Obliczenie wydajności wentylatorów
  1. Produkty i usługi
  2. Serwis
  3. Doradca / Obliczenie objętości
  4. Obliczenie wydajności wentylacji

Obliczenie wydajności wentylatorów

Uzyskaj przybliżony wynik obliczenia koniecznej wydajności wentylatora dla danego pomieszczenia za pomocą naszego praktycznego kalkulatora online

Wskazówki:

Kalkulator ten pozwala na samodzielne, łatwe i wygodne obliczenie zapotrzebowania na wydajność wentylacji dla danego pomieszczenia. Poniższe obliczenie wydajności jest tylko orientacyjne i nie zastępuje precyzyjnego obliczenia wykonanego na podstawie odpowiednich norm. Chętnie udzielimy wszelkich dodatkowych informacji.

W celu obliczenia koniecznej wydajności wymagane jest uwzględnienie następujących informacji:

  1. Jaka jest kubatura pomieszczenia?
  2. Jaki jest typ i przeznaczenie pomieszczenia?
  3. Alternatywnie podać można wymaganą liczbę wymiany powietrza.

Obliczenie objętości pomieszczenia

Wymiana powietrza

Bezpośrednio

Wyniki obliczeń

Wynik obliczenia objętości [m³]:

0

Wyniki obliczeń [m³/h]:

0

Wskazówki prawne:
Formularz ten może być wykorzystany tylko i wyłącznie zgodnie z jego przeznaczeniem. Jakiekolwiek rozpowszechnianie lub inne wykorzystanie kodu źródłowego jest zabronione.

Maksymalna kubatura obliczeniowa wynosi 1000 m³. W przypadku pomieszczeń o kubaturze powyżej 1000 m³ prosimy o kontakt z naszymi doradcami w celu wykonania odpowiedniego obliczenia zapotrzebowania na moc cieplną. Wszystkie wyniki obliczeń są jedynie przybliżonym oszacowaniem i firma TKL GmbH nie ponosi żadnej odpowiedzialności za ewentualne szkody materialne. Wykorzystanie odbywa się na własne ryzyko i odpowiedzialność użytkownika. Obowiązują także nasze warunki handlowe.