Pokaż wszystkie x BG20 x BG30 x BG40 x BQ16 x OZ-ONE
BG20
BG30
BG40
BQ16
OZ-ONE

Dane techniczne Standardowy zakres dostawy Wielkości pomiarowe i... Wyposażenie, zalety, funkcje

Oszczędzacie Państwo : 300,00 zł

999,95 zł 699,95 zł Cena brutto z podatkiem VAT Cena netto bez podatku VAT  pokaż

Oszczędzacie Państwo : 170,00 zł

549,95 zł 379,95 zł Cena brutto z podatkiem VAT Cena netto bez podatku VAT  pokaż

Oszczędzacie Państwo : 170,00 zł

649,95 zł 479,95 zł Cena brutto z podatkiem VAT Cena netto bez podatku VAT  pokaż

Oszczędzacie Państwo : 300,00 zł

999,95 zł 699,95 zł Cena brutto z podatkiem VAT Cena netto bez podatku VAT  pokaż

2.399,95 zł Cena brutto z podatkiem VAT Cena netto bez podatku VAT  pokaż

Dane techniczne
Informacje ogólne
Numer części 3.510.205.060 3.510.205.064 3.510.205.068 3.510.205.090 3.510.006.110
Tlenek węgla
Zakres pomiarowy | tlenek węgla 0-1000 ppm
Dokładność | dwutlenek węgla ±5 % lub ±10 ppm
Rozdzielczość | tlenek węgla 1 ppm
Typ czujnika Stabilizowany, elektrochemiczny, do określonego gazu (CO)
Czas nagrzewania | tlenek węgla < 20 s
HCHO (formaldehyd)
Min. zakres pomiarowy | formaldehyd [ppm] 0
Maks. zakres pomiarowy | formaldehyd [ppm] 5
Rozdzielczość | formaldehyd [ppm] 0,01
Min. zakres pomiarowy | formaldehyd [mg/m³] 0
Maks. zakres pomiarowy | formaldehyd [mg/m³] 5
Rozdzielczość | formaldehyd [mg/m³] 0,01
Dokładność ± | formaldehyd [% FS (pełna skala)] 5
TVOC (lotne związki organiczne)
Min. zakres pomiarowy | TVOC [ppm] 0
Maks. zakres pomiarowy | TVOC [ppm] 9,99
Rozdzielczość | TVOC [ppm] 0,01
Zakres pomiarowy min. | TVOC [mg/m³] 0
Zakres pomiarowy maks. | TVOC [mg/m³] 9,99
Rozdzielczość | TVOC [mg/m³] 0,01
Dokładność ± | TVOC [% FS (full scale)] 10
Gazy palne
Dokładność | gazy palne 50 ppm 50 ppm
Standardowa kalibracja Metan Metan
Granica alarmu 10 % UEG x10:
0 do 100 ppm, 100 do 400 ppm,
400 do 700 ppm, 700 do 1.000 ppm,
x100:
0 do 1.000 ppm, 1.000 do 4.000 ppm,
4000 do 7.000 ppm, 7.000 do 10.000 ppm,
Maks. poziom alarmu 40 % UEG x10: >1000, x100: >10000
Czas nagrzewania ok. 60 s ok. 40 s
Min. zakres pomiarowy | metan [ppm] 0
Maks. zakres pomiarowy | metan [ppm] 10 000
Czas odpowiedzi [s] 2
Czułość <10 ppm
Zarządzanie pamięcią
Wewnętrzna pamięć Flash dla 10 wartości pomiarowych
Złącza
Przyłącze słuchawek typu jack 3,5 mm
USB
Wyświetlacz
LCD
Monochromatyczny
Wielofunkcyjny element LED
Dual LCD 3 znakowy
podświetlany
Wersja obudowy
Tworzywo sztuczne
Sonda półsztywna Długość ok. 40 cm Długość ok. 40 cm
Czas pracy
ok. 8 godzin
ok. godz. [Std.] 8
Czas ładowania
ok. 3 godzin
Zasilanie
Wewnętrznie (akumulator)
Typ akumulatora 1 x bateria 9V 3 x 1,5 V, C 1 x 3,7 V Akumulator Li-Ion zintegrowany Bateria 1 x 9 V
Wewn. (Bateria) - 4 x AAA 1,5V
Warunki otoczenia
Praca - min. temperatura [°C] 0 0 0
Praca - maks. temperatura [°C] 50 50 40
Praca - min. wzgl. wilgotność powietrza [%] 0 10
Praca - maks. wzgl. wilgotność powietrza (bez kondensacji) [%] 99 90 85 80
Min. temperatura magazynowania [°C] -30 -10 -10
Maks. temperatura magazynowania [°C] 60 60 60
Praca - min. wzgl. wilgotność powietrza [%wilg.wzgl.] 10
Praca - min. | temperatura [°C] 0
Praca - maks. | temperatura [°C] 50
Składowanie - maks. wzgl. wilgotność powietrza (bez kondensacji) [%] 80
Ozon (O3) [ppm]
Wartość pomiarowa maks. | Ozon (O3) [ppm] 1
Wartość pomiarowa min. | Ozon (O3) [ppm] 0
Dokładność [ppm] | Ozon (O3) [ppm] <0,1ppm: ±0,02ppm lub ±10% aktualnej wartości pomiarowej
Ozon (O3) [µg/m³]
Wartość pomiarowa min. | Ozon (O3) [µg/m³] 0
Wartość pomiarowa maks. [µg/m³] | Ozon (O3) [µg/m³] (tekst) 1.996 (przy 20 °C i 1.013 hPa)
Dokładność [µg/m³] | Ozon (O3) [µg/m³] <200 µg/m³: ±40 µg/m³ lub ±10% aktualnej wartości pomiarowej
Temperatura powietrza [°C]
Zakres pomiarowy min. | temperatura powietrza [°C] 0
Zakres pomiarowy maks. | temperatura powietrza [°C] 50
Rozdzielczość [°C] 0,1
Dokładność ± | temperatura powietrza [°C] 0,6
Temperatura powietrza [°F]
Zakres pomiarowy min. | temperatura powietrza [°F] 32
Maks. zakres pomiarowy | temperatura powietrza [°F] 122
Rozdzielczość [°F] 0,1
Dokładność ± | temperatura powietrza [°F] 1,2
Względna wilgotność powietrza (%)
Dokładność 0 % - 10 % [%] 5
Dokładność 10 % - 70 % [%] 3
Dokładność 70 % - 99,9 % [%] 5
Min. zakres pomiarowy | względna wilgotność powietrza [%] 0
Zakres pomiarowy maks. | względna wilgotność powietrza [%wilg.wzgl.] 99,9
Rozdzielczość | względna wilgotność powietrza [%] 0,1
Sterowanie urządzenia
Przyciski
Wymiary zewnętrzne
Długość (bez opakowania) [mm] 160 221 45 35
Szerokość (bez opakowania) [mm] 40 24 60 55
Wysokość (bez opakowania) [mm] 56 72 220 230
Masa
(bez opakowania) [kg] 0,18 0,52
(bez opakowania) - z bateriami [kg] 0,428
Standardowy zakres dostawy
Standardowy zakres dostawy
Urządzenie pomiarowe
Akumulator(y)
Kieszeń/pochwa
Instrukcja obsługi
ładowarka
Pojemnik do przechowywania
Skrócona instrukcja obsługi
Certyfikat kalibracji
Torba transportowa
Wielkości pomiarowe i funkcje
Czujniki wewnętrzne
Zawartość tlenku węgla [ppm]
Gazy palne [wskazanieprzezdźwiękozmiennejczęstotliwości]
Gazy palne
HCHO
TVOC
Ozon (O3) [ppm]
Temperatura powietrza [°C]
Temperatura powietrza [°F]
Względna wilgotność powietrza [%]
Funkcje i wyposażenie
Wskaźnik wartości maksymalnej
Indywidualna kalibracja za pomocą bezstopniowego regulatora intensywności
Wyświetlanie wartości mierzonych w czasie rzeczywistym
Wskaźnik wartości minimalnej
Wskaźnik stanu naładowania akumulatorów
Gwint statywu ¼ cala
Wybór zakresu pomiarowego
Alarm wibracyjny
Gniazdo słuchawek
Funkcja automatycznego zerowania
Półsztywna sonda (40 cm)
Funkcja alarmu akustycznego (częstotliwość w zależności od stężenia gazu)
Sonda półsztywna
Pamięć dziesięciu wartości pomiarowych
Optyczna funkcja alarmu
Funkcja alarmu akustycznego
Podświetlany wyświetlacz
Automatyczne wyłączanie
Średnia ważona czasowo (8h)
Wartość krótkotrwała (15 min)
Wskaźnik temperatury punktu rosy
Wskaźnik temperatury wilgotnej kuli
Podświetlenie ekranu
Funkcja alarmu
Przełączanie °C - °F
Mocowanie statywu
Wyposażenie, zalety, funkcje
Czujniki wewnętrzne
HCHO
TVOC
Funkcje i wyposażenie
Wskaźnik wartości minimalnej
Wskaźnik wartości maksymalnej
Wyświetlanie wartości mierzonych w czasie rzeczywistym
Wybór zakresu pomiarowego
Automatyczne wyłączanie
Podświetlany wyświetlacz
Wskaźnik stanu naładowania akumulatorów

 Wyposażenie seryjne

 Wyposażenie dodatkowe

 brak