1. Produkty i usługi
  2. Mierniki
  3. Lokalizacja i wykrywanie

LOKALIZACJA I WYKRYWANIE

Wielofunkcyjne urządzenia do detekcji firmy Trotec upraszczają pracę i za naciśnięciem klawisza dostarczają precyzyjnych informacji o otoczeniu pracy.

Zachęcamy do zapoznania się ze szczegółami wyposażenia i możliwości tych aparatów pomiarowych. Praktyczny, wielofunkcyjny miernik pozwala na ustalenie położenia dowolnych elementów, także przewodów przykrytych warstwą tynku, gipsu lub betonu.