Numer telefonu serwisowego:

Firmy: +48 22 3075360
Poniedziałek - Czwartek: 8:00 - 17:30
Piątek: 8:00 - 17:00
Zalecamy przeprowadzanie przez właścicieli domów

Czy mają Państwo pytania?

Jesteśmy do Państwa dyspozycji z dodatkowymi informacjami.

Klienci prywatni: +48 800 8090 8090
Firmy: +48 22 3075360

Zalecamy przeprowadzanie przez właścicieli domów

regularnych kontroli wydajności zainstalowanych systemów fotowoltaicznych.

Podobnie, jak na przykład samochód osobowy, system fotowoltaiczny jest wystawiony na działanie niezwykle niekorzystnych warunków. Słońce, deszcz, śnieg, burza oraz zmiany temperatur stawiają niezwykle wysokie wymagania dotyczące materiałów oraz montażu. Kontynuując porównanie z samochodem, jest on regularnie poddawany badaniom stanu technicznego. Z tych samych względów zalecamy przeprowadzanie regularnych kontroli działania i czynności konserwacyjnych. Kontrola działania systemu fotowoltaicznego i sprawdzenie mocy nominalnej możliwe jest dzięki zastosowaniu kamery termowizyjnej.

Wady materiałowe, nieprawidłowe połączenia oraz wadliwe luty mogą powodować zmniejszenie mocy systemu solarnego. Z tego powodu zalecamy sprawdzenie działania systemu bezpośrednio po jego zamontowaniu. Umożliwia to potwierdzenie, że system solarny pracuje od początku z pełną mocą i pozwala na uzyskanie oczekiwanych zysków. Jednocześnie uzyskiwana jest orientacyjna wartość, służąca jako odniesienie przy kolejnych pomiarach w przyszłości.

Zachęcamy do kontrolowania i utrzymywania pełnej sprawności systemu solarnego oraz oczekiwanych korzyści finansowych. Zalecane czynności kontrolne:

  • Bezpośrednio po montażu sprawdź wydajność działania systemu
  • Co ok. 2 lata sprawdź występowanie uszkodzeń w wyniku uderzenia kamieniem, zabrudzenia, wilgotności, zwarcia itp.
  • Tuż przed upłynięciem okresu gwarancyjnego sprawdź występowanie błędów materiałowych lub montażowych.

Kamera podczerwieni pozwala na ustalenie usterek.

Kamera podczerwieni wykorzystuje termografię i pozwala na zobrazowanie promieniowania cieplnego. Uszkodzone cele słoneczne grzeją się bardziej niż cele pracujące prawidłowo. Kamera termowizyjna ułatwia lokalizację uszkodzonych cel, ze względu na ich wyższą temperaturę. Obraz termiczny pozwala także na wykrycie cel nieaktywnych. Umożliwia to ustalenie przyczyny niesprawności systemy solarnego bez dotykania lub demontażu modułów.

W celu zapewnienia jak najwyższej precyzji, konieczne jest ustawienie kamery podczerwieni w odpowiedniej odległości od celu. W niektórych przypadkach konieczne może okazać się skorzystanie z sąsiadujących działek. Innymi pomocnymi elementami są statyw z ramieniem teleskopowym oraz wspornik. generowany przez kamerę termiczny obraz pozorny uwidacznia uszkodzone moduły, połączenia, wady materiałowe i inne usterki. Im wyższa rozdzielczość i czułość termiczna, tym większa precyzja lokalizacji usterek.

Zabezpieczenie zyskowności

Decyzja o montażu systemu fotowoltaicznego miała podłoże finansowe.
Z montażem tego systemu wiążą się określone oczekiwania finansowe.

Rachunek jest niezwykle trudny w sytuacji, gdy system fotowoltaiczny nie działa prawidłowo.

Obliczenie zyskowności zależy od wydajności systemu fotowoltaicznego. Uszkodzenie jednego modułu lub przetwornika powoduje zafałszowanie kalkulacji. Z tego powodu zalecamy przeprowadzenie sprawdzenia:

Zabezpiecz swoje zyski przez kontrolę urządzenia fotowoltaicznego.