Ochrona przed infekcjami w szkołach i placówkach oświatowych
 1. Przykłady zastosowań
 2. Oczyszczanie powietrza pył – wirusy
 3. Ochrona przed infekcjami w szkołach i placówkach oświatowych

Podwójnie skuteczna ochrona przed infekcjami w szkołach i placówkach oświatowych

Akrylowe panele ochronne wyposażone w obwodową krawędź blokująca rozprzestrzenianie się aerozoli oraz wysokowydajne oczyszczacze powietrza redukują rozprzestrzenianie się wirusów i kropelek w szkolnych klasach.

W szkołach i placówkach oświatowych, uczniowie zgromadzeni są na bardzo ograniczonej przestrzeni. Pozwala to na bardzo łatwe rozprzestrzenianie się w klasach takich chorób zakaźnych, jak Covid-19. Odpowiednie, wysokowydajne oczyszczacze powietrza oraz urządzenia klimatyzacyjne zmniejszają zagrożenie infekcją wirusa SARS-CoV-2 przenoszonego przez powietrze. Akrylowe panele ochronne, wyposażone w obwodową krawędź blokująca rozprzestrzenianie się aerozoli stanowią po zamontowaniu do ławek dodatkowy element chroniący przenoszeniem wirusów pomiędzy osobami w wyniku transmisji kropelkowej i aerozolowej.

Koncepcja ochrony dla szkół opiera się na czterech zasadniczych elementach

Naukowa koncepcja ochrony przed infekcjami w warunkach szkolnych w okresie pandemii – bez konieczności stosowania masek oddechowych i otwierania okien.

Prof. Dr. Christian Kähler zapewnia, że organizacja zajęć szkolnych z obecnością uczniów jest możliwa także w czasach pandemii. Jest to możliwe bez konieczności stosowania masek oddechowych i bez konieczności otwierania okien. Tego rodzaju środki powodują bowiem dyskomfort i obniżenie jakości prowadzonych zajęć. Ten uznany na całym świecie naukowiec od ponad 25 lat bada na Uniwersytecie Bundeswery w Monachium powstawanie, rozpraszanie i parowanie cząsteczek aerozolu w przestrzeni. Na zlecenie firmy Trotec, Prof. Kähler stworzył koncepcję ochrony szkół, zapewniającą skuteczną ochrony znajdujących się w pomieszczeniach uczniów i uczennic przed zakażeniem koronawirusem. Połączone zastosowanie wysokiej wydajności oczyszczaczy powietrza serii TAC oraz wykonanych ze szkła akrylowego paneli ochronnych daje możliwość prowadzenia normalnych zajęć w czasach epidemii koronawirusa. To alternatywa do stosowania masek oddechowych i regularnego wietrzenia udarowego.

Koncepcja ochrony dla szkół opiera się na czterech istotnych elementach:

1. Panele ochronne wyposażone w obwodową krawędź blokująca rozprzestrzenianie się aerozoli eliminują konieczność stosowania masek oddechowych
Przezroczyste przezroczyste panele ochronne pomiędzy miejscami siedzącymi zapobiegają przenoszeniu unoszących się w powietrzu lub wydychanych przez sąsiadującą osobę cząstek, mogących spowodować infekcję koronawirusem Covid-19. Przezroczyste panele ochronne, wyposażone w obwodową krawędź blokującą rozprzestrzenianie się aerozoli zapewniają niezawodną ochronę przed większymi kroplami oraz zapobiegają opływaniu wydychanych przez uczniów aerozoli wokół krawędzi panelu i ich poruszaniu się w kierunku sąsiadujących miejsc. Stosowanie masek oddechowych nie jest już koniecznością. Maskę założyć należy wyłącznie w przypadku opuszczania miejsca siedzącego.

2. Oczyszczacze powietrza o wysokiej wydajności TAC zapewniają wolne od wirusów powietrze w pomieszczeniach klasowych
Zanieczyszczone wirusami cząsteczki aerozolu są uważane za główny czynnik powodujący przenoszenie się wirusów SARS-CoV-2. Te mikroskopijne cząsteczki (0,1 - 0,3 mikronów) są wychwytywane z powietrza przez zastosowanie wysokowydajnych oczyszczaczy powietrza serii TAC w bardzo krótkim czasie i ze skutecznością sięgającą (99,995 %). Oczyszczacz powietrza filtruje powietrze wypełniające pomieszczenie i minimalizuje pośrednie ryzyko infekcji, ponieważ jego działanie powoduje obniżenie stężenia wirusów do stabilnego, niskiego poziomu. Stosowanie intensywnego wietrzenia udarowego nie jest już konieczne. Dzięki temu, temperatura w klasie pozostaje na stabilnym, komfortowym poziomie a przerywanie zajęć co 20 minut w celu przeprowadzenia wietrzenia nie jest już konieczne. Wietrzenie może zostać ograniczone do przerw w spotkaniach w celu zapewnienia wymiany zużytego powietrza na świeże.

3. Maski FFP2/3 do bezpiecznego poruszania się w budynku
Maski oddechowe wychwytujące cząstki (FFP2/3) winny być stosowane przez nauczycieli w przypadku bezpośredniego kontaktu z uczniem. Uczniowie winni stosować maski FFP2/3 tylko wtedy, gdy wychodzą z ławki, w trakcie poruszania się na terenie szkoły lub korzystania ze środków transportu publicznego w drodze do szkoły.

4. Sygnalizator stężenia CO2 zapewnia kontrolę nad optymalnym zastosowaniem wietrzenia
Wysokie stężenie CO2 to dobry wskaźnikiem wysokiego stężenia aerozoli. Zbyt wysokie stężenie CO2 powoduje także obniżenie poczucia komfortu oraz osłabienie koncentracji. Praktyczny monitor jakości powietrza BQ30 gwarantuje ciągłą informację o stężeniu CO2 w powietrzu wypełniającym pomieszczenie. Umożliwia to polepszenie klimatu wnętrza poprzez doprowadzenie świeżego powietrza.

Zasada działania panelu ochronnego ze szkła akrylowego z obwodową krawędzią blokującą rozprzestrzenianie się aerozoli

Oferowana przez firmę Trotec, obwodowa krawędź chroniąca przed rozprzestrzenianiem się aerozoli, wymusza zawirowanie strumienia cząsteczek aerozolu. W rezultacie cząsteczki aerozolu utrzymują się dłużej w otoczeniu zakażonej osoby i mieszają się z powietrzem, zanim zostaną rozcieńczone i wychwycone przez oczyszczacz powietrza. W przypadku panelu ochronnego BEZ krawędzi obwodowej, cząsteczki aerozolu poruszające się w kierunku płyty akrylowej swobodnie i bez przeszkód przepływają poza jej krawędź. Dzięki temu, potencjalnie zakaźne cząstki aerozoli mogą rozprzestrzeniać się na kolejne rzędy miejsc siedzących.

W skrócie: Naukowa koncepcja ochrony dla szkół

W tym materiale filmowym, Prof. Kähled wyjaśnia sposób organizacji i wyposażenia sal lekcyjnych, zapewniający zmniejszenie pośredniego i bezpośredniego ryzyka infekcji koronawirusem SARS-CoV-2.

Ilustr. 1a: Konwencjonalne ustawienie ławek w sali lekcyjnej. Zbyt mała odległość pomiędzy ławkami i brak ochrony uczniów i nauczycieli przez zastosowanie paneli ochronnych i oczyszczaczy powietrza.
Konwencjonalne ustawienie ławek w sali lekcyjnej. Zbyt mała odległość pomiędzy ławkami i brak ochrony uczniów i nauczycieli przez zastosowanie paneli ochronnych i oczyszczaczy powietrza.
Ilustr. 1b: Ustawienie stołów zalecane przez proponowaną koncepcję ochrony. Stoły są ustawione w większej odległości od siebie, a uczniowie i nauczyciele są chronieni przez panele ochronne i oczyszczacze powietrza.
Ustawienie stołów zalecane przez proponowaną koncepcję ochrony. Stoły są ustawione w większej odległości od siebie, a uczniowie i nauczyciele są chronieni przez panele ochronne i oczyszczacze powietrza.

Wdrażanie koncepcji higieny w klasie szkolnej

Ustawienie ławek winno uwzględniać minimalne odległości w celu zapewnienia jak najlepszej ochrony przed zakażeniem wirusem SARS-CoV-2. Dostępna przestrzeń musi być optymalnie wykorzystana, a odległości i ciągi komunikacyjne odpowiednio dostosowane.

Rozmieszczenie paneli ochronnych ze szkła akrylowego pomiędzy uczniami

Panele ochronne z obwodową krawędzią chroniącą przed rozprzestrzenianiem się aerozoli montuje się pomiędzy sąsiadującymi miejscami zajmowanymi przez uczniów (ilustr. 1b). Jeżeli ciągi komunikacyjne pozwalają na zachowanie wystarczającej odległości 1,5 m między ławkami, miejsca siedzące od strony przejścia nie muszą być dodatkowo zabezpieczone przez zastosowanie paneli ochronnych.

Ustawienie wysokoskutecznego oczyszczacza powietrza serii TAC

Oczyszczacz powietrza powinien być ustawiony albo z przodu obok tablicy, albo centralnie z tyłu. W przypadku ustawienia ławek w kształcie litery U, oczyszczacz powietrza można również umieścić na środku pomieszczenia. Dzięki niewielkiej wysokości wynoszącej tylko 1,3 m, nawet centralnie ustawiony model TAC zapewnia dobrą widoczność nauczyciela i tablicy. Sufit w miejscu ustawienia wentylatora powinien być jak najbardziej gładki. Strumień objętościowy oczyszczacza powietrza zastosowanego w pomieszczeniu musi być co najmniej 6-krotnie większy od objętości tego pomieszczenia. Podczas przerw, strumień objętości powinien być ustawiony na maksymalną wydajność. Ponadto, w celu zmniejszenia stężenia CO2, zaleca się stosowanie krótkiego wietrzenia. Alternatywnie okno może pozostawać w pozycji uchylonej przez cały czas lekcji. Nie ma to wpływu na wydajność filtracji oczyszczacza powietrza.

Ilustr. 3a: Niekorzystne ustawienie stołów 4-osobowych w części jadalnej (np. w szkolnej stołówce).
Niekorzystne ustawienie stołów 4-osobowych w części jadalnej (np. w szkolnej stołówce).
Ilustr. 3b: Zalecane w koncepcji ochrony rozmieszczenie paneli ochronnych w pomieszczeniach jadalnych. Ochrona osób dzięki zastosowaniu paneli ochronnych i oczyszczaczy powietrza.
Zalecane w koncepcji ochrony rozmieszczenie paneli ochronnych w pomieszczeniach jadalnych. Ochrona osób dzięki zastosowaniu paneli ochronnych i oczyszczaczy powietrza.

Realizacja koncepcji higieny w trakcie przerwy obiadowej (stołówka)

W porze obiadowej zalecane jest unikanie małych, pojedynczych stolików (ilustr. 3a). Korzystne natomiast jest ustawienie tablicowe z zachowaniem odpowiedniej odległości między uczniami siedzącymi naprzeciwko siebie. (ilustr. 3b).

Rozmieszczenie paneli ochronnych ze szkła akrylowego pomiędzy uczniami

Między uczniami spożywającymi posiłek konieczne jest zainstalowanie przezroczystych paneli ochronnych z obwodową krawędzią chroniącą przed aerozolami. Alternatywnie możliwe jest także ustawienie rzędu stolików wzdłuż ściany.

Ustawienie wysokoskutecznego oczyszczacza powietrza serii TAC

Wysokoskuteczne oczyszczacze powietrza są niezbędnym elementem zmniejszenia pośredniego ryzyka infekcji. W zależności od sytuacji i wielkości pomieszczenia, zaleca się stosowanie kilku urządzeń. Jest to konieczne w celu zapewnienia co najmniej 6-krotnej cyrkulacji powietrza w danymi pomieszczeniu w ciągu godziny, przy jednocześnie skutecznym oczyszczaniu powietrza w klasie HEPA w dla strefy spożywania posiłków. Osoby pracujące w strefie wydawania posiłków muszą być również chronione przez zastosowanie paneli ochronnych wyposażonych w obwodową krawędź blokująca rozprzestrzenianie się aerozoli. Ponadto personel w punkcie wydawania posiłków musi stosować maski FFP2/3, aby w jak najlepszy sposób chronić siebie i innych uczniów.

Ilustr. 2: Rozmieszczenie oczyszczaczy powietrza i paneli ochronnych zalecane w koncepcji ochrony dla układu stołów w kształcie litery U.
Rozmieszczenie oczyszczaczy powietrza i paneli ochronnych zalecane w koncepcji ochrony dla układu stołów w kształcie litery U.
Ilustr. 4: Zwykłe osłony ust i nosa lub maski chirurgiczne nie zapewniają wystarczającej ochrony przed infekcją, ponieważ cząsteczki aerozolu wydostają się do powietrza wypełniającego pomieszczenie w kierunku na boki i do góry. Podczas wdychania, cząsteczki aerozolu przedostają się przez szczelinę pod krawędzią maski i bez przeszkód wnikają do płuc. Z tego powodu, koncepcja ochrony zaleca stosowanie masek FFP2/3.
Zwykłe zakrycie ust i nosa lub stosowanie maski chirurgicznej nie zapewnia wystarczającej ochrony przed infekcjami.

Instalacja w pomieszczeniu konferencyjnym/pokoju nauczycielskim

W pomieszczeniach konferencyjnych i pokojach nauczycielskich zaleca się ustawienie stołów w kształcie litery U (patrz ilustr. 2).

Między poszczególnymi miejscami konieczne jest zastosowanie przezroczystych paneli ochronnych z obwodową krawędzią. Celem jest jak najskuteczniejsza redukcja bezpośredniego ryzyka infekcji. Oczyszczacz powietrza powinien być umieszczony w środku grupy stołów w celu zapewnienia optymalnej ochrony przed infekcją pośrednią. W celu poprawy jakości powietrza w pomieszczeniach, zalecane jest ciągłe kontrolowanie stężenia CO2 za pomocą miernika ilości cząstek BQ30. Informuje on o konieczności doprowadzenia świeżego powietrza zewnętrznego. Intensywne wietrzenie powodujące silne obniżenie temperatury nie jest konieczne, ponieważ usuwanie wirusów odbywa się z zastosowaniem oczyszczacza powietrza.

Maski FFP2/3 muszą być noszone na wszystkich drogach komunikacyjnych budynku szkolnego, ponieważ inne zabezpieczenie tych przestrzeni nie jest możliwe. Zwykłe zakrycie ust i nosa lub stosowanie maski chirurgicznej nie zapewnia wystarczającej ochrony przed aerozolami (ilustr. 4).

Monitor jakości powietrza BQ30

Regularne wietrzenie i sygnalizator stężenia CO2

Oprócz zapewnienia stałego oczyszczania powietrza, w przypadku przekroczenia stężenia CO2 na poziomie 1000 ppm, obowiązkiem osób znajdujących się w pomieszczeniach jest otwieranie okien i przeprowadzenia wietrzenia udarowego. Dzięki zastosowaniu oczyszczaczy powietrza nie jest to absolutnie konieczne w celu zmniejszenia stężenia aerozolu. Zbyt wysokie stężenie CO2 w powietrzu wypełniającym pomieszczenie może prowadzić do pogorszenia samopoczucia i obniżenia zdolności koncentracji. Monitorowanie stężenia CO2 w zależności od potrzeb (w zależności od liczby osób znajdujących się w pomieszczeniu) możliwe jest za pomocą urządzenia typu monitor jakości powietrza BQ30.

Wszystkie informacje zamieszczone zostały w „Poradniku dotyczącym bezpiecznych zajęć szkolnych”

Dostępny w formacie PDF „Poradnik dotyczący bezpieczeństwa zajęć szkolnych” zawiera informacje dotyczące relatywnie bezpiecznej koncepcji higieny dla szkół. Poradnik zawiera odpowiedzi na najważniejsze pytania dotyczące realizacji koncepcji Prof. Christiana Kählera przeznaczonej dla szkół. Są to naukowo udowodnione fakty określające ryzyko infekcji w pomieszczeniach zamkniętych, jak również rozwiązania techniczne pozwalające na zredukowanie do minimum ryzyka infekcji w warunkach szkolnych. Pobierz plik PDF tutaj:

Przejdź bezpośrednio do „Poradnika dotyczącego bezpieczeństwa zajęć szkolnych”
Ochrona przed infekcjami w szkołach i placówkach oświatowych

Webinary dotyczącą stworzonej przez Profesora Dr. Kählera koncepcji ochrony dla szkół.

W jaki sposób możliwe jest uniknięcie infekcji w warunkach szkolnych? W tym ok. 50 minutowym webinarze Prof. Dr. Kähler informuje o wszystkich aspektach koncepcji ochrony dla uczniów, przekazując także szczegółowe naukowe podstawy dotyczące tego zagadnienia.

Przejdź bezpośrednio do naukowej koncepcji ochrony dla szkół

Normalność. Co to jest?
Informacje dla nauczycieli i rodziców:

Pojawienie się koronawirusa zmieniło nasz świat. Nasza całkowicie inna codzienność jest rzeczywistością. Tęsknota za dawną normalnością wciąż w nas tkwi. Czy istnieją rozwiązania, które mogą sprawić, że praca w szkole znów stanie się przyjemniejsza i łatwiejsza dla wszystkich?

Uzyskaj dalsze informacje zamieszczone tutaj i dotyczące naukowej koncepcji ochrony dla szkół, zwiększającej ochronę przed infekcjami i jednocześnie zwiększającej komfort codziennego, szkolnego dnia.

Koncepcja ochrony spełnia wymagania norm bezpieczeństwa i higieny pracy dla koronawirusa SARS-CoV-2:

Zapoznaj się z fragmentem norm dotyczących bezpieczeństwa pracy Federalnego Ministerstwa Pracy i Spraw Socjalnych, zamieszczonym tutaj:

Specjalne środki techniczne

1. Rozplanowanie miejsc pracy
Pracownicy powinni zachować odpowiednią odległość (wynoszącą co najmniej 1,5 m). Jeżeli spełnienie tego warunku nie jest możliwe, mimo stosowania odpowiedniej organizacji pracy, konieczne jest zastosowanie alternatywnych środków ochronnych. W miejscach intensywnego ruchu publicznego stosować należy przezroczyste panele ochronne. Są one także zalecane, gdy zapewnienie odpowiedniej odległości pomiędzy miejscami pracy nie jest możliwe.

Zastosowanie proponowanej koncepcji ochrony nie narusza przepisów BHP w odniesieniu do temperatury pomieszczenia, jak to ma miejsce np. w przypadku wentylacji udarowej. Przy zastosowaniu oczyszczaczy powietrza temperatura w klasie nie spada bowiem poniżej 19 °C.

Zakup

Ścianka ochronna do szkoły ze szkła akrylowego z krawędzią na aerozole SMALL 800 x 69 x 500 Pokaż w sklepie internetowym Trotec

Ścianka ochronna do szkoły ze szkła akrylowego z krawędzią na aerozole SMALL 800 x 69 x 500

Oszczędzacie Państwo : 476,00 zł

499,95 zł 23,95 zł Cena brutto z podatkiem VAT Cena netto bez podatku VAT  pokaż

Zakup

Ścianka ochronna do szkoły ze szkła akrylowego z krawędzią na aerozole MEDIUM 1007 x 69 x 688 Pokaż w sklepie internetowym Trotec

Ścianka ochronna do szkoły ze szkła akrylowego z krawędzią na aerozole MEDIUM 1007 x 69 x 688

Oszczędzacie Państwo : 552,00 zł

599,95 zł 47,95 zł Cena brutto z podatkiem VAT Cena netto bez podatku VAT  pokaż

Zakup

Ścianka ochronna do biura ze szkła akrylowego z krawędzią na aerozole 1158 x 69 x 688 Pokaż w sklepie internetowym Trotec

Ścianka ochronna do biura ze szkła akrylowego z krawędzią na aerozole 1158 x 69 x 688

Oszczędzacie Państwo : 502,00 zł

549,95 zł 47,95 zł Cena brutto z podatkiem VAT Cena netto bez podatku VAT  pokaż

Zakup

Osłona na blat ze szkła akrylowego z krawędzią na aerozole SMALL 595 x 250 x 750 Pokaż w sklepie internetowym Trotec

Osłona na blat ze szkła akrylowego z krawędzią na aerozole SMALL 595 x 250 x 750

Oszczędzacie Państwo : 476,00 zł

499,95 zł 23,95 zł Cena brutto z podatkiem VAT Cena netto bez podatku VAT  pokaż

Zakup

Osłona na blat ze szkła akrylowego z krawędzią na aerozole MEDIUM 795 x 250 X 750 Pokaż w sklepie internetowym Trotec

Osłona na blat ze szkła akrylowego z krawędzią na aerozole MEDIUM 795 x 250 X 750

Oszczędzacie Państwo : 511,00 zł

549,95 zł 38,95 zł Cena brutto z podatkiem VAT Cena netto bez podatku VAT  pokaż

Zakup

Osłona na blat ze szkła akrylowego z krawędzią na aerozole LARGE 995 x 250 x 750 Pokaż w sklepie internetowym Trotec

Osłona na blat ze szkła akrylowego z krawędzią na aerozole LARGE 995 x 250 x 750

Oszczędzacie Państwo : 602,00 zł

649,95 zł 47,95 zł Cena brutto z podatkiem VAT Cena netto bez podatku VAT  pokaż

Zakup

Dane techniczne

Panel ochronny na stół, wersja Small

Dane techniczne
Informacje ogólne
  Numer części 4.311.000.100
Wymiary zewnętrzne
  Szerokość (bez opakowania) [mm] 1 000
  Wysokość (bez opakowania) [mm] 500
  Szerokość (obszar ściany ochronnej) [mm] 800
  Wysokość (obszar ściany ochronnej) [mm] 500
Masa
  (bez opakowania) [kg] 11,5

 Wyposażenie seryjne

 Wyposażenie dodatkowe

 brak

Panel ochronny na stół, wersja Medium

Dane techniczne
Informacje ogólne
  Numer części 4.311.000.105
Wymiary zewnętrzne
  Szerokość (bez opakowania) [mm] 1 200
  Wysokość (bez opakowania) [mm] 688
  Szerokość (obszar ściany ochronnej) [mm] 1 007
  Wysokość (obszar ściany ochronnej) [mm] 688
Masa
  (bez opakowania) [kg] 12

 Wyposażenie seryjne

 Wyposażenie dodatkowe

 brak

Panel ochronny na stół, wersja biurowa

Dane techniczne
Informacje ogólne
  Numer części 4.311.000.110
Wymiary zewnętrzne
  Szerokość (bez opakowania) [mm] 1 158
  Wysokość (bez opakowania) [mm] 688
Masa
  (bez opakowania) [kg] 12

 Wyposażenie seryjne

 Wyposażenie dodatkowe

 brak

Panel na ladę wersja S

Dane techniczne
Informacje ogólne
  Numer części 4.311.000.150
Wymiary zewnętrzne
  Szerokość (bez opakowania) [mm] 750
  Wysokość (bez opakowania) [mm] 750
Masa
  (bez opakowania) [kg] 11,5

 Wyposażenie seryjne

 Wyposażenie dodatkowe

 brak

Panel na ladę wersja M

Dane techniczne
Informacje ogólne
  Numer części 4.311.000.151
Wymiary zewnętrzne
  Szerokość (bez opakowania) [mm] 795
  Wysokość (bez opakowania) [mm] 750
Masa
  (bez opakowania) [kg] 11,5

 Wyposażenie seryjne

 Wyposażenie dodatkowe

 brak

Panel na ladę wersja L

Dane techniczne
Informacje ogólne
  Numer części 4.311.000.152
Wymiary zewnętrzne
  Szerokość (bez opakowania) [mm] 995
  Wysokość (bez opakowania) [mm] 750
Masa
  (bez opakowania) [kg] 11,5

 Wyposażenie seryjne

 Wyposażenie dodatkowe

 brak

Pobieranie

Ładowanie...

Filmy

 • Wydawanie certyfikatów i zaświadczeń podczas pandemii koronawirusa

  Pandemia koronawirusa stwarza zupełnie nowe wymagania dla notariuszy. Kancelaria notarialna musi pozostać otwarta nawet przy najwyższych liczbach nowych infekcji, ponieważ wiele czynności prawnych wykonywanych przez notariuszy ma niezwykłą ważność dla funkcjonowania społeczeństwa. "Na przykład osoby starsze lub poważnie chore mogą znajdować się w konieczności natychmiastowego przygotowania i...

  Dalsze informacje
 • Sesje terapeutyczne w trakcie trwania pandemii koronawirusa

  Ograniczenia w życiu codziennym, takie jak zakazy wychodzenia z domu, zakazy kontaktów, obligatoryjna praca biurowa z domu, zamknięcie szkół, przedszkoli i placówek opieki społecznej odcisnęło swoje piętno na kondycji społecznej. Wielu dorosłych cierpi w okresie pandemii na zaburzenia lękowe, lęki egzystencjalne oraz depresje. Pandemia dała się we znaki także dzieciom i młodzieży. Wyniki wielu...

  Dalsze informacje
 • Mobilny, kompleksowy system H14-HEPA, zapewniający spełnienie wysokich wymagań dotyczących higieny i ochrony przed infekcjami w punktach szczepień.

  Okresy pandemii, takie jak obecna pandemia koronawirusa, wymagają wyjątkowo elastycznych środków i rozwiązań technicznych zapewniających powstrzymanie rozprzestrzeniania się patogenu Covid-19 SARS-CoV-2. Najlepszym sposobem na zmniejszenie ryzyka zakażenia koronawirusem w stacjonarnych i mobilnych punktach szczepień jest zastosowanie wysokowydajnych oczyszczaczy powietrza TAC XT. Dzięki możliwości...

  Dalsze informacje
 • Ochrona przed infekcjami, przeznaczona dla przestrzeni publicznych

  Federalne Ministerstwo Pracy i Spraw Socjalnych (BMAS) wzywa do zwiększenia udziału pracy z domu jako elementu ograniczania zasięgu pandemii koronawirusa. W wielu firmach, ze względu na typ wykonywanej pracy, nie jest to jednak możliwe. „Prawie 60 procent pracowników w Niemczech nie może pracować z domu”, mówi Marcel Fratzscher, prezes Niemieckiego Instytutu Badań Gospodarczych (DIW). W celu...

  Dalsze informacje
 • Ochrona przed zakażeniami w sądach, urzędach i salach wykładowych

  Jakie są działania urzędów, urzędników, sądów lub zarządów, mające na celu utrzymanie sprawności działania w czasach pandemii koronawirusa? Jakie rozwiązania techniczne zapewniające redukcji liczby zakażeń są dostępne w celu umożliwienia ciągłości prowadzenia oficjalnych spraw, spotkań i przesłuchań w salach sądowych i aulach? Nasza propozycja rozwiązania typu Best-Practice dla sądów, urzędów...

  Dalsze informacje
 • Wolne od zarazek powietrze w restauracjach i kantynach

  Wygaszenie gospodarki spowodowane pandemią koronowirusa dotknęło w pierwszym rzędzie przedsiębiorstwa gastronomiczne. Rezerwy topnieją, czas nagli, a cień nadziei na sukcesywny rozruch gospodarki powoduje pojawienie się kwestii skutecznego zabezpieczenia higienicznego, zapewniającego bezpieczeństwo personelu i gości. Ważnym elementem ochrony przed infekcjami przenoszonymi drogą powietrzną jest...

  Dalsze informacje
 • Klimatyzatory, wentylatory? Nie! Oczyszczacze powietrza!

  Nie tylko w czasach koronawirusa jesteśmy świadkami szerzenia się w mediach społecznościowych niebezpiecznych przesądów, przekłamań i zaleceń dotyczących klimatyzatorów i oczyszczaczy powietrza. Klimatyzatory są często przedstawiane jako źródło rozprzestrzeniania się wirusów. Proste wentylatory są reklamowane jako ochrona przed zakaźnymi aerozolami unoszącymi się w powietrzu. Nie jest to zależne...

  Dalsze informacje
 • Wolne od bakterii i wirusów powietrze w żłobkach

  Występowanie infekcji chorobowych nie jest rzadkością w przedszkolach, żłobkach i podobnych placówkach. Oprócz znanych chorób dziecięcych, takich jak świnka, odra, różyczka, ospa wietrzna, koklusz i grzybica, powszechnie występują też inne schorzenia, takie jak biegunka i infekcje górnych dróg oddechowych. Koronawirus SARS-CoV-2 to kolejna choroba zakaźna, będąca, zwłaszcza dla przedszkolanek,...

  Dalsze informacje
 • Wolne od bakterii i wirusów powietrze w szkołach

  Bezpieczne rozpoczęcie regularnego roku szkolnego wymaga zastosowania skutecznej koncepcji zapewnienia higieny i eliminacji wirusów z powietrza wypełniającego szkolne klasy. Koronawirus SARS-CoV-2 jest niezwykłym wyzwaniem dla nauczycieli, personelu sprzątającego i dyrektorów szkół. Nawet regularna dezynfekcja przez rozpylanie i mycie nie zapewnia całkowitej ochrony przed wirusem, który oprócz...

  Dalsze informacje
 • Oczyszczone z wirusów powietrze w pokojach hotelowych i obiektach konferencyjnych

  Branża hotelarska i gastronomiczna jest szczególnie mocno dotknięta wciąż zauważalnymi skutkami rozprzestrzeniania się koronawirusa. W pierwszej kolejności zamknięte zostały prawie wszystkie hotele. Branża ta prawdopodobnie najdłużej będzie cierpieć z powodu skutków globalnej pandemii. Tak długo, jak obawa przed infekcją koronawirusem będzie większa niż pokusa skorzystania z hotelowego komfortu,...

  Dalsze informacje
 • Powietrze w pomieszczeniach bez patogenów dzięki zastosowaniu filtrowania H14 do usuwania wirusów w biurach i miejscach publicznych

  Urzędy, muzea, instytucje publiczne i władze publiczne muszą zmierzyć się ze wspólnym wyzwaniem: W miejscach przebywania dużej liczby osób, panuje ryzyko rozprzestrzeniania się w powietrzu zakaźnych zawiesin, alergenów, pleśni, bakterii i wirusów Dotyczy to takich czynności jak przedłużenie dowodu osobistego w biurze meldunkowym, rejestracja lub wyrejestrowanie samochodu w urzędzie komunikacji,...

  Dalsze informacje
 • Wolne od wirusów powietrze w klubach i dyskotekach

  Na całym świecie kluby i dyskoteki zmagają się z konsekwencjami pandemii koronawirusa. Podczas gdy restauracje i handel detaliczny są ponownie otwarte dla klientów, kluby i dyskoteki są jeszcze zamknięte. Prawdopodobnie również dlatego, że są często postrzegane jako potencjalne, lokalne ogniska zakażeń wirusowych. Właśnie to ryzyko wymaga zastosowania skutecznych koncepcji ochrony higienicznej....

  Dalsze informacje
 • Oczyszczacz powietrza z filtrem przeciwwirusowym H14 przeznaczony dla studiów fitness i sal terapeutycznych

  Studia fitness, gabinety fizjoterapeutyczne i fizjoterapeuci i trenerzy gimnastyki korekcyjnej dokładnie znają ten problem: W zależności od pory roku i temperatury, powietrze w pomieszczeniu treningowym lub zabiegowym jest często nieświeże i zastane pomimo istniejącego systemu wentylacji. Powietrze, którym oddychamy jest dodatkowo zanieczyszczone cząsteczkami zawiesin takich jak pyły, tlenkami...

  Dalsze informacje
 • Oczyszczone z wirusów pomieszczenia i powietrze w supermarketach, marketach budowlanych i lokalach sklepowych

  Nowe rodzaje chorób zakaźnych, takie jak grypa A/H5N1 (ptasia grypa) lub COVID-19 (koronawirus) pojawiają się nieregularnie, lecz wymuszają znaczne zmiany dotyczące różnych obszarów życia publicznego. Typowe punkty handlowe są w czasach groźnych pandemii zmuszone do zamknięcia działalności w celu uniknięcia rozprzestrzeniania się nowego, wirusa i obniżenia zakaźności i śmiertelności tego patogenu...

  Dalsze informacje
 • Wolne od wirusów powietrze w centrach logistycznych i obszarach produkcyjnych

  Obecne ogniska epidemii koronawirusa w centrach dystrybucji przesyłek pocztowych lub paczek oraz w różnych zakładach przetwórczych są niezaprzeczalnym dowodem zagrożenia przerwaniem procesów produkcyjnych lub logistycznych. Dzieje się tak w przypadku obecności wśród pracowników nawet jednej, zarażonej osoby i braku stosowania środków zapobiegawczych przeciwko zakażeniu drogą powietrzną w obszarze...

  Dalsze informacje
 • Wolne od wirusów powietrze w przemyśle przetwórstwa mięsa.

  Ogniska zarażeń koronawirusem w ubojniach lub różnych zakładach przetwórstwa mięsnego są niezaprzeczalnym dowodem zagrożenia nagłym przerwaniem procesów produkcyjnych lub logistycznych. Dzieje się tak w przypadku obecności wśród pracowników nawet jednej, zarażonej osoby i braku stosowania środków zapobiegawczych przeciwko zakażeniu drogą powietrzną w obszarze stref roboczych. Ważnym elementem...

  Dalsze informacje
 • Usuwanie pyłu budowlanego za pomocą oczyszczaczy powietrza

  Place budów to miejsca intensywnych działań. W szczególności dotyczy to prac związanych z wbijaniem, szlifowaniem, przecinaniem i frezowaniem lub też skuwania starego tynku oraz płytek. Najczęściej stosowanym przez pracowników środkiem ochrony dróg oddechowych jest maska przeciwpyłowa. Konieczne jest także intensywne i czasochłonne sprzątanie po zakończeniu prac. O wiele wyższą skuteczność i...

  Dalsze informacje
 • Oczyszczanie systemów wentylacyjnych

  Czyste powietrze w miejscu pracy oraz w budynkach użyteczności publicznej jest nie tylko wymogiem prawnym, lecz przyczynia się także do codziennego poczucia komfortu. Regularne czyszczenie systemów wentylacyjnych zapewnia odpowiednią czystość powietrza. Prawidłowa filtracja pyłów i zawiesin wymaga zastosowania przez firmy serwisowe i usługowe odpowiednich oczyszczaczy powietrza wyposażonych w...

  Dalsze informacje