Ochrona przed zakażeniami w sądach, urzędach i salach wykładowych
 1. Przykłady zastosowań
 2. Oczyszczanie powietrza pył – wirusy
 3. Ochrona przed zakażeniami w sądach, urzędach i salach wykładowych

Wynikająca z zaleceń naukowych ochrona przed zakażeniami w sądach, urzędach i salach wykładowych

Wysokoskuteczne oczyszczacze powietrza i panele ze szkła akrylowego z krawędzią chroniącą przed aerozolami zapewniają sprawne działanie sądów i urzędów także w czasie pandemii

Jakie są działania urzędów, urzędników, sądów lub zarządów, mające na celu utrzymanie sprawności działania w czasach pandemii koronawirusa? Jakie rozwiązania techniczne zapewniające redukcji liczby zakażeń są dostępne w celu umożliwienia ciągłości prowadzenia oficjalnych spraw, spotkań i przesłuchań w salach sądowych i aulach? Nasza propozycja rozwiązania typu Best-Practice dla sądów, urzędów sądowych i gmin uwzględnia sposoby skutecznej ochrony pracowników i obywateli przed zakażeniem wirusem Covid-19.

Specjalne, wysokowydajne oczyszczacze powietrza, takie jak modele TAC V+ serii TAC lub AirgoClean® One serii AirgoClean® i wysokowydajne oczyszczacze powietrza zintegrowane z systemami wentylacji i klimatyzacji minimalizują pośrednie ryzyko zakażenia wynikające ze skażenia wirusami SARS-CoV-2 całego powietrza wypełniającego pomieszczenie. Innym rozwiązaniem są umieszczone pomiędzy miejscami siedzącymi panele ochronne ze szkła akrylowego z obwodową krawędzią ochronną zapewnia skuteczną ochronę przed bezpośrednim przenoszeniem wirusów pomiędzy osobami w wyniku migracji kropel i aerozoli.

Naukowa koncepcja ochrony przed infekcjami dla sądów i sal posiedzeń

Także w czasie trwania pandemii koronawirusa, sądy, wydziały sądowe i jednostki administracyjne muszą utrzymać zdolność do działania ze względu na ich znaczącą rolę w funkcjonowaniu społeczeństwa. Oczekiwaniem obywateli jest ciągłość rozstrzygania dotyczącego istotnych dla egzystencji świadczeń, wniosków lub pozwoleń. Oznacza to także konieczność zagwarantowania dostępu wszystkich obywateli do ochrony prawnej oraz do zaspokojenia ich prawnych potrzeb. Stanowi to istotne wyzwanie dla sądów i postępowań karnych. Uniknięcie załamania przebiegu procesów oraz utrzymanie terminowości postępowań wymaga zapewnienia skutecznej ochrony przed wirusami. W tym celu stosowane są techniczne rozwiązania oferowane przez firmę Trotec i stworzone w celu ochrony stron procesu, pracowników i obserwatorów przed zakażeniem patogenem Covid-19 SARS-CoV-2.

Jednym z orędowników stosowania tych rozwiązań technicznych w walce z pandemią koronawirusa jest światowej sławy ekspert ds. aerozoli prof. dr Christian Kähler. Ten naukowiec od ponad 25 lat bada na Uniwersytecie Bundeswery w Monachium powstawanie, rozpraszanie i parowanie cząsteczek aerozolu w przestrzeni. Na zlecenie firmy Trotec, prof. Kähler przeprowadził badanie koncepcji modułowej ochrony zdrowotnej, stworzonej dla jednostek sądowych i sądów, dzięki której uczestnicy prowadzonych postępowań i pracownicy administracji mogą być skutecznie chronieni przed zakażeniem koronawirusem, mimo przebywania w zamkniętych pomieszczeniach. Wyniki przeprowadzonego badania potwierdzają, że połączone stosowanie wysokowydajnych oczyszczaczy powietrza TAC i nowatorskich paneli ochronnych ze szkła akrylowego, wyposażonych w krawędź chroniącą przed rozprzestrzenianiem się aerozoli, znacznie zmniejsza ryzyko infekcji w salach sądowych i salach rozpraw.

Koncepcja ochrony sądów i administracji opiera się na trzech zasadniczych elementach:

Koncepcja ochrony sądów i sal sądowych opiera się na czterech zasadniczych elementach:

1. Panele ochronne z obwodową krawędzią chroniącą przed rozprzestrzenianiem się aerozoli, służące do oddzielania stref objętych zasięgiem oddechu różnych osób
Podczas rozprawy sądowej na sali sądowej znajduje się wiele osób, nawet przy zaostrzonych środkach ograniczających kontakt. Są to prokuratorzy, sędziowie, obrońcy, świadkowie, przysięgli i oczywiście oskarżony (oskarżeni). Przezroczyste panele ochronne umieszczone pomiędzy miejscami zajmowanymi przez osoby siedzące naprzeciwko lub obok siebie zapobiegają zarażeniu uczestników wirusem Covid-19 przenoszonym na niewielkie odległości przez kropelki lub cząsteczki aerozolu, uwolnione w wyniku oddychania, rozmowy, kaszlu lub kichania. Przezroczyste panele ochronne, wyposażone w obwodową krawędź blokującą rozprzestrzenianie się aerozoli zapewniają niezawodną ochronę przed większymi kroplami oraz zapobiegają opływaniu aerozoli wokół krawędzi panelu i ich poruszaniu się w kierunku sąsiednich miejsc siedzących.

2. Wysokoskuteczne oczyszczacze powietrza redukują stężenie wirusów w pomieszczeniu niemal do zera
Wnioski naukowców są jednoznaczne: Głównymi nośnikami wirusa Covid-19 są zanieczyszczone nim cząsteczki aerozolu, unoszące się w powietrzu wypełniającym pomieszczenia. Cząstki te przedostają się do wnętrza organizmu innych osób wraz z wdychanym powietrzem. Te mikroskopijne cząsteczki (0,1 - 5 mikronów) są wychwytywane z powietrza przez zastosowanie wysokowydajnych oczyszczaczy powietrza, takich jak model TAC V+ serii TAC lub oczyszczacz powietrza AirgoClean® One przy niezwykle wysokiej skuteczności (99,995 %). Oczyszczacze powietrza firmy Trotec filtrują powietrze w pomieszczeniu przy stale wysokiej skuteczności cyrkulacji i oczyszczania. Minimalizuje to pośrednie ryzyko infekcji, ponieważ stężenie wirusów przenoszonych drogą powietrzną utrzymuje się stale na niskim poziomie. Stosowanie intensywnego wietrzenia udarowego nie jest już konieczne. Dzięki temu temperatura w salach konferencyjnych pozostaje stabilna i przyjemna. Wietrzenie jest konieczne tylko ze względu na zbyt ewentualnie wysoki poziom stężenia CO2. Zjawisko to ma miejsce podczas wielogodzinnych sesji i może powodować przedwczesne zmęczenie i pogorszenie zdolności koncentracji. Przeprowadzenie wentylacji możliwe jest w trakcie przerw w spotkaniach i zapewnia wymianę zużytego powietrza na świeże.

3. Maski medyczne do bezpiecznego poruszania się w budynku
Medyczne maski twarzowo-nosowe lub maski FFP2/N95/KN95 powinny być noszone we wszystkich miejscach w budynku, które nie są objęte zasięgiem działania oczyszczaczy powietrza zastosowanych w pomieszczeniach. W obszarach pracy oczyszczacza powietrza, personel, pracownicy i osoby postronne mogą poruszać się swobodnie. Pomiary ilości cząstek przy użyciu laserowej technologii pomiarowej dowodzą, że maski medyczne zapewniają znacznie wyższą ochronę przed kroplami i cząstkami aerozoli w porównaniu z tzw. maskami zastępczymi. Maski medyczne zapewniają wyższą skuteczność filtracji dzięki zastosowaniu specjalnego materiału z włókniną filtracyjną.

4. Sygnalizator stężenia CO2 zapewnia kontrolę nad optymalnym zastosowaniem wietrzenia
Szczególnie w przypadku dłuższych spotkań, zapewnienie oprócz przerwy, także "świeżego powietrza” jest warunkiem uniknięcia zmęczenia i pogorszenia zdolności koncentracji z powodu zbyt wysokiego poziomu CO2. Dodatkowo, zawartość CO2 w powietrzu wypełniającym pomieszczenia jest dobrym wskaźnikiem wysokiego stężenia aerozoli, a tym samym skutecznym sposobem oceny ryzyka infekcji. Praktyczny monitor jakości powietrza BQ30 gwarantuje pełną informację o stężeniu CO2 w powietrzu wypełniającym pomieszczenie. W razie potrzeby, poprawa jakości powietrza wypełniającego pomieszczenia możliwa jest poprzez doprowadzenie powietrza zewnętrznego.

Zasada działania panelu ochronnego ze szkła akrylowego z obwodową krawędzią blokującą rozprzestrzenianie się aerozoli

Oferowana przez firmę Trotec, obwodowa krawędź chroniąca przed rozprzestrzenianiem się aerozoli, wymusza zawirowanie strumienia cząsteczek aerozolu. W rezultacie cząsteczki aerozolu utrzymują się dłużej w otoczeniu zakażonej osoby i mieszają się z powietrzem, zanim zostaną rozcieńczone i wychwycone przez oczyszczacz powietrza. W przypadku panelu ochronnego BEZ krawędzi obwodowej, cząsteczki aerozolu poruszające się w kierunku płyty akrylowej swobodnie i bez przeszkód przepływają poza jej krawędź. W ten sposób potencjalnie zakaźne cząsteczki aerozoli mogą rozprzestrzeniać się bezpośrednio do sąsiadującego miejsca pracy.

Oczyszczacz powietrza TAC V+ firmy Trotec: Skuteczność ochrony przed wirusem Covid-19 potwierdzona wynikami badań naukowych

TAC V+ jest pierwszym na świecie, mobilnym oczyszczaczem powietrza do wnętrz, zaprojektowanym specjalnie do filtrowania cząsteczek aerozolu przenoszących wirusy! Oczyszczacz powietrza TAC V+ zapewnia szybkie i wysoce skuteczne usuwanie wirusów z powietrza wypełniającego pomieszczenie, skutecznie neutralizując ryzyko infekcji powietrznej bezpośrednio w miejscu pracy urządzenia.

Został on opracowany z myślą o specyficznych wymaganiach średnich i dużych pomieszczeń, takich jak szkolne klasy, biura czy sale restauracyjne. Dlatego ta mobilna wózkowa konstrukcja zapewnia oczyszczanie dużych ilości powietrza w połączeniu z wysoką elastycznością eksploatacji. Ustawianie, przenoszenie, regulowanie może być wykonane w bardzo krótkim czasie dokładnie tam, gdzie zastosowane modelu TAC jest wymagane.

Ilustracja 1a: Typowy układ miejsc siedzących na sali rozpraw. Odległości między osobami są zbyt małe i brak zabezpieczenia przez ustawienie paneli ochronnych i zastosowanie oczyszczaczy powietrza.
Typowy układ miejsc siedzących na sali rozpraw
Ilustr. 1b: Zalecane w ramach koncepcji ochrony: Odległości pomiędzy osobami zgromadzonymi na widowni są większe. Ochrona osób przebywających w sali przez zastosowanie paneli ochronnych i oczyszczaczy powietrza.
Zalecane w ramach koncepcji ochrony: Ochrona osób przebywających w sali przez zastosowanie paneli ochronnych i oczyszczaczy powietrza.

Wdrożenie koncepcji higieny w salach konferencyjnych i negocjacyjnych

W celu uzyskania najlepszej, możliwej ochrony przed zakażeniem wirusem SARS-CoV-2 należy przestrzegać minimalnych odległości określonych w rozporządzeniu dotyczącym ochrony przed koronawirusem. Dostępna przestrzeń musi być optymalnie wykorzystana, a odległości i odległości między obserwatorami odpowiednio dostosowane. Jeśli spełnienie minimalnych odległości i wymagań dotyczących obłożenia pomieszczeń nie jest możliwe, aktualne przepisy BHP wymagają stosowania co najmniej medycznych masek twarzowych.

Aranżacja paneli ochronnych ze szkła akrylowego w salach konferencyjnych

Panele ochronne z obwodową je krawędzią ochronną instalowane są pomiędzy stronami postępowania, siedzącymi bezpośrednio obok lub naprzeciwko siebie (ilustr. 1b).

Ustawienie modelu TAC lub wysokowydajnego oczyszczacza powietrza AirgoClean One

W salach konferencyjnych o powierzchni do 80 m² oczyszczacz powietrza może być umieszczony w dowolnym miejscu. W przypadku większych pomieszczeń, liczba oczyszczaczy powietrza musi być dostosowana do kubatury pomieszczenia. Niski poziom emisji hałasu emitowanego przez oczyszczacze powietrza Trotec przeznaczone do filtrowania wirusów gwarantuje niezakłócony przebieg posiedzenia sądu lub rozprawy. Strumień objętościowy oczyszczacza powietrza zastosowanego w pomieszczeniu musi być co najmniej 6-krotnie większy od objętości tego pomieszczenia. W razie potrzeby lub w trakcie przerwy w rozprawie, możliwe jest ustawienie na krótki czas maksymalnego poziomu przepływu objętościowego urządzenia. Ponadto, w celu zmniejszenia stężenia CO2, zaleca się stosowanie krótkiego wietrzenia. Nie ma to wpływu na wydajność filtracji oczyszczacza powietrza.

Interwał automatycznego odkażania filtra

Aby przedłużyć żywotność filtra H14 HEPA, wysokowydajne oczyszczacze powietrza serii TAC są wyposażone w unikalną funkcję odkażania termicznego. Zaleca się przeprowadzanie termicznego odkażenia filtra raz w tygodniu, poza godzinami pracy urzędu. Oczyszczacze powietrza serii TAC umożliwiają zaprogramowanie czasu odkażania termicznego.

Ilustracja 2a: Typowy układ stołów konferencyjnych jest niezalecany w czasach pandemii.
Niezalecany układ stołów w sali konferencyjnej
Ilustr. 2b: Rozmieszczenie oczyszczaczy powietrza i paneli ochronnych zalecane w koncepcji ochrony dla układu stołów w kształcie litery U.
Rozmieszczenie oczyszczaczy powietrza i paneli ochronnych zalecane w koncepcji ochrony dla układu stołów w kształcie litery U.

Instalacja w salach konferencyjnych zarządów

W przypadku posiedzeń rad, komisji zakładowych, rad dzielnic i innych zespołów ludzkich w salach konferencyjnych i posiedzeń, zaleca się ustawienie stołów w kształcie litery U (patrz ilustracja 2b).

Między miejscami siedzącymi konieczne jest zastosowanie przezroczystych paneli ochronnych z krawędzią obwodową. Celem jest jak najskuteczniejsza redukcja bezpośredniego ryzyka infekcji. Oczyszczacz powietrza powinien być umieszczony w środku grupy stołów w celu zapewnienia optymalnej ochrony przed infekcją pośrednią. W celu poprawy jakości powietrza w pomieszczeniach, zalecane jest ciągłe kontrolowanie stężenia CO2 za pomocą miernika ilości cząstek BQ30. Informuje on o konieczności doprowadzenia świeżego powietrza zewnętrznego. Intensywne wietrzenie powodujące silne obniżenie temperatury nie jest konieczne, ponieważ usuwanie wirusów odbywa się z zastosowaniem oczyszczacza powietrza.

Maski FFP2/3 muszą być noszone na wszystkich drogach komunikacyjnych budynku, ponieważ inne zabezpieczenie tych przestrzeni nie jest możliwe. Zwykłe zakrycie ust i nosa i stosowanie maski chirurgicznej nie zapewnia wystarczającej ochrony przed aerozolami.

Ilustr. 3a: Konwencjonalne ustawienie stołów w biurze. Stoły są ustawione w zbyt małej odległości od siebie, a pracownicy nie są chronieni przez panele ochronne i oczyszczacze powietrza.
Konwencjonalne ustawienie stołów w biurze. Stoły są ustawione w zbyt małej odległości od siebie, a pracownicy nie są chronieni przez panele ochronne i oczyszczacze powietrza.
Ilustr. 3c: Typowe ustawienie stołów biurowych wzdłuż ściany. Odległości pomiędzy pracownikami siedzącymi w rzędzie są zbyt małe i nie są oni chronieni przez panele ochronne i oczyszczacze powietrza.
Typowe ustawienie stołów biurowych wzdłuż ściany
Ilustr. 3b: Ustawienie stołów zalecane przez proponowaną koncepcję ochrony. Stoły są ustawione w większej odległości od siebie, a pracownicy są chronieni przez panele ochronne i oczyszczacze powietrza.
Ustawienie stołów zalecane przez proponowaną koncepcję ochrony. Stoły są ustawione w większej odległości od siebie, a pracownicy są chronieni przez panele ochronne i oczyszczacze powietrza.
Ilustr. 3d: Ustawienie stołów wzdłuż ściany, zalecany w ramach koncepcji ochrony. Ochrona pracowników przez zastosowanie paneli ochronnych i oczyszczaczy powietrza.
Ustawienie stołów wzdłuż ściany, zalecany w ramach koncepcji ochrony. Ochrona pracowników przez zastosowanie paneli ochronnych i oczyszczaczy powietrza.

Wdrożenie koncepcji higieny w biurach i biurowych stanowiskach pracy

W trakcie organizacji miejsc pracy należy uwzględnić minimalne odległości w celu zapewnienia jak najlepszej ochrony przed zakażeniem wirusem SARS-CoV-2. Dostępna przestrzeń musi być optymalnie wykorzystana, a odległości i ciągi komunikacyjne odpowiednio dostosowane. Jeżeli z pomieszczeń korzysta jednocześnie kilka osób, na jedną osobę musi przypadać dziesięć metrów kwadratowych powierzchni. Jeśli spełnienie minimalnych odległości i wymagań dotyczących obłożenia pomieszczeń nie jest możliwe, aktualne przepisy BHP wymagają stosowania co najmniej medycznych masek twarzowych.

Rozmieszczenie paneli ochronnych ze szkła akrylowego pomiędzy pracownikami

Panele ochronne z obwodową krawędzią ochronną montowane są między osobami zajmujące sąsiadujące lub leżące naprzeciwko siebie miejsca siedzące (ilustr. 3b/3d).

Ustawienie modelu TAC lub wysokowydajnego oczyszczacza powietrza AirgoClean One

Oczyszczacz powietrza może być umieszczony w dowolnym miejscu w pomieszczeniach o powierzchni do 80 m². W przypadku większych pomieszczeń, liczba oczyszczaczy powietrza musi być dostosowana do kubatury pomieszczenia, w którym konieczne jest zastosowanie filtracji. Ze względu na małe wymiary i powierzchnię ustawienia, oczyszczacz powietrza firmy Trotec przeznaczone do filtrowania wirusów nie stanowią przeszkody w codziennym prowadzeniu działalności gospodarczej. Strumień objętościowy oczyszczacza powietrza zastosowanego w pomieszczeniu musi być co najmniej 6-krotnie większy od objętości tego pomieszczenia. W razie potrzeby lub po zakończeniu czasu pracy, możliwe jest ustawienie na krótki czas maksymalnego poziomu przepływu objętościowego urządzenia. Ponadto, w celu zmniejszenia stężenia CO2, zaleca się stosowanie krótkiego wietrzenia. Alternatywnie, wietrzenie pomieszczenia przeprowadzić można podczas przerw w pracy. Nie ma to wpływu na wydajność filtracji oczyszczacza powietrza.

Interwał automatycznego odkażania filtra

Aby przedłużyć żywotność filtra H14 HEPA, wysokowydajne oczyszczacze powietrza serii TAC są wyposażone w unikalną funkcję odkażania termicznego. Zaleca się przeprowadzanie termicznego odkażenia filtra raz w tygodniu, poza godzinami pracy biura. Oczyszczacze powietrza serii TAC umożliwiają zaprogramowanie czasu odkażania termicznego.

Ilustr. 4a: Niekorzystne ustawienie stołów 4-osobowych w części jadalnej (np. w stołówce).
Niekorzystne ustawienie stołów 4-osobowych w części jadalnej (np. w stołówce).
Ilustr. 4b: Zalecane w koncepcji ochrony rozmieszczenie paneli ochronnych w pomieszczeniach jadalnych. Ochrona osób dzięki zastosowaniu paneli ochronnych i oczyszczaczy powietrza.
Zalecane w koncepcji ochrony rozmieszczenie paneli ochronnych w pomieszczeniach jadalnych. Ochrona osób dzięki zastosowaniu paneli ochronnych i oczyszczaczy powietrza.

Wdrożenie koncepcji higieny w stołówce zakładowej

W porze obiadowej zalecane jest unikanie małych, pojedynczych stolików (ilustr. 4a). Korzystne natomiast jest ustawienie stołów z zachowaniem odpowiedniej odległości między osobami siedzącymi naprzeciwko siebie. (ilustr. 4b).

Rozmieszczenie paneli ochronnych ze szkła akrylowego pomiędzy osobami

Między osobami spożywającymi posiłek konieczne jest zainstalowanie przezroczystych paneli ochronnych z obwodową krawędzią chroniącą przed aerozolami. Alternatywnie możliwe jest także ustawienie rzędu stolików wzdłuż ściany.

Ustawienie modelu TAC lub wysokowydajnego oczyszczacza powietrza AirgoClean One

Wysokoskuteczne oczyszczacze powietrza są niezbędnym elementem zmniejszenia pośredniego ryzyka infekcji. W zależności od sytuacji i wielkości pomieszczenia, zaleca się stosowanie kilku urządzeń. Jest to konieczne w celu zapewnienia co najmniej 6-krotnej cyrkulacji powietrza w danymi pomieszczeniu w ciągu godziny, przy jednocześnie skutecznym oczyszczaniu powietrza w klasie HEPA w dla strefy spożywania posiłków. Osoby pracujące w strefie wydawania posiłków muszą być również chronione przez zastosowanie paneli ochronnych wyposażonych w obwodową krawędź blokująca rozprzestrzenianie się aerozoli. Ponadto personel w punkcie wydawania posiłków musi stosować maski FFP2/3, aby w jak najlepszy sposób chronić siebie i innych pracowników.

Interwał automatycznego odkażania filtra

Aby przedłużyć żywotność filtra HEPA H14, w wysokowydajnych oczyszczaczach powietrza serii TAC zastosowana została unikalna technologia odkażania termicznego. Zaleca się przeprowadzanie termicznego odkażania filtra raz w tygodniu, poza godzinami pracy. Oczyszczacze powietrza serii TAC umożliwiają zaprogramowanie czasu odkażania termicznego.

Monitor jakości powietrza BQ30

Regularna wentylacja i sygnalizacja stężenia CO2

Oprócz zapewnienia stałego oczyszczania powietrza, w przypadku przekroczenia stężenia CO2 na poziomie 1000 ppm, obowiązkiem pracowników pracujących w pomieszczeniach biurowych jest otwieranie okien i przeprowadzenia wietrzenia udarowego. Dzięki zastosowaniu oczyszczaczy powietrza nie jest to absolutnie konieczne w celu zmniejszenia stężenia aerozolu. Zbyt wysokie stężenie CO2 w powietrzu wypełniającym pomieszczenie może prowadzić do pogorszenia samopoczucia i obniżenia zdolności koncentracji. Monitorowanie stężenia CO2 w zależności od potrzeb (w zależności od liczby pracowników znajdujących się w pomieszczeniu) możliwe jest za pomocą monitora jakości powietrza BQ30.

Ochrona przed infekcjami, przeznaczona dla biur i miejsc pracy biurowej

Wszystkie informacje zamieściliśmy w "Poradniku dotyczącym paneli ochronnych dla szkół, biur i administracji"

Dostępny w formacie PDF "Poradnik dotyczącym paneli ochronnych dla urzędów, szkół, biur i administracji” zawiera wyczerpujące informacje umożliwiające stosunkowo łatwą realizację koncepcji bezpiecznej higieny w urzędach, szkołach, budynkach sądowych i salach konferencyjnych. Poradnik zawiera odpowiedzi na najważniejsze pytania dotyczące realizacji koncepcji Prof. Christiana Kählera, dotyczącej przebywania osób w pomieszczeniach zamkniętych. Są to naukowo udowodnione fakty określające ryzyko infekcji w pomieszczeniach zamkniętych, jak również rozwiązania techniczne pozwalające na zredukowanie do minimum ryzyka infekcji na biurowych stanowiskach pracy. Pobierz plik PDF tutaj:

Przejdź bezpośrednio do poradnika dotyczącego paneli ochronnych dla szkół, biur i przemysłu
Przejdź bezpośrednio do naukowej koncepcji ochrony sądów

Rozprawa sądowa w czasie pandemii?

Zastosowanie odpowiednich koncepcje higieny umożliwiają skuteczne działanie sądów i urzędów!

"Konieczne jest zapewnienie sprawnego funkcjonowania sądów i urzędów, także w okresach rosnących wskaźników zakażeń”mówi Ulrich Wessels, Prezes Niemieckiej Federalnej Izby Adwokackiej (BRAK). "Dlatego oczekujemy polityki prawnej na szczeblu federalnym i stanowym, zapewniającej poprawę wyposażenia technicznego sądów i opracowania ogólnokrajowych koncepcji higieny sądownictwa".

Tutaj zamieściliśmy informacje dotyczące wdrażania odpowiedniej koncepcji higieny w sądach i urzędach oraz zestawienie środków technicznych wymaganych do zmniejszenia ryzyka infekcji podczas rozpraw sądowych.

Dowiedz się więcej tutaj o naukowej koncepcji ochrony sądów, urzędów i sal konferencyjnych, zapewniającej zwiększenie ochrony przed infekcjami.

Koncepcja ochrony spełnia wymagania norm bezpieczeństwa i higieny pracy dla koronawirusa SARS-CoV-2:

Zapoznaj się z fragmentem norm dotyczących bezpieczeństwa pracy Federalnego Ministerstwa Pracy i Spraw Socjalnych, zamieszczonym tutaj:

Specjalne środki techniczne

1. Rozplanowanie miejsc pracy
Pracownicy powinni zachować odpowiednią odległość (wynoszącą co najmniej 1,5 m). Jeżeli spełnienie tego warunku nie jest możliwe, mimo stosowania odpowiedniej organizacji pracy, konieczne jest zastosowanie alternatywnych środków ochronnych. W miejscach intensywnego ruchu publicznego stosować należy przezroczyste panele ochronne. Są one także zalecane, gdy zapewnienie odpowiedniej odległości pomiędzy miejscami pracy nie jest możliwe.

Zastosowanie proponowanej koncepcji ochrony nie narusza przepisów BHP w odniesieniu do temperatury pomieszczenia, jak to ma miejsce np. w przypadku wentylacji udarowej. Przy zastosowaniu oczyszczaczy powietrza temperatura w klasie nie spada bowiem poniżej 19 °C.

Zakup

Ścianka ochronna do szkoły ze szkła akrylowego z krawędzią na aerozole SMALL 800 x 69 x 500 Pokaż w sklepie internetowym Trotec

Ścianka ochronna do szkoły ze szkła akrylowego z krawędzią na aerozole SMALL 800 x 69 x 500

Oszczędzacie Państwo : 476,00 zł

499,95 zł 23,95 zł Cena brutto z podatkiem VAT Cena netto bez podatku VAT  pokaż

Zakup

Ścianka ochronna do szkoły ze szkła akrylowego z krawędzią na aerozole MEDIUM 1007 x 69 x 688 Pokaż w sklepie internetowym Trotec

Ścianka ochronna do szkoły ze szkła akrylowego z krawędzią na aerozole MEDIUM 1007 x 69 x 688

Oszczędzacie Państwo : 552,00 zł

599,95 zł 47,95 zł Cena brutto z podatkiem VAT Cena netto bez podatku VAT  pokaż

Zakup

Ścianka ochronna do biura ze szkła akrylowego z krawędzią na aerozole 1158 x 69 x 688 Pokaż w sklepie internetowym Trotec

Ścianka ochronna do biura ze szkła akrylowego z krawędzią na aerozole 1158 x 69 x 688

Oszczędzacie Państwo : 502,00 zł

549,95 zł 47,95 zł Cena brutto z podatkiem VAT Cena netto bez podatku VAT  pokaż

Zakup

Osłona na blat ze szkła akrylowego z krawędzią na aerozole SMALL 595 x 250 x 750 Pokaż w sklepie internetowym Trotec

Osłona na blat ze szkła akrylowego z krawędzią na aerozole SMALL 595 x 250 x 750

Oszczędzacie Państwo : 476,00 zł

499,95 zł 23,95 zł Cena brutto z podatkiem VAT Cena netto bez podatku VAT  pokaż

Zakup

Osłona na blat ze szkła akrylowego z krawędzią na aerozole MEDIUM 795 x 250 X 750 Pokaż w sklepie internetowym Trotec

Osłona na blat ze szkła akrylowego z krawędzią na aerozole MEDIUM 795 x 250 X 750

Oszczędzacie Państwo : 511,00 zł

549,95 zł 38,95 zł Cena brutto z podatkiem VAT Cena netto bez podatku VAT  pokaż

Zakup

Osłona na blat ze szkła akrylowego z krawędzią na aerozole LARGE 995 x 250 x 750 Pokaż w sklepie internetowym Trotec

Osłona na blat ze szkła akrylowego z krawędzią na aerozole LARGE 995 x 250 x 750

Oszczędzacie Państwo : 602,00 zł

649,95 zł 47,95 zł Cena brutto z podatkiem VAT Cena netto bez podatku VAT  pokaż

Zakup

Dane techniczne

Panel ochronny na stół, wersja Small

Dane techniczne
Informacje ogólne
  Numer części 4.311.000.100
Wymiary zewnętrzne
  Szerokość (bez opakowania) [mm] 1 000
  Wysokość (bez opakowania) [mm] 500
  Szerokość (obszar ściany ochronnej) [mm] 800
  Wysokość (obszar ściany ochronnej) [mm] 500
Masa
  (bez opakowania) [kg] 11,5

 Wyposażenie seryjne

 Wyposażenie dodatkowe

 brak

Panel ochronny na stół, wersja Medium

Dane techniczne
Informacje ogólne
  Numer części 4.311.000.105
Wymiary zewnętrzne
  Szerokość (bez opakowania) [mm] 1 200
  Wysokość (bez opakowania) [mm] 688
  Szerokość (obszar ściany ochronnej) [mm] 1 007
  Wysokość (obszar ściany ochronnej) [mm] 688
Masa
  (bez opakowania) [kg] 12

 Wyposażenie seryjne

 Wyposażenie dodatkowe

 brak

Panel ochronny na stół, wersja biurowa

Dane techniczne
Informacje ogólne
  Numer części 4.311.000.110
Wymiary zewnętrzne
  Szerokość (bez opakowania) [mm] 1 158
  Wysokość (bez opakowania) [mm] 688
Masa
  (bez opakowania) [kg] 12

 Wyposażenie seryjne

 Wyposażenie dodatkowe

 brak

Panel na ladę wersja S

Dane techniczne
Informacje ogólne
  Numer części 4.311.000.150
Wymiary zewnętrzne
  Szerokość (bez opakowania) [mm] 750
  Wysokość (bez opakowania) [mm] 750
Masa
  (bez opakowania) [kg] 11,5

 Wyposażenie seryjne

 Wyposażenie dodatkowe

 brak

Panel na ladę wersja M

Dane techniczne
Informacje ogólne
  Numer części 4.311.000.151
Wymiary zewnętrzne
  Szerokość (bez opakowania) [mm] 795
  Wysokość (bez opakowania) [mm] 750
Masa
  (bez opakowania) [kg] 11,5

 Wyposażenie seryjne

 Wyposażenie dodatkowe

 brak

Panel na ladę wersja L

Dane techniczne
Informacje ogólne
  Numer części 4.311.000.152
Wymiary zewnętrzne
  Szerokość (bez opakowania) [mm] 995
  Wysokość (bez opakowania) [mm] 750
Masa
  (bez opakowania) [kg] 11,5

 Wyposażenie seryjne

 Wyposażenie dodatkowe

 brak

Pobieranie

Ładowanie...

Filmy

 • Wydawanie certyfikatów i zaświadczeń podczas pandemii koronawirusa

  Pandemia koronawirusa stwarza zupełnie nowe wymagania dla notariuszy. Kancelaria notarialna musi pozostać otwarta nawet przy najwyższych liczbach nowych infekcji, ponieważ wiele czynności prawnych wykonywanych przez notariuszy ma niezwykłą ważność dla funkcjonowania społeczeństwa. "Na przykład osoby starsze lub poważnie chore mogą znajdować się w konieczności natychmiastowego przygotowania i...

  Dalsze informacje
 • Sesje terapeutyczne w trakcie trwania pandemii koronawirusa

  Ograniczenia w życiu codziennym, takie jak zakazy wychodzenia z domu, zakazy kontaktów, obligatoryjna praca biurowa z domu, zamknięcie szkół, przedszkoli i placówek opieki społecznej odcisnęło swoje piętno na kondycji społecznej. Wielu dorosłych cierpi w okresie pandemii na zaburzenia lękowe, lęki egzystencjalne oraz depresje. Pandemia dała się we znaki także dzieciom i młodzieży. Wyniki wielu...

  Dalsze informacje
 • Mobilny, kompleksowy system H14-HEPA, zapewniający spełnienie wysokich wymagań dotyczących higieny i ochrony przed infekcjami w punktach szczepień.

  Okresy pandemii, takie jak obecna pandemia koronawirusa, wymagają wyjątkowo elastycznych środków i rozwiązań technicznych zapewniających powstrzymanie rozprzestrzeniania się patogenu Covid-19 SARS-CoV-2. Najlepszym sposobem na zmniejszenie ryzyka zakażenia koronawirusem w stacjonarnych i mobilnych punktach szczepień jest zastosowanie wysokowydajnych oczyszczaczy powietrza TAC XT. Dzięki możliwości...

  Dalsze informacje
 • Ochrona przed infekcjami, przeznaczona dla przestrzeni publicznych

  Federalne Ministerstwo Pracy i Spraw Socjalnych (BMAS) wzywa do zwiększenia udziału pracy z domu jako elementu ograniczania zasięgu pandemii koronawirusa. W wielu firmach, ze względu na typ wykonywanej pracy, nie jest to jednak możliwe. „Prawie 60 procent pracowników w Niemczech nie może pracować z domu”, mówi Marcel Fratzscher, prezes Niemieckiego Instytutu Badań Gospodarczych (DIW). W celu...

  Dalsze informacje
 • Ochrona przed infekcjami w szkołach i placówkach oświatowych

  Pozwala to na bardzo łatwe rozprzestrzenianie się w klasach takich chorób zakaźnych, jak Covid-19. Odpowiednie, wysokowydajne oczyszczacze powietrza oraz urządzenia klimatyzacyjne zmniejszają zagrożenie infekcją wirusa SARS-CoV-2 przenoszonego przez powietrze. Akrylowe panele ochronne, wyposażone w obwodową krawędź blokująca rozprzestrzenianie się aerozoli stanowią po zamontowaniu do ławek...

  Dalsze informacje
 • Wolne od zarazek powietrze w restauracjach i kantynach

  Wygaszenie gospodarki spowodowane pandemią koronowirusa dotknęło w pierwszym rzędzie przedsiębiorstwa gastronomiczne. Rezerwy topnieją, czas nagli, a cień nadziei na sukcesywny rozruch gospodarki powoduje pojawienie się kwestii skutecznego zabezpieczenia higienicznego, zapewniającego bezpieczeństwo personelu i gości. Ważnym elementem ochrony przed infekcjami przenoszonymi drogą powietrzną jest...

  Dalsze informacje
 • Klimatyzatory, wentylatory? Nie! Oczyszczacze powietrza!

  Nie tylko w czasach koronawirusa jesteśmy świadkami szerzenia się w mediach społecznościowych niebezpiecznych przesądów, przekłamań i zaleceń dotyczących klimatyzatorów i oczyszczaczy powietrza. Klimatyzatory są często przedstawiane jako źródło rozprzestrzeniania się wirusów. Proste wentylatory są reklamowane jako ochrona przed zakaźnymi aerozolami unoszącymi się w powietrzu. Nie jest to zależne...

  Dalsze informacje
 • Wolne od bakterii i wirusów powietrze w żłobkach

  Występowanie infekcji chorobowych nie jest rzadkością w przedszkolach, żłobkach i podobnych placówkach. Oprócz znanych chorób dziecięcych, takich jak świnka, odra, różyczka, ospa wietrzna, koklusz i grzybica, powszechnie występują też inne schorzenia, takie jak biegunka i infekcje górnych dróg oddechowych. Koronawirus SARS-CoV-2 to kolejna choroba zakaźna, będąca, zwłaszcza dla przedszkolanek,...

  Dalsze informacje
 • Wolne od bakterii i wirusów powietrze w szkołach

  Bezpieczne rozpoczęcie regularnego roku szkolnego wymaga zastosowania skutecznej koncepcji zapewnienia higieny i eliminacji wirusów z powietrza wypełniającego szkolne klasy. Koronawirus SARS-CoV-2 jest niezwykłym wyzwaniem dla nauczycieli, personelu sprzątającego i dyrektorów szkół. Nawet regularna dezynfekcja przez rozpylanie i mycie nie zapewnia całkowitej ochrony przed wirusem, który oprócz...

  Dalsze informacje
 • Oczyszczone z wirusów powietrze w pokojach hotelowych i obiektach konferencyjnych

  Branża hotelarska i gastronomiczna jest szczególnie mocno dotknięta wciąż zauważalnymi skutkami rozprzestrzeniania się koronawirusa. W pierwszej kolejności zamknięte zostały prawie wszystkie hotele. Branża ta prawdopodobnie najdłużej będzie cierpieć z powodu skutków globalnej pandemii. Tak długo, jak obawa przed infekcją koronawirusem będzie większa niż pokusa skorzystania z hotelowego komfortu,...

  Dalsze informacje
 • Powietrze w pomieszczeniach bez patogenów dzięki zastosowaniu filtrowania H14 do usuwania wirusów w biurach i miejscach publicznych

  Urzędy, muzea, instytucje publiczne i władze publiczne muszą zmierzyć się ze wspólnym wyzwaniem: W miejscach przebywania dużej liczby osób, panuje ryzyko rozprzestrzeniania się w powietrzu zakaźnych zawiesin, alergenów, pleśni, bakterii i wirusów Dotyczy to takich czynności jak przedłużenie dowodu osobistego w biurze meldunkowym, rejestracja lub wyrejestrowanie samochodu w urzędzie komunikacji,...

  Dalsze informacje
 • Wolne od wirusów powietrze w klubach i dyskotekach

  Na całym świecie kluby i dyskoteki zmagają się z konsekwencjami pandemii koronawirusa. Podczas gdy restauracje i handel detaliczny są ponownie otwarte dla klientów, kluby i dyskoteki są jeszcze zamknięte. Prawdopodobnie również dlatego, że są często postrzegane jako potencjalne, lokalne ogniska zakażeń wirusowych. Właśnie to ryzyko wymaga zastosowania skutecznych koncepcji ochrony higienicznej....

  Dalsze informacje
 • Oczyszczacz powietrza z filtrem przeciwwirusowym H14 przeznaczony dla studiów fitness i sal terapeutycznych

  Studia fitness, gabinety fizjoterapeutyczne i fizjoterapeuci i trenerzy gimnastyki korekcyjnej dokładnie znają ten problem: W zależności od pory roku i temperatury, powietrze w pomieszczeniu treningowym lub zabiegowym jest często nieświeże i zastane pomimo istniejącego systemu wentylacji. Powietrze, którym oddychamy jest dodatkowo zanieczyszczone cząsteczkami zawiesin takich jak pyły, tlenkami...

  Dalsze informacje
 • Oczyszczone z wirusów pomieszczenia i powietrze w supermarketach, marketach budowlanych i lokalach sklepowych

  Nowe rodzaje chorób zakaźnych, takie jak grypa A/H5N1 (ptasia grypa) lub COVID-19 (koronawirus) pojawiają się nieregularnie, lecz wymuszają znaczne zmiany dotyczące różnych obszarów życia publicznego. Typowe punkty handlowe są w czasach groźnych pandemii zmuszone do zamknięcia działalności w celu uniknięcia rozprzestrzeniania się nowego, wirusa i obniżenia zakaźności i śmiertelności tego patogenu...

  Dalsze informacje
 • Wolne od wirusów powietrze w centrach logistycznych i obszarach produkcyjnych

  Obecne ogniska epidemii koronawirusa w centrach dystrybucji przesyłek pocztowych lub paczek oraz w różnych zakładach przetwórczych są niezaprzeczalnym dowodem zagrożenia przerwaniem procesów produkcyjnych lub logistycznych. Dzieje się tak w przypadku obecności wśród pracowników nawet jednej, zarażonej osoby i braku stosowania środków zapobiegawczych przeciwko zakażeniu drogą powietrzną w obszarze...

  Dalsze informacje
 • Wolne od wirusów powietrze w przemyśle przetwórstwa mięsa.

  Ogniska zarażeń koronawirusem w ubojniach lub różnych zakładach przetwórstwa mięsnego są niezaprzeczalnym dowodem zagrożenia nagłym przerwaniem procesów produkcyjnych lub logistycznych. Dzieje się tak w przypadku obecności wśród pracowników nawet jednej, zarażonej osoby i braku stosowania środków zapobiegawczych przeciwko zakażeniu drogą powietrzną w obszarze stref roboczych. Ważnym elementem...

  Dalsze informacje
 • Usuwanie pyłu budowlanego za pomocą oczyszczaczy powietrza

  Place budów to miejsca intensywnych działań. W szczególności dotyczy to prac związanych z wbijaniem, szlifowaniem, przecinaniem i frezowaniem lub też skuwania starego tynku oraz płytek. Najczęściej stosowanym przez pracowników środkiem ochrony dróg oddechowych jest maska przeciwpyłowa. Konieczne jest także intensywne i czasochłonne sprzątanie po zakończeniu prac. O wiele wyższą skuteczność i...

  Dalsze informacje
 • Oczyszczanie systemów wentylacyjnych

  Czyste powietrze w miejscu pracy oraz w budynkach użyteczności publicznej jest nie tylko wymogiem prawnym, lecz przyczynia się także do codziennego poczucia komfortu. Regularne czyszczenie systemów wentylacyjnych zapewnia odpowiednią czystość powietrza. Prawidłowa filtracja pyłów i zawiesin wymaga zastosowania przez firmy serwisowe i usługowe odpowiednich oczyszczaczy powietrza wyposażonych w...

  Dalsze informacje