Obsługa klienta i wsparcie techniczne: 00800 80 90 80 90 

Pon. - Pt.: 8:00 - 14:00

Obliczanie wydajności urządzeń klimatyzacyjnych
  1. Produkty i usługi
  2. Serwis
  3. Doradca / Obliczenie objętości
  4. Obliczenie skuteczności chłodzenia klimatyzacji

Obliczanie wydajności urządzeń klimatyzacyjnych

Uzyskaj przybliżony wynik obliczenia koniecznej wydajności klimatyzatora za pomocą naszego praktycznego kalkulatora online

Wskazówki:

Kalkulator ten pozwala na samodzielne, łatwe i wygodne obliczenie zapotrzebowania na moc chłodzenia dla danego pomieszczenia. Poniższe obliczenie jest tylko orientacyjne i nie zastępuje precyzyjnego obliczenia wykonanego na podstawie odpowiednich norm. Chętnie udzielimy wszelkich dodatkowych informacji.

Obliczenie wymaganej wydajności klimatyzatora wymaga podania następujących informacji:

  1. Jaka jest całkowita kubatura klimatyzowanego pomieszczenia?
  2. Jaka jest przybliżona skuteczność izolacji klimatyzowanego pomieszczenia?

Wybierz rodzaj obliczenia

Obliczenie objętości pomieszczenia

Wybierz współczynnik izolacji

Dodatkowe obciążenie cieplne
Po wprowadzeniu wartości kliknij na

1. Utrata ciepła przez okna i za pośrednictwem promieniowania:
2. Utrata ciepła przez ściany zewnętrzne:
3. Utrata ciepła przez dach:
4. Utrata ciepła przez ściany wewnętrzne:
5. Osoby:
6. Inne czynniki (uwzględniane przez współczynnik 0,8):


Wyniki obliczeń

Wynik obliczenia objętości [m³]:

0

Wynik obliczenia mocy [kW]:

0

Wskazówki prawne:
Formularz ten może być wykorzystany tylko i wyłącznie zgodnie z jego przeznaczeniem. Jakiekolwiek rozpowszechnianie lub inne wykorzystanie kodu źródłowego jest zabronione.

Maksymalna kubatura obliczeniowa wynosi 1000 m³. W przypadku pomieszczeń o kubaturze powyżej 1000 m³ prosimy o kontakt z naszymi doradcami w celu wykonania odpowiedniego obliczenia. Wszystkie wyniki obliczeń są jedynie przybliżonym oszacowaniem i firma TKL GmbH nie ponosi żadnej odpowiedzialności za ewentualne szkody materialne. Wykorzystanie odbywa się na własne ryzyko i odpowiedzialność użytkownika. Obowiązują także nasze warunki handlowe.