Numer telefonu serwisowego:

Firmy: +48 22 3075360
Poniedziałek - Czwartek: 8:00 - 17:30
Piątek: 8:00 - 17:00
Dla instalatorów i instalatorów systemów solarnych

Czy mają Państwo pytania?

Jesteśmy do Państwa dyspozycji z dodatkowymi informacjami.

Klienci prywatni: +48 800 8090 8090
Firmy: +48 22 3075360
 1. Przykłady zastosowań
 2. Technologia pomiarowa, termografia
 3. Zastosowania w fotowoltaice
 4. Dla instalatorów i instalatorów systemów solarnych

Dla instalatorów i instalatorów systemów solarnych

Termografia podczerwieni i lokalizacja nieszczelności zwiększają bezpieczeństwo i poszerzają ofertę usług.

Grupa Trotec oferuje dla instalatorów profesjonalne urządzenia do kontroli dachów i urządzeń fotowoltaicznych. Zastosowanie tych urządzeń pozwala na udokumentowanie jakości własnej pracy i świadczenie dodatkowych usług.

Termografia podczerwona w systemach fotowoltaicznych

technologia ta umożliwia jednoznaczne i precyzyjne udokumentowanie prawidłowego działania wykonanych instalacji fotowoltaicznych dzięki zastosowaniu wysokiej czułości kamery termowizyjnej. Regularne kontrole i konserwacja systemów solarnych może być także kolejną, oferowaną usługą.


Klienci decydujący się na montaż systemu solarnego, myślą perspektywicznie. Każdy system solarny jest drogą inwestycją. Czas zwrotu kosztów urządzeń fotowoltaicznych to długie lata. Koniecznym warunkiem opłacalności jest pełna sprawność systemu. Nawet najmniejsze uszkodzenia elementów elektrycznych, złącz lub cel solarnych powoduje wyłączenie części systemu. Często awaria taka pozostaje niezauważona przez lata. Kamery termograficzne mogą być także zastosowane do łatwego zlokalizowania uszkodzonych modułów lub połączeń. Dla wielu właścicieli domów, obsługa tych zaawansowanych urządzeń oraz ocena pomiarów termograficznych wydać się może zbyt skomplikowana.

Zastosowanie kamery termowizyjnej może stanowić usługę opłacalną dla obu stron.

 • Klient uzyskuje gwarancję regularnej termograficznej kontroli prawidłowości działania i wydajności urządzenia fotowoltaicznego.
 • Instalator systemów solarnych korzysta z wykonania pomiaru bezpośrednio po zakończeniu instalacji, ponieważ dowodzi on prawidłowego działania systemu.
 • Obok długoterminowych kontraktów na usługi serwisowe i konserwacyjne pomiary jednorazowe mogą być także wykonywane na zamówienie w przypadku podejrzenia uszkodzenia albo zmniejszenia mocy instalacji.
Optymalny dobór kamery termowizyjnej.

Częściowa usterka układu fotowoltaicznego może być spowodowana nawet uszkodzonym lutem. W przypadku instalacji o dużej powierzchni, odnalezienie takiego punktu może być trudne. Precyzyjny pomiar wymaga także zastosowania optymalnego kąta względem powierzchni szkła modułu solarnego. Kamery podczerwieni stosowane do kontroli układów solarnych powinny dlatego spełniać następujące wymagania:

 • Wysoka rozdzielczość obrazu, co najmniej 320 x 240 punktów.
 • Wysoka czułość termiczna, wynosząca co najmniej 0,08°C.
 • Zintegrowany cyfrowy aparat fotograficzny ułatwiający orientację poprzez sporządzone zdjęcia obrazu rzeczywistego.
 • Ruchomy ekran LCD zapewniający czytelność niezależnie od kąta pomiarowego obiektywu.

Wszystkie kamery termowizyjne serii IC-LV grupy Trotec są odpowiednio przystosowane do kontroli systemów fotowoltaicznych. Modele LV są dodatkowo wyposażone w zintegrowany, cyfrowy aparat fotograficzny oraz funkcję DuoVisoin, pozwalającą na nałożenie obrazu rzeczywistego i termowizyjnego. Do wyposażenia dodatkowego należą obiektywy, stosowane na przykład do dużych instalacji solarnych. Dołączony do zestawu pakiet oprogramowania zawiera wszystkie funkcje konieczne do sporządzenia profesjonalnego raportu pomiarowego.

Ciekawostka: Umożliwiamy także nabycie kamery podczerwieni w formie leasingu.

Prosimy o kontakt w celu omówienia szczegółów leasingu wybranego modelu kamery.

Profesjonalne rozwiązania pomiarowe do kontroli dachów przed wykonaniem instalacji.

Niezależnie od typu, zarówno dach płaski, jak i dach spadowy powinny być wolne od uszkodzeń przed rozpoczęciem instalacji systemu solarnego. Jest to podyktowane następującymi względami:

Po pierwsze, pomiary takie umożliwiają uniknięcie uszkodzeń systemu fotowoltaicznego. Dodatkowo pozwalają także na oddalenie ewentualnych roszczeń związanych z wykonaniem instalacji. Przedstawienie dowodu, że montaż instalacji nie spowodował uszkodzeń dachu nie będzie możliwe, bez stwierdzenia stanu dachu przed instalacją.

Przezorność nakazuje więc wykonanie kontroli szczelności przed rozpoczęciem prac instalacyjnych. Grupa Trotec oferuje profesjonalne urządzenia pozwalające na ustalenie miejsca wycieku, na przykład detektor LD6000.

Profesjonalne metody termografii i lokalizacji nieszczelności. Szkolenia

Termografia i lokalizacja nieszczelności. Oba ważne obszary są cenne w codziennej praktyce i mogą stanowić źródło dodatkowych dochodów.

Grupa Trotec oferuje także organizowany w czterech oddziałach program szkoleniowy dotyczący termografii i lokalizacji nieszczelności. Programy te mogą mieć formę od seminarium do obozu szkoleniowego z naciskiem na praktyczne podejście do problemów. Możliwe jest także wykształcenie praktyczne, obejmujące towarzyszenie doświadczonym technikom w wykonywaniu pomiarowych zadań roboczych. Program ten jest tworzony przez profesjonalistów i skierowany do profesjonalistów.