Obsługa klienta i wsparcie techniczne: +48 22 3075362

Pon. - Pt.: 8:00 - 14:00

Wydawanie certyfikatów i zaświadczeń podczas pandemii koronawirusa Oczyszczacze powietrza firmy Trotec chronią pracowników i klientów kancelarii notarialnych
 1. Przykłady zastosowań
 2. Oczyszczanie powietrza pył – wirusy
 3. Oczyszczanie powietrza w kancelariach notarialnych

Wydawanie certyfikatów i zaświadczeń podczas pandemii koronawirusa

Oczyszczacze powietrza firmy Trotec chronią pracowników i klientów w kancelarii notarialnej

Wydawanie certyfikatów i zaświadczeń podczas pandemii koronawirusa
Prewencja w kancelarii notarialnej: Zrównoważona inwestycja w ochronę zdrowia i poczucie komfortu

Pandemia koronawirusa nadwyrężyła także kancelarie notarialne.

Pandemia koronawirusa stwarza zupełnie nowe wymagania dla notariuszy. Kancelaria notarialna musi pozostać otwarta nawet przy najwyższych liczbach nowych infekcji, ponieważ wiele czynności prawnych wykonywanych przez notariuszy ma niezwykłą ważność dla funkcjonowania społeczeństwa. "Na przykład osoby starsze lub poważnie chore mogą znajdować się w konieczności natychmiastowego przygotowania i notarialnego sporządzenia testamentów lub innych rozporządzeń. Dotyczy to także pełnomocnictw dotyczących opieki zdrowotnej. Transakcje prawa spółek handlowych, takie jak restrukturyzacja lub sprzedaż udziałów, mogą wymagać natychmiastowego przeprowadzenia w celu ochrony lub zachowania miejsc pracy. w czasie kryzysu szczególne znaczenie ma również wykorzystanie nieruchomości gruntowych jako hipotek i zapewnienie innych zabezpieczeń kredytów", stwierdza Federalna Izba Notarialna w ankiecie dotyczącej zawodów prawniczych.

Obowiązek świadczenia usług kancelarii notarialnych oznacza także konieczność zapewnienia przez notariuszy odpowiednich środków ochrony zdrowia. Celem jest ochrona pracowników kancelarii oraz klientów przez zarażeniem koronawirusem.

Firma Trotec wspiera działalność kancelarii notarialnych poprzez uzupełnienie oferty w bezpieczny system higieny, tworzony przez mobilne oczyszczacze powietrza o wysokiej wydajności, akrylowe panele ochronne i mierniki stężenia CO2.

Liczba upoważnień chorobowych i świadectw zgonów znacznie wzrosła w trakcie koronawirusa.

Od początku pandemii wiele kancelarii notarialnych obserwuje znaczny wzrost wystawianych upoważnień chorobowych i upoważnień związanych ze zgonem lub ciężkim przebiegiem choroby. Okres lockdownu był dla nas wszystkich okresem refleksji. Dotyczy to w szczególności osób starszych i szczególnie zagrożonych w związku z gorszym stanem zdrowia. Wiele z takich osób zdecydowało się na przeprowadzenie wszystkich formalności spadkowych lub emerytalnych. Nie jest też wykluczone, że na wizytę u notariusza zdecydują się także osoby nieświadomie zarażone koronawirusem SARS CoV-2.

Zaraźliwe wirusy rozprzestrzeniają się w pomieszczeniu...
... i pozostają tam przez długi czas.

Reguła 3G nie jest stosowana w kancelariach notarialnych

Krajowa gastronomia jest objęta ograniczeniami 2G lub 3G (w zależności od landu), uzależniającymi wstęp od zaszczepienia, ozdrowienia lub negatywnego wyniku testu. Notariusze mogą wydać wymagane zaświadczenie dopiero po okazaniu negatywnego wyniku szybkiego lub samodzielnego testu. Rada notarialna podkreśla, że zasada ta obowiązuje także wtedy, gdy odpowiedni test jest organizowany lub opłacany przez kancelarię notarialną. Obowiązkiem kancelarii notarialnej jest podjęcie odpowiednich środków ograniczenia dostępu dla osób poszukujących pomocy prawnej. Zasada ta stanowi znaczną przeszkodę w czasowym wywiązywaniu się z ustalonych terminów.

Rada notarialna zaleca zastosowanie oczyszczaczy powietrza

Zgodnie z zaleceniami rady notarialnej, stosowanie masek twarzowych, odpowiednie ustalenie przebiegu wizyty i użycie środków technicznych, takich jak np. filtry powietrza, stanowią sprawdzone sposoby znacznego zmniejszenia ryzyka infekcji w kancelariach notarialnych.

Wysokie ryzyko zarażenia koronawirusem w trakcie wizyt notarialnych

Rosnąca liczba umawianych wizyt notarialnych zwiększa także ryzyko zakażenia koronawirusem w kancelariach notarialnych. W recepcji, będącej obszarem pierwszego spotkania z klientem, większe krople oraz drobne aerozole wyrzucane podczas mówienia, mogą prowadzić do zakażenia koronawirusem. Chroń wszystkich pracowników strefy recepcji stosując przezroczyste panele ochronne z obwodową krawędzią, redukującą rozprzestrzenianie się kropli i niekontrolowane przenoszenie patogennych aerozoli.

W gabinecie notarialnym, zarówno klient, jak i notariusz, są zagrożeni wysokim ryzykiem zakażenia. Niebezpieczeństwo infekcji kropelkowej może zostać zmniejszone poprzez zastosowanie paneli chroniących przed rozprzestrzenianiem się aerozoli lub przez stosowanie reguł zachowywania odległości. Mimo to, szczególnie w trakcie dłuższych wizyt notarialnych, większym problemem niż duże kropelki wyrzucane w trakcie mówienia są mikroskopijne cząstki aerozoli, niewidocznie unoszące się w powietrzu.

Oczyszczacze powietrza zapewniają bezpieczne wizyty w kancelarii notarialnej

Zasada działania o skuteczności potwierdzonej przez wyniki badań naukowych

Wyniki wielu badań naukowych wskazują na rozprzestrzenianie się wirusa SARS-CoV-2 na odległość wielu metrów w wyniku oddychania i, w przeważającej części, mówienia. Cząstki te mogą unosić się w powietrzu wypełniającym pomieszczenie i powodować zagrożenie infekcyjne przez wiele godzin. Stosowanie maski twarzowo-nosowej skutecznie chroni wprawdzie przed większymi kroplami, lecz nie stanowi zabezpieczenia przed wdychaniem mikroskopijnych cząsteczek aerozolu. Z tego powodu, w trakcie wizyty notarialnej, organizowanej w pomieszczeniu o słabej wentylacji, uniknięcie wdychania powietrza wydychanego przez siedzącą naprzeciwko osobę, jest praktycznie niemożliwe. Powietrze to może być zanieczyszczone cząsteczkami koronawirusa. Dodatkową komplikacją jest słaba wentylacja pomieszczeń szczególnie w ciągu zimy. Intensywna wentylacja prowadzi bowiem do znacznego wychłodzenia pomieszczeń. Powoduje to unoszenie się cząstek wirusa w powietrzu wypełniającym pomieszczenie. Ich liczebność zwiększa się po każdej wizycie notarialnej.

Wysokiej wydajności oczyszczacze powietrza firmy Trotec obniżają ryzyko infekcji w kancelarii notarialnej.

W trakcie wizyt notarialnych, mobilne, wysokowydajne oczyszczacze powietrza firmy Trotec umożliwiają zapewnienie skutecznej ochrony przed przenoszonymi za pośrednictwem powietrza wirusami. Skonstruowane specjalnie do filtrowania aerozoli i wyposażone w wysokiej wydajności filtry HEPA H14 (certyfikat EN 1822) oczyszczacze powietrza serii TAC oraz stylowe, wysokowydajne oczyszczacze powietrza AirgoClean One obniżają liczbę cząstek aerozoli w przefiltrowanym powietrzu nawet o 99,995 procent.

Oczyszczacz powietrza o wysokiej wydajności TAC V+ obniża ilość wirusów w pomieszczeniu o kubaturze 80 qm zaledwie w ciągu 6 do 15 minut. W mniejszych pomieszczeniach, zmniejszenie ilości wirusów następuje już po 3 minutach! Techniczne filtrowanie powietrza polega na ciągłym oczyszczeniu z zastosowaniem filtra zawiesinowego i uwalnianiu go od patogenów takich jak SARS-CoV-2 lub wirus grypy. Urządzenie skutecznie wychwytuje także bakterie, alergeny lub szkodliwe dla zdrowia cząstki pyłu zawieszonego. Oznacza to znaczne obniżenie ryzyka pośredniego zakażenia nawet w trakcie dłuższej rozmowy lub wizyty notarialnej.

Porównanie głośności: Oczyszczacze powietrza są niemalże tak ciche, jak ręczny zegarek

Higiena powietrza jest koniecznym warunkiem bezpieczeństwa w trakcie sporządzania aktu notarialnego.

Dodatkową korzyścią z zastosowania mobilnego oczyszczacza powietrza jest poczucie pełnego komfortu wszystkich uczestników. U notariusza bardzo często są spowodowane bardzo osobistymi przesłankami, których omówienie wymaga niezakłóconej i pełnej zaufania atmosfery. W celu wyeliminowania wszelkiego negatywnego wpływu na atmosferę rozmowy, konieczne jest usunięcie wszystkich źródeł hałasu. Otwarcie okien w celu przewietrzenia pomieszczenia i wpuszczenia świeżego powietrza nie jest niestety wystarczającym rozwiązaniem. Wietrzenie pomieszczenia staje się jeszcze większym problemem w trakcie zimy, gdy temperatury zewnętrzne spadają poniżej zera. Każde otwarcie okna powoduje także znaczny spadek temperatury. Skutkuje to znacznym zwiększeniem kosztów ogrzewania. To ważny czynnik pomijając nawet negatywny wpływ niskiej temperatury na samopoczucie. Zastosowanie mobilnych wysokowydajnych oczyszczaczy powietrza umożliwia zmniejszenie interwałów wietrzenia bez negatywnego wpływu na samopoczucie i zwiększania zagrożenia zdrowia stron postępowania notarialnego.

Ciekawostka: Nowoczesne, wysokiej wydajności oczyszczacze powietrza serii TAC V+ oczyszczają powietrze nie wytwarzając niemalże żadnego efektu akustycznego. Zmierzony poziom hałasu pracującego oczyszczacza powietrza TAC wynosi 31 dB(A). Wartość ta odpowiada głośności pracującego zegarka. Dla porównania, ruch uliczny może nawet osiągać poziom hałasu wynoszący 65 DB(A).

W wielu kancelariach notarialnych i prawnych, wysokiej wydajności oczyszczacze powietrza serii TAC są stosowane już od początku pandemii. Celem jest zapewnienie jak najlepszej ochrony pracowników kancelarii notarialnej lub prawnej oraz klientów przed aerogennym zakażeniem przez koronawirusa.

Potwierdzona skuteczność zapobiegania pośredniego zakażenia koronawirusem.

Wyniki badań naukowych przeprowadzonych przez renomowanego badacza, prof. Christiana Kählera, dowodzą wysokiej skuteczności oczyszczacz powietrza o wysokiej wydajności firmy Trotec w redukcji zagrożenia bezpośrednią infekcją koronawirusem. Wyniki badań naukowych przeprowadzonych przez tego pracującego w Monachium eksperta w dziedzinie aerozoli jednoznacznie wskazują, że stężenie wirusów w zamkniętym pomieszczeniu, w którym pracuje wysokowydajny oczyszczacz powietrza TAC V+, bardzo szybko zmniejsza się do bezpiecznego poziomu.

Prewencja w kancelarii notarialnej: Zrównoważona inwestycja w ochronę zdrowia i poczucie komfortu

Oferowane przez firmę Trotec rozwiązania zapobiegające zarażeniom umożliwiają bezpieczny i prosty powrót do normalności w codziennym życiu, mimo rzeczywistej obecności koronawirusa. Także w trakcie corocznych fal zachorowań na grypę, nasze wskaźniki stężenia CO2, wysokiej wydajności oczyszczacze powietrza serii TAC oraz stylowe oczyszczacze powietrza serii AirgoClean skutecznie chronią przed infekcją powietrzną powodowaną przez wirusy grypy. Relatywnie niskie koszty inwestycji są całkowicie amortyzowane przez zalety maksymalnej ochrony przed infekcjami. Mobilne oczyszczacze powietrza o wysokiej wydajności TAC oraz stylowe oczyszczacze powietrza serii AirgoClean są dostępne w sklepie internetowym Trotec oraz w sklepie stacjonarnym w Heinsbergu.

Zapraszamy do skorzystania z indywidualnych konsultacji dotyczących naszych systemów zapobiegania infekcjom:  

Trotec GmbH, telefon: +49 2452 962-777, E-Mail: kam@trotec.de

Zakup

Oczyszczacz powietrza w pomieszczeniu TAC ECO II Pokaż w sklepie internetowym Trotec

Oczyszczacz powietrza w pomieszczeniu TAC ECO II

Oszczędzacie Państwo : 4.350,00 zł

6.499,95 zł 2.149,95 zł Cena brutto z podatkiem VAT Cena netto bez podatku VAT  pokaż

Zakup

Oczyszczacz powietrza w pomieszczeniu TAC ECO TOWER Pokaż w sklepie internetowym Trotec

Oczyszczacz powietrza w pomieszczeniu TAC ECO TOWER

Oszczędzacie Państwo : 4.000,00 zł

6.099,95 zł 2.099,95 zł Cena brutto z podatkiem VAT Cena netto bez podatku VAT  pokaż

Zakup

Raumluftreiniger TAC M II in basaltgrau/schwarz Pokaż w sklepie internetowym Trotec

Raumluftreiniger TAC M II in basaltgrau/schwarz

Oszczędzacie Państwo : 4.300,00 zł

8.599,95 zł 4.299,95 zł Cena brutto z podatkiem VAT Cena netto bez podatku VAT  pokaż

Zakup

Oczyszczacz powietrza w pomieszczeniu TAC M TOWER kolor bazaltowoszary/czarny Pokaż w sklepie internetowym Trotec

Oczyszczacz powietrza w pomieszczeniu TAC M TOWER kolor bazaltowoszary/czarny

Oszczędzacie Państwo : 4.300,00 zł

8.599,95 zł 4.299,95 zł Cena brutto z podatkiem VAT Cena netto bez podatku VAT  pokaż

Zakup

Oczyszczacz powietrza w pomieszczeniu TAC V+ II kolor bazaltowoszary/czarny Pokaż w sklepie internetowym Trotec

Oczyszczacz powietrza w pomieszczeniu TAC V+ II kolor bazaltowoszary/czarny

Oszczędzacie Państwo : 6.900,00 zł

12.499,95 zł 5.599,95 zł Cena brutto z podatkiem VAT Cena netto bez podatku VAT  pokaż

Zakup

Oczyszczacz powietrza w pomieszczeniu TAC V+ TOWER kolor bazaltowoszary/czarny Pokaż w sklepie internetowym Trotec

Oczyszczacz powietrza w pomieszczeniu TAC V+ TOWER kolor bazaltowoszary/czarny

Oszczędzacie Państwo : 5.400,00 zł

10.999,95 zł 5.599,95 zł Cena brutto z podatkiem VAT Cena netto bez podatku VAT  pokaż

Zakup

Wysokowydajny oczyszczacz powietrza H14 AirgoClean® ONE Pokaż w sklepie internetowym Trotec

Wysokowydajny oczyszczacz powietrza H14 AirgoClean® ONE

Oszczędzacie Państwo : 1.500,00 zł

4.749,95 zł 3.249,95 zł Cena brutto z podatkiem VAT Cena netto bez podatku VAT  pokaż

Zakup

Designerski oczyszczacz powietrza AirgoClean® 11 E z filtrem HEPA Pokaż w sklepie internetowym Trotec

Designerski oczyszczacz powietrza AirgoClean® 11 E z filtrem HEPA

Oszczędzacie Państwo : 80,00 zł

319,95 zł 239,95 zł Cena brutto z podatkiem VAT Cena netto bez podatku VAT  pokaż

Zakup

Designerski oczyszczacz powietrza AirgoClean® 110 E Pokaż w sklepie internetowym Trotec

Designerski oczyszczacz powietrza AirgoClean® 110 E

Oszczędzacie Państwo : 130,00 zł

409,95 zł 279,95 zł Cena brutto z podatkiem VAT Cena netto bez podatku VAT  pokaż

Zakup

Designerski oczyszczacz powietrza AirgoClean® 140 E Pokaż w sklepie internetowym Trotec

Designerski oczyszczacz powietrza AirgoClean® 140 E

Oszczędzacie Państwo : 350,00 zł

1.049,95 zł 699,95 zł Cena brutto z podatkiem VAT Cena netto bez podatku VAT  pokaż

Zakup

Designerski oczyszczacz powietrza AirgoClean® 145 E Pokaż w sklepie internetowym Trotec

Designerski oczyszczacz powietrza AirgoClean® 145 E

Oszczędzacie Państwo : 100,00 zł

799,95 zł 699,95 zł Cena brutto z podatkiem VAT Cena netto bez podatku VAT  pokaż

Zakup

Designerski oczyszczacz powietrza AirgoClean® 150 E Pokaż w sklepie internetowym Trotec

Designerski oczyszczacz powietrza AirgoClean® 150 E

Oszczędzacie Państwo : 170,00 zł

489,95 zł 319,95 zł Cena brutto z podatkiem VAT Cena netto bez podatku VAT  pokaż

Zakup

Designerski oczyszczacz powietrza AirgoClean® 170 E z filtrem HEPA Pokaż w sklepie internetowym Trotec

Designerski oczyszczacz powietrza AirgoClean® 170 E z filtrem HEPA

Oszczędzacie Państwo : 150,00 zł

899,95 zł 749,95 zł Cena brutto z podatkiem VAT Cena netto bez podatku VAT  pokaż

Zakup

Stylowy oczyszczacz powietrza Airgoclean® 171 E Pokaż w sklepie internetowym Trotec

Stylowy oczyszczacz powietrza Airgoclean® 171 E

Oszczędzacie Państwo : 300,00 zł

899,95 zł 599,95 zł Cena brutto z podatkiem VAT Cena netto bez podatku VAT  pokaż

Zakup

Designerski oczyszczacz powietrza AirgoClean® 200 E Pokaż w sklepie internetowym Trotec

Designerski oczyszczacz powietrza AirgoClean® 200 E

Oszczędzacie Państwo : 250,00 zł

799,95 zł 549,95 zł Cena brutto z podatkiem VAT Cena netto bez podatku VAT  pokaż

Zakup

Designerski oczyszczacz powietrza AirgoClean® 250 E Pokaż w sklepie internetowym Trotec

Designerski oczyszczacz powietrza AirgoClean® 250 E

Oszczędzacie Państwo : 250,00 zł

1.099,95 zł 849,95 zł Cena brutto z podatkiem VAT Cena netto bez podatku VAT  pokaż

Zakup

Wysokowydajny oczyszczacz powietrza AirgoClean® 350 E Pokaż w sklepie internetowym Trotec

Wysokowydajny oczyszczacz powietrza AirgoClean® 350 E

Oszczędzacie Państwo : 350,00 zł

1.749,95 zł 1.399,95 zł Cena brutto z podatkiem VAT Cena netto bez podatku VAT  pokaż

Zakup

Pobieranie

Ładowanie...
 • Sesje terapeutyczne w trakcie trwania pandemii koronawirusa

  Ograniczenia w życiu codziennym, takie jak zakazy wychodzenia z domu, zakazy kontaktów, obligatoryjna praca biurowa z domu, zamknięcie szkół, przedszkoli i placówek opieki społecznej odcisnęło swoje piętno na kondycji społecznej. Wielu dorosłych cierpi w okresie pandemii na zaburzenia lękowe, lęki egzystencjalne oraz depresje. Pandemia dała się we znaki także dzieciom i młodzieży. Wyniki wielu...

  Dalsze informacje
 • Wolne od zarazek powietrze w restauracjach i kantynach

  Wygaszenie gospodarki spowodowane pandemią koronowirusa dotknęło w pierwszym rzędzie przedsiębiorstwa gastronomiczne. Rezerwy topnieją, czas nagli, a cień nadziei na sukcesywny rozruch gospodarki powoduje pojawienie się kwestii skutecznego zabezpieczenia higienicznego, zapewniającego bezpieczeństwo personelu i gości. Ważnym elementem ochrony przed infekcjami przenoszonymi drogą powietrzną jest...

  Dalsze informacje
 • Klimatyzatory, wentylatory? Nie! Oczyszczacze powietrza!

  Nie tylko w czasach koronawirusa jesteśmy świadkami szerzenia się w mediach społecznościowych niebezpiecznych przesądów, przekłamań i zaleceń dotyczących klimatyzatorów i oczyszczaczy powietrza. Klimatyzatory są często przedstawiane jako źródło rozprzestrzeniania się wirusów. Proste wentylatory są reklamowane jako ochrona przed zakaźnymi aerozolami unoszącymi się w powietrzu. Nie jest to zależne...

  Dalsze informacje
 • Wolne od bakterii i wirusów powietrze w żłobkach

  Występowanie infekcji chorobowych nie jest rzadkością w przedszkolach, żłobkach i podobnych placówkach. Oprócz znanych chorób dziecięcych, takich jak świnka, odra, różyczka, ospa wietrzna, koklusz i grzybica, powszechnie występują też inne schorzenia, takie jak biegunka i infekcje górnych dróg oddechowych. Koronawirus SARS-CoV-2 to kolejna choroba zakaźna, będąca, zwłaszcza dla przedszkolanek,...

  Dalsze informacje
 • Wolne od bakterii i wirusów powietrze w szkołach

  Bezpieczne rozpoczęcie regularnego roku szkolnego wymaga zastosowania skutecznej koncepcji zapewnienia higieny i eliminacji wirusów z powietrza wypełniającego szkolne klasy. Koronawirus SARS-CoV-2 jest niezwykłym wyzwaniem dla nauczycieli, personelu sprzątającego i dyrektorów szkół. Nawet regularna dezynfekcja przez rozpylanie i mycie nie zapewnia całkowitej ochrony przed wirusem, który oprócz...

  Dalsze informacje
 • Oczyszczone z wirusów powietrze w pokojach hotelowych i obiektach konferencyjnych

  Branża hotelarska i gastronomiczna jest szczególnie mocno dotknięta wciąż zauważalnymi skutkami rozprzestrzeniania się koronawirusa. W pierwszej kolejności zamknięte zostały prawie wszystkie hotele. Branża ta prawdopodobnie najdłużej będzie cierpieć z powodu skutków globalnej pandemii. Tak długo, jak obawa przed infekcją koronawirusem będzie większa niż pokusa skorzystania z hotelowego komfortu,...

  Dalsze informacje
 • Powietrze w pomieszczeniach bez patogenów dzięki zastosowaniu filtrowania H14 do usuwania wirusów w biurach i miejscach publicznych

  Urzędy, muzea, instytucje publiczne i władze publiczne muszą zmierzyć się ze wspólnym wyzwaniem: W miejscach przebywania dużej liczby osób, panuje ryzyko rozprzestrzeniania się w powietrzu zakaźnych zawiesin, alergenów, pleśni, bakterii i wirusów Dotyczy to takich czynności jak przedłużenie dowodu osobistego w biurze meldunkowym, rejestracja lub wyrejestrowanie samochodu w urzędzie komunikacji,...

  Dalsze informacje
 • Wolne od wirusów powietrze w klubach i dyskotekach

  Na całym świecie kluby i dyskoteki zmagają się z konsekwencjami pandemii koronawirusa. Podczas gdy restauracje i handel detaliczny są ponownie otwarte dla klientów, kluby i dyskoteki są jeszcze zamknięte. Prawdopodobnie również dlatego, że są często postrzegane jako potencjalne, lokalne ogniska zakażeń wirusowych. Właśnie to ryzyko wymaga zastosowania skutecznych koncepcji ochrony higienicznej....

  Dalsze informacje
 • Oczyszczacz powietrza z filtrem przeciwwirusowym H14 przeznaczony dla studiów fitness i sal terapeutycznych

  Studia fitness, gabinety fizjoterapeutyczne i fizjoterapeuci i trenerzy gimnastyki korekcyjnej dokładnie znają ten problem: W zależności od pory roku i temperatury, powietrze w pomieszczeniu treningowym lub zabiegowym jest często nieświeże i zastane pomimo istniejącego systemu wentylacji. Powietrze, którym oddychamy jest dodatkowo zanieczyszczone cząsteczkami zawiesin takich jak pyły, tlenkami...

  Dalsze informacje
 • Oczyszczone z wirusów pomieszczenia i powietrze w supermarketach, marketach budowlanych i lokalach sklepowych

  Nowe rodzaje chorób zakaźnych, takie jak grypa A/H5N1 (ptasia grypa) lub COVID-19 (koronawirus) pojawiają się nieregularnie, lecz wymuszają znaczne zmiany dotyczące różnych obszarów życia publicznego. Typowe punkty handlowe są w czasach groźnych pandemii zmuszone do zamknięcia działalności w celu uniknięcia rozprzestrzeniania się nowego, wirusa i obniżenia zakaźności i śmiertelności tego patogenu...

  Dalsze informacje
 • Wolne od wirusów powietrze w centrach logistycznych i obszarach produkcyjnych

  Obecne ogniska epidemii koronawirusa w centrach dystrybucji przesyłek pocztowych lub paczek oraz w różnych zakładach przetwórczych są niezaprzeczalnym dowodem zagrożenia przerwaniem procesów produkcyjnych lub logistycznych. Dzieje się tak w przypadku obecności wśród pracowników nawet jednej, zarażonej osoby i braku stosowania środków zapobiegawczych przeciwko zakażeniu drogą powietrzną w obszarze...

  Dalsze informacje
 • Wolne od wirusów powietrze w przemyśle przetwórstwa mięsa.

  Ogniska zarażeń koronawirusem w ubojniach lub różnych zakładach przetwórstwa mięsnego są niezaprzeczalnym dowodem zagrożenia nagłym przerwaniem procesów produkcyjnych lub logistycznych. Dzieje się tak w przypadku obecności wśród pracowników nawet jednej, zarażonej osoby i braku stosowania środków zapobiegawczych przeciwko zakażeniu drogą powietrzną w obszarze stref roboczych. Ważnym elementem...

  Dalsze informacje
 • Usuwanie pyłu budowlanego za pomocą oczyszczaczy powietrza

  Place budów to miejsca intensywnych działań. W szczególności dotyczy to prac związanych z wbijaniem, szlifowaniem, przecinaniem i frezowaniem lub też skuwania starego tynku oraz płytek. Najczęściej stosowanym przez pracowników środkiem ochrony dróg oddechowych jest maska przeciwpyłowa. Konieczne jest także intensywne i czasochłonne sprzątanie po zakończeniu prac. O wiele wyższą skuteczność i...

  Dalsze informacje
 • Oczyszczanie systemów wentylacyjnych

  Czyste powietrze w miejscu pracy oraz w budynkach użyteczności publicznej jest nie tylko wymogiem prawnym, lecz przyczynia się także do codziennego poczucia komfortu. Regularne czyszczenie systemów wentylacyjnych zapewnia odpowiednią czystość powietrza. Prawidłowa filtracja pyłów i zawiesin wymaga zastosowania przez firmy serwisowe i usługowe odpowiednich oczyszczaczy powietrza wyposażonych w...

  Dalsze informacje