Barwniki
  1. Produkty i usługi
  2. Mierniki
  3. Lokalizacja wycieków
  4. Barwniki

Barwniki

Barwniki do wykrywania przecieków, kontrola połączeń oraz wizualizacja dróg przepływu.

 Wyposażenie seryjne

 Wyposażenie dodatkowe

 brak

Substancje barwiące firmy Trotec to wysokiej jakości materiały przystosowane do wielorakiego zastosowania. Oferta naszych barwników jest równie bogata, jak spektrum zastosowania tych substancji. Oferujemy zarówno w 100% naturalne barwniki spożywcze, jak i różne farbniki fluorescencyjne. Farbniki mogą być zastosowane do wykrywania nieszczelności w instalacjach domowych, nieszczelności płaskich dachów, do kontroli przyłączy ściekowych lub do znaczenia wody w celu wyznaczania trasy przepływu. Poniższa tabela ułatwi dobór odpowiedniego środka barwiącego:

* Chemiczne środki typu Tracer (substancje zaznaczające) wykazują, w zależności od czasu zastosowania i ekspozycji, właściwości toksyczne. Z tego względu zastosowanie w instalacjach wody pitnej i w wodach gruntowych może nie być zalecane. W zależności od specyfiki zastosowania możliwe jest także wykorzystanie naturalnych barwników firmy Trotec: Seria Pure Są one w 100% biologicznie nieszkodliwe. W innych przypadkach, właściwym może być zastosowanie środka Uranina, w szczególności do wyznaczania trasy przepływu lub kontroli szczelności murów. Jeżeli barwnik nie może pozostawić trwałych śladów i musi być jednocześnie długotrwale stabilny chemicznie, zaleca się stosowanie substancji Luminat widocznej wyłącznie w świetle UV.

Jak wybrać odpowiedni barwnik?

Poradnik wyboru barwnika

Seria Pure Uranina Luminat
Składniki w 100% spożywcze
Biodegradowalne na drodze naturalnego rozpadu
Nieszkodliwe dla ludzi i zwierząt
Szkodliwe w wysokich stężeniach
Wydajność
Przenikanie kapilarne
Stabilność chemiczna w badaniach długotrwałych
Luminescencja w świetle UV
Intensywność koloru (widoczna także w ciemnych, stojących wodach)
Bezbarwny, zastosowanie bez zabarwiania
Ogólnie dopuszczony do wykrywania nieszczelności/wyznaczania trasy przepływu *
Przystosowany do wykrywania pęknięcia rur *
Przystosowany do wykrywania nieszczelności murów *

 Wyposażenie seryjne

 Wyposażenie dodatkowe

 brak