1. Produkty i usługi
  2. Mierniki
  3. Urządzenia wielofunkcyjne
  4. T3000
  5. Czujniki SDI
  6. Czujniki wilgotności materiału

Czujniki SDI do nieniszczących pomiarów wilgotności materiału

Urządzenie to jest idealne do przeprowadzania zespolonych pomiarów wilgotności w wielowymiarowych polach.

Wielofunkcyjność w najlepszym wydaniu

Innowacyjna koncepcja uniwersalnego urządzenia podstawowego T3000, uzupełniona o elastycznie wymienialne czujniki, uwalnia użytkowników od konieczności noszenia przy sobie kompletnej kolekcji indywidualnych urządzeń pomiarowych do zadań pomiarowych.

Prosta wymiana czujnika przekształca T3000 w dokładnie to specjalne urządzenie pomiarowe, którego aktualnie potrzebujesz. Nie są wymagane żadne dalsze ustawienia na urządzeniu, ponieważ inteligentna technologia T3000 automatycznie rozpoznaje podłączony czujnik.

Obok pomiarów bez podania typu materiału, dostarczających bezwymiarowe wartości, czujniki te umożliwiają wskazanie materiałów anhydrytowych lub jastrychu. Wybór jastrychu powoduje bezpośrednie wskazanie na wyświetlaczu przeliczenia masowego oraz CM-%. Ta zintegrowana funkcja przeliczeniowa jest szczególnie przydatna w trakcie wykonywania podłóg i umożliwia szybkie sprawdzenie gotowości posadzki do dalszej obróbki. Zintegrowana w modelu T3000 graficzna funkcja rastrowa znacznie ułatwia pomiar, wizualizację oraz ocenę powierzchniowych lub głębokościowych rozkładów wilgotności.
Urządzenie to jest idealne do przeprowadzania zespolonych pomiarów wilgotności w wielowymiarowych polach.

Funkcja alarmu

Oba czujniki wilgotności materiału umożliwiają dodatkowo ustalenie indywidualnej granicy alarmowej. Dzięki tej funkcji, możliwy jest szybki i wydajny pomiar dużych powierzchni, bez konieczności ciągłej obserwacji wyświetlacza. W przypadku przekroczenia wartości granicznej, czujnik SDI uruchamia alarm akustyczny.

Urządzenie to jest idealne do przeprowadzania zespolonych pomiarów wilgotności w wielowymiarowych polach.

Miernik T3000 pozwala na pomiar wilgotności nietypowych materiałów oraz wylewek anhydrytowych i cementowych. Wyniki pomiarowe mogą być przedstawione jako % masowe i %CM.
Pomiar wilgotności materiału
Urządzenie umożliwia ustalenie rozkładu wilgotności za pomocą pomiaru matrycowego oraz jego graficzną wizualizację. W trakcie pomiaru matrycowego, żółte pole wyznacza aktualny punkt pomiarowy i po zatwierdzeniu wartości pomiarowej automatycznie przechodzi do kolejnego pola matrycowego.
Pomiar matrycowy

Bezpośrednie porównanie wszystkich chłodnic powietrza Czujniki SDI:

Czujnik SDI w porównaniu! W tym miejscu możesz czytelnie porównać ze sobą wszystkie Czujniki SDI firmy Trotec w celu wyszukania optymalnego urządzenia.

Po prostu odznacz modele, których uwzględnienie w porównaniu nie jest konieczne.

Porównanie danych technicznych

 Wyposażenie seryjne

 Wyposażenie dodatkowe

 brak

Mikrofalowy czujnik wilgotności TS 610 SDI

Czujnik wilgotności materiałowej TS 610 SDI Pokaż w sklepie internetowym Trotec

Czujnik wilgotności materiałowej TS 610 SDI

2.649,95 zł Cena brutto z podatkiem VAT Cena netto bez podatku VAT  pokaż

Zakup

Dane techniczne
Informacje ogólne
  Numer części 3.510.220.270
Wilgotność materiału
  Zakres pomiarowy min. | wilgotność materiału 0,0 cyfra
  Zakres pomiarowy maks. | wilgotność materiału 200,0 cyfra
  Rozdzielczość 0,1 cyfra
  Dokładność | wilgotność materiału 0,1 cyfra
  Głębokość wnikania [mm] 300
  Zastosowana zasada pomiaru Promieniowanie mikrofalowe
Złącza / typ wtyczki
  Typ wtyczki Wtyczka SDI
  Otwór wtyczki bananowej
Wymiary zewnętrzne czujnika
  Długość [mm] 45
  Średnica [mm] 32
Wersja materiału czujnika
  Kompozyt
  Aluminium
  Stal nierdzewna
  Poliwęglan
  Inne
Wersja materiału uchwytu
  Wersja materiału Tworzywo sztuczne
  Tworzywo sztuczne / metal
  Metal
Wielkości pomiarowe i funkcje
Czujniki wewnętrzne
  Wilgotność materiału (mikrofale) [cyfry]
  Wilgotność materiału (dielektryka) [cyfry]
  Wilgotność materiału (opór elektryczny) [cyfry]
Funkcje i wyposażenie
  Nieniszczący pomiar wilgotności do 30 cm
  Alarm akustyczny uruchamiany przez zintegrowany czujnik piezoelektryczny
  Automatyczna kalibracja przy uruchomieniu
  Metoda pomiarowa niezależna od zasolenia
  izolowany
  bez izolacji
  Nieniszczący pomiar wilgotności powierzchni do 4 cm

 Wyposażenie seryjne

 Wyposażenie dodatkowe

 brak

Czujnik wilgotności materiału TS 660 SDI

Czujnik wilgotności materiałowej TS 660 SDI Pokaż w sklepie internetowym Trotec

Czujnik wilgotności materiałowej TS 660 SDI

1.049,95 zł Cena brutto z podatkiem VAT Cena netto bez podatku VAT  pokaż

Zakup

Dane techniczne
Informacje ogólne
  Numer części 3.510.220.275
Wilgotność materiału
  Zakres pomiarowy min. | wilgotność materiału 0,0 cyfra
  Zakres pomiarowy maks. | wilgotność materiału 200,0 cyfra
  Rozdzielczość 0,1 cyfra
  Dokładność | wilgotność materiału 0,1 cyfra
  Głębokość wnikania [mm] 40
  Zastosowana zasada pomiaru Dielektryczna
Złącza / typ wtyczki
  Typ wtyczki Wtyczka SDI
  Otwór wtyczki bananowej
Wymiary zewnętrzne czujnika
  Długość [mm] 55
  Średnica [mm] 20
Wersja materiału czujnika
  Aluminium
  Stal nierdzewna
  Kompozyt
  Poliwęglan
  Inne
Wersja materiału uchwytu
  Wersja materiału Tworzywo sztuczne
  Tworzywo sztuczne / metal
  Metal
Wymiary zewnętrzne
  Długość (bez opakowania) [mm]
  Szerokość (bez opakowania) [mm]
  Wysokość (bez opakowania) [mm]
Wielkości pomiarowe i funkcje
Czujniki wewnętrzne
  Wilgotność materiału (dielektryka) [cyfry]
  Wilgotność materiału (opór elektryczny) [cyfry]
  Wilgotność materiału (mikrofale) [cyfry]
Funkcje i wyposażenie
  Nieniszczący pomiar wilgotności powierzchni do 4 cm
  Alarm akustyczny uruchamiany przez zintegrowany czujnik piezoelektryczny
  Automatyczna kalibracja przy uruchomieniu
  izolowany
  bez izolacji
  Metoda pomiarowa niezależna od zasolenia
  Nieniszczący pomiar wilgotności do 30 cm

 Wyposażenie seryjne

 Wyposażenie dodatkowe

 brak