Licznik cząstek PC220

Czy mają Państwo pytania?

Jesteśmy do Państwa dyspozycji z dodatkowymi informacjami.

Klienci prywatni: +48 800 8090 8090
Firmy: +48 22 3075360
 1. Produkty i usługi
 2. Mierniki
 3. Jakość powietrza
 4. Licznik cząstek
 5. Licznik cząstek PC220

Licznik cząstek PC220

Integrujące 10 różnych mierników urządzenie do pomiaru parametrów środowiska naturalnego, monitorowania zapylenia powietrza, wykrywania gazów i pomiaru parametrów klimatycznych.

PC220

Model PC220 to mobilne, uniwersalne urządzenie do prowadzenia pomiarów parametrów środowiska naturalnego. Pozwala ono nie tylko na ustalenie czystości powietrza wewnątrz pomieszczeń z jednoczesnym zastosowaniem sześciu różnych kanałów wielkości od 0,3 do 10 µm. Miernik ten umożliwia także wykrywanie stężenia gazów takich jak formaldehyd oraz tlenek węgla. Innym rejestrowanymi parametrami są temperatura i wilgotności powietrza, temperatura punktu rosy oraz temperatura zimnego termometru.

Dodatkowo, model PC220 jest także przystosowany do ilościowego wyznaczania stężenia pyłów E (PM10) oraz A (PM2.5). Urządzenie może bowiem wyznaczyć masę cząstek w mikrogramach na metr kwadratowy.

Standardowe wyposażenie tego zgodnego z wymaganiami normy ISO-21501-4 laserowego licznika cząstek obejmuje cyfrową kamerę do wykonywania dokumentacji fotograficznej i filmowej otoczenia pomiarowego. Dane pomiarowe oraz data i godzina dodatkowo opisują warunki i miejsce pomiaru i mogą zostać wyświetlone i zapisane wraz z obrazem lub filmem.

Zintegrowana funkcja logowania modelu PC220 umożliwia wykonywanie pomiarów długotrwałych, obejmujących do 5000 zestawów danych pomiarowych, zapisywanych w wewnętrznej pamięci. Pamięć wewnętrzna może zostać poszerzona do 16 GB poprzez zastosowanie karty MicroSD. Po wykonaniu pomiaru, wiele parametrów pomiarowych może być przekazane bezpośrednio do komputera PC za pośrednictwem złącza USB, co umożliwia szybkie i łatwe tworzenie dokumentacji lub obróbkę danych.

Duża liczba funkcji pomiarowych modelu PC220 czyni to urządzenie idealnym narzędziem do kontrolowania, zabezpieczania oraz oceny jakości powietrza w obszarach związanych z medycyną, bezpieczeństwem i wydajnością.


Zintegrowany detektor HCHO to optymalne urządzenie do określania zagrożenia występowaniem formaldehydu

Model PC220 ze zintegrowanym detektorem HCHO.

Aldehyd mrówkowy potocznie nazywany formaldehydem jest substancją chemiczną o stosowaną w wielu produktach przemysłowych takich jak lakiery, farby, kleje, spoiny a nawet substancje konserwujące. Wiele materiałów nasączonych formaldehydem takich jak materiały drewniane, podłogi lub tekstylia mogą wydzielać tę substancję przez długi czas, powodując zanieczyszczenie powietrza w zamkniętych pomieszczeniach.

Klasyfikacja jako substancja rakotwórcza

Ze względu na niezwykłą toksyczność, na terenie Niemiec zatwierdzone zostały nowe wartości dotyczące stężenia formaldehydu w miejscu pracy (AGW). Dodatkowo, substancja ta została sklasyfikowana jako rakotwórcza w dyrektywie EU dotyczącej substancji chemicznych (CLP). Oznacza to konieczność stosowania określonych środków ochronnych. Nowa klasyfikacja obowiązuje od 01.01.2016 i wiąże się z nowymi obowiązkami pracodawców w zakresie dokumentacji i szkoleń, na przykład z obowiązkiem prowadzenia rejestru ekspozycji.

Model PC220 do precyzyjnego wykrywania Formaldehydu

Licznik cząstek PC220 jest wyposażony w zintegrowany detektor HCHO umożliwiający niezawodne wykrywanie tej substancji już od stężenia 0,01 ppm.

W połączeniu z dodatkowym detektorem CO, ilościowym, masowym wskaźnikiem cząstek zgodnym ze standardem PM oraz wieloma funkcjami do pomiaru stężenia cząstek i parametrów klimatycznych, model PC220 to idealne rozwiązanie do wykrywania i dokumentacji stężenia formaldehydu w powietrzu.


Ilościowe ustalenie zawartości pyłów w powietrzu

Model PC220 wskazuje udziały cząstek w procentach masowych

Średnica ludzkiego włosa wynosi ok. 50 do 70 µm. Dla porównania, średnica cząstek pyłu we wdychanym powietrzu (pył typu e, PM10) lub cząstek przenikających (pył typu A, PM2.5).
Model PC220 wskazuje udziały cząstek w procentach masowych

Ilościowe ustalenie zawartości drobnego pyłu w powietrzu jest konieczne nie tylko w celu spełnienia prawnego obowiązku określenia zagrożenia zdrowia w miejscu pracy.

Istotnym jest ustalenie nie tylko zawartości pyłu typu E zawierającego przedostające się wraz z wdychanym powietrzem cząstki o średnicy poniżej 10 mikrometrów. Ważnym zadaniem jest przede wszystkim pomiar stężenia najdrobniejszych cząstek typu A. Są one tak małe, że przenikają aż do pęcherzyków płucnych.

Model PC220 pozwala na pomiar stężenia cząstek typu PM10 i PM2,5 zgodnie ze standardem PM. Ich ilość w odniesieniu do metra sześciennego powietrza jest numerycznie przedstawiana na kolorowym wyświetlaczu miernika PC220.

Pomiar bazuje na międzynarodowym standardzie PM (Particulate Matter) amerykańskiego urzędu ds. ochrony środowiska naturalnego. Zgodnie z tym standardem, cząstki są różnicowane na podstawie średnicy aerodynamicznej poniżej 10 mikrometrów (PM10) lub 2,5 mikrometra (PM2.5).

Zalety praktyczne:

 • Licznik cząstek z diodą laserową o długiej żywotności
 • Zgodny z ISO 21501-4
 • 6 kanałów dla cząstek o wielkości 0,3 do 10 μm
 • Pomiar wydajności filtra
 • Ustala wielkości frakcji i stężenie cząstek w powietrzu
 • Zintegrowany detektor stężenia formaldehydu i tlenku węgla
 • Bezpośrednie przeliczenie i wyświetlenie stężenia pyłu typu E oraz A w powietrzu oraz stężenia pyłu A w mikrogramach na metr sześcienny powietrza
 • Dodatkowo urządzenie dokonuje pomiaru parametrów środowiskowych i klimatycznych takich jak wilgotność powietrza, temperatura powietrza, punkt rosy oraz temperatura mokrego termometru
 • Zapis 5000 wartości pomiarowych w wewnętrznej pamięci (opcjonalne rozszerzenie pamięci o kartę MicroSD)
 • Zintegrowana kamera cyfrowa do sporządzenia dokumentacji fotograficznej i filmowej otoczenia pomiarowego
 • Dodatkowy wskaźnik kolorowy z akustycznym sygnałem alarmowym do szybkiego ustalenia krytycznego stężenia cząstek
 • Kolorowy wyświetlacz LCD o przekątnej 2,8 cala z podświetleniem tła umożliwia jednoczesne wyświetlenie wszystkich mierzonych parametrów
 • Ergonomiczna obsługa jedną ręką
 • Gwint umożliwiający pomiary ciągłe z wykorzystaniem statywu
 • Eksport danych pomiarowych do komputera PC za pomocą złącza USB
 • Certyfikat kalibracyjny urządzenia (opcjonalnie)
Pomiary ciągłe możliwe są dzięki zastosowaniu miniaturowego statywu dołączonego do wyposażenia modelu PC220.
Licznik cząstek PC220
Model PC220 jest dostarczany w walizce wraz z miniaturowym statywem, filtrem kalibracyjnym oraz wężem przyłączeniowym, zasilaczem, przewodem USB oraz oprogramowaniem.
Licznik cząstek PC220

Licznik cząstek PC220 – zintegrowanie 10 mierników takich parametrów jak:

 • Zawartość w powietrzu 6 typów cząstek o wielkości od 0,3 do 10 µm
 • Ilościowe oznaczanie stężenia kurzu E (PM10) i kurzu A (PM2.5) w µg na m³ powietrza w pomieszczeniu
 • Stężenie formaldehydu w powietrzu
 • Względna wilgotność powietrza
 • Przeliczanie masy cząstek i wyświetlanie ­wyników dla HCHO i CO w mg na m³ powietrza
 • Stężenie tlenku węgla w powietrzu
 • Temperatura powietrza
 • Temperatura punktu rosy
 • Temperatura zimnego termometru
Licznik cząstek PC220

Zakup

Licznik cząstek PC220 Pokaż w sklepie internetowym Trotec

Licznik cząstek PC220

Laserowy licznik cząstek z wbudowaną jednostką do monitorowania parametrów otoczenia oraz z funkcją foto/video - PC220 to optymalne rozwiązanie do monitorowania i oceny jakości powietrza w celu zapewnienia odpowiedniej wydajności, bezpieczeństwa i higieny.

5.952,95 zł Cena brutto z podatkiem VAT Cena netto bez podatku VAT  pokaż

Zakup

Licznik cząstek PC220 z certyfikatem kalibracji Pokaż w sklepie internetowym Trotec

Licznik cząstek PC220 z certyfikatem kalibracji

Laserowy licznik cząstek z wbudowaną jednostką do monitorowania otoczenia oraz z funkcją foto/video - PC220 to optymalne rozwiązanie do monitorowania, zapewnienia parametrów i oceny jakości powietrza dla odpowiedniej wydajności, bezpieczeństwa i higieny.

6.850,39 zł Cena brutto z podatkiem VAT Cena netto bez podatku VAT  pokaż

Zakup

Dane techniczne

Dane techniczne
Informacje ogólne
  Numer części 3.510.006.015
Stężenie cząstek
  Liczba kanałów 6
  Wielkości kanałów 0,3 µm, 0,5 µm, 1,0 µm, 2,5 µm, 5,0 µm, 10,0 µm
  Tryby pracy licznika Stężenie, łączne, różnicowe
  Wydajność zliczania 50 % przy 0,3 μm; 100 % dla cząstek > 0,45 μm
  Przepływ 2,83 l/min. (0,1 ft³/min.), sterowanie wewnętrzną pompą
  Licznik zerowy < 1 cząstka / 5 min
  Straty koincydencyjne 5 %, 2 miliony cząstek na stopę³ (28,3 litra)
  Typ detektora Pomiar rozproszenia światła
  Wejście sondy Sonda izokinetyczna
Przeliczenie masowe cząstek
  Przeliczenie masowe cząstek 2,5 µm, 10 µm
  Min. zakres pomiarowy [µg/m³] 0
  Maks. zakres pomiarowy [µg/m³] 2 000
  Rozdzielczość [µg/m³] 1
HCHO (formaldehyd)
  Min. zakres pomiarowy [ppm] 0,01
  Maks. zakres pomiarowy [ppm] 5
  Dokładność ± [%] 5
  Rozdzielczość [ppm] 1
Tlenek węgla
  Min. zakres pomiarowy [ppm] 10
  Maks. zakres pomiarowy [ppm] 1 000
  Dokładność [%] 5
  Rozdzielczość [ppm] 1
Temperatura powietrza
  Zakres pomiarowy min. [°C] 0
  Zakres pomiarowy maks. [°C] 50
  Zakres pomiarowy min. [°F] 32
  Maks. zakres pomiarowy [°F] 122
  Dokładność ± 10 °C - 40 °C [°C] 0,5
  Temperatura poniżej 10 °C - Temperatura powyżej 40 °C [°C] 1
  Dokładność ± 50 °F - 104 °F [°F] 0,9
  Temperatura poniżej 50 °F - Temperatura powyżej 104 °F [°F] 1,8
Względna wilgotność powietrza
  Min. zakres pomiarowy [%] 0
  Zakres pomiarowy maks. [%] 100
  Dokładność 40 % - 60 % [%] 3
  Dokładność 20 % - 40 % [%] 3,5
  Dokładność 60 % - 80 % [%] 3,5
  Dokładność 0 % - 20 % [%] 5
  Dokładność 80 % - 100 % [%] 5
Temperatura punktu rosy
  Min. zakres pomiarowy [°C] 0
  Maks. zakres pomiarowy [°C] 50
  Min. zakres pomiarowy [°F] 32
  Maks. zakres pomiarowy [°F] 122
  Dokładność ± 10 °C - 40 °C [°C] 0,5
  Dokładność ± 10 °C - 40 °C [°C] 1
  Dokładność ± 50 °F - 104 °F [°F] 0,9
  Dokładność ± 50 °F - 104 °F [°F] 1,8
Temperatura nasycenia
  Zakres pomiarowy min. [°C] 0
  Maks. zakres pomiarowy [°C] 80
  Min. zakres pomiarowy [°F] 32
  Maks. zakres pomiarowy [°F] 176
  Dokładność ± [°C] 1
  Dokładność ± [°F] 1,8
Wyświetlacz
  LCD
  Kolor
  Monochromatyczny
  Touch
Zarządzanie pamięcią
  Wewnętrzna pamięć Flash do 5.000 zestawów pomiarowych
  Rozszerzenie pamięci (MicroSD, opcja) - (maks. 16 GB)
  Format zapisu fotografii JPEG (640 x 480)
  Format zapisu filmów 3GP (320 x 240)
Złącza
  USB
  Przyłącze słuchawek typu jack 3,5 mm
Zasilanie
  wewn. (akumulator)
  zewn. (zasilacz)
  Zewnętrznie (USB)
  Typ akumulatora Akumulator polimerowy Li-Ion
Czas pracy
  ok. 4 godziny ciągłej pracy
  > 30 h
Czas ładowania
  ok. 2 godziny pracy przy podłączonym zasilaczu AC
Wersja obudowy
  Tworzywo sztuczne
  Metal
Warunki otoczenia
  Praca - min. temperatura [°C] 0
  Praca - maks. temperatura [°C] 50
  Praca - maks. wzgl. wilgotność powietrza (bez kondensacji) [%] 80
  Min. temperatura magazynowania [°C] -10
  Maks. temperatura magazynowania [°C] 60
Masa
  (bez opakowania) [kg] 0,435
Standardowy zakres dostawy
Standardowy zakres dostawy
  Urządzenie pomiarowe
  Akumulatory
  ładowarka
  Filtr zerowy z wężem przyłączeniowym
  Miniaturowy statyw
  walizka transportowa
  Przewód USB
  Oprogramowanie
  Instrukcja obsługi
Wielkości pomiarowe i funkcje
Czujniki wewnętrzne
  Stężenie cząstek [n/l]
  Stężenie cząstek [n/f³]
  HCHO [ppm]
  Zawartość tlenku węgla [ppm]
  Względna wilgotność powietrza [%]
  Temperatura powietrza [°C]
  Temperatura punktu rosy [°C]
  Temperatura nasycenia [°C]
  Temperatura powietrza [°F]
  Temperatura punktu rosy[°F]
  Temperatura nasycenia [°F]
  Gazy palne [wskazanie przez dźwięk o zmiennej częstotliwości]
  Światło [lx]
  Światło [fc]
  Promieniowanie mikrofalowe [mW/cm²]
  Poziom hałasu [dB A]
  Poziom hałasu [dB C]
Funkcje i wyposażenie
  Podświetlany wyświetlacz
  Gwint statywu ¼ cala
  Wskaźnik wartości maksymalnej
  Wskaźnik wartości minimalnej
  Wybór zakresu pomiarowego
  Przełączana podstawa czasu
  Funkcja alarmu akustycznego
  Automatyczne wyłączanie
  Wskaźnik wartości średniej
  Wybór wersji językowej
  Funkcja przełączania °C/°F
  Wykonanie zdjęcia
  Nagranie filmu
  Automatyczne wyłączanie wyświetlacza - (90 sek., 2 min. lub 4 min.)
  Optyczna funkcja alarmu
  Funkcja kalibracji
  4 cyfrowy wyświetlacz wartości pomiarowej
  Analiza częstotliwościowa A/C
  Alarm wartości granicznej
  Detektor światła
  Mikrofon
  Sonda półsztywna

 Wyposażenie seryjne

 Wyposażenie dodatkowe

 brak

wyposażenie dodatkowego

Ładowanie...

Produkty alternatywne

Ładowanie...

Pobieranie

Ładowanie...