Obsługa klienta i wsparcie techniczne: +48 22 3075362

Pon. - Pt.: 8:00 - 14:00

Licznik cząstek PC220
 1. Produkty i usługi
 2. Mierniki
 3. Jakość powietrza
 4. Licznik cząstek
 5. Licznik cząstek PC220

Licznik cząstek PC220

Integrujące 10 różnych mierników urządzenie do pomiaru parametrów środowiska naturalnego, monitorowania zapylenia powietrza, wykrywania gazów i pomiaru parametrów klimatycznych.

Model PC220 to mobilne, uniwersalne urządzenie do prowadzenia pomiarów parametrów środowiska naturalnego. Pozwala ono nie tylko na ustalenie czystości powietrza wewnątrz pomieszczeń z jednoczesnym zastosowaniem sześciu różnych kanałów wielkości od 0,3 do 10 µm. Miernik ten umożliwia także wykrywanie stężenia gazów takich jak formaldehyd oraz tlenek węgla. Innym rejestrowanymi parametrami są temperatura i wilgotności powietrza, temperatura punktu rosy oraz temperatura zimnego termometru.

Dodatkowo, model PC220 jest także przystosowany do ilościowego wyznaczania stężenia pyłów E (PM10) oraz A (PM2.5). Urządzenie może bowiem wyznaczyć masę cząstek w mikrogramach na metr kwadratowy.

Standardowe wyposażenie tego zgodnego z wymaganiami normy ISO-21501-4 laserowego licznika cząstek obejmuje cyfrową kamerę do wykonywania dokumentacji fotograficznej i filmowej otoczenia pomiarowego. Dane pomiarowe oraz data i godzina dodatkowo opisują warunki i miejsce pomiaru i mogą zostać wyświetlone i zapisane wraz z obrazem lub filmem.

Zintegrowana funkcja logowania modelu PC220 umożliwia wykonywanie pomiarów długotrwałych, obejmujących do 5000 zestawów danych pomiarowych, zapisywanych w wewnętrznej pamięci. Pamięć wewnętrzna może zostać poszerzona do 16 GB poprzez zastosowanie karty MicroSD. Po wykonaniu pomiaru, wiele parametrów pomiarowych może być przekazane bezpośrednio do komputera PC za pośrednictwem złącza USB, co umożliwia szybkie i łatwe tworzenie dokumentacji lub obróbkę danych.

Duża liczba funkcji pomiarowych modelu PC220 czyni to urządzenie idealnym narzędziem do kontrolowania, zabezpieczania oraz oceny jakości powietrza w obszarach związanych z medycyną, bezpieczeństwem i wydajnością.

Licznik cząstek PC220 - zintegrowanie 10 mierników takich parametrów jak:

 • Zawartość w powietrzu 6 typów cząstek o wielkości od 0,3 do 10 µm
 • Możliwość ilościowego ustalenia stężenia pyłu typu E (PM10) oraz A (PM2,5) w µg na m³ powietrza
 • Stężenie formaldehydu w powietrzu
 • Stężenie tlenku węgla w powietrzu
 • Obliczenie masy cząstek i wskazanie dla HCHO oraz CO w mg na m³ powietrza
 • Skuteczność filtra
 • Względna wilgotność powietrza
 • Temperatura powietrza
 • Temperatura punktu rosy
 • Temperatura zimnego termometru
Technische Daten im Vergleich

Bezpośrednie porównanie wszystkich termostatów pokojowych:

W tym miejscu możesz porównać wszystkie pompy ogrodowe firmy Trotec w celu wyszukania optymalnego urządzenia.

Po prostu odznacz modele, których uwzględnienie w porównaniu nie jest konieczne.

Porównanie danych technicznych

Zalety praktyczne:

 • Licznik cząstek z diodą laserową o długiej żywotności
 • Zgodny z ISO 21501-4
 • 6 kanałów dla cząstek o wielkości 0,3 do 10 μm
 • Pomiar skuteczności filtracji
 • Ustala wielkości frakcji i stężenie cząstek w powietrzu
 • Zintegrowany wykrywacz gazu oraz stężenia formaldehydu i tlenku węgla
 • Bezpośrednie przeliczenie i wyświetlenie stężenia pyłu typu E oraz A w powietrzu oraz stężenia pyłu A w mikrogramach na metr sześcienny powietrza
 • Dodatkowo urządzenie dokonuje pomiaru parametrów środowiskowych i klimatycznych takich jak wilgotność powietrza, temperatura powietrza, punkt rosy oraz temperatura mokrego termometru
 • Zapis 5 000 wartości pomiarowych w wewnętrznej pamięci (opcjonalne rozszerzenie pamięci o kartę MicroSD)
 • Zintegrowana kamera cyfrowa do sporządzenia dokumentacji fotograficznej i filmowej otoczenia pomiarowego
 • Dodatkowy wskaźnik kolorowy z akustycznym sygnałem alarmowym do szybkiego ustalenia krytycznego stężenia cząstek
 • Kolorowy wyświetlacz LCD o przekątnej 2,8 cala z podświetleniem tła umożliwia jednoczesne wyświetlenie wszystkich mierzonych parametrów
 • Ergonomiczna obsługa jedną ręką
 • Gwint umożliwiający pomiary ciągłe z wykorzystaniem statywu
 • Eksport danych pomiarowych do komputera PC za pomocą złącza USB
 • Certyfikat kalibracyjny urządzenia (opcjonalnie)

Licznik cząstek PC220

Licznik cząstek PC220 uwzględnia wielkości cząstek oraz stężenie w powietrzu z zastosowaniem sześciu różnych kanałów dla cząstek od 0,3 µm do 10 µm. Pomocnym elementem wyposażenia jest także kolorowy wskaźnik. Optymalne urządzenie do kontroli zanieczyszczenia na przykład w obszarach zamkniętych z atmosferą podciśnieniową lub nadciśnieniową. Możliwe jest także wykonanie pomiaru skuteczności filtrowania i procentowe wskazanie wydajności dla różnych frakcji wielkości.

Model PC220 pozwala między innymi na pomiar stężenia tlenku węgla w pomieszczeniach.

Zintegrowany detektor HCHO

Optymalne urządzenie do oceny zagrożenia przez formaldehyd

Aldehyd mrówkowy potocznie nazywany formaldehydem jest substancją chemiczną o stosowaną w wielu produktach przemysłowych takich jak lakiery, farby, kleje, spoiny a nawet substancje konserwujące. Wiele materiałów nasączonych formaldehydem takich jak materiały drewniane, podłogi lub tekstylia mogą wydzielać tę substancję przez długi czas, powodując zanieczyszczenie powietrza w zamkniętych pomieszczeniach.

Klasyfikacja jako substancja rakotwórcza

Ze względu na niezwykłą toksyczność, na terenie Niemiec zatwierdzone zostały nowe wartości dotyczące stężenia formaldehydu w miejscu pracy (AGW). Dodatkowo, substancja ta została sklasyfikowana jako rakotwórcza w dyrektywie UE dotyczącej substancji chemicznych (CLP). Oznacza to konieczność stosowania określonych środków ochronnych. Nowa klasyfikacja obowiązuje od 01.01.2016 i wiąże się z nowymi obowiązkami pracodawców w zakresie dokumentacji i szkoleń, na przykład z obowiązkiem prowadzenia rejestru ekspozycji.

Model PC220 do precyzyjnego wykrywania Formaldehydu

Licznik cząstek PC220 jest wyposażony w zintegrowany detektor HCHO umożliwiający niezawodne wykrywanie tej substancji już od stężenia 0,01 ppm.

W połączeniu z dodatkowym detektorem CO, ilościowym, masowym wskaźnikiem cząstek zgodnym ze standardem PM oraz wieloma funkcjami do pomiaru stężenia cząstek i parametrów klimatycznych, model PC220 to idealne rozwiązanie do wykrywania i dokumentacji stężenia formaldehydu w powietrzu.

Ilościowe ustalenie zawartości pyłów w powietrzu

Model PC220 wskazuje udziały cząstek w procentach masowych

Ilościowe ustalenie zawartości drobnego pyłu w powietrzu jest konieczne nie tylko w celu spełnienia prawnego obowiązku określenia zagrożenia zdrowia w miejscu pracy.

Istotnym jest ustalenie nie tylko zawartości pyłu typu E zawierającego przedostające się wraz z wdychanym powietrzem cząstki o średnicy poniżej 10 mikrometrów. Ważnym zadaniem jest przede wszystkim pomiar stężenia najdrobniejszych cząstek typu A. Są one tak małe, że przenikają aż do pęcherzyków płucnych.

Model PC220 pozwala na pomiar stężenia cząstek typu PM10 i PM2,5 zgodnie ze standardem PM. Ich ilość w odniesieniu do metra sześciennego powietrza jest numerycznie przedstawiana na kolorowym wyświetlaczu miernika PC220.

Pomiar bazuje na międzynarodowym standardzie PM (Particulate Matter) amerykańskiego urzędu ds. ochrony środowiska naturalnego. Zgodnie z tym standardem, cząstki są różnicowane na podstawie średnicy aerodynamicznej poniżej 10 mikrometrów (PM10) lub 2,5 mikrometra (PM2.5).

Laserowy licznik cząstek PC220 ze zintegrowaną jednostką pomiarową parametrów klimatycznych oraz funkcją tworzenia obrazów i filmów cyfrowych jest idealnym urządzeniem służącym do nadzoru, kontroli jakości oraz oceny jakości powietrza w celu zwiększenia w

Pomiary jakości powietrza wewnątrz pomieszczeń

Mieszkańcy krajów uprzemysłowionych spędzają wewnątrz pomieszczeń do 90 % swojego czasu. Z tego powodu jakość powietrza ma duże znaczenie dla aspektów zdrowotnych oraz dla wydajności pracy.

PC220 umożliwia precyzyjne określenie stężenia szkodliwych cząstek oraz ustalenie ich źródeł, a także sporządzenie dokumentacji zgodności wartości pomiarów z wymogami prawnymi.

Techniczne zarządzanie budynkami

PC220 jest idealnym urządzeniem dla pracowników obsługi urządzeń grzewczych, wentylacyjnych oraz klimatyzacyjnych w trakcie wykonywania czynności związanych z konserwacją i kontrolą. Uszkodzone urządzenia mogą szybko powodować problemy związane z jakością powietrza w podłączonych do nich pomieszczeniach. PC220 umożliwia szybką lokalizację źródła szkodliwych substancji, kontrolę wydajności filtrów oraz pomiar stężenia cząstek wewnątrz pomieszczeń.

W trakcie prac wyburzeniowych zastosowanie modelu PC220 pozwala na szybkie wykrywanie pojawiających się wycieków.

Kontrola szczelności filtrów

Stosowane w warunkach przemysłowych filtry przeciwpyłowe wymagają przeprowadzania regularnej kontroli ich wydajności. W celu uniknięcia wycieków, kontrole takie są szczególnie wskazane w przypadku uruchomienia lub wymiany filtra.

Wysoka czułość oraz dokładność pomiarowa czujnika PC220 oraz jego zgodność z normą ISO-21501-4 czyni ten licznik cząstek idealnym urządzeniem służącym do kontroli wydajności uszczelnień przemysłowych filtrów przeciwpyłowych.

Techniczna czystość w procesach przemysłowych

W przypadku wrażliwych procesów produkcyjnych, osady zanieczyszczeń w formie mikro- i nanocząstek takich jak aerozole, kurz, sadza lub bakterie mogą spowodować usterki optyczne oraz nieprawidłowe działanie.

W takich przypadkach, czujnik PC220 jest idealnym urządzeniem umożliwiającym kontrolę i zapobieganie zanieczyszczeniu, przyczyniając się w ten sposób do uniknięcia problemów jakościowych stąd wynikających.

Zakup

Licznik cząstek PC220 Pokaż w sklepie internetowym Trotec

Licznik cząstek PC220

Oszczędzacie Państwo : 100,00 zł

5.499,95 zł 5.399,95 zł Cena brutto z podatkiem VAT Cena netto bez podatku VAT  pokaż

Zakup

Licznik cząstek PC220 z certyfikatem kalibracji Pokaż w sklepie internetowym Trotec

Licznik cząstek PC220 z certyfikatem kalibracji

Oszczędzacie Państwo : 400,00 zł

6.599,95 zł 6.199,95 zł Cena brutto z podatkiem VAT Cena netto bez podatku VAT  pokaż

Zakup

Dane techniczne

Dane techniczne
Informacje ogólne
  Numer części 3.510.006.015
Stężenie cząstek
  Liczba kanałów 6
  Wielkości kanałów 0,3 µm, 0,5 µm, 1,0 µm, 2,5 µm, 5,0 µm, 10,0 µm
  Tryby pracy licznika Stężenie, łączne, różnicowe
  Wydajność zliczania 50 % przy 0,3 μm; 100 % dla cząstek > 0,45 μm
  Przepływ 2,83 l/min. (0,1 ft³/min.), sterowanie wewnętrzną pompą
  Licznik zerowy < 1 cząstka / 5 min
  Straty koincydencyjne 5 %, 2 miliony cząstek na stopę³ (28,3 litra)
  Typ detektora Pomiar rozproszenia światła
  Wejście sondy Sonda izokinetyczna
Przeliczenie masowe cząstek
  Przeliczenie masowe cząstek 2,5 µm, 10 µm
  Min. zakres pomiarowy | Przeliczenie masowe cząstek [µg/m³] 0
  Maks. zakres pomiarowy | Przeliczenie masowe cząstek [µg/m³] 2 000
  Rozdzielczość | Przeliczenie masowe cząstek [µg/m³] 1
HCHO (formaldehyd)
  Min. zakres pomiarowy | formaldehyd [ppm] 0,01
  Maks. zakres pomiarowy | formaldehyd [ppm] 5
  Dokładność ± | formaldehyd [%] 5
  Rozdzielczość | formaldehyd [ppm] 1
Tlenek węgla
  Min. zakres pomiarowy | tlenek węgla [ppm] 10
  Maks. zakres pomiarowy | tlenek węgla [ppm] 1 000
  Dokładność | tlenek węgla [%] 5
  Rozdzielczość [ppm] | tlenek węgla 1
Temperatura powietrza
  Zakres pomiarowy min. | temperatura powietrza [°C] 0
  Zakres pomiarowy maks. | temperatura powietrza [°C] 50
  Zakres pomiarowy min. | temperatura powietrza [°F] 32
  Maks. zakres pomiarowy | temperatura powietrza [°F] 122
  Dokładność ± 10 °C - 40 °C [°C] 0,5
  Temperatura poniżej 10 °C - Temperatura powyżej 40 °C [°C] 1
  Dokładność ± 50 °F - 104 °F [°F] 0,9
  Temperatura poniżej 50 °F - Temperatura powyżej 104 °F [°F] 1,8
Względna wilgotność powietrza
  Min. zakres pomiarowy | względna wilgotność powietrza [%] 0
  Zakres pomiarowy maks. | względna wilgotność powietrza [%] 100
  Dokładność 40 % - 60 % [%] 3
  Dokładność 20 % - 40 % [%] 3,5
  Dokładność 60 % - 80 % [%] 3,5
  Dokładność 0 % - 20 % [%] 5
  Dokładność 80 % - 100 % [%] 5
Temperatura punktu rosy
  Min. zakres pomiarowy | temperatura punktu rosy [°C] 0
  Maks. zakres pomiarowy | temperatura punktu rosy [°C] 50
  Min. zakres pomiarowy | temperatura punktu rosy [°F] 32
  Maks. zakres pomiarowy | temperatura punktu rosy [°F] 122
  Dokładność ± 10 °C - 40 °C [°C] 0,5
  Dokładność ± 10 °C - 40 °C [°C] 1
  Dokładność ± 50 °F - 104 °F [°F] 0,9
  Dokładność ± 50 °F - 104 °F [°F] 1,8
Temperatura nasycenia
  Zakres pomiarowy min. | temperatura zimnego termometru [°C] 0
  Maks. zakres pomiarowy | temperatura zimnego termometru [°C] 80
  Min. zakres pomiarowy | temperatura zimnego termometru [°F] 32
  Maks. zakres pomiarowy | temperatura zimnego termometru [°F] 176
  Dokładność ± | temperatura zimnego termometru [°C] 1
  Dokładność ± | temperatura zimnego termometru [°F] 1,8
Wyświetlacz
  LCD
  Kolor
  Monochromatyczny
  Touch
Zarządzanie pamięcią
  Wewnętrzna pamięć Flash do 5.000 zestawów pomiarowych
  Rozszerzenie pamięci (MicroSD, opcja) - (maks. 16 GB)
  Format zapisu fotografii JPEG (640 x 480)
  Format zapisu filmów 3GP (320 x 240)
Złącza
  USB
  Przyłącze słuchawek typu jack 3,5 mm
Zasilanie
  wewn. (akumulator)
  zewn. (zasilacz)
  Zewnętrznie (USB)
  Typ akumulatora Akumulator polimerowy Li-Ion
Czas pracy
  ok. 4 godziny ciągłej pracy
  > 30 h
Czas ładowania
  ok. 2 godziny pracy przy podłączonym zasilaczu AC
Wersja obudowy
  Tworzywo sztuczne
  Metal
Warunki otoczenia
  Praca - min. temperatura [°C] 0
  Praca - maks. temperatura [°C] 50
  Praca - maks. wzgl. wilgotność powietrza (bez kondensacji) [%] 80
  Min. temperatura magazynowania [°C] -10
  Maks. temperatura magazynowania [°C] 60
Masa
  (bez opakowania) [kg] 0,435
Standardowy zakres dostawy
Standardowy zakres dostawy
  Urządzenie pomiarowe
  Akumulatory
  ładowarka
  Filtr zerowy z wężem przyłączeniowym
  Miniaturowy statyw
  walizka transportowa
  Przewód USB
  Oprogramowanie
  Instrukcja obsługi
Wielkości pomiarowe i funkcje
Czujniki wewnętrzne
  Stężenie cząstek [n/l]
  Stężenie cząstek [n/f³]
  HCHO [ppm]
  Zawartość tlenku węgla [ppm]
  Względna wilgotność powietrza [%]
  Temperatura powietrza [°C]
  Temperatura punktu rosy [°C]
  Temperatura nasycenia [°C]
  Temperatura powietrza [°F]
  Temperatura punktu rosy[°F]
  Temperatura nasycenia [°F]
  Gazy palne [wskazanie przez dźwięk o zmiennej częstotliwości]
  Światło [lx]
  Światło [fc]
  Promieniowanie mikrofalowe [mW/cm²]
  Poziom hałasu [dB A]
  Poziom hałasu [dB C]
Funkcje i wyposażenie
  Podświetlany wyświetlacz
  Gwint statywu ¼ cala
  Wskaźnik wartości maksymalnej
  Wskaźnik wartości minimalnej
  Wybór zakresu pomiarowego
  Przełączana podstawa czasu
  Funkcja alarmu akustycznego
  Automatyczne wyłączanie
  Wskaźnik wartości średniej
  Wybór wersji językowej
  Funkcja przełączania °C/°F
  Wykonanie zdjęcia
  Nagranie filmu
  Automatyczne wyłączanie wyświetlacza - (90 sek., 2 min. lub 4 min.)
  Optyczna funkcja alarmu
  Funkcja kalibracji
  4 cyfrowy wyświetlacz wartości pomiarowej
  Analiza częstotliwościowa A/C
  Alarm wartości granicznej
  Detektor światła
  Mikrofon
  Sonda półsztywna

 Wyposażenie seryjne

 Wyposażenie dodatkowe

 brak

Wyposażenie dodatkowe

Ładowanie...

Produkty alternatywne

Ładowanie...

Pobieranie

Ładowanie...