Czy mają Państwo pytania?

Jesteśmy do Państwa dyspozycji z dodatkowymi informacjami.

Klienci prywatni: 00 800 / 80 90 80 90
Firmy: +48 22 3075360

Dziecinnie łatwe. Qube.

Osuszanie warstw izolacyjnych łatwe jak nigdy dotąd!

Model Qube to niezwykle łatwe osuszanie warstw izolacyjnych!

Nowy model Qube to pojedyncze urządzenie o do 20 % większej wydajności powierzchniowej w porównaniu z typową wieżą MultiQube przy jednocześnie 50 % niższej masie i wymiarach zewnętrznych.

Oznacza to także 100 % przyspieszenie transportu z pojazdu serwisowego do miejsca wystąpienia szkody.

Model ten całkowicie zastępuje składającą się z wielu urządzeń, skomplikowaną instalację. Ustaw, zainstaluj i włącz!

Stosowanie modelu Qube oznacza, że inne urządzenia nie będą już potrzebne: Wysokiej mocy turbinowy osuszacz warstw izolacyjnych VX-5, separator wody, 4 stopniowy system filtracyjny oraz wydajny tłumik hałasu zostały zintegrowane w jednej, kompaktowej i wytrzymałej konstrukcji aluminiowej umożliwiającej także piętrowe składowanie. Urządzenie to jest o wiele korzystniejsze finansowo i funkcjonalnie w porównaniu z systemami budowanymi z kilku urządzeń.

Zalety urządzenia zostaną także niewątpliwie docenione przez pracowników: 50 % niższa masa przenoszonego, podnoszonego, przesuwanego i układanego piętrowo urządzenia. 100 % mniej okablowania, łączenia wężami, mocowania. 20 % mniej prac montażowych!

Innowacyjne w skali światowej, integralne rozwiązanie:

 • Turbina VX-5
 • Separator wody WA 4i
 • Moduł filtra HEPA
 • Tłumik hałasu 19

Wszystko zainstalowane i gotowe do podłączenia. Dostępne na rynku, innowacyjne w skali światowej urządzenie o niskiej masie, kompaktowych wymiarach i wysokiej wydajności!

Zalety praktyczne:

 • Jakość „made in Germany“, czyli oryginalne produkty firmy Trotec.
 • Do 20 % wyższa wydajność powierzchniowa w porównaniu z porównywalnymi systemami MultiQube.
 • Adaptacyjne sterowanie mocą umożliwiające suszenie podciśnieniowe powierzchni od 25 m² do 85 m².
 • Innowacyjna w skali światowej funkcja HiDry działająca przy wszystkich stopniach pracy
 • Zastąpienie separatora wody, filtra HEPA, tłumika hałasu i wszystkich sprężarek bocznokanałowych w zakresie mocy od 0,8 do 3 kW.
 • Uniwersalny system filtracyjny, w razie potrzeby także z wkładem HEPA.
 • 50 % mniejsze wymiary zewnętrzne w porównaniu z porównywalnymi instalacjami MultiQube oraz 75 % w porównaniu z podobnymi urządzeniami oferowanym przez konkurencję.
 • 50 % niższa masa do przenoszenia, podnoszenia i piętrowego składowania.
 • 100 % szybsza i łatwiejsza instalacja bez konieczności uciążliwego tworzenia połączeń za pomocą węży.
 • Złącze DA 4 do nadzoru statusu urządzenia w czasie rzeczywistym oraz do monitorowania postępu osuszania.
 • Wielofunkcyjny wyświetlacz Optiflow-NT z tekstowym wyświetlaczem stanu i kolorową sygnalizacją stopnia pracy.
 • Cyfrowy licznik godzin pracy oraz zużycia energii.
 • Zintegrowane zabezpieczenie termiczne zapobiegające uszkodzeniu osuszacza oraz wyposażenia wnętrz i konstrukcji budynku.
 • Cichy tryb nocny
 • Odporny na zużycie, dotykowy panel sterowania
 • Masa całkowita wynosząca jedynie 25 kg.
Obok odpornego na zużycie dotykowego panelu sterowania, modelu Qube jest także wyposażony w innowacyjny, wielofunkcyjny wyświetlacz Optiflow-NT (1). Pozwala on na dokonanie wszystkich ustawień oraz służy do wyświetlania wydajności osuszania z wykorzystaniem palety kolorów. Standardowe wyposażenie każdego urządzenia Qube obejmuje także złącze DA 4 (2) oraz przyłącze EfiDry czujnika wilgotności (3).
Qube posiada także identyczny z modelem WA 4i system separatora wody, włącznie z dwoma szybkozłączami TTKwic do łatwego przyłączenia odpływu wody do osuszacza powietrza. Konstrukcja umożliwia składowanie piętrowe a praktyczne mocowanie przewodu i dodatkowy uchwyt ułatwiają pewne manipulowanie na ograniczonej przestrzeni w trakcie transportu i składowania.

Parametry te są o 50 % wyższe w porównaniu z porównywalnymi instalacjami MultiQube oraz 75 % w porównaniu z podobnymi urządzeniami oferowanym przez konkurencję.

Małe wymiary przynoszą duże korzyści: Dzięki swojej ultrakompaktowej budowie, zastosowanie urządzenia Qube oznacza 100 % wzrost wydajności oraz 300 % zmniejszenie koniecznej powierzchni magazynowej.

Nowy model Qube pozwala na łatwe wyeliminowanie wszystkich czynników opóźniających uzyskiwanie postępów w pracy. Zwiększenie wydajności to ogromna korzyść w codziennym, praktycznym zastosowaniu urządzenia do osuszania.

Mniejsza ilość urządzeń oznacza mniejsze nakłady transportowe, mniejsza powierzchnię magazynową, możliwość wyposażenia pojazdu serwisowego w inne urządzenia, szybszy wyładunek i załadunek z pojazdu i miejsca uszkodzenia, szybsza instalacja i demontaż, szybsze czyszczenie.

Zastosowanie modelu Qube oznacza więc znaczne zwiększenie wydajności pracy i sprawności magazynowania.

Zintegrowana wtyczka serwisowa pozwala na łatwe i szybkie podłączanie jednostek sterowania przepływem lub osuszaczy kondensacyjnych.

Model Qube jest takze wyposażony w przyłącze odprowadzania powietrza technologicznego. Pozwala to na znaczne zmniejszenie szkodliwego dla urządzenia nagrzewania powietrza wewnątrz pomieszczenia.

Uniwersalny system filtrowania o łatwej w konserwacji konstrukcji

W celu dostosowania do aplikacji wymagających zastosowania filtrów HEPA możliwe jest szybkie zastąpienie kołnierza filtra G4 przez moduł filtra HEPA ze zintegrowanym kołnierzem F8.

Dzięki bezprzewodowej koncepcji budowy oraz wysokiej jakości stykom elektrycznym, wymiana filtra albo czyszczenie, odblokowanie i demontaż turbosilnika jest wykonalne w przeciągu kilku sekund.


Qube: wyjątkowe wyposażenie w kompaktowej obudowie

Automatyczna funkcja HiDry

Funkcja ta pozwala na automatyczne uzyskanie najwyższej skuteczności osuszania.

Zbyt wysoka moc silnika nie przyspiesza osuszania, zwiększa jedynie zużycie komponentów i energii elektrycznej. Przyspieszone osuszanie warstw izolacji jest w znacznie większym stopniu zależne od równomierności strumienia niż od pobieranej mocy napędowej silnika.

Dlatego też, model Qube jest wyposażony w innowacyjny układ sterowania HiDry, dozujący moc nie w zależności od oporności, lecz w funkcji wielkości strumienia. Pozwala to na uzyskanie najwyższej skuteczności osuszania warstw izolacyjnych dla wszystkich poziomów mocy.

Automatyczna funkcja HiDry działa w podobny sposób, jak tempomat w samochodach. Moc potrzebna do wytworzenia określonego strumienia powietrza jest regulowana dynamicznie i optymalnie dla ustalonego stopnia mocy. W początkowym okresie osuszania, przy relatywnie dużym oporze, utrzymanie odpowiedniego strumienia powietrza wymaga udostępnienia większej mocy. W trakcie osuszania, zapotrzebowanie to zmniejsza się w sposób ciągły.

Automatyczny układ sterowania HiDry zapewnia optymalne wykorzystanie mocy przez silnik typu turbo modelu Qube, bez przekraczania poboru koniecznego do uzyskania optymalnego strumienia.

Wynik: Najwyższa szybkość osuszania przy minimalnym zużyciu energii!

Wysokiej wydajności turbosilnik

Trzystopniowa regulacja prędkości turbosilnika Qube umożliwia uzyskanie prędkości obrotowej 20000 obr/min. oraz gwarantuje uzyskanie najwyższej wydajności w każdym zakresie pracy. Zastosowany zintegrowany, automatyczny układ sterowania HiDry realizuje pomiar aktualnego strumienia powietrza w m³ i automatycznie dostosowuje do niego wydatek osuszacza. Zmiana trybu pracy na wyższy następuje po naciśnięciu przycisku. Urządzenie może także działać w trybie cichym.

Optymalizacja zużycia energii

W odróżnieniu od typowych sprężarek bocznokanałowych, turbosilnik modelu Qube pobiera moc w liniowej zależności od mocy. Zmniejszenie ustawienia lub obniżenie się przeciwciśnienia powoduje zmniejszenie zużycia energii elektrycznej, Dodatkowo regulacja wydatku nie bazuje na wzroście oporów, lecz na wyznaczeniu koniecznego przepływu.

Dzięki takiemu rozwiązaniu, w porównaniu ze sprężarkami bocznokanałowymi, model Qube okazuje się niezwykle oszczędny, szczególnie przy zastosowaniu do osuszania.

Dostosowanie wydatku do potrzeb

 • Zakres pracy 1:
  Odpowiada mocy sprężarki bocznokanałowej o mocy 0,8 kW.
 • Zakres pracy 2:
  Model Qube ma moc o ok. 10 % wyższą niż sprężarka bocznokanałowa o mocy 1,1 do 1,3 kW.
 • Zakres pracy 3:
  Odpowiada to 160 % mocy sprężarki bocznokanałowej o mocy 1,1 do 1,3 kW oraz 95 % mocy sprężarki bocznokanałowej o mocy 3 kW.

Cichy tryb nocny

W cichym trybie pracy, model Qube jest praktycznie niesłyszalny, osiągając jednocześnie wysoką wydajność. Obniżenie poziomu hałasu pracy następuje nie tylko poprzez zmniejszenie mocy, lecz także dzięki wykorzystaniu optymalnego przepływu, uzyskiwanego przy poziomie mocy 1.

Po włączeniu urządzenie Qube pracuje w trybie cichym przez czas 10 godzin, następnie automatycznie powraca do ostatnio ustawionego poziomu mocy. Jest to funkcja niezwykle przydatna dla klientów, pragnących uzyskać przez określony okres czasu jak najniższy odgłos pracy urządzenia.

Wyświetlacz wielofunkcyjny Optiflow-NT

Optymalny przepływ powietrza symbolizowany zielonym kolorem wyświetlacza.
Graniczny przepływ powietrza symbolizowany kolorem pomarańczowym.
Graniczny przepływ powietrza symbolizowany kolorem czerwonym. Konieczność optymalizacji systemu.

Wyświetlacz wielofunkcyjny Optiflow-NT modelu Qube wskazuje nie tylko aktualny stan roboczy oraz przepływ. Widoczne także w ciemności oraz na dużą odległość wskazanie podaje także za pomocą koloru podświetlenia uzyskiwaną skuteczność osuszania przez strumień powietrza przepływający przez warstwę izolacyjną.

Zielony kolor podświetlenia oznacza optymalną wielkość strumienia, kolor pomarańczowy to zakres graniczny, a czerwony kolor oznacza zbyt niski przepływ i konieczność dostosowania instalacji osuszania w celu uzyskania odpowiednio szybkiego osuszania.

Dotykowy panel sterowania

Model Qube umożliwia wygodną obsługę za pomocą obsługiwanego palcem panelu sterowania. Brak sterowników, brak zużycia. Lekkie naciśnięcie odpowiedniego symbolu wystarcza na odpowiednią konfigurację modelu Qube.

Panel sterowania zawiera obok przycisków "plus" i "minus" służących do wyboru poziomu mocy także przycisk trybu cichego oraz cyfrowy wyświetlacz zużycia energii elektrycznej oraz przepracowanych godzin.

Zespolony wyświetlacz zużycia energii elektrycznej oraz przepracowanego czasu
Cichy tryb nocny

Złącze DA 4

Model Qube jest seryjnie wyposażony w złącze umożliwiające wymianę danych z jednostką sterowania osuszaniem DA 4 Qube. Połączenie obu urządzeń pozwala na zintegrowanie wszystkich danych urządzenia oraz zdalny nadzór stanu urządzeń oraz postępu osuszania w czasie rzeczywistym.


Niezawodne zabezpieczenie inwestycji dla właściciela urządzenia oraz klientów bezpośrednich

Będąc producentem tych urządzeń mamy na uwadze zapewnienie ich odpowiedniej żywotności i uniknięcie konieczności przedwczesnej wymiany. W tym celu model Qube został wyposażony w zintegrowane, automatyczne zabezpieczenie termiczne uruchamiające się przy zbyt wysokiej temperaturze powietrza. Urządzenie to chroni osuszacz warstw izolacyjnych oraz aktywne osuszacze kondensacyjne przed uszkodzeniem. Dodatkowym efektem jest zabezpieczenie przed zbyt wysoką temperaturą znajdujących się we wnętrzu przedmiotów należących do klienta oraz samego budynku. Dalsze informacje…


Porada dotycząca wyposażenia dodatkowego:

W celu uniknięcia zarysowań i zabrudzeń urządzenia Qube w trakcie transportu oraz magazynowania, zalecamy nabycie optymalnie dopasowanego pokrowca z poliestru wyposażonego w zamki błyskawiczne. Pokrowiec ten należy do wyposażenia dodatkowego. Zalecamy zamówienie pokrowca wraz z urządzeniem!

Zakup

Szczegóły

Dane techniczne
Informacje ogólne
  Numer części 1.560.000.050
przystosowany do powierzchni maks. (podciśnienie)
  Stopień 1 [m²] 25
  Stopień 2 [m²] 50
  Stopień 3 [m²] 85
Maks. podciśnienie
  mbar 220
Przepływ powietrza (swobodny wypływ)
  Maks. przepływ powietrza swobodnie wypływającego [m³/h] 250
Strumień objętościowy HiDry ( zasysanie )
  Stopień Cichy tryb pracy [m³/h] 90
  Stopień 1 [m³/h] 90
  Stopień 2 [m³/h] 140
  Stopień 3 [m³/h] 160
  Stopień Tryb Boost [m³/h] 180
Moc silnika
  Stopień min. [kW] 0,2
  Stopień maks. [kW] 1,2
Wartości hałasu
  Stopień min. - Odległość 3 m [dB(A)] 48
  Stopień maks. - Odległość 3 m [dB(A)] 62
Pojemnik
  Objętość [l] 10
Parametry elektryczne
  Przyłącze sieciowe 230 V/50 Hz
  Nominalny pobór prądu [A] 6,7
  Zalecane zabezpieczenie [A] 16
Zasilanie elektryczne
  Wtyczka przyłączeniowa CEE 7/7
  Długość przewodu [m] 3,5
Wymiary zewnętrzne
  Długość (bez opakowania) [mm] 490
  Szerokość (bez opakowania) [mm] 500
  Wysokość (bez opakowania) [mm] 735
Masa
  (bez opakowania) [kg] 25,2
Wyposażenie, zalety, funkcje
Mobilność
  Uchwyty transportowe / do przenoszenia
  i mogą być ustawiane na sobie
  rolka
  Wersja wózkowa
połączenie
  Przyłącza kanałów osuszania warstw izolacyjnych 3 x Ø 38 mm
  Szybkozłącza TTKwic do osuszaczy powietrza [x] 2
  Przyłącze odpływu wody
  Przyłącze 50 mm do odprowadzenia powietrza technologicznego
  Gniazdo serwisowe
Wyświetlacz i działanie
  Licznik zużycia prądu - tak Cyfrowy
  Wyświetlacz wielofunkcyjny NT
  Tekstowy wskaźnik stanu
  Wskaźnik sterowania mocą
  Odporny na zużycie, dotykowy panel sterowania
  cyfrowy licznik roboczogodzin
  Funkcja opróżniania z wody resztkowej
Kontrola i monitoring
  Złącze DA-4
  Przyłącze czujnika wilgotności Efidry
  Czujnik przepełnienia z automatycznym wyłącznikiem
Wyposażenie seryjne
  Płyta filtra zgrubnego
  Odmgławiacz ze stali nierdzewnej do usuwania i filtrowania wody.
  Uchwyt przewodu z mocowaną wtyczką
  Szybkozłącza konserwacyjne

 Wyposażenie seryjne

 Wyposażenie dodatkowe

 brak

Wyposażenie dodatkowe

Złączka VE/VX seria Pokaż w sklepie internetowym Trotec

Złączka VE/VX seria

Złączka do sprężarek bocznokanałowych z serii VE/VX.

54,02 zł Cena brutto z podatkiem VAT
Cena netto bez podatku VAT  pokaż

Zakup

HEPA moduł fltra H13 / DIN EN 1822-1 Pokaż w sklepie internetowym Trotec

HEPA moduł fltra H13 / DIN EN 1822-1

Element filtra HEPA do obudowy HEPA w osuszaczu warstw izolacyjnych Qube, klasa H13 zgodnie z normą DIN EN 1822-1, stopień rozdzielania> 99,97 % / 0,3 µm, zawiera F8 kołnierz filtra wstępnego (DIN EN 779)

345,75 zł Cena brutto z podatkiem VAT
Cena netto bez podatku VAT  pokaż

Zakup

50-mm-króciec do zamocowania przewodu odprowadzania powietrza procesowego Pokaż w sklepie internetowym Trotec

50-mm-króciec do zamocowania przewodu odprowadzania powietrza procesowego

50-mm-króciec do zamocowania przewodu

54,02 zł Cena brutto z podatkiem VAT
Cena netto bez podatku VAT  pokaż

Zakup

Kabel łączący dla VX 5 do DA 4 M Pokaż w sklepie internetowym Trotec

Kabel łączący dla VX 5 do DA 4 M

Kabel połączeniowy agregatu do osuszania warstw izolacyjnych VX 5 z elementem sterującym DA 4 M.

134,24 zł Cena brutto z podatkiem VAT
Cena netto bez podatku VAT  pokaż

Zakup

Produkty alternatywne

Firma  |  Targi  |  Blog  |  Oferty pracy  |  Kontakt  |  Stopka redakcyjna  |  Mapa strony
Social