Nawilżacze powietrza w magazynach forniru

Czy mają Państwo pytania?

Jesteśmy do Państwa dyspozycji z dodatkowymi informacjami.

Klienci prywatni: +48 800 8090 8090
Firmy: +48 22 3075360
  1. Przykłady zastosowań
  2. Nawilżanie
  3. Nawilżacze powietrza w magazynach forniru

Zapobieganie pękaniu i odkształceniom Nawilżacze powietrza w magazynach forniru

Wydajne nawilżacze i wodne oczyszczacze powietrza pozwalają na zabezpieczenie forniru przechowywanego w magazynach przed szkodliwym wpływem suchego powietrza. Firma Trotec oferuje urządzenia przeznaczone zarówno do dużych, jak i małych magazynów.

Magazynowanie drewna wymaga zachowania szczególnej ostrożności. Szczególnie w tych obszarach magazynu, w których panuje niska wilgotność powietrza, zaleca się zachowanie najwyższej czujności. Wysuszenie forniru powoduje jego pękanie i kruchość. W celu uniknięcia kosztów związanych z usuwaniem szkód powstałych w wyniku nadmiernego wyschnięcia, konieczne jest wyposażenie magazynu w niezawodny i wydajny system nawilżania. Firma Trotec zaleca zastosowanie nawilżaczy powietrza przeznaczonych do intensywnej pracy. W przypadku małych magazynów, możliwe jest także zastosowanie skutecznych, wodnych oczyszczaczy powietrza firmy Trotec. Urządzenia te zapewniają całodobową ochronę materiału i chronią przed dostarczeniem klientowi wadliwego drewna. Urządzenia firmy Trotec – najwyższa jakość!

Zastosowanie forniru jako warstwy powierzchniowej mebli znacznie zwiększa ich atrakcyjność dla klientów. Także w przypadku wyposażenia wnętrza, fornir umożliwia uzyskanie efektu identycznego z zastosowaniem prawdziwego drewna. Dzieje się tak, ponieważ fornir jest materiałem wysokiej klasy i zachowuje naturalną kolorystykę oraz fakturę drewna. W celu utrzymania tych własności forniru, produkcja tego materiału odbywa się z zachowaniem najwyższej, możliwej staranności i ostrożności. Już w trakcie magazynowania surowego materiału konieczne jest nawilżanie drewna przeznaczonego do wytwarzania forniru w celu uniknięcia jego pękania. W trakcie obróbki naturalnego materiału odpowiednia wilgotność powietrza odgrywa tak samo istotną rolę. Przed okorowaniem i skrawaniem drewna pozwalającego na uzyskanie milimetrowej grubości arkuszy, drewno jest gotowane lub parowane w celu zapewnienia odpowiedniej elastyczności. Także w przypadku następującego w dalszej części etapu produkcyjnego osuszania drewna, konieczne jest utrzymanie odpowiedniej, minimalnej wilgotności. Przyczyna jest jasna: Zbyt niska wilgotność forniru powoduje jego kruchość i pękanie. Z tego względu, odpowiednia wilgotność jest istotna także w trakcie składowania materiału.

Drewno żyje

Forniry to materiały naturalne i nie tracą własności drewna nawet w wyniku zastosowania procesu produkcyjnego. Drewno pracuje Nawet arkusze forniru wykazują podatność na szybkie wysuszanie i szybkie pobieranie wilgoci. W trakcie składowania tego wrażliwego materiału konieczne jest uwzględnienie następujących wskazówek: Arkusze forniru winny być składowane w ciemnych pomieszczeniach w celu uniknięcia zmiany zabarwienia lub wyblaknięcia. Temperatura składowania winna mieścić się w granicach od 15 do 18 stopni Celsiusza. Wilgotność powietrza winna mieścić się w granicach od 65 do 75%. Tylko w ten sposób możliwe jest uniknięcie pęknięć, odkształceń oraz kruchości materiału.

Nawilżacze powietrza dla magazynów forniru

W celu uniknięcia uszkodzenia magazynowanego forniru przez zbyt niską wilgotność powietrza, konieczne jest zastosowanie precyzyjnego nawilżania. Uzyskanie wysokiej skuteczności i stabilności nawilżania zapewnia zastosowanie nawilżaczy powietrza firmy Trotec. Wysoka wydajność i niezawodność tych urządzeń jest ogromną zaletą w przypadku ich zastosowania w magazynach forniru. Po naciśnięciu przycisku urządzenia te przekazują do powietrza precyzyjnie określoną ilość wody. Należy oczywiście zachować ostrożność aby nie spowodować zbyt wysokiej wilgotności powietrza. Zbyt wysoka zawartość wilgoci w powietrzu także może być przyczyną powstawania szkód.

Zdrowie pracowników i bezpieczeństwo forniru

Oferowane przez firmę Trotec, mobilne nawilżacze powietrza wykorzystujące zjawisko parowania idealnie nadają się do zabezpieczanie arkuszy forniru. Urządzenia te pozwalają na uzyskanie wymaganej przez użytkownika, precyzyjnej wilgotności powietrza. Po wybraniu zadanej wartości wilgotności powietrza, sterowany higrostatycznie nawilżacz automatycznie kontynuuje pracę. Wszystkie modele nawilżaczy powietrza firmy Trotec pracują z zastosowaniem niezawodnego zjawiska parowania. Oznacza to, że arkusze forniru nie stykają się bezpośrednio z wodą. W trakcie pracy tych urządzeń nie zachodzi odkładanie się kamienia ani tworzenie kondensatu. Wykluczone jest także występowanie zbyt wysokiej wilgotności powietrza. Skuteczne i ochronne nawilżanie powietrza w magazynach forniru jest możliwe z zastosowaniem wielu wytrzymałych urządzeń oferowanych przez firmę Trotec. W pełni automatyczny tarczowy nawilżacz powietrza B 250 uzyskuje wydajność 500 metrów sześciennych na godzinę. Kompaktowe, wydajne urządzenie wskazuje aktualną, względną wilgotność powietrza dzięki wyposażeniu w czujnik wilgotności. Urządzenie może być zabezpieczone przed dostępem niepowołanych osób dzięki zastosowaniu kodu przyciskowego. To kolejny element niezawodności w zapewnieniu właściwego poziomu wilgotności powietrza. Model B 250 firmy Trotec może zostać wyposażony w system automatycznego dopływu wody oraz w czujnik poziomu wody. W przypadku szczególnie dużych pomieszczeń zaleca się zastosowanie modelu B 400 firm Trotec.Urządzenie to osiąga wydajność 800 metrów sześciennych na godzinę. Model ten korzysta ze sprawdzonych rozwiązań technicznych stosowanych przez firmę Trotec. Wytrzymała konstrukcja wykonana została z pokrytej lakierem proszkowym blachy stalowej. Cenna zaleta: Zastosowanie nawilżaczy powietrza firmy Trotec oznacza nie tylko utrzymanie stałej, prawidłowej wilgotności powietrza w celu zapewnienia ochrony forniru. Dodatkowym, cennym efektem jest stworzenie zdrowych warunków pracy. W trakcie działania, nawilżacze filtrują powietrze i oczyszczają je ze szkodliwych substancji i nieprzyjemnych zapachów.

Skuteczna ochrona małych magazynów

Zastosowanie oczyszczaczy w małych firmach oznacza zapewnienie ochrony forniru oraz zapewnienie świeżego i czystego powietrza. Wodne oczyszczacze powietrza firmy Trotec. Urządzenia serii AW-S zapewniają niezawodne nawilżanie o oczyszczanie powietrza w mniejszych pomieszczeniach. Pobrane powietrze jest kierowane na obracające się tarcze nawilżające. Zanieczyszczenia zawieszone w powietrzu takie jak pyłki, włosy i kurz, zostają wyłapywane przez tarcze nawilżające i są gromadzone w zbiorniku. Zjawiska te wykorzystywane są zarówno w modelu AW 10 S jak i AW 20 S. Ten ostatni model posiada dodatkową cechę użytkową. W zależności od trybu pracy, ten wodny oczyszczacz powietrza pozwala na zastosowanie filtrowania HEPA nawilżanego powietrza.

Duże lub małe magazyny forniru: oferta firmy Trotec obejmuje urządzenia pozwalające na dokonanie optymalnego wyboru. Celem jest uzyskanie optymalnej ochrony wrażliwych arkuszy forniru!

Chwilowe zapotrzebowanie? możliwość wynajmu dostosowanego do danych potrzeb.

Poszukujesz źródła wynajmu mobilnych nawilżaczy powietrza w celu ochrony magazynu forniru przed szkodliwym, suchym powietrzem? Oferujemy możliwość wynajmu. Nasz portal wynajmu TKL umożliwia wynajem urządzeń po przystępnych cenach!

Dalsze rozwiązania