Przyłącza i dane techniczne czujników

Przyłącza czujników modelu DL200P

Model DL200P umożliwia przyłączenie czterech zewnętrznych czujników: Po parze elektrod do opornościowego pomiaru wilgotności na każde z dwóch gniazd BNC (B). Dodatkowo rejestrator jest wyposażony w dwa gniazda stykowego czujnika temperatury TS910 (A).

Przyłącza czujników modelu DL200X

Model DL200X umożliwia przyłączenie sześciu zewnętrznych czujników: zarówno za pośrednictwem 5-stykowego gniazda okrągłego M12 (D) – maksymalnie cztery cyfrowe czujniki magistrali BUS (S), na przykład TS920. Schemat przedstawia typowe połączenie za pomocą wtyczki Y (Y). jak i za pośrednictwem gniazda 10 stykowego (C) z dwoma, niezależnymi kanałami wejściowymi – maksymalnie dwa czujniki analogowe z wyjściem prądowym lub napięciowym, czujniki temperatury Pt100 w wersji 3 lub 4 przewodowej albo termopary.

DL200X umożliwia w maksymalnej konfiguracji zarządzanie do 32 grupami kanałów oraz 128 kanałami pomiarowymi. Łączność możliwa jest w trybie online lub offline.

Produkty alternatywne

Firma  |  Targi  |  Blog  |  Oferty pracy  |  Kontakt  |  Stopka redakcyjna  |  Ochrona danych osobowych  |  Mapa strony
Social