Termohigrometr BC25

Czy mają Państwo pytania?

Jesteśmy do Państwa dyspozycji z dodatkowymi informacjami.

Klienci prywatni: +48 800 8090 8090
Firmy: +48 22 3075360
 1. Produkty i usługi
 2. Mierniki
 3. Klimat
 4. Mierniki parametrów klimatycznych
 5. Termohigrometr BC25

Termohigrometr BC25

Pomiary parametrów klimatycznych wraz z "indeksem gorąca" oraz "temperaturą odczuwaną".

Model BC25 jest instrumentem zarówno skutecznym, jak i poręcznym. Służy do ustalania wpływu temperatury na ludzkie ciało z uwzględnieniem wysokiej wilgotności powietrza. Wysoka wilgotność powietrza ma bowiem wpływ na mechanizm termoregulacji ludzkiego ciała, wykorzystujący zjawisko parowania potu wydzielanego przez skórę. Wysoka wilgotność powietrza ma ogromny wpływ na poczucie komfortu oraz zwiększa zagrożenie wystąpienia szkód zdrowotnych w przypadku sportowców, osób chorych i starszych.

BC25 Wskaźnik względnej wilgotności powietrza

Za pomocą czujników, model BC25 określa także współczynnik gorąca (HI) oraz temperaturę odczuwaną (wskaźnik WBGT). Wartości te są ustalane na podstawie normalnych parametrów klimatycznych takich jak temperatura i względna wilgotność powietrza, temperatura topnienia oraz punktu rosy oraz temperatura zimnego termometru. Współczynnik gorąca oraz tzw wskaźnik WBGT pozwalają na ustalenie poczucia komfortu termicznego na podstawie pomiary temperatury oraz przede wszystkim względnej wilgotności powietrza oraz innych wielkości, takich jak np. promieniowanie cieplne.

Zastosowana w modelu BC25 funkcja alarmu dla współczynnika gorąca oraz temperatury odczuwalnej pozwala na uniknięcie szkód wynikających z wysokiej temperatury oraz na określenie granicy obciążalności przy wysokich temperaturach. Duży i czytelny wyświetlacz LCD oraz funkcje automatycznego wyłączania, wartości minimalnej i maksymalnej, średniej SVG oraz funkcja wstrzymania HOLD dopełniają wyposażenie tego innowacyjnego urządzenia pomiarowego.

Gorąco dusi. Sprawdź, czy warunki klimatyczne są odpowiednie dla danej dyscypliny sportowej.
BC25 Pomiary parametrów klimatycznych w sporcie
Skontroluj temperaturę i wilgotność w celu zapewnienia optymalnych warunków wzrostu roślin. Sprawdź, czy warunki klimatyczne są sprzyjające dla pracy ludzkiej.
BC25 Pomiary klimatyczne w szklarniach
Osoby starsze lub chore muszą zachować szczególną ostrożność w trakcie gorących dni.
BC25 Pomiary klimatyczne w otoczeniu osób starszych lub chorych

Zalety praktyczne:

 • Ustalenie parametrów klimatycznych °C/°F, %RH, temperatura punktu rosy, współczynnik gorąca (HI), temperatura odczuwana (WBGT)
 • Funkcja alarmu dla współczynnika gorąca (HI) oraz temperatury odczuwanej (WBGT)
 • Duży i czytelny wyświetlacz LCD.
 • Automatyczne wyłączanie
 • Funkcja Max/Min/AVG
 • Funkcja wstrzymania wartości pomiarowej
 • Optymalny stosunek parametrów do ceny
Termohigrometr BC25
BC25 - Współczynnik gorąca (HI)
BC25 - Współczynnik gorąca (HI)
Tabela Humidex w stopniach Celsiusza / względna wilgotności powietrza, źródło: www.eurometeo.com
Tabela Humidex w stopniach Celsiusza

Wskaźnik poczucia komfortu
Co wyraża wskaźnik gorąca (HI)?

Wskaźnik gorąca, nazywany także humideksem, to parametr określony w latach 70 ubiegłego wieku przez amerykańskiego badacza Roberta G. Steadman. Parametr ten łączy wpływ temperatury i (wysokiej) wilgotności powietrza na ludzkie ciało.

Im wyższa względna wilgotność powietrza, tym gorzej lub później paruje wilgoć (pot) oddawana przez ludzkie ciało, ponieważ powietrze może przejąć mniejszą ilość wilgoci. Parowanie potu jest jednakże jedynym, termicznym mechanizmem obronnym mechanizmem w warunkach wysokiej temperatury, pozwalającym na utrzymanie odpowiedniej temperatury ciała. Spowolnienie tego naturalnego mechanizmu chłodzenia, powoduje utrudnienie odprowadzania ciepła przez organizm, co prowadzi do tak zwanego stresu termicznego. Przegrzanie lub udar termiczny mogą mieć poważne konsekwencje dla zdrowia.

Nawet bez wysiłku fizycznego, wysokie temperatury w połączeniu z wysoką wilgotnością powietrza (duszno i gorąco) są odczuwane jako nieprzyjemne. Wysokie temperatury przy niskiej wilgotności są odbierane o wiele lepiej.

Występujący w wyniku pocenia się efekt chłodzenia jest ważny dla życia nie tylko ludzi, lecz także wielu ssaków. Jest to także niezbędny warunek poczucia komfortu.

BC25 Wet Bulb Globe Temperature Index (wskaźnik WBGT)
BC25 Wet Bulb Globe Temperature Index (wskaźnik WBGT)
Stopnie wskaźnika i odpowiadające im zagrożenia (źródło: American College of Sports Medicine)
Stopnie Humidex i odpowiadające im zagrożenia

Międzynarodowy standard wpływu parametrów klimatycznych na ludzkie ciało to tzw: Wet Bulb Globe Temperature Index (wskaźnik WBGT)

Wskaźnik WBGT jest wypadkową parametrów klimatycznych, stworzoną w latach 50 tych poprzedniego wieku przez armię USA, w celu określenia wpływu danego klimatu na ludzkie ciało.

W odróżnieniu od współczynnika gorąca, wskaźnik WBGT uwzględnia obok temperatury powietrza (suchego) oraz jego wilgotności, także prędkość wiatru, temperaturę mokrego termometru oraz temperaturę promieniowania (średnią temperaturę promieniowania) w celu wyznaczenia obciążenia cieplnego na zewnątrz pomieszczeń.

Temperatura mokrego termometru (graniczna temperatura chłodzenia) to najniższa temperatura, osiągalna w wyniku chłodzenia przez parowanie. Ustalenie tej wartości polega na owinięciu wilgotną tkaniną bawełnianą naczynia termometru rtęciowego lub końcówki pomiaru temperatury. Pozwala to na pomiar efektu chłodzenia powstający w wyniku parowania wody oraz na symulację chłodzenia ciała ludzkiego w danych warunkach. Uwzględniana temperatura promieniowania jest mierzona we wnętrzu matowej, czarnej, pustej kuli (angl. "Globe"), reagującej na promieniowanie podczerwone wysyłane przez słońce. Wskaźnik WBGT jest więc dodatkowym parametrem określającym wpływ klimatu na ludzkie ciało. Jest on dokładniejszy niż współczynnik gorąca, ponieważ uwzględnia większą liczbę zmiennych. Opis tego międzynarodowego standardu zawiera norma ISO 7243 lub DIN EN 27243.


Zakup

Termohigrometr BC25 oraz współczynnik przejmowania ciepła hi i wskaźnik obciążenia termicznego WBGT Pokaż w sklepie internetowym Trotec

Termohigrometr BC25 oraz współczynnik przejmowania ciepła hi i wskaźnik obciążenia termicznego WBGT

Oszczędzacie Państwo : 50,00 zł

239,95 zł 189,95 zł Cena brutto z podatkiem VAT Cena netto bez podatku VAT  pokaż

Zakup

Dane techniczne

Dane techniczne
Informacje ogólne
  Numer części 3.510.205.008
Temperatura powietrza [°C]
  Zakres pomiarowy min. | temperatura powietrza [°C] -20
  Zakres pomiarowy maks. | temperatura powietrza [°C] 50
  Rozdzielczość [°C] 0,1
  Dokładność ± -20 °C - 50 °C [°C] 0,6
Temperatura powietrza [°F]
  Zakres pomiarowy min. | temperatura powietrza [°F] -4
  Maks. zakres pomiarowy | temperatura powietrza [°F] 122
  Rozdzielczość [°F] 0,1
Względna wilgotność powietrza (%)
  Min. zakres pomiarowy | względna wilgotność powietrza [%] 0
  Zakres pomiarowy maks. | względna wilgotność powietrza [%] 99,9
  Rozdzielczość | względna wilgotność powietrza [%] 0,1
  Dokładność 10 % - 90 % [%] 3
  Dokładność 0 % - 10 % [%] 5
  Dokładność 90 % - 99,9 % [%] 5
Wyświetlacz
  LCD
  Monochromatyczny
Sterowanie urządzenia
  Przyciski
Wersja obudowy
  Tworzywo sztuczne
Zasilanie
  Wewnętrznie (akumulator) 1 x 3 V, CR2032
Wymiary zewnętrzne
  Długość (bez opakowania) [mm] 142
  Szerokość (bez opakowania) [mm] 20
  Wysokość (bez opakowania) [mm] 36
  Długość (z opakowaniem) [mm] 170
  Szerokość (z opakowaniem) [mm] 37
  Wysokość (z opakowaniem) [mm] 64
Masa
  (bez opakowania) - z bateriami [kg] 0,052
  (z opakowaniem) [kg] 0,097
Standardowy zakres dostawy
Standardowy zakres dostawy
  Urządzenie pomiarowe
  Akumulator(y)
  Instrukcja obsługi
Wielkości pomiarowe i funkcje
Funkcje i wyposażenie
  Współczynnik gorąca (HI)
  Temperatura odczuwana (WBGT)
  Temperatura zimnego termometru
  Funkcja przełączania °C/°F
  Wskaźnik wartości minimalnej
  Wskaźnik wartości maksymalnej
  Wskaźnik wartości średniej
  Wybór zakresu pomiarowego
  Funkcja alarmu dla indeksu gorąca (HI)
  Funkcja alarmu temperatury odczuwanej (WBGT)
  Automatyczne wyłączanie

 Wyposażenie seryjne

 Wyposażenie dodatkowe

 brak

Wyposażenie dodatkowe

Ładowanie...

Produkty alternatywne

Ładowanie...

Pobieranie

Ładowanie...