Obsługa klienta i wsparcie techniczne: +48 22 3075362

Pon. - Pt.: 8:00 - 14:00

Licznik cząstek do pomiarów jakości powietrza
  1. Produkty i usługi
  2. Mierniki
  3. Jakość powietrza
  4. Licznik cząstek

Licznik cząstek do pomiarów jakości powietrza

Mobilne, laserowe liczniki cząstek to optymalne urządzenie do nadzorowania, kontroli i oceny jakości powietrza.

Miernik cząstek BQ30
Liczniki cząstek PC220
Liczniki cząstek PC220

Urządzenie pomiarowe do precyzyjnej kontroli jakości powietrza

Ergonomiczne liczniki cząstek PC200 oraz PC220 precyzyjnie określają stężenie szkodliwych cząstek w powietrzu i pozwalają na wykrycie ich źródeł wewnątrz pomieszczeń, w systemach wentylacji oraz w przemysłowym środowisku produkcyjnym. Obok pomiaru jakości powietrza, mobilne liczniki cząstek określają także wszystkie istotne parametry klimatyczne, takie jak wilgotność, temperatura, temperatura punktu rosy oraz temperatura zimnego termometru powietrza. Zintegrowana kamera cyfrowa umożliwia sporządzenie dokumentacji fotograficznej i filmowej otoczenia pomiarowego. Te mobilne urządzenia są zgodne z normą ISO-21501-4 i posiadają także zintegrowany rejestrator danych pomiarowych, umożliwiający protokołowanie pomiarów długotrwałych.

Możliwości zastosowania laserowych liczników cząstek PC200 i PC220

Pomiary jakości powietrza wewnątrz pomieszczeń: Zdrowe powietrze jest ważne dla samopoczucia w miejscu pracy i w warunkach domowych. Zanieczyszczenie powietrza przez substancje szkodliwe (aerozole, pył, sadza i bakterie) powoduje zmniejszenie wydajności. Optymalna jakość powietrza zwiększa wydajność pracy i stwarza optymalne warunki pracy. Liczniki cząstek PC200 oraz PC220 pozwalają na określenie wykraczających poza dopuszczalne granice stężeń szkodliwych substancji w powietrzu oraz umożliwiają ustalenie źródeł w miejscu pracy i w domu. Dzięki zintegrowanemu rejestratorowi danych możliwe jest udokumentowanie zgodności z wymaganiami prawnymi. Dzięki temu urządzenia te mogą być zastosowane do kontroli jakości.

Działania prewencyjne w środowisku produkcyjnym: Zapewnienie technicznej czystości jest w produkcyjnych warunkach przemysłowych nieodzowne. Zanieczyszczenia otoczenia produkcyjnego przez cząstki o wielkości mikro i nano powodują powstawanie optycznych i funkcjonalnych usterek produktu. Laserowe liczniki cząstek PC200 i PC220 to idealne urządzenia pomiarowe do prewencji w technologicznych procesach produkcyjnych.

Techniczne zarządzanie budynkami: Nieprawidłowo działające lub zanieczyszczone instalacje wentylacyjne powodują szkodliwe dla zdrowia problemy z jakością powietrza. Z tego względu, regularne przeprowadzanie czynności konserwacyjnych stało się wymogiem prawnym. Modele PC200 oraz PC220 umożliwiają określenie przez techników klimatyzacyjnych ilości szkodliwych substancji w systemach wentylacyjnych, lokalizację ich źródeł oraz kontrolę skuteczności filtrów.

Technische Daten im Vergleich

Bezpośrednie porównanie wszystkich termostatów pokojowych:

W tym miejscu możesz porównać wszystkie pompy ogrodowe firmy Trotec w celu wyszukania optymalnego urządzenia.

Po prostu odznacz modele, których uwzględnienie w porównaniu nie jest konieczne.

Porównanie danych technicznych