Numer telefonu serwisowego:

Firmy: +48 22 3075360
Poniedziałek - Czwartek: 8:00 - 17:30
Piątek: 8:00 - 17:00
Termografia podczerwona w systemach fotowoltaicznych

Czy mają Państwo pytania?

Jesteśmy do Państwa dyspozycji z dodatkowymi informacjami.

Klienci prywatni: +48 800 8090 8090
Firmy: +48 22 3075360

Termografia podczerwona w systemach fotowoltaicznych:

Oferta grupy Trotec obejmuje optymalne modele kamer podczerwieni.

Wysoka rozdzielczość obrazu, wysoka czułość termiczna to tylko dwie własności wymagane w przypadku diagnostyki systemów fotowoltaicznych przy zastosowaniu kamer podczerwieni. Grupa Trotec oferuje odpowiednie wyposażenie. Możliwy jest zakup lub wynajem na krótki okres czasu.

Sporządzanie obrazów termograficznych urządzeń fotowoltaicznych stwarza specjalne wymagania dotyczące kamer termowizyjnych. Poniżej zamieszczono krótki opis wyposażenia i parametrów kamery termowizyjnej, koniecznych do uzyskania odpowiednich wyników pomiarowych.

Czułość termiczna

Powierzchnia modułów solarnych nie jest przezroczysta dla kamer podczerwieni bez chłodzenia. Oznacza to, że temperatura poszczególnych cel słonecznych jest mierzona pośrednio na powierzchni szkła. Różnica temperatur może być w tym punkcie bardzo mała. Wysoka czułość termiczna wynosząca 0,08°C jest w tym przypadku niezwykle cenną zaletą. W odniesieniu do obrazu pozornego oznacza to, że każdy punkt różniący się temperaturą 0,08°C zostaje przedstawiony w inny sposób. Umożliwia to o wiele większą precyzję lokalizacji źródła usterki w porównaniu z urządzeniem o niskiej czułości. 

Wysoka rozdzielczość ekranu

Im większa liczba pikseli, tym wyraźniejszy i bardziej szczegółowy jest obraz pozorny. Wysoka rozdzielczość ekranu jest ważna szczególnie w przypadku urządzeń solarnych o dużej powierzchni, obserwowanych z dużej odległości. Prawidłowa obserwacja pozwala także na wykrycie małych uszkodzeń, takich jak na przykład wadliwe połączenia lutowane. Wymienne obiektywy dodatkowo zwiększają uniwersalność urządzenia. Obiektyw szerokokątny może być wykorzystany do badania dużego systemu solarnego z dużej odległości.

Ruchomy wyświetlacz

Stopień emisji powierzchni szklanej jest najwyższy przy ustawieniu obiektywu kamery pod kątem prostym do modułu solarnego. Jednocześnie zachodzi ryzyko ujęcia przez kamerę własnego obrazu, co prowadzić może do zaburzenia wyników. Kompromisem jest kąt obserwacji mieszczący się w granicach od 5° do 60°, przy założeniu, że płaszczyzna prostopadła wyznacza kierunek 0°. Warunkiem wykonania prawidłowych ujęć jest więc wyposażenie kamery w ruchomy ekran.

Zintegrowany aparat cyfrowy

Zintegrowany aparat cyfrowy pozwala na dołączenie obrazu rzeczywistego do każdego sporządzonego termogramu. Ułatwia to orientację przy lokalizacji źródła usterek. Tryb mieszany pozwala na nałożenie na siebie obrazów rzeczywistych i termograficznych, co jest dodatkową zaletą, pozwalającą na precyzyjne określanie położenia uszkodzeń. 

Optymalne warunki pomiarowe zapewniają precyzyjne wyniki pomiarów.

Grupa Trotec posiada w swojej ofercie idealne kamery termowizyjne. Uzyskanie precyzyjnych wyników pomiarów wymaga jednakże także zapewnienia odpowiednich warunków pomiarowych.
Optymalne warunki to chłodny, bezwietrzny wiosenny lub letni dzień przy bezchmurnym niebie. Aktywacja celi słonecznej następuje przy promieniowaniu słonecznym rzędu 500 W/m². Korzystniejszą wartością jest 700 W/m². Niska temperatura otoczenia dodatkowo zwiększa kontrast termiczny.

Nagłe zachmurzenie, całkowite lub częściowe zacienienie, na przykład przez wysokie budynki lub odbicia, negatywnie wpływają na wyniki pomiarów i należy ich unikać.

Kamery Grupy Trotec serii IC085LV oraz IC125LV charakteryzują się najwyższą czułością oraz wyśmienitymi parametrami inspekcji termograficznej urządzeń fotowoltaicznych. Tutaj zamieszczono zestawienie najważniejszych informacji oraz parametrów kamer termowizyjnych serii IC.