Profesjonalne oczyszczacze powietrza serii TAC

Optymalne rozwiązanie każdego zadania roboczego

Prace budowlane lub remontowe powodują powstawanie znacznych ilości kurzu. Czynnik ten jest szkodliwy nie tylko dla pracowników, lecz także w obszarach sąsiadujących.

W przypadku wielu operacji budowlanych może dojść do dużego zapylenia. Zapylenie może powstawać nie tylko w wyniku pracy szlifierek kątowych, piaskowania, kucia lub łamania, lecz także przy mieszaniu mas betonowych, szpachlowych lub klejowych.

Często pył pozostaje we wdychanym powietrzu przez wiele godzin. W ciągu jednego dnia roboczego, przeciętny pracownik budowlany wdycha około 10000 litrów powietrza. Do 95 % pyłu ulega wydaleniu wraz z wydychanym powietrzem, odkaszlnięciu lub połknięciu. Pozostałe 5% osadza się w organizmie, co może prowadzić do poważnych schorzeń.

Do szczególnie niebezpiecznych należą pyły zawierające cząstki kwarcu, włókien z tworzyw sztucznych, drewna, celulozy i azbestu. Dodatkowym obciążeniem jest obecność pleśni, alergenów i mikrowłókien, uwalnianych na przykład przy remontach budynków, izolacji lub przy odgrzybianiu.

Ekspozycja na działanie substancji obcych jest więc zjawiskiem poważnym. Bez zastosowania odpowiednich systemów oczyszczania powietrza, pyły i niebezpieczne substancje będą rozprzestrzeniać się poza obszar budynku, zagrażając zdrowiu mieszkańców i powodując szkody materialne. Konieczne jest więc skuteczne zwalczanie zapylenia nie tylko ze względu na obowiązujące przepisy prawne.

Oczyszczacz powietrza serii TAC jest optymalnym rozwiązaniem pozwalającym na odsysanie i oczyszczanie powietrza z obszarów roboczych zanieczyszczonych substancjami szkodliwymi.

Te łatwe w transportowaniu profesjonalne urządzenia są wyposażone w wytrzymałą obudowę metalową i zostały specjalnie przystosowane do trudnych i zmiennych budowlanych warunków roboczych. Bezstopniowa regulacja przepływu powietrza umożliwia także ich dostosowanie do szerokiego zakresu wymagań.

Modularna i uniwersalna konstrukcja jednostki filtrującej oczyszczaczy serii TAC pozwala na uzyskanie optymalnej konfiguracji filtrującej niezależnie od zanieczyszczenia powietrza. Dzięki funkcji funkcji Vario-Shift możliwe jest także wykorzystanie różnych konfiguracji umieszczenia filtra HEPA.

Typowe obszary zastosowania:

 • Prace ślusarskie
 • Prace budowlane i przebudowy
 • Usuwanie szkód powodziowych
 • Usuwanie szkód pożarowych
 • Odgrzybianie
 • Usuwanie azbestu
 • Obszary i zastosowania sterylne

Skuteczność filtrowania:

 • Pył azbestowy
 • Pył kwarcowy
 • Pył budowlany
 • Pył mączny i drewniany
 • Włókna mineralne
 • Grzybnie
 • Cząstki farby

Przykłady zastosowań oczyszczaczy powietrza TAC

Oczyszczanie powietrza zanieczyszczonego substancjami szkodliwymi następuje poprzez recyrkulację próżniową. W przypadku łatwych aplikacji, oczyszczacze TAC mogą zostać ustawione bezpośrednio w otworze drzwiowym. Inną możliwością jest doprowadzenie powietrza do wolnych od zanieczyszczeń obszarów za pomocą kanałów.

Oczyszczacze serii TAC umożliwiają łatwe zastosowanie w wielu przypadkach:

Podciśnienie wytwarzane przez urządzenie TAC w otworze drzwiowym lub przez zaporę przeciwpyłową.

Podciśnienie wytwarzane przez urządzenie TAC w pomieszczeniu oraz kanał powietrzny.

Oczyszczanie obiegiem powietrza w osłoniętym obszarze.

Podciśnienie poza pomieszczeniem za pośrednictwem kanału powietrznego.

Wentylacja nadciśnieniowa pomieszczeń leżących poza obszarem zagrożenia.

Obok wyszczególnionych powyżej kombinacji urządzenia TAC umożliwiają zastosowanie wielu innych kombinacji filtrów.


Jak dobrać kombinację filtra do wielkości zanieczyszczeń?

Cząstki substancji szkodliwych znajdujących się w powietrzu mogą zostać sklasyfikowane w zależności od ich rozmiarów. Zaprezentowany obok wykres przedstawia praktyczny przegląd rozdzielczości filtra w zależności od rodzajów zanieczyszczenia powietrza (jednostką jest mikrometr, jeden mikrometr to jedna tysięczna część milimetra).

Specjalne zalecenia dotyczące filtrów oraz odpowiadających im wielkości pomieszczeń:

Oczyszczacz powietrza TAC TAC 750 E TAC 1500 S TAC 1500 TAC 3000 TAC 5000 TAC 6500
Obszar zastosowania Kombinacja filtrów Przystosowany do pomieszczeń o kubaturze do ¹
Gruby kurz ²
(≤ 3 LW/h ⁶)
G4 250 100 220 88 220 88 500 200 1200 480 1400 560
Drobny kurz ³
(≤ 3 LW/h ⁶)
G4 + F7 - F9 110 44 110 44 270 108 600 240 750 300
Zawiesiny ⁴
(≥ 10 LW/h ⁶)
G4 + H13 25 10 50 20 50 20 100 40 150 60 200 80
Obszar higieniczny ⁵
(≥ 15 LW/h ⁶)
G4 + H13 35 14 70 28 110 44 135 54
¹ Przy wysokości pomieszczenia wynoszącej 2,5 m; ² Typowe aplikacje w warunkach zanieczyszczenia ­pyłem zgrubnym: cięcie, piłowanie; ³ typowe operacje powodujące powstawanie drobnego pyłu: prace remontowe w pomieszczeniach zawierających ­materiały lub włókna mineralne; ⁴ Typowe operacje powodujące powstawanie zawiesin: szlifowanie, usuwanie azbestu lub pleśni, pyły mineralne itp.; ⁵ dołączono H13; ⁶ Wymiana powietrza na godzinę
Firma  |  Targi  |  Blog  |  Oferty pracy  |  Kontakt  |  Stopka redakcyjna  |  Ochrona danych osobowych  |  Mapa strony
Social