Czy mają Państwo pytania?

Jesteśmy do Państwa dyspozycji z dodatkowymi informacjami.

Klienci prywatni: +48 800 8090 8090
Firmy: +48 22 3075360
  1. Przykłady zastosowań
  2. Technologia pomiarowa, termografia
  3. Ćwiczenia przeciwpożarowe straży pożarnej

Na wypadek pożaru: Ćwiczenia przeciwpożarowe straży pożarnej

Symulatory dymu wytwarzają bezpieczny dym wypełniający budynki, w których oddziały straży pożarnej przeprowadzają ćwiczenia akcji gaśniczych.

Pewne przeprowadzenie akcji przez profesjonalny oddział strażacki wymaga zapewnienia właściwego wyposażenia i rutyny. Tylko stuprocentowa pewność w wykonywaniu określonych czynności gaśniczych pozwala na skuteczne gaszenie ognia i ratowanie życia. Z tego względu konieczne jest organizowanie częstych ćwiczeń przeciwpożarowych. Odbywać się one winny w jak najbardziej rzeczywistych warunkach. W celu lokalizacji pożarów i osób w zadymionych budynkach, ćwiczenia straży pożarnej przeprowadzane są w warunkach sztucznego zadymienia. Symulator mgły i dymu FS200 firmy Trotec są w stanie wytworzyć gęste zadymienie w przeciągu kilku. Dym ten jest oczywiście nieszkodliwy.

Pojawienie się płomieni w budynku oznacza często, że czynności gaśnicze przeprowadzane przez przypadkowe osoby lub ratowników pierwszej pomocy okażą się niewystarczające. Ogień rozprzestrzenia się momentalnie i sięga nawet sąsiednich budynków. Często sytuacja taka wiąże się z zagrożeniem życia. Dla straży pożarnej to niestety rzeczywistość większości akcji gaśniczych. Aby zapewnić precyzję i koncentrację w wykonywaniu czynności przez oddział straży pożarnej, konieczne jest przeprowadzanie ćwiczeń prowadzących do rutyny w każdej operacji i procedurze. Warunkiem pojawienia się rutyny jest regularność i przeprowadzania ćwiczeń przeciwpożarowych.

Ważnym elementem takich ćwiczeń jest wejście i interwencja wewnątrz płonącego budynku. Pierwszy oddział straży pożarnej, który przybywa na miejsce zdarzenia, po zastosowaniu środków ochrony układu oddechowego, kierowany jest do wnętrza budynku w celu odnalezienia zaginionych osób oraz wyłączenia i wygaszenia źródła pożaru.

Rzeczywiste scenariusze

Dzięki zastosowaniu symulatora mgły i dymu FS200 strażacy mogą trenować w rzeczywistych warunkach. Urządzenia te umożliwiają ćwiczenia stosowania środków ochrony układu oddechowego w warunkach bardzo ograniczonej widoczności, orientacji w gęstym dymie oraz sposobu oddymiania budynku po ugaszeniu ognia. Wytwarzanie za pośrednictwem urządzenia FS200 gęstej i, co oczywiste, bezpiecznej mgły w pomieszczeniu lub w budynku jest bardzo łatwe. Przygotowania do ćwiczeń trwają bardzo krótko.

Kompaktowa budowa i optymalna konstrukcja

Dzięki kompaktowej budowie, transportowanie symulatora dymu i mgły FS200 jest bardzo łatwe. Na miejscu konieczne jest tylko odblokowanie mocowania zbiornika z płynem. Zasilanie koncentratem mgły trwa kilka sekund. Wydatek turbiny dmuchawy oraz pompy płynu są parametrami regulowanymi niezależnie od siebie. Dzięki temu, wydatek mgły może zostać dokładnie dostosowany do wielkości danego pomieszczenia. Dodatkowo, zestawienie mocy turbiny, ogrzewania i pompy gwarantuje stały strumień sztucznego dymu przez minuty. Pozwala to na optymalne przygotowanie pomieszczeń do ćwiczeń oddziałów straży pożarnej.

Symulator dymu i mgły FS200 do ćwiczeń straży pożarnej

  • Najwyższa jakość „made in Germany“ zapewniająca wytrzymałość i wysokie parametry pracy
  • Kompaktowa budowa gwarantująca łatwy transport
  • Gęste zadymienie pozwalające na szybkie przygotowanie pomieszczeń do ćwiczeń
  • Brak konieczności ogrzewania i możliwość ciągłej eksploatacji
  • Bezstopniowa regulacja pozwalająca na optymalne dostosowanie do miejsca zastosowania

 Wyposażenie seryjne

 Wyposażenie dodatkowe

 brak