Obsługa klienta i wsparcie techniczne: +48 22 3075362

Pon. - Pt.: 8:00 - 14:00

Miernik ilości cząstek BQ21
 1. Produkty i usługi
 2. Mierniki
 3. Jakość powietrza
 4. Licznik cząstek
 5. BQ21

Miernik ilości cząstek BQ21

Miernik parametrów środowiska naturalnego z aplikacją na smartfona do pomiaru/oceny stężenia pyłu zawieszonego typu E (PM10) i typu A (PM2,5).

Pomiar stężenia cząstek chroni pracowników, klientów, gości i uczniów

Zbyt wysokie stężenie pyłu w miejscu pracy stanowi nie tylko zagrożenie zdrowia pracowników i kolegów, lecz powoduje także pogorszenie stany przetwarzanych produktów, towarów i urządzeń technicznych. Z tego względu, w wielu krajach wprowadzone zostały prawne wartości graniczne dla stężenia pyłu zawieszonego. Spełnienie tych warunków podlega regularnej kontroli w miejscu pracy, lecz także w szkołach, przedszkolach, domach opieki i urzędach.

Kontrola jakości powietrza łatwa jak nigdy! BQ21 z łącznością Bluetooth®

Inteligentny, ręczny miernik BQ21 ze złączem Bluetooth® zapewnia pełną kontrolę stężenia cząstek w otaczającym powietrzu także w dłuższych okresach czasu. Miernik ilości cząstek jest wyposażony w pamięć Flash mieszcząca 5 000 zestawów danych pomiarowych i umożliwia gromadzenie wartości wszystkich, ważnych dla zdrowia parametrów, takich jak temperatura i wilgotność powietrza i stężenie pyłów o wielkości < 10 mikronów. Urządzenie spełnia wymagania międzynarodowych standardów PM (Particulate Matter) dla klasy PM10 i PM2,5 (liczba i wielkość oraz stężenie masowe cząstek w powietrzu). Zanieczyszczenie powietrza wyświetlane jest na kolorowym ekranie o przekątnej 2,0 cali w sposób numeryczny w mikrogramach na metr sześcienny (µg/m³) lub jako liczba cząstek. Wskaźnik składający się z kolorowych pasków informuje dodatkowo o aktualnym poziomie zanieczyszczenia pyłami.

Alarm akustyczny informuje o niskiej jakości powietrza

Praktyczna cecha eksploatacyjna: Określone przez WHO (World Health Organization) wartości graniczne dla czystego powietrza są już zapisane w BQ21. Przekroczenie podanej przez WHO granicznej ilości lub stężenia cząstek powoduje pojawienie się sygnału akustycznego.

Ocena i protokołowanie z zastosowaniem aplikacji MultiMeasure Mobile

Model BQ21 jest miernikiem parametrów środowiskowych najnowszej generacji i w 100 procentach spełnia wymagania „MultiMeasure Mobile”, określające przydatność do profesjonalnej analizy i dokumentacji danych pomiarowych. Zintegrowane złącze Bluetooth® zapewnia proste i wygodne przesyłanie danych pomiarowych do smartfona lub tabletu w celu przeprowadzenia profesjonalnej analizy lub raportu z zastosowaniem bezpłatnej aplikacji MultiMeasure Mobile (Android oraz iOS).

Korzystne połączenie BQ21 i profesjonalnego oprogramowania MultiMeasure Mobile umożliwia szybkie i niezawodne dokonanie oceny aktualnie panującego stężenia cząstek w powietrzu. Stwarza także możliwość wykorzystania wielu opcji analizy, na przykład funkcji logowania w trakcie pomiarów długotrwałych, oceny graficznej, funkcji raportowania i synchronizacji danych ze profesjonalnym oprogramowaniem MultiMeasure Professional za pośrednictwem chmury danych.

Pył zawieszony - niewidzialne zagrożenie

Pył zawieszony - niewidzialne zagrożenie

Pył zawieszony jest jednym z największych zagrożeń dla światowego środowiska naturalnego. Szkodliwe poziomy pyłu zawieszonego w powietrzu zewnętrznym powodują również wzrost zanieczyszczenia wewnątrz pomieszczeń.

Tutaj uzyskasz dalsze informacje dotyczące zagadnień związanych z pyłem zawieszonym ...

Zagrożenie zdrowia powodowane przez pył typu E i A

Szkodliwe dla zdrowia pyły to skomplikowana mieszanina różnych cząstek, dzielących się ze względu na swoją wielkość na różne frakcje. W zależności od typu, wielkość cząstek oraz miejsca składowania, pył może powodować poważne podrażnienia i choroby dróg oddechowych, skóry i oczu.

Z tego względu zalecane jest częste przeprowadzenie kontroli stężenia cząstek w powietrzu wypełniającym pomieszczenie w celu zastosowania w odpowiednim momencie właściwych środków gwarantujących obniżenie stężenia takich cząstek.

Pył E (PM10) – pyłki zawieszone wciągane nosem i ustami

Wdychany kurz, przedostający się do jamy nosowej, określa się jako kurz typu E (dawniej pył zgrubny). Nosi on także oznaczenie PM10 i składa się z cząstek o aerodynamicznej wielkości poniżej 10 mikrometrów. Ten dobrze widoczny pył powstaje na placach budów, w produkcji lub w trakcie prowadzenia prac rzemieślniczych. Często przedostaje się do wnętrza także przez otwarte okna.

Pył A (PM2.5) – wdychane pyły zawieszone

Frakcja pyłu zawieszonego o wielkości PM2,5 nazywana jest też pyłem typu A i obejmuje cząstki o średnicy aerodynamicznej poniżej 3 mikrometrów. Są one tak małe, że mogą przenikać do najmniejszych rozgałęzień płuc, tak zwanych pęcherzyków płucnych. Najbardziej znanymi źródłami emisji pyłu zawieszonego są silniki spalinowe i instalacje przemysłowe oraz zużywane w ruchu kołowym hamulce i opony. Nawet najbardziej nowoczesne samochody elektryczne powodują powstawanie szkodliwego dla zdrowia pyłu zawieszonego.

Porównanie: Średnica ludzkiego włosa wynosi ok. 50 do 70 µm, jest on więc 5 do 7 razy większa niż cząstka pyłu E i nawet 28 razy większa niż cząstka pyłu A.

Mobilna aplikacja MultiMeasure Mobile - inteligentne zbieranie wartości pomiarowych i ich ocena

Bezpłatna aplikacja MultiMeasure Mobile dodatkowo zwiększa dostępność zarejestrowanych danych pomiarowych. Rozwinięte przez firmę Trotec oprogramowanie analityczne MultiMeasure Studio Professional 2.0 służy do zarządzania, analizy i tworzenia raportów z danych pomiarowych zarejestrowanych za pomocą wielu różnych urządzeń. Platforma ta jest dostępna dla komputerów PC, urządzeń z systemem Android oraz iOS. Bezpłatna aplikacja MultiMeasure Mobile to profesjonalny system zarządzania danymi pomiarowymi, wyposażony w wiele przydatnych funkcję. Miernik ręczny BQ21 oraz wiele innych urządzeń pomiarowych ze złączem Bluetooth® są automatycznie rozpoznawane przez aplikację i mogą zostać szybko oraz bezprzewodowo połączone z mobilnym urządzeniem końcowym.

Funkcjonalność aplikacji MultiMeasure Mobile zdecydowanie wykracza poza proste rysowanie wykresów pomiarowych. Wszystkie dane mogą być wyświetlane numerycznie lub graficznie a funkcja rejestracji pozwala na ich długotrwały zapis w formie szeregu pomiarowego. Przyporządkowanie danych pomiarowych do różnych projektów (np. oddziały, pomieszczenia, budynki itp.) jest dziecinnie łatwe za pomocą oprogramowania przystosowanego do obsługi wielu klientów. Wyposażenie obejmuje także szablony profesjonalnych raportów pomiarowych.

Materiał filmowy dotyczący czujników typu appSensor i systemu MultiMeasure Mobile

Nasz materiał filmowy zawiera zestawienie możliwości pomiarowych czujników firmy Trotec i opis szerokiej funkcjonalności aplikacji MultiMeasure-Mobile. Teraz obejrzyj materiał filmowy!

Zwiastun materiału filmowego

Przejdź bezpośrednio do MultiMeasure Mobile w sklepie aplikacji:

MultiMeasure Mobile dla systemu Android
MultiMeasure Mobile dla systemu iOS

Dane techniczne modelu BQ21

BQ21 – wymiary zewnętrzne
Wszystko jak na dłoni: Wykrycie i usunięcie szkodliwych dla zdrowia substancji wymaga zastosowania innowacyjnych rozwiązań. To warunek wyeliminowania zagrożenia zdrowotnego stwarzanego przez powietrze wypełniające pomieszczenie. BQ21 jest nieporównywalnie prostym i kompaktowym urządzeniem. Wyraźne polepszenie jakości powietrza w pomieszczeniu następuje po naciśnięciu przycisku.
BQ21– zintegrowana podpora
W celu zapewnienia ciągłego monitorowania jakości powietrza, model BQ21 jest wyposażony w praktyczną podporę. Umożliwia ona ustawienie urządzenia w dobrze widocznym miejscu na stole lub w centralnym punkcie pomieszczenia. Praktyczne, gwintowane gniazdo statywu jest zintegrowane w urządzeniu. Jakość powietrza (PM10/PM2,5), temperatura pomieszczenia oraz wilgotność powietrza jest czytelnie wyświetlana na ekranie.
BQ21 – kompatybilny z aplikacją Multi Measure
Kompaktowe wymiary modelu BQ21 mogą mylić. Ten ręczny miernik pokazuje swą wielkość w połączeniu z mobilną aplikacją Multi Measure. Różnorodne narzędzia oceny i analizy danych oraz funkcja raportowania zmieniają smartfona lub tablet w profesjonalną stację pomiarową o niemalże nieograniczonych możliwościach.
BQ21 – ostrzeżenie przekroczenia dopuszczalnej wartości stężenia lub ilości cząstek
Określone przez WHO (World Health Organization) wartości graniczne dla czystego powietrza są już zapisane w BQ21. Przekroczenie podanej przez WHO granicznej ilości lub stężenia cząstek powoduje pojawienie się sygnału dźwiękowego.

BQ21 - przedszkole/szkoła
Chroni dzieci, uczniów, wychowawczynie i personel nauczycielski przed zagrożeniami stwarzanymi przez patogeny przenoszone drogą powietrzną Regularne wietrzenie poprzez otwarcie okien jako sposób na zmniejszenie stężenia patogenów i szkodliwych substancji w powietrzu wypełniającym pomieszczenie. BQ21 to bezpieczeństwo pomieszczeń przeznaczonych do nauki i zabawy. Stężenie pyłem zawieszonym jest niewidoczne. Zastosowanie odpowiednich środków umożliwia skuteczną walkę z tymi szkodliwymi substancjami.
BQ21 - dom opieki
Zastosowanie BQ21 stanowi dobry środek chroniący schorowanych i szczególnie zagrożonych seniorów i osoby wymagające opieki. Ten ręczny miernik natychmiast wykrywa najmniejsze zmiany stężenia pyłu zawieszonego i pogorszenie jakości powietrza, stanowiące szczególnie duże zagrożenie dla osób starszych.
Technische Daten im Vergleich

Bezpośrednie porównanie wszystkich termostatów pokojowych:

W tym miejscu możesz porównać wszystkie pompy ogrodowe firmy Trotec w celu wyszukania optymalnego urządzenia.

Po prostu odznacz modele, których uwzględnienie w porównaniu nie jest konieczne.

Porównanie danych technicznych

Zalety praktyczne:

 • Kompaktowa jednostka do pomiaru stężenia pyłu zawieszonego oraz parametrów środowiskowych i klimatycznych
 • Kolorowy ekran o przekątnej 2 cali z jednoczesnym wyświetleniem wszystkich wartości pomiarowych
 • Pamięć mieszcząca nawet 5000 zestawów danych pomiarowych
 • Bezpośrednie przeliczenie i wyświetlenie stężenia pyłu E i A w mikrogramach na metr sześcienny powietrza
 • Dodatkowy, kolorowy wskaźnik z automatycznym alarmem akustycznym uruchamiany do szybkiego ustalenia krytycznego stężenia cząstek
 • Automatyczne wyłączanie
 • Zintegrowane gniazdo statywu i podpora

MultiMeasure Mobile – zestawienie wszystkich zalet aplikacji

 • Automatyczne rozpoznawanie BQ21 i innych urządzeń pomiarowych za pomocą złącza Bluetooth®.
 • Szybka i innowacyjna nawigacja
 • Podawanie wartości pomiarowej w formie numerycznej, schematu, macierzy
 • Zintegrowana funkcja raportowania umożliwiająca tworzenie raportów w miejscu prowadzenia pomiarów
 • Funkcja zarządzania danymi pomiarowymi i dokumentacją
 • Zintegrowane zarządzanie klientami
 • Różne opcje analizy zintegrowane w aplikacji
 • Zapis danych pomiarowych w połączeniu z fotografią
 • Pomiary matrycowe, także połączone z fotografią
 • Pełna synchronizacja danych z platformą MultiMeasure Professional za pośrednictwem serwisu Cloud

 Wyposażenie seryjne

 Wyposażenie dodatkowe

 brak

Zakup

Mini-miernik cząsteczek BQ21 Pokaż w sklepie internetowym Trotec

Mini-miernik cząsteczek BQ21

899,95 zł Cena brutto z podatkiem VAT Cena netto bez podatku VAT  pokaż

Zakup

Dane techniczne

Dane techniczne
Informacje ogólne
  Numer części 3.510.205.095
Stężenie cząstek
  Liczba kanałów 2
  Wielkości kanałów 2,5 µm, 10 µm
  Typ detektora Pomiar rozproszenia światła
Przeliczenie masowe cząstek
  Przeliczenie masowe cząstek 2,5 µm, 10 µm
  Min. zakres pomiarowy | Przeliczenie masowe cząstek [µg/m³] 0
  Maks. zakres pomiarowy | Przeliczenie masowe cząstek [µg/m³] 2 000
  Rozdzielczość | Przeliczenie masowe cząstek [µg/m³] 1
Temperatura powietrza
  Zakres pomiarowy min. | temperatura powietrza [°C] 0
  Zakres pomiarowy maks. | temperatura powietrza [°C] 50
  Zakres pomiarowy min. | temperatura powietrza [°F] 32
  Maks. zakres pomiarowy | temperatura powietrza [°F] 122
  Dokładność ± 0 °C - 50 °C [°C] 1
  Dokładność ± 32 °F - 122 °F [°F] 2
  Rozdzielczość [°C] 0,1
  Rozdzielczość [°F] 0,1
Względna wilgotność powietrza
  Min. zakres pomiarowy | względna wilgotność powietrza [%] 0
  Zakres pomiarowy maks. | względna wilgotność powietrza [%] 100
  Dokładność 0 % - 20 % [%] 5
  Dokładność 20 % - 80 % [%] 3,5
  Dokładność 80 % - 100 % [%] 5
  Rozdzielczość wyświetlana [% wilg.wzgl.] 0,1
Wyświetlacz
  Kolorowy ekran TFT LCD 2,0"
  220 x 176 px
Zarządzanie pamięcią
  Wewnętrzna pamięć Flash 5.000 pomiarów
Złącza
  Bluetooth
Zasilanie
  Wewnętrzny akumulator (Li-Ion)
Wersja obudowy
  Tworzywo sztuczne
Warunki otoczenia
  Praca - min. temperatura [°C] 0
  Praca - maks. temperatura [°C] 40
  Praca - maks. wzgl. wilgotność powietrza (bez kondensacji) [%] 80
  Min. temperatura magazynowania [°C] -10
  Maks. temperatura magazynowania [°C] 50
  Składowanie - maks. wilgotność wzgl. [%] 90
Wymiary zewnętrzne
  Długość (bez opakowania) [mm] 188
  Szerokość (bez opakowania) [mm] 35
  Wysokość (bez opakowania) [mm] 52
Masa
  (bez opakowania) [kg] 0,175
Standardowy zakres dostawy
Standardowy zakres dostawy
  Urządzenie pomiarowe
  Akumulator Li-Ion (zintegrowany)
  Wspornik
  1 x przewód Mini-USB
  Ładowarka (USB 5 V, 1 A)
  Skrócona instrukcja obsługi
  Akumulator(y)
Wielkości pomiarowe i funkcje
Czujniki wewnętrzne
  Stężenie cząstek [n/l]
  Temperatura powietrza [°C]
  Temperatura powietrza [°F]
  Względna wilgotność powietrza [%]
Funkcje i wyposażenie
  Pomiary równoległe PM2,5 i PM10
  Paskowy wskaźnik
  Funkcja przełączania °C/°F
  pamięć ok. 5 000 punktów pomiarowych
  Złącze Bluetooth
  Automatyczne wyłączanie
  Czas
  Wskaźnik stanu naładowania akumulatorów
  Gwint statywu ¼ cala
  Zintegrowany stojak

 Wyposażenie seryjne

 Wyposażenie dodatkowe

 brak

Wyposażenie dodatkowe

Ładowanie...

Produkty alternatywne

Ładowanie...

Pobieranie

Ładowanie...