywania pomiaru matrycowego.
Opcje pomiaru matrycowego
Pomiar matrycowy z tłem obrazu rzeczywistego możliwy jest bezpośrednio z zastosowaniem zintegrowanego aparatu fotograficznego.
Pomiar matrycowy z integracją fotografii
Wykonaj fotografię do stworzenia matrycy.
Tworzenie fotografii z tłem matrycy
Matryca punktów pomiarowych jest wyświetlana jako siatka na tle fotografii. Liczba linii i kolumn siatki może zostać ustawiona za pomocą suwaka.
Definicja linii i kolumn pomiaru matrycowego
Po ustawieniu wszystkich opcji możliwe jest uruchomienie pomiaru matrycowego. Proces pomiarowy jest wspomagany przez aplikację od linii 1 i kolumny 1.
Wykonywanie pomiaru matrycowego

Wcześniejsze przerwanie rejestracji danych pomiarowych

Wcześniejsze przerwanie rozpoczętej rejestracji danych, np. w celu zmiany parametrów siatki matrycowej, następuje po prostu poprzez czerwony symbol REC w górnej, prawej części ekranu. Pojawi się następnie menu kontekstowe, wymagające potwierdzenia wcześniejszego przerwania rejestracji danych.

Pomiar matrycowy z obrazem tła do określenia i wizualizacji rozkładu wilgotności.
Pomiar matrycowy BM31WP
W celu sporządzenia precyzyjnej dokumentacji możliwe jest także wykonanie pomiaru punktowego z obrazem.
Pomiar punktowy z obrazem

W przypadku pomiaru matrycowego z obrazem tła możliwe jest wykonanie fotografii badanej ściany i nałożenie na nią siatki pomiarowej bezpośrednio z poziomu aplikacji.
Tworzenie fotografii do pomiaru matrycowego z obrazem tła
Po zapisaniu pomiaru, zakładka menu „Pomiary”, pozycja „Utwórz obraz” umożliwia utworzenia obrazu matrycy rozkładu wilgotności (Matrix).
Tworzenie obrazu matrycy wilgotności
Funkcja „Nałóż obrazy“ umożliwia nałożenie obu obrazów.
Matryca wilgotności nałożona graficznie na obraz rzeczywisty

Zakładka menu „Pomiary”

Zakładka menu „Pomiary”

Zakładka menu Pomiary zawiera ogólne informacje dotyczące zapisanych pomiarów wraz z nadanymi nazwami. Liczba w nawiasie wskazuje ilość wartości pomiarowych danego pomiaru.

Kliknięcie na wybrany pomiar spowoduje przejście do strony pomiaru, umożliwiającej wykonanie analizy danych zgromadzonych w ramach danego pomiaru.

Funkcja Dane podstawowe umożliwia wyświetlenie daty pomiaru, zapisanego klienta, notatek oraz współrzędnych geograficznych i zastosowanego czujnika. Dane klienta mogą zostać zmienione lub wprowadzone od początku.

Funkcja Utwórz tabelę umożliwia wyświetlenie wartości pomiarowych w formie tabeli w celu jej umieszczenia raportu lub udostępnienia za pomocą funkcji Analiza .

Funkcja Tworzenie wykresu pozwala na utworzenie graficznego wykresu danych zebranych w ramach przeprowadzonego pomiaru. System umożliwia utworzenie graficznego przebiegu danych pomiarowych lub rozkładu wilgotności (Matrix).

Funkcja Nałóż obrazy pozwala na nałożenie dwóch obrazów na siebie (matryca na fotografii lub pomiar punktowy na fotografii).

Funkcja Skala kolorów pozwala na dostosowanie skali kolorów matrycy i określenie relatywnej i absolutnej skali kolorów.

Funkcja Wartości pozwala na wyświetlenie zapisanych wartości.

W menu „Parametry analizy” wskaż wartości pomiarowe wybrane do wyświetlenia w formie tabelarycznej lub graficznej.

Zakładka menu „Pomiary - informacje ogólne”
Zakładka menu „Pomiary - strona pomiaru”

Zakładka menu „Raporty”

Zakładka menu „Raporty”

Informacje o zakładce menu Raporty umożliwia tworzenie oraz przeglądanie raportów i zarządzanie raportami już istniejącymi.

Krótkie raporty aplikacji MultiMeasure Mobile są przeznaczone do łatwego i szybkiego tworzenia dokumentacji własnej oraz dla klienta.

Naciśnij w zakładce menu Raporty w jej górnej, prawej części na symbol +- w celu utworzenia raportu. Najpierw podaj nazwę raportu, następnie wskaż klienta lub wprowadź jego nazwę ręcznie.

Zintegrowane pole podpisu umożliwia bezpośrednie uzyskanie akceptacji utworzonego raportu przez klienta.

Po wybraniu klienta, możliwe jest wskazanie odpowiednich, specjalnych pomiarów klienta, wymaganych do umieszczenia w raporcie.

Następnie za pomocą opcji Analiza wybierz tabele i wykresy utworzone w danym pomiarze, przeznaczone do umieszczenia w raporcie.

Pole Uwagi umożliwia dodanie własnego, tekstowego komentarza dotyczącego pomiaru. Komentarz ten może zawierać ważne informacje dodatkowe, takie jak określone okoliczności występujące w trakcie pomiaru, obecne osoby oraz wszelkie inne istotne dane. Następnie zapisz raport.

Wszystkie zapisane raporty będą widoczne na stronie zestawienia. Kliknij na wybranym raporcie w celu zmiany wprowadzonych parametrów.

Widoczne w górnej, prawej części strony menu kontekstowe umożliwia zapis raportu w formacie PDF. Wybierz funkcje analizy i naciśnij na pole „Utwórz PDF”. Utworzony plik PDF zostanie wyświetlony w celu zapisania, wydrukowania lub wysłania do klienta w formie wiadomości email (w zależności od ustawień stosowanego urządzenia mobilnego).

Tworzenie raportów
Zintegrowane pole podpisu

Zakładka menu „Klienci”

Zakładka menu „Klienci”

Informacje o zakładce menu Klienci umożliwia tworzenie oraz przeglądanie nowych klientów i zarządzanie klientami już istniejącymi.

W zakładce menu „Klienci” kliknij w górnej, prawej części na symbol +- w celu ręcznego wpisania nowego klienta do aplikacji lub zaimportowania jego danych z połączonego urządzenia mobilnego.

Kliknij na pole z nazwą klienta w celu edycji zapisanych danych, ich usunięcia lub uruchomienia pomiaru bezpośrednio z poziomu ekranu klienta.

Zakładka menu „Klienci”
Przykładowy zestaw danych klienta

Zakładka menu „Ustawienia”

Zakładka menu „Ustawienia”

Zakładka menu Ustawienia pozwala na zmianę wersji językowej aplikacji.

Dodatkowo możliwe jest zarejestrowanie konta umożliwiającego synchronizację danych aplikacji na wielu urządzeniach. Możliwe jest także określenie ustawień wczytywanych automatycznie w przypadku nawiązania aktywnego połączenia WLAN.

Poszukujesz dalszych informacji lub możliwości zastosowania innych czujników?

Prosimy o kontakt telefoniczny +49 2452 962-430 lub o przesłanie wiadomości email na adres info@trotec.com.

Zakładka menu „Ustawienia”

Znane problemy

Android

Połączenie z czujnikiem appSensor nie jest możliwe

1. Skanowanie Bluetooth nie zostało włączone

Czasami w przypadku urządzeń bazujących na systemie Android, rozpoznany przez Bluetooth czujnik nie łączy się z aplikacją, mimo, że jest on widoczny na liście Dostępne czujniki. W takiej sytuacji dostosuj ustawienia Bluetooth urządzenia i aktywuj skanowanie urządzeń Bluetooth.

Wskazówka: Struktura menu oraz ścieżka ustawień różnią się w zależności od stosowanej wersji systemu Android i interfejsu użytkownika, np. Samsung Experience lub EMUI firmy HUAWEI.

Niezależnie od tego, aktywowanie funkcji skanowania urządzeń Bluetooth możliwe jest w następujący sposób:

 • Ustawienia → Dane biometryczne i bezpieczeństwo → Ochrona danych → Lokalizacja → Zwiększenie dokładności→ Skanowanie urządzeń Bluetooth
 • Ustawienia→ Google → Lokalizacja → Zwiększenie dokładności → Skanowanie urządzeń Bluetooth
 • Ustawienia → Google → Lokalizacja → Poszukiwanie → Poszukiwanie urządzeń Bluetooth

2. Funkcja GPS nie została włączona

Wskazówka: W zależności od używanej wersji systemu Android oraz interfejsu smartfona, udane połączenie z czujnikami typu appSensor może wymagać włączenia funkcji GPS dla aplikacji, mimo, że sama aplikacja nie wymaga jej wykorzystania.

Aktywuj funkcję GPS i sprawdź, czy połączenie aplikacji z wszystkimi dostępnymi czujnikami typu appSensor jest możliwe.


Ograniczona liczba połączeń z AppSensors

1. Wymagane przez producenta ograniczenie liczby urządzeń połączonych jednocześnie

W przypadku niektórych urządzeń bazujących na systemie Android, równoczesne połączenie niektórych czujników typu appSensor wyświetlanych na liście Dostępne czujniki może okazać się niemożliwe.

Wskazówka:W zależności od używanej wersji systemu Android oraz interfejsu smartfona, ze względu na ograniczenia wprowadzone przez producenta, liczba urządzeń jednocześnie podłączonych urządzeń może być ograniczona.

W celu sprawdzenia maksymalnej liczby jednocześnie podłączonych do smartfona urządzeń wykonaj następującą procedurę:

W momencie wystąpienia trudności z połączeniem kolejnego czujnika do aplikacji, odłącz od niej już podłączony czujnik i następnie sprawdź, czy podłączenie poprzedniego czujnika appSensor do aplikacji powiedzie się. Powodzenie oznacza, że maksymalna i wynikająca z ograniczeń narzuconych przez producenta liczba jednocześnie podłączonych czujników do danego modelu smartfona została osiągnięta.